Handlekraftige ledere – med tvivlen som følgesvend - Seminarer
Ledelse
Artikel

Handlekraftige ledere – med tvivlen som følgesvend

Den handlekraftige leder er i høj kurs i danske organisationer. Jeg vil i mit oplæg berøre, hvorfor handlekraften svækkes i komplekse organisationer, der er præget af flertydighed og modsatrettede krav. Jeg vil zoome ind på de mange paradokser, der kan præge det organisatoriske liv og det personlige lederskab; Hvordan kan du som leder leve op til tidens […]

Af Camilla Duus, cand.psych. Aut.
ledelse
Den handlekraftige leder er i høj kurs i danske organisationer. Jeg vil i mit oplæg berøre, hvorfor handlekraften svækkes i komplekse organisationer, der er præget af flertydighed og modsatrettede krav. Jeg vil zoome ind på de mange paradokser, der kan præge det organisatoriske liv og det personlige lederskab; Hvordan kan du som leder leve op til tidens krav om konstant omstillingsparathed OG samtidig være tro mod dine egne værdier? Hvordan kan du tage din magt tydeligt på dig OG samtidig indgå i ligeværdige dialoger med dine medarbejdere? 

Relevant arrangement: Ledelse i paradokser

Paradokser er grundvilkår og udfordrer lederens entydighed, og de kalder tvivlen, uvisheden og ambivalenserne frem. Lederen vender altid ryggen til noget, og vil derfor aldrig komme helt i ro eller harmoni med hverken opgaven eller sit lederskab. Med til at være leder hører ofte en sund tvivlende stemme, som samtidig kan være forbundet med ubehag for lederen. Tvivlen rummer ledelsesmæssige styrker, som vi risikerer at overse, når kravet om handlekraft bliver altdominerende. Er du i tvivl, er det som oftest, fordi du står i en tvivlsom situation. Tvivlen er en dyd som løbende må informere og kvalificere lederens beslutninger og handlinger. Samtidig er det ofte handlekraften som medarbejdere, chefen og ledelseskollegaer hæfter sig ved, og dermed ofte det man bliver bedømt på som leder. Oplægget fokuserer på både handlekraften og tvivlens ledelsesmæssige styrker og faldgruber, og hvilken betydning disse kan have for både organisationen og lederen:  

”Tvivl og handlekraft er indbyrdes forbundne lederdyder. De kalder på og har brug for hinanden. Handlekraften må tilsættes tvivl for ikke at blive dumdristig; og tvivlen må blive til handling, hvis ikke den skal lamme og udvikle sig til en kimende tinnitus i lederens øregange(Lüscher & Meier, 2018 s. 182)

Relevante arrangementer

Ledelse i paradokser
Temadag

Ledelse i paradokser

Sjælland

Skab mening i kompleksiteten. – med Rane Willerslev, Camilla Duus og Jan Heiberg Johansen som dagens eksperter. 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Mod i kriseledelse
Kursus

Mod i kriseledelse

Jylland & Sjælland

Få kompetencer til at lede dine medarbejdere gennem svære tider! På dette kursus stiller vi skarpt på kriseledelse, når du bliver undervist af ledelsesforsker og -konsulent, Karsten Mellon, der bl.a. sætter fokus på:

Mod i kriseledelse: Hvilken type mod kræver det? Og hvorfor er modet afgørende for god ledelse? Troværdighed og betydningen af lederens egen adfærd – oplever dine medarbejdere, at de kan stole på dig? Herunder et fokus på integritet og følgeskab Kriseledelse og kommunikation, blandt andet med fokus på at skabe psykologisk tryghed

Kursusdagen byder både på oplæg, øvelser og gruppedialoger.

Læs mere
Undgå udbrændthed i arbejdet med psykisk belastede borgere
Kursus

Undgå udbrændthed i arbejdet med psykisk belastede borgere

Jylland & Sjælland

Oplev en udbytterig kursusdag, der sætter spot på, hvordan du undgår at blive drænet for energi i arbejdet med psykisk belastede borgere. Du bliver undervist af psykolog, Anne Dorthe Hasholt, som bl.a. beriger dig med vigtig viden om:

Hvad det vil sige, når mennesker projicerer egne problemstillinger over i andre mennesker, og hvordan du beskytter dig mod dette Hvordan du effektivt konfliktnedtrapper, såvel i relation til borgeren som dig selv Hvordan dit arbejde med sårbare borgere kan vendes til værdifuld selvindsigt og selvudvikling

Bemærk: Der er deltagerbegrænsning på denne kursusdag. Undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

UPDATE: Få pladser tilbage

Læs mere
Ledelse af grupper – i et neuroaffektivt perspektiv
Kursus

Ledelse af grupper – i et neuroaffektivt perspektiv

Jylland & Sjælland

Styrk din ledelse af grupper med denne berigende kursusdag, hvor konsulent og psykoterapeut, Peter Kofoed, bl.a. sikrer, at du opnår:

Kendskab til den neuroaffektive forståelse af gruppedynamik Indsigt i forskellige udviklingsfaser i gruppekulturer Viden om sociale motivationssystemer, bl.a. tilknytnings- og statussystemet Forståelse for mentalisering som redskab til at bearbejde status og tilknytning i grupper

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere