Professor: Babyer husker traumatiske oplevelser i 14 dage, mindst - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Professor: Babyer husker traumatiske oplevelser i 14 dage, mindst

Still Face experimentet danner grundlag for vores forståelse børns tilknytningsforhold til deres nærmeste. Edward Tronick forklarer experimentets vigtighed.

Artikelbillede_600x450px_Pige
Oplevelser i barndommen kan spores i hjernen, og det har afgørende betydning for barnets opvækst og udvikling. Det viser f.eks. Still Face eksperimentet.Se også relevant kursus: Martin Teicher: Barndommens svigt kan spores i hjernen

Still Face eksperimentet

Still Face experimentet hjælper os med at forstå hvordan interaktion og følelsesmæssige tilstand hos et barns forælder eller nærmeste voksne har en direkte indflydelse på virkelig mange aspekter af et spædbarns sociale og følelsesmæssige udvikling.

Eksperimentet, der blev præsenteret for første gang i 1975 af Edward Tronick, var banebrydende og danner grundlag for vores forståelse af menneskers og specielt børns tilknytningsforhold til deres nærmeste. Forsøget hjælper os med at forstå hvordan interaktion og følelsesmæssige tilstand hos et barns forælder eller nærmeste voksne har en direkte indflydelse på virkelig mange aspekter af et spædbarns sociale og følelsesmæssige udvikling.

Hvis vi skal begynde at forstå hvordan omsorgssvigt kan forme alle aspekter af et barns liv, vil jeg anbefale at du tager et kig på Edward Tronicks ‘Still Face’ eksperiment.

 

I denne video af eksperimentet, filmer Edward Tronicks hold en mor og hendes barn, mens de snakker, griner og pludrer, og responderer på hinandens reaktioner i en slags gensidig kausalitetskarousel, hvor barnet og moderen gensidigt opretholder øjenkontakt og søger at mime hinandens reaktioner og mimik.

På et tidspunkt vender moderen ansigtet væk i et øjeblik, hvor hun bryder øjenkontakten. Efter dette kortvarige brud returnerer hun med øjenkontakt til barnet, men uden reaktion på barnets grin, pludren. – Og nu bliver det faktisk ubehageligt at være vidne til.

Barnet forsøger på alle mulige måder at få moderen til at respondere, men der kommer ingen reaktion. Barnet bliver mere og mere frustreret og ulykkeligt. Det er klart at det ikke kan forstå hvad det er der sker og at det for alt i verden ønsker at få kontakten tilbage. Og så bliver barnet endog meget frustreret og ked af det. Det begynder at skrige og vender sig væk fra moderen.

Se også relevant kursus: Martin Teicher: Barndommens svigt kan spores i hjernen

Barnet stopper aldrig med at søge opmærksomhed

“Det der er virkelig interessant ved Still Face eksperimentet” fortæller Tronick ”er at barnet aldrig stopper med at søge forælderens opmærksomhed. Børnene bliver ved med at gå igennem de samme cyklusser for at få opmærksomhed, fejler, vender sig væk og er kede af det. Men efter et lille stykke tid vender barnet tilbage og forsøger igen” forklarer Edward Tronick “Hvis forsøget bliver ved i længere tid, vil man se børn der mister deres posturale kontrol og kollapse i stolene” Siger Tronick “eller de vil begynde at berolige sig selv, ved at sutte på deres hænder eller tommelfinger. Derefter vil de virkelig ikke være engageret med forældrene og vil kigge væk” forklarer Tronick.

Tronick og en række forskere har fundet ud af, at det omsorgssvigt som barnet oplever ved den type omsorgssvigt som “still face” eksperimentet simulerer kan have vidtrækkende konsekvenser for barnets fysiske og psykiske udvikling. Tronick og co har fundet ud af at omsorgssvigt øger hjerterytmen, dannelsen af hormonet cortison (det samme som  stress udløser) og til celledød i nøgleområder i hjernen.

Selvom barnet i videoen ser ud til  at vende tilbage til den normale og belønnende leg med moderen  ganske hurtigt efter at være udsat for “Still Face”, så husker børn den traumatiske oplevelse. Tronick og hans kolleger i Milano har fundet ud af at fire måneder gamle børn, der bliver udsat for “Still Face” husker det to uger senere, og de viser tegn på psykiske adfærdsændringer i forhold til negativ respons, som børn der aldrig har været udsat for eksperimentet ikke gør.

Vi er designet til at interagere

Edward Tronick forklarer: “Børn og mennesker generelt, er designet til at interagere med andre mennesker. Da jeg startede med at lave disse eksperimenter tilbage i slutningen af 70’erne havde vi ingen ide om hvor vigtig samspil og interaktion med andre mennesker, er for børn. Og samtidig hvor negativ effekt mangel derpå har.” forklarer Tronick.

“Undersøgelser af en række børn på børnhjem, der fik mad, tøj og andre basale nødvendigheder, men ikke holdt om, snakket eller leget med, viser at en del af dem faktisk stoppede med at vokse. – nogle døde faktisk.” Afslutter Tronick.

Det står klart at Still Face experimentet har åbnet vores øjne i forhold til enorme betydning, social interaktion har på børn og mellem mennesker generelt. Samtidig kan vi ved at tage ved lære af Still Face blive bedre til at forstå relationerne der er mellem børn og deres forældre og på den måde øge forståelsen af komplicerede tilknytningsforhold.

Se også relevant kursus: Martin Teicher: Barndommens svigt kan spores i hjernen

Relevante arrangementer

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere
Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug
Kursus

Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug

Jylland & Sjælland

Hvordan hjælper du bedst unge, som er blevet suget så langt ind i gaming og/eller sociale medier, at der er tale om egentlig afhængighed? Dét er omdrejningspunktet for dette kursus i selskab med psykolog David Madsen, læge Cecilie Federspiel og medlem af regeringens tech-udvalg Mie Oehlenschläger.

I fællesskab sikrer de, at du i løbet af kursusdagen får:

Viden om gaming- og SoMe-afhængighed, og hvordan det påvirker unges liv og trivsel Kendskab til afhængighedens udtryk, herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer Forståelse af de underliggende mekanismer og virkemidler, som spil- og SoMe-industrien anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid Viden om forebyggelse og effektive interventioner, herunder Acceptance and Commitment Therapy og narrative samtaleteknikker Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, der har et problematisk forbrug af computerspil og SoMe

Du finder mere info om kursusdagens indhold og underviserne herunder.

Læs mere