Fra stress og sårbarhed til indre ressourcer - Seminarer
Handicap & omsorg
Artikel

Fra stress og sårbarhed til indre ressourcer

Her fortæller underviser i Mindful Self-Compassion, Helle Laursen, mere om, hvad Compassion-strategier går ud på, og hvordan de kan hjælpe til bedre trivsel.

Af Helle Laursen

Certificeret underviser i Mindful Self-Compassion og indehaver af Nordic Compassion, https://nordic-compassion.dk/

sårbarhed
Evnen til Compassion er tæt forbundet med mindre stress og sårbarhed og øget adgang til vores indre ressourcer. Kort sagt er dem, der er mere medfølende over for sig selv, også mindre stressede, deprimerede og angste, og samtidig mere glade, har større indre styrke og er mere optimistiske over for deres fremtid. Evnen til compassion er ganske enkelt lig med bedre mental og fysisk sundhed.

Se også relevant kursus: Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

Styrken i Compassion-strategier generelt er, at vores fysiologi bliver aktiveret. Det er en aktiv og konkret tilgang til at lindre og mindske oplevet ubehag – hos andre såvel som os selv. Det manifesterer sig i vores kroppe rent fysisk, som øget overskud og mere glæde.

Compassion og Self-Compassion defineres på samme måde: som ønsket om at mindske oplevet ubehag. Self-Compassion er aktivt at tage vare på os selv, så vi derved får lettere ved at være der for andre. Når vi evner Self-Compassion, bliver vi mindre selvcentrerede, mere empatiske og lyttende, og får generelt lettere ved at tackle forandringer.

Når vi lindrer vores egen oplevede følelsesmæssige og mentale ubehag med Self-Compassion, aktiverer vi nemlig vores medfødte pattedyrs- og omsorgsinstinkt. Det øger hormonet oxytocin. Forskning tyder på at øget oxytocin giver følelser som tillid, ro, tryghed, generøsitet og forbundethed, og øget evne til at reagere med varme og medfølelse over for andre.

Fysiologien i Compassion

Professor Paul Gilbert, grundlægger af Compassion Fokuseret Terapi (CFT), forklarer, at vi har tre aktive følelseshåndteringssystemer i kroppen: Kamp- eller flugtsystemet (det røde i illustrationen, adrenalin og kortisol produceres, når vi er her), motivationssystemet (det blå, hvor dopamin aktiveres) og det beroligende system (det grønne, hvor oxytocin og opiater aktiveres.).

sårbarhed

Compassion er at kunne tilgå det grønne beroligende system. Hvor både det røde og det blå system er aktiverende og giver os lidt mere energi til at blive ved i længere tid, så er det grønne system det, der får os til at falde til ro og restituere bedre. Det er også i det grønne system, at vi kan se nye handlemuligheder og få andre perspektiver på vores situation.

Se også relevant kursus: Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

Arbejder du med sårbare grupper?

Compassion kan trænes af alle, og vi kan bruge det aktivt i alle relationer.

Compassion hjælper til at øge positive følelser som tryghed og tillid og får derudover kroppen til at slappe af, bl.a. fordi oxytocin aktiveres i situationer, hvor vi føler os forbundne med andre på en positiv måde, f.eks. når andre møder os med oprigtig interesse og nærvær.

Det betyder, at den relation, du kan skabe til andre, er et aktiv i arbejdet med sårbare. Det er med til at gøre det lettere for dem at slappe af, at tage imod information, at tage vare på dem selv og at lave ændringer i deres eget liv.

Jo mere trygge vi oplever at være, jo mindre går vi i forsvar, og jo mere fleksible er vi i vores reaktion på det, der sker omkring os.

Compassion og Self-Compassion kan bruges i samtaler og kan enkelt læres videre til andre. Det er en effektiv måde at opbygge ressourcer på.

 

Helle Laursen er indehaver af Nordic Compassion.

Relevante arrangementer

Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren
Kursus

Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

Lær at anvende compassion-strategier i arbejdet med at forebygge og afhjælpe sårbarhed hos dine borgere! På kurset får du værdifuld viden og praksisnære redskaber fra Morten Sodemann, professor og overlæge, samt Helle Laursen, cand.mag. og certificeret underviser i Mindful Self-Compassion. Sammen bidrager de bl.a. med viden om typiske sårbarhedsudløsende faktorer og indsigt i, hvordan du mindsker borgerens følelsesmæssige ubehag.  

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
ADD i skyggen af ADHD
Kursus

ADD i skyggen af ADHD

Jylland & Sjælland

Bliv bedre til at spotte børn og unge med ADD, og få konkret viden om, hvordan du bedst hjælper dem på vej til større trivsel.

Det bliver du klædt på til på dette kursus, hvor psykolog Nanna Kruuse sørger for, at du opnår:

Viden om hvad ADD er Kendskab til, hvilke symptomer du skal være opmærksom på. Hvordan bliver du bedre til at opdage ADD? Inspiration til, hvordan du kan arbejde med at regulere sanseapparatet (low arousal) Viden om, hvordan du kan træne og understøtte de eksekutive vanskeligheder, som ofte resulterer i, at børn og unge med ADD, går i stå fagligt

Læs mere om den givende kursusdag herunder. 

Læs mere
Whistleblower-ordninger
Kursus

Whistleblower-ordninger

Fyn, Jylland & Sjælland

Er din arbejdsplads klar til, at der fra december 2021 er krav om en whistleblower-ordning?

Fra den 17. december 2021 bliver det lovpligtigt for alle offentlige myndigheder mv. med 50 ansatte eller mere, samt alle private virksomheder med 250 ansatte eller derover, at have en whistleblower-ordning.

På dette kursus bliver du sat ind i reglerne for ordningen, så du er helt skarp på, hvad den går ud på, og hvad det betyder for din organisation.

Din underviser er cand.jur. Brian Nygaard Oswald, som er kendt for at kunne gøre kompliceret jura letforståeligt og har stor erfaring med undervisning på området.

Pris for online-deltagelse er 2429,- ekskl. moms. Her sparer du udgifterne til hotel og forplejning.

Læs mere
Digitalt udsatte børn og unge – med specialviden om selvskade på nettet
Kursus

Digitalt udsatte børn og unge – med specialviden om selvskade på nettet

Jylland & Sjælland

Med de digitale medier opstår nye spændende muligheder, men medierne har også en bagside, som du skal kende til og forstå i dit arbejde med psykisk sårbare børn og unge.

På denne kursusdag bliver du undervist af Katrine K. Pedersen, som er cand.mag. og ekspert i kommunikation og medieudvikling, samt psykolog Lotte Rubæk. Sammen klæder de dig bl.a. på med:

Indsigt i digitale fællesskaber og neo-tribes, herunder hvilke teknologiske og psykologiske mekanismer der er på spil Kendskab til, hvordan sårbare børn og unge ofte bliver forstærket i en destruktiv adfærd via online fællesskaber, og hvordan fællesskaberne kan være kilde til, at problematisk adfærd bliver normaliseret Viden om forskellige former for selvskade på nettet: ”auto-trolling”, ”self-baiting” samt digitalisering af fysisk selvskade Indblik i psykologien bag selvskade, der foregår online, herunder hvordan selvskade kan spredes socialt Kendskab til, hvordan vi afhjælper problematisk og selvskadende adfærd på nettet

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere