Handlekraftige ledere – med tvivlen som følgesvend - Seminarer
Ledelse
Artikel

Handlekraftige ledere – med tvivlen som følgesvend

Den handlekraftige leder er i høj kurs i danske organisationer. Jeg vil i mit oplæg berøre, hvorfor handlekraften svækkes i komplekse organisationer, der er præget af flertydighed og modsatrettede krav. Jeg vil zoome ind på de mange paradokser, der kan præge det organisatoriske liv og det personlige lederskab; Hvordan kan du som leder leve op til tidens […]

Af Camilla Duus, cand.psych. Aut.
ledelse
Den handlekraftige leder er i høj kurs i danske organisationer. Jeg vil i mit oplæg berøre, hvorfor handlekraften svækkes i komplekse organisationer, der er præget af flertydighed og modsatrettede krav. Jeg vil zoome ind på de mange paradokser, der kan præge det organisatoriske liv og det personlige lederskab; Hvordan kan du som leder leve op til tidens krav om konstant omstillingsparathed OG samtidig være tro mod dine egne værdier? Hvordan kan du tage din magt tydeligt på dig OG samtidig indgå i ligeværdige dialoger med dine medarbejdere? 

Relevant arrangement: Ledelse i paradokser

Paradokser er grundvilkår og udfordrer lederens entydighed, og de kalder tvivlen, uvisheden og ambivalenserne frem. Lederen vender altid ryggen til noget, og vil derfor aldrig komme helt i ro eller harmoni med hverken opgaven eller sit lederskab. Med til at være leder hører ofte en sund tvivlende stemme, som samtidig kan være forbundet med ubehag for lederen. Tvivlen rummer ledelsesmæssige styrker, som vi risikerer at overse, når kravet om handlekraft bliver altdominerende. Er du i tvivl, er det som oftest, fordi du står i en tvivlsom situation. Tvivlen er en dyd som løbende må informere og kvalificere lederens beslutninger og handlinger. Samtidig er det ofte handlekraften som medarbejdere, chefen og ledelseskollegaer hæfter sig ved, og dermed ofte det man bliver bedømt på som leder. Oplægget fokuserer på både handlekraften og tvivlens ledelsesmæssige styrker og faldgruber, og hvilken betydning disse kan have for både organisationen og lederen:  

”Tvivl og handlekraft er indbyrdes forbundne lederdyder. De kalder på og har brug for hinanden. Handlekraften må tilsættes tvivl for ikke at blive dumdristig; og tvivlen må blive til handling, hvis ikke den skal lamme og udvikle sig til en kimende tinnitus i lederens øregange(Lüscher & Meier, 2018 s. 182)