Fra stress og sårbarhed til indre ressourcer - Seminarer
Handicap & omsorg
Artikel

Fra stress og sårbarhed til indre ressourcer

Her fortæller underviser i Mindful Self-Compassion, Helle Laursen, mere om, hvad Compassion-strategier går ud på, og hvordan de kan hjælpe til bedre trivsel.

Af Helle Laursen

Certificeret underviser i Mindful Self-Compassion og indehaver af Nordic Compassion, https://nordic-compassion.dk/

sårbarhed
Evnen til Compassion er tæt forbundet med mindre stress og sårbarhed og øget adgang til vores indre ressourcer. Kort sagt er dem, der er mere medfølende over for sig selv, også mindre stressede, deprimerede og angste, og samtidig mere glade, har større indre styrke og er mere optimistiske over for deres fremtid. Evnen til compassion er ganske enkelt lig med bedre mental og fysisk sundhed.

Se også relevant kursus: Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

Styrken i Compassion-strategier generelt er, at vores fysiologi bliver aktiveret. Det er en aktiv og konkret tilgang til at lindre og mindske oplevet ubehag – hos andre såvel som os selv. Det manifesterer sig i vores kroppe rent fysisk, som øget overskud og mere glæde.

Compassion og Self-Compassion defineres på samme måde: som ønsket om at mindske oplevet ubehag. Self-Compassion er aktivt at tage vare på os selv, så vi derved får lettere ved at være der for andre. Når vi evner Self-Compassion, bliver vi mindre selvcentrerede, mere empatiske og lyttende, og får generelt lettere ved at tackle forandringer.

Når vi lindrer vores egen oplevede følelsesmæssige og mentale ubehag med Self-Compassion, aktiverer vi nemlig vores medfødte pattedyrs- og omsorgsinstinkt. Det øger hormonet oxytocin. Forskning tyder på at øget oxytocin giver følelser som tillid, ro, tryghed, generøsitet og forbundethed, og øget evne til at reagere med varme og medfølelse over for andre.

Fysiologien i Compassion

Professor Paul Gilbert, grundlægger af Compassion Fokuseret Terapi (CFT), forklarer, at vi har tre aktive følelseshåndteringssystemer i kroppen: Kamp- eller flugtsystemet (det røde i illustrationen, adrenalin og kortisol produceres, når vi er her), motivationssystemet (det blå, hvor dopamin aktiveres) og det beroligende system (det grønne, hvor oxytocin og opiater aktiveres.).

sårbarhed

Compassion er at kunne tilgå det grønne beroligende system. Hvor både det røde og det blå system er aktiverende og giver os lidt mere energi til at blive ved i længere tid, så er det grønne system det, der får os til at falde til ro og restituere bedre. Det er også i det grønne system, at vi kan se nye handlemuligheder og få andre perspektiver på vores situation.

Se også relevant kursus: Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

Arbejder du med sårbare grupper?

Compassion kan trænes af alle, og vi kan bruge det aktivt i alle relationer.

Compassion hjælper til at øge positive følelser som tryghed og tillid og får derudover kroppen til at slappe af, bl.a. fordi oxytocin aktiveres i situationer, hvor vi føler os forbundne med andre på en positiv måde, f.eks. når andre møder os med oprigtig interesse og nærvær.

Det betyder, at den relation, du kan skabe til andre, er et aktiv i arbejdet med sårbare. Det er med til at gøre det lettere for dem at slappe af, at tage imod information, at tage vare på dem selv og at lave ændringer i deres eget liv.

Jo mere trygge vi oplever at være, jo mindre går vi i forsvar, og jo mere fleksible er vi i vores reaktion på det, der sker omkring os.

Compassion og Self-Compassion kan bruges i samtaler og kan enkelt læres videre til andre. Det er en effektiv måde at opbygge ressourcer på.

 

Helle Laursen er indehaver af Nordic Compassion.

Relevante arrangementer

Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren
Kursus

Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

Lær at anvende compassion-strategier i arbejdet med at forebygge og afhjælpe sårbarhed hos dine borgere! På kurset får du værdifuld viden og praksisnære redskaber fra Morten Sodemann, professor og overlæge, samt Helle Laursen, cand.mag. og certificeret underviser i Mindful Self-Compassion. Sammen bidrager de bl.a. med viden om typiske sårbarhedsudløsende faktorer og indsigt i, hvordan du mindsker borgerens følelsesmæssige ubehag.  

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Følelsesmæssig forurening på arbejdet
Kursus

Følelsesmæssig forurening på arbejdet

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus målrettet ledere og HR-medarbejdere, hvor dagen er centreret omkring det gode arbejdsmiljø – mere specifikt, hvordan du er med til at sikre, at de negative følelser og stemninger ikke får magten på arbejdspladsen i form af følelsesforurening.

Dagens underviser er mentalsundhedsekspert og sociolog Rikke Østergaard, som sikrer dig et fagligt udbytte bestående af bl.a.:

Forståelse af, hvordan følelser og adfærd smitter i organisationer Viden om tredjegradssmitte – hvordan vi mennesker smitter hinanden med følelser og adfærd i tre led Redskaber til, hvordan du som leder spotter følelsesforurening Redskaber til, hvordan du som leder undgår følelsesmæssig ”hijacking” i vigtige beslutningsprocesser Redskaber til, hvordan du som leder holder hjernen skarp og får vendt følelsesmæssig forurening til et godt arbejdsmiljø

OBS: Pladserne ryger rigtig hurtigt. UDSOLGT I GLOSTRUP. Vi har oprettet et ekstrahold på Scandic CPH Strandpark.

Læs mere
Omsorgstræthed – en realitet i det pædagogiske arbejde
Kursus

Omsorgstræthed – en realitet i det pædagogiske arbejde

Jylland & Sjælland

Arbejder du med børn/unge i alderen 5-15 år, og oplever du, at det pædagogiske arbejde kan tære meget på energien?

Så er det værd at kigge på dette kursus, hvor vi – med afsæt i mentaliseringsbegrebet – beskæftiger os med omsorgstræthed i det pædagogiske arbejde.

I spidsen for kurset står Rikke Smedegaard Hansen, pædagog, og Sarah Long Johnsson, cand.pæd.pæd.psych. og psykoterapeut. De to kommer bl.a. omkring:

Omsorgstræthed i det pædagogiske flet – hvorfor opstår det, og hvorfor skal vi have fokus på det? Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen Pseudomentalisering og mentaliseringssvigt – modreaktioer samt håndtering af dette Hvordan vi stiller krav, der matcher børnenes udviklingsalder Konkrete redskaber og øvelser
Læs mere
Traumer og traumereaktioner
Kursus

Traumer og traumereaktioner

Jylland & Sjælland

I oktober og december byder vi inden for på dette kursus, som lærer dig om den traumebevidste tilgang (TBT) og bl.a. sætter dig i stand til at støtte borgere med traumereaktioner.

Du kommer i fagligt kompetent selskab med speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann, som sikrer, at du bl.a. tager fra kurset med:

Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis – i regionalt eller kommunalt regi
Læs mere