Fra stress og sårbarhed til indre ressourcer - Seminarer
Personlig udvikling
Artikel

Fra stress og sårbarhed til indre ressourcer

Her fortæller underviser i Mindful Self-Compassion, Helle Laursen, mere om, hvad Compassion-strategier går ud på, og hvordan de kan hjælpe til bedre trivsel.

Af Helle Laursen

Certificeret underviser i Mindful Self-Compassion og indehaver af Nordic Compassion, https://nordic-compassion.dk/

sårbarhed
Evnen til Compassion er tæt forbundet med mindre stress og sårbarhed og øget adgang til vores indre ressourcer. Kort sagt er dem, der er mere medfølende over for sig selv, også mindre stressede, deprimerede og angste, og samtidig mere glade, har større indre styrke og er mere optimistiske over for deres fremtid. Evnen til compassion er ganske enkelt lig med bedre mental og fysisk sundhed.

Se også relevant kursus: Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

Styrken i Compassion-strategier generelt er, at vores fysiologi bliver aktiveret. Det er en aktiv og konkret tilgang til at lindre og mindske oplevet ubehag – hos andre såvel som os selv. Det manifesterer sig i vores kroppe rent fysisk, som øget overskud og mere glæde.

Compassion og Self-Compassion defineres på samme måde: som ønsket om at mindske oplevet ubehag. Self-Compassion er aktivt at tage vare på os selv, så vi derved får lettere ved at være der for andre. Når vi evner Self-Compassion, bliver vi mindre selvcentrerede, mere empatiske og lyttende, og får generelt lettere ved at tackle forandringer.

Når vi lindrer vores egen oplevede følelsesmæssige og mentale ubehag med Self-Compassion, aktiverer vi nemlig vores medfødte pattedyrs- og omsorgsinstinkt. Det øger hormonet oxytocin. Forskning tyder på at øget oxytocin giver følelser som tillid, ro, tryghed, generøsitet og forbundethed, og øget evne til at reagere med varme og medfølelse over for andre.

Fysiologien i Compassion

Professor Paul Gilbert, grundlægger af Compassion Fokuseret Terapi (CFT), forklarer, at vi har tre aktive følelseshåndteringssystemer i kroppen: Kamp- eller flugtsystemet (det røde i illustrationen, adrenalin og kortisol produceres, når vi er her), motivationssystemet (det blå, hvor dopamin aktiveres) og det beroligende system (det grønne, hvor oxytocin og opiater aktiveres.).

sårbarhed

Compassion er at kunne tilgå det grønne beroligende system. Hvor både det røde og det blå system er aktiverende og giver os lidt mere energi til at blive ved i længere tid, så er det grønne system det, der får os til at falde til ro og restituere bedre. Det er også i det grønne system, at vi kan se nye handlemuligheder og få andre perspektiver på vores situation.

Se også relevant kursus: Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

Arbejder du med sårbare grupper?

Compassion kan trænes af alle, og vi kan bruge det aktivt i alle relationer.

Compassion hjælper til at øge positive følelser som tryghed og tillid og får derudover kroppen til at slappe af, bl.a. fordi oxytocin aktiveres i situationer, hvor vi føler os forbundne med andre på en positiv måde, f.eks. når andre møder os med oprigtig interesse og nærvær.

Det betyder, at den relation, du kan skabe til andre, er et aktiv i arbejdet med sårbare. Det er med til at gøre det lettere for dem at slappe af, at tage imod information, at tage vare på dem selv og at lave ændringer i deres eget liv.

Jo mere trygge vi oplever at være, jo mindre går vi i forsvar, og jo mere fleksible er vi i vores reaktion på det, der sker omkring os.

Compassion og Self-Compassion kan bruges i samtaler og kan enkelt læres videre til andre. Det er en effektiv måde at opbygge ressourcer på.

 

Helle Laursen er indehaver af Nordic Compassion.

Relevante arrangementer

Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren
Kursus

Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

Lær at anvende compassion-strategier i arbejdet med at forebygge og afhjælpe sårbarhed hos dine borgere! På kurset får du værdifuld viden og praksisnære redskaber fra Morten Sodemann, professor og overlæge, samt Helle Laursen, cand.mag. og certificeret underviser i Mindful Self-Compassion. Sammen bidrager de bl.a. med viden om typiske sårbarhedsudløsende faktorer og indsigt i, hvordan du mindsker borgerens følelsesmæssige ubehag.  

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Mod til at handle på elefanten i rummet – målrettet ledere
Kursus

Mod til at handle på elefanten i rummet – målrettet ledere

Jylland & Sjælland

Kender du det, at alle kan se den – elefanten i rummet – men at ingen tør pege på den og tale om den? På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan du som leder håndterer ”elefanten” på bedste vis til gavn for dine medarbejdere og dig selv.

Du kommer i godt fagligt selskab med organisationspsykolog, Lotte Svalgaard, der bl.a. bidrager med:

Viden om, hvad du undgår og hvorfor Redskaber til, hvordan du finder modet til at tage fat på ”elefanten” Redskaber til, hvordan du bidrager til psykologisk tryghed og en oprigtig arbejdskultur Redskaber til, hvordan du tager det første skridt

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Metakognitiv terapi – en online træningsdag
Kursus

Metakognitiv terapi – en online træningsdag

Fyn, Jylland & Sjælland

Har du tidligere været på kurserne ”Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang” eller ”Metakognitiv terapi”? Så har vi nu en unik overbygning til dig, der giver dig mulighed for at træne dine færdigheder og dygtiggøre dig inden for den metakognitive tilgang.

Overbygningen er online og foregår via Microsoft Teams. Du bliver undervist af psykolog, Linda Burlan Sørensen, som bl.a. beriger dig med:

Forslag til, hvordan du kan sammensætte et metakognitivt forløb for din borger Skemaer og øvelser, du kan bruge med det samme Et indblik i underviserens egen værktøjskasse, hvor du får viden om de redskaber, hun har succes med

Linket er personligt og må IKKE deles eller videresendes.

Læs mere
Psoas – sjælens muskel
Kursus

Psoas – sjælens muskel

Jylland & Sjælland

Psoasmusklen, også kaldet følelsernes muskel, kan blive påvirket, når vi er i en stresset eller presset situation og give gener som f.eks. smerter i lænd, lyske, mave og underliv. På dette kursus sætter vi fokus på psoasmusklens funktion og betydning samt på, hvordan kropslige øvelser kan afhjælpe belastninger af psoas.

Du bliver undervist af fysioterapeut og åndedrætsekspert, Lotte Paarup, som giver dig:

Viden om psoasmusklen og dens betydning for mental og fysisk sundhed Indsigt i, hvordan følelser og mentale belastninger påvirker psoas gennem reaktioner i nervesystemet Kendskab til symptomer på en dysfunktionel psoas – hvad skal vi være opmærksomme på? Introduktion til øvelser, der gennem åndedræt, bevægelse, afspænding og bindevævsarbejde er med til at forløse en belastet psoas Viden om diaphragmas (åndedrætsmusklens) store betydning ift. psoas, herunder indføring i forskellige vejrtrækningsteknikker

Udsolgt i Silkeborg

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere