E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Artikler fra Seminarer.dk – Kategorioversigt / Funktionelle lidelser kan stadig vække voldsom debat

Funktionelle lidelser kan stadig vække voldsom debat

Skal borgere med funktionelle lidelser have at vide, at de bare skal tage sig sammen? Er de i virkeligheden slet ikke syge? Eller er de ofre for et større komplot af korrupte læger og en ond medicinalindustri, der ikke ønsker at tage syge mennesker alvorligt?

Hvis man følger med på de sociale medier, kan man nemt få det indtryk, at der er stor uenighed om, hvad funktionelle lidelser er. Nogle steder debatteres det, om funktionelle lidelser overhovedet findes, andre steder kaldes funktionelle lidelser en skraldespand. Og mange steder går bølgerne særlig højt, når det store spørgsmål skal besvares: Er funktionelle lidelser fysiske eller psykiske?

To eksperter i funktionelle lidelser

Lene Toscano er speciallæge i almen medicin og ansat som overlæge på afdelingen for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital. Hun har gennem en årrække arbejdet med mennesker med svære funktionelle lidelser, hun har skrevet bøger og pjecer, og hun har desuden deltaget i nogle af debatterne.

”Der findes mange gamle myter om mennesker med funktionelle lidelser,” forklarer hun, ”før i tiden blev kvinderne ofte beskyldt for at være ’hysteriske’, og mange patienter oplever stadig, at de ikke bliver taget alvorligt i deres møde med sundhedsvæsnet og det kommunale system. Nogle patienter oplever endda fordomme i mødet med deres egen familie og netværk. Myterne og fordommene skyldes som regel misforståelser og manglende viden. I løbet af de senere år er forskningen både i Danmark og internationalt gået stærkt, og vi har fået meget ny viden, som gør, at vi i dag har en langt bedre forståelse for denne gruppe af sygdomme end vi havde tidligere. Desværre er den nyeste viden endnu ikke kommet helt ud til alle de mennesker, som er i berøring med funktionelle lidelser. Og det synes jeg er en skam.”

Funktionelle lidelser er en gruppe af sygdomme, hvor patienten oplever fysiske symptomer, ofte fra forskellige områder i kroppen, men hvor almindelige undersøgelser ikke kan give en enkel forklaring på, hvad der er galt. Forskningen har vist, at årsagerne til funktionelle lidelser er multifaktorielle og bio-psyko-sociale. Når man skal hjælpe en patient eller borger med en funktionel lidelse giver det derfor ikke mening kun at kigge på en enkelt blodprøve eller skanning, og det giver heller ikke mening kun at kigge på et enkelt barndomstraume. Som fagperson bliver man nødt til at åbne op for en langt mere helhedsorienteret tilgang og både se på fysiske faktorer, psykologiske faktorer og sociale faktorer på én gang.

Lisbeth Frostholm er psykolog, ph.d. og ansat som seniorforsker på afdelingen for Funktionelle Lidelser. Hun har mange års erfaring i at behandle patienter med svære funktionelle lidelser, og hun har blandt andet forsket i helbredsangst og sygdomsforståelsens betydning.

”Vi kan se, at ca. 75% af de patienter, vi har i et specialiseret behandlingsforløb, får det bedre,” fortæller hun. ”Når vi ser på, hvilke faktorer, der har størst betydning for, at patienterne rykker sig og får et højere funktionsniveau, kan vi se, at patientens sygdomsforståelse er det, der betyder mest. Det betyder altså rigtig meget, hvad man tænker om sin sygdom, og hvordan man forstår det, man fejler. Og vi kan se, at der hvor vi som behandlere kan gøre stor forskel, det er ved at hjælpe patienten med at ændre på forståelsen af sin sygdom. Derigennem bliver patienten blandt andet i stand til at håndtere symptomerne på en mere hensigtsmæssig måde.”

Det har derfor stor betydning, at de fagfolk, som møder mennesker med funktionelle lidelser, har en opdateret viden om, hvad en funktionel lidelse er, og ikke mindst har en grundlæggende viden om, hvordan man bedst hjælper denne type borgere og patienter. Som fagperson kan man gøre meget for at støtte og hjælpe en person med en funktionel lidelse. Men man kan også komme til at gøre skade.

Kursus i funktionelle lidelser

Vi har derfor inviteret Lene Toscano og Lisbeth Frostholm til at afholde en kursusdag om funktionelle lidelser. Kursisterne vi få et indblik i den nyeste viden, og der vil blive præsenteret redskaber, som kan bruges i håndteringen og behandlingen af mennesker med funktionelle lidelser.

I løbet af dagen vil vi blandt andet komme omkring disse og andre vigtige spørgsmål:

• Hvordan genkender jeg en funktionel lidelse?
• Hvordan afgrænser man en funktionel lidelse fra andre sygdomme?
• Hvad sker der i hjernen, nervesystemet og resten af kroppen?
• Hvad er Bodily Distress Syndrome og helbredsangst?
• Hvordan taler jeg med en borger eller patient med en funktionel lidelse?
• Hvad kan jeg som fagperson konkret gå hjem og gøre i morgen, hvis jeg ønsker at gøre det en lille smule bedre end i går?

Der vil være plads til spørgsmål og diskussioner. Og forhåbentlig vil vi kunne få aflivet nogle af de sejlivede myter.


  • Se alle aktuelle kurser, temadage og konferencer fra Seminarer.dk her

  • Blogkategorier

Gå til top