Fra stress og sårbarhed til indre ressourcer - Seminarer
Personlig udvikling
Artikel

Fra stress og sårbarhed til indre ressourcer

Her fortæller underviser i Mindful Self-Compassion, Helle Laursen, mere om, hvad Compassion-strategier går ud på, og hvordan de kan hjælpe til bedre trivsel.

Af Helle Laursen

Certificeret underviser i Mindful Self-Compassion og indehaver af Nordic Compassion, https://nordic-compassion.dk/

sårbarhed
Evnen til Compassion er tæt forbundet med mindre stress og sårbarhed og øget adgang til vores indre ressourcer. Kort sagt er dem, der er mere medfølende over for sig selv, også mindre stressede, deprimerede og angste, og samtidig mere glade, har større indre styrke og er mere optimistiske over for deres fremtid. Evnen til compassion er ganske enkelt lig med bedre mental og fysisk sundhed.

Se også relevant kursus: Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

Styrken i Compassion-strategier generelt er, at vores fysiologi bliver aktiveret. Det er en aktiv og konkret tilgang til at lindre og mindske oplevet ubehag – hos andre såvel som os selv. Det manifesterer sig i vores kroppe rent fysisk, som øget overskud og mere glæde.

Compassion og Self-Compassion defineres på samme måde: som ønsket om at mindske oplevet ubehag. Self-Compassion er aktivt at tage vare på os selv, så vi derved får lettere ved at være der for andre. Når vi evner Self-Compassion, bliver vi mindre selvcentrerede, mere empatiske og lyttende, og får generelt lettere ved at tackle forandringer.

Når vi lindrer vores egen oplevede følelsesmæssige og mentale ubehag med Self-Compassion, aktiverer vi nemlig vores medfødte pattedyrs- og omsorgsinstinkt. Det øger hormonet oxytocin. Forskning tyder på at øget oxytocin giver følelser som tillid, ro, tryghed, generøsitet og forbundethed, og øget evne til at reagere med varme og medfølelse over for andre.

Fysiologien i Compassion

Professor Paul Gilbert, grundlægger af Compassion Fokuseret Terapi (CFT), forklarer, at vi har tre aktive følelseshåndteringssystemer i kroppen: Kamp- eller flugtsystemet (det røde i illustrationen, adrenalin og kortisol produceres, når vi er her), motivationssystemet (det blå, hvor dopamin aktiveres) og det beroligende system (det grønne, hvor oxytocin og opiater aktiveres.).

sårbarhed

Compassion er at kunne tilgå det grønne beroligende system. Hvor både det røde og det blå system er aktiverende og giver os lidt mere energi til at blive ved i længere tid, så er det grønne system det, der får os til at falde til ro og restituere bedre. Det er også i det grønne system, at vi kan se nye handlemuligheder og få andre perspektiver på vores situation.

Se også relevant kursus: Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

Arbejder du med sårbare grupper?

Compassion kan trænes af alle, og vi kan bruge det aktivt i alle relationer.

Compassion hjælper til at øge positive følelser som tryghed og tillid og får derudover kroppen til at slappe af, bl.a. fordi oxytocin aktiveres i situationer, hvor vi føler os forbundne med andre på en positiv måde, f.eks. når andre møder os med oprigtig interesse og nærvær.

Det betyder, at den relation, du kan skabe til andre, er et aktiv i arbejdet med sårbare. Det er med til at gøre det lettere for dem at slappe af, at tage imod information, at tage vare på dem selv og at lave ændringer i deres eget liv.

Jo mere trygge vi oplever at være, jo mindre går vi i forsvar, og jo mere fleksible er vi i vores reaktion på det, der sker omkring os.

Compassion og Self-Compassion kan bruges i samtaler og kan enkelt læres videre til andre. Det er en effektiv måde at opbygge ressourcer på.

 

Helle Laursen er indehaver af Nordic Compassion.

Relevante arrangementer

Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren
Kursus

Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

Lær at anvende compassion-strategier i arbejdet med at forebygge og afhjælpe sårbarhed hos dine borgere! På kurset får du værdifuld viden og praksisnære redskaber fra Morten Sodemann, professor og overlæge, samt Helle Laursen, cand.mag. og certificeret underviser i Mindful Self-Compassion. Sammen bidrager de bl.a. med viden om typiske sårbarhedsudløsende faktorer og indsigt i, hvordan du mindsker borgerens følelsesmæssige ubehag.  

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Når mor eller far har en personlighedsforstyrrelse
Kursus

Når mor eller far har en personlighedsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det kan have store og livslange konsekvenser at vokse op med en forælder, der har en personlighedsforstyrrelse. På dette kursus vender vi blikket mod de børn, der vokser op på denne måde, så du er rustet til at hjælpe børnene og familien endnu bedre.

Dagens underviser er specialpsykolog, Tine Wøbbe, som sikrer dig en udbytterig dag med:

Viden om emotionelt ustabile (borderline), dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser Kendskab til personlighedsstrukturer, adfærd og psykologiske mønstre Indblik i, hvordan svære personlighedsforstyrrelser kan påvirke relationer og dynamikker i familien Viden om, hvilke konsekvenser en forælders personlighedsforstyrrelse kan have på barnets udvikling og opvækst, herunder fokus på forældreevne og betydningen af tilknytningsmønstre Inspiration til at støtte barnet og varetage forældresamarbejdet bedst muligt, herunder også et fokus på, hvordan du passer på dig selv i relationen

BemærkDer er deltagerbegrænsning på denne kursusdag. Undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Mod i kriseledelse
Kursus

Mod i kriseledelse

Jylland & Sjælland

Få kompetencer til at lede dine medarbejdere gennem svære tider! På dette kursus stiller vi skarpt på kriseledelse, når du bliver undervist af ledelsesforsker og -konsulent, Karsten Mellon, der bl.a. sætter fokus på:

Mod i kriseledelse: Hvilken type mod kræver det? Og hvorfor er modet afgørende for god ledelse? Troværdighed og betydningen af lederens egen adfærd – oplever dine medarbejdere, at de kan stole på dig? Herunder et fokus på integritet og følgeskab Kriseledelse og kommunikation, blandt andet med fokus på at skabe psykologisk tryghed

Kursusdagen byder både på oplæg, øvelser og gruppedialoger.

Læs mere
Undgå udbrændthed i arbejdet med psykisk belastede borgere
Kursus

Undgå udbrændthed i arbejdet med psykisk belastede borgere

Jylland & Sjælland

Oplev en udbytterig kursusdag, der sætter spot på, hvordan du undgår at blive drænet for energi i arbejdet med psykisk belastede borgere. Du bliver undervist af psykolog, Anne Dorthe Hasholt, som bl.a. beriger dig med vigtig viden om:

Hvad det vil sige, når mennesker projicerer egne problemstillinger over i andre mennesker, og hvordan du beskytter dig mod dette Hvordan du effektivt konfliktnedtrapper, såvel i relation til borgeren som dig selv Hvordan dit arbejde med sårbare borgere kan vendes til værdifuld selvindsigt og selvudvikling

Bemærk: Der er deltagerbegrænsning på denne kursusdag. Undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

UPDATE: Få pladser tilbage

Læs mere