Fire gode fra Bruce D. Perry - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Fire gode fra Bruce D. Perry

Fire gode artikler fra Bruce D. Perry Bruce D. Perry har sendt os fire enormt interessante atikler om bl.a. den Neurosekventielle Tilgang til terapi, børnemishandling, traumer og interventioner. De første to artikler belyser teorierne bag den Neurosekventielle Tilgang til terapi, som Bruce D. Perry bl.a. har fokus på i arbejdet med omsorgssvigtede og traumatiserede børn […]

Bruce Perry

Fire gode artikler fra Bruce D. Perry

Bruce D. Perry har sendt os fire enormt interessante atikler om bl.a. den Neurosekventielle Tilgang til terapi, børnemishandling, traumer og interventioner.

De første to artikler belyser teorierne bag den Neurosekventielle Tilgang til terapi, som Bruce D. Perry bl.a. har fokus på i arbejdet med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge.

De to næste er interviews med Bruce D. Perry og giver perspektiv på arbejdet med børn og unge og ikke mindst arbejdet med de børn og unge, der har været udsat for traumatiserende oplevelser og omsorgssvigt.

God læselyst

1:The Neurosequential Model of Therapeutics

Denne tekst giver en uddybende forklaring på Den Neurosekventielle Tilgang til terapi.

Den Neurosekventielle Tilgang til terapi-model går ud over den medicinske model. Modellen kortlægger neurobiologisk udvikling af mishandlede børn. Vurderingen identificerer udviklingsmæssige udfordringer og relationer, der bidrager til bl.a. resillens, og i modellen kombineres formel terapi med rige relationer til troværdige kammerater, lærere og plejepersonale.

Læs hele artiklen – klik her: The Neurosequential Model of Therapeutics

2. Examining Child Maltreatment Through a Neurodevelopmental Lens: Clinical Applications of the Neurosequential Model of Therapeutics

Denne artikel indeholder det teoretiske rationale og giver et overblik over en
Neuroudviklingsmæssig informeret tilgang til terapeutisk arbejde med mishandlede og traumatiserede børn og unge.

I stedet for at fokusere på en specifik terapeutisk teknik, muliggør Den Neurosekventielle Tilgang til terapi identifikation af nøglesystemer og -områder i hjernen, der er påvirket af negative udviklingsmæssige erfaringer og hjælper med udvælgelsen
og rækkefølgen af ​​terapeutiske, berigelse, og uddannelsesmæssige aktiviteter.

I de indledende anvendelser af denne fremgangsmåde i en række af kliniske omgivelser, har resultaterne været positive.

Mere dybdegående evaluering af denne fremgangsmåde er berettiget, og er i gang, men artiklen indeholder stadig enormt mange spændende og grundlæggende tanker om Den neurosekventielle tilgang til terapi.

Læs hele artiklen – klik her: Examining Child Maltreatment Through a Neurodevelopmental Lens: Clinical Applications of the Neurosequential Model of Therapeutics

3. Den neurosekventielle tilgang – interview med Bruce D. Perry

I dette interview med Bruce Perry, MD, ph.d., seniorforsker på Child Trauma
Academy, diskuterer Laurie MacKinnon udviklingsmæssige traumer og
Den Neurosekventielle Tilgang til terapi med Bruce D. Perry.

Den Neurosekventielle Tilgang til terapi er en tilgang til klinisk problemløsning,
der udnytter et udviklingsmæssigt syn og inkorporerer fremskridt inden for den neurobiologiske udvikling.

Dr. Perry giver sit perspektiv på den causalitetssammenhæng, der er mellem barndom,
misbrug og senere psykiatrisk diagnose, barnets kontakt med en voldelig forælder,
post-separation og betydningen af interventioner.

Derudover kommer interviewet også omkring funktionen af de lavere dele af hjernen, og Bruce Perry giver sit perspektiv på anvendelse og begrænsninger af psykofarmaka, kognitiv adfærdsterapi og familieterapi.

Læs hele artiklen: Den neurosekventielle tilgang – interview med Bruce Perry

4. A Conversation about Trauma Assessment and Intervention with Dr. Bruce Perry

Den sidste artikel er et interview, der blev publiceret i Casey Practice Digest, hvor Bruce D. Perry diskuterer arbejdet med traumevurdering og interventioner i arbejdet med traumatiserede børn og unge.

Læs hele artiklen – klik her: A Conversation about Trauma Assessment and Intervention with Dr. Bruce Perry

Vil du endnu mere i dybden med Bruce D. Perrys arbejde, så tilmeld dig heldagskonferencen den 13. november. Men du skal skynde dig, det er lige om lidt.

Læs mere og tilmeld dig her.

Relevante arrangementer

Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge
Kursus

Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge

Jylland & Sjælland

Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser blandt børn og unge kan have fatale konsekvenser, og det er afgørende, at du som fagperson kan hjælpe dem. På denne kursusdag lærer du derfor om ”De Tre Principper”, som er et nyt psykologisk paradigme i Danmark, der kan hjælpe mennesker med at finde tilbage til deres indre styrke og balance – bl.a. når de selvskader eller har en spiseforstyrrelse.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om selvskade og spiseforstyrrelser Kendskab til risikoadfærd og redskaber til opsporing i forhold til at identificere selvskade og spiseforstyrrelser i et tidligt stadie Indføring i ”De Tre Principper” ift. selvskade og spiseforstyrrelse med fokus på hvordan vi altid – inde bag kaosset af tanker og følelser – er ok; at vores sind er stærkt og selvhelende Indblik i, hvordan du som fagprofessionel kan hjælpe og gøre en forskel ud fra forståelsen af ”De Tre Principper” Inspiration til, hvordan ”De Tre Principper” kan bruges med det samme i praksis og i kombination med opsporingsredskaberne

Ved det faglige ror står psykoterapeut Jane Ellegaard, som til daglig arbejder med børn og familier i Skanderborg Kommune.

Læs mere om kursusdagen lige herunder.

Læs mere
Tilknytning og omsorgsarbejde
Kursus

Tilknytning og omsorgsarbejde

Jylland & Sjælland

Sådan bliver dine egne personlige erfaringer og tilknytningsmønstre en ressource i faglig praksis. Gør plads i kalenderen, og deltag på dette kursus, hvor psykolog Sarah Daniel stiller skarpt på, hvordan den personlige historie med tilknytning indvirker på vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere.

I løbet af kursusdagen opnår du:

Viden om, hvordan tilknytning og tilknytningsmønstre spiller ind i et arbejde, hvor omsorg indgår som en del af den professionelle opgave Inspiration til refleksion over, hvordan din egen tilknytningshistorie spiller ind i dit arbejde Indblik i, hvordan specifikke præferencer og tilbøjeligheder mht. tilknytning og omsorg giver specifikke muligheder og faldgruber i omsorgsarbejdet Input til, hvordan du kan indtænke denne dimension i måden, du tænker kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde Inspiration til måder at øge din egen ”langtidsholdbarhed” i omsorgsarbejde – og dermed undgå stress og omsorgstræthed
Læs mere
Dit selvhelbredende sind
Kursus

Dit selvhelbredende sind

Jylland & Sjælland

Tag med på denne inspirerende kursusdag, hvor du lærer om ”De tre principper” – en forståelse, der tager udgangspunkt i, at vores sind er designet til at trives, og at kræfterne bag vores sind ikke går i stykker, uanset hvad vi har oplevet i livet. En dybere indsigt i kræfterne bag menneskets sind kan være en kæmpe øjenåbner, når vi skal hjælpe os selv og andre til at få det bedre.

På kursusdagen sørger psykolog Mette Louise Holland og trivselscoach Jacob Rebien for, at du får:

En indføring i de simple, grundlæggende kræfter bag ALLE menneskers sind Et nyt blik for alle menneskers medfødte mentale sundhed En ny og befriende måde at forholde sig til både egne og andres op- og nedture En enkel vinkel på alt det, der kan virke komplekst En simpel, og måske overraskende, afsløring af, hvor både trivsel og mistrivsel kommer fra

Læs mere lige herunder.

Læs mere
Ængstelig personlighed – den oversete lidelse
Kursus

Ængstelig personlighed – den oversete lidelse

Jylland & Sjælland

Mennesker med ængstelig evasiv personlighedsstruktur bliver ramt på deres livsudfoldelse og dermed også deres relationer og trivsel. Bliv bedre til at forstå og hjælpe disse mennesker, når vi byder inden for på denne kursusdag.

Din underviser er psykolog Nana Lund Nørgaard, som sørger for, at du tager hjem med:

Viden om diagnosen ængstelig evasiv personlighedsstruktur. Herunder viden om forskellige subtyper og typiske grundlæggende vanskeligheder Kendskab til forskellen på at have angst og en ængstelig personlighedsforstyrrelse Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de prototypiske måder, mennesker med en ængstelig personlighedsforstyrrelse ofte er i verden på (præ-mentaliseringsformer) Viden om mentalisering og en mentaliseringsbaseret tilgang Redskaber til kommunikation, herunder viden om, hvordan du kan forsøge at møde mennesker med ængstelig evasiv personlighedsstruktur på en støttende og hjælpsom måde

Læs mere om dagen herunder.

Læs mere