Janne Østergaard anmelder: Mentalisering i tilknytnings-relationer - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Janne Østergaard anmelder: Mentalisering i tilknytnings-relationer

Janne Østergaard: Allen formår med humor, praksiserfaring og masser af faglig viden, at videregive det vigtigste, han har lært om terapi og mentalisering.

Mentalisering i tilknytningsrelationer
Af psykolog Janne Østergaard, Center for MentaliseringBoganmeldelse af bogen “Mentalisering i tilknytningsrelationer” – en bog der tager fat på vigtige emner som mentalisering, tilknytning og healing med udgangspunkt i den traditionelle terapi. Og Janne Østergaard er ikke i tvivl om Jon G. Allens faglige formåen:

“Bogen er fyldt med interessante caseeksempler fra Jon G. Allens egen praksis, og i min optik er denne bog en gave til fagfolk inden for det sociale felt”.

Se også relevant uddannelse: Mentaliseringsbaseret miljøterapi

En gave til alle fagfolk inden for det sociale felt

I denne bog formår Allen med humor, praksiserfaring og masser af faglig viden, at videregive det vigtigste, han har lært om terapi. Den slags bøger er en gave både for den nye behandler, men om muligt endnu mere for den erfarne behandler.

Alle kapitlerne i bogen er velskrevne og spændende. De første kapitler tilbyder et rigtigt godt overblik over, hvor psykologien er i dag i forhold til en række centrale temaer som tilknytningspsykologi, traumepsykologi, mentalisering og mindfulness. Jon G. Allen gennemgår i den første del af bogen endvidere sammenhængen mellem mentalisering og en række typiske psykologiske problemstillinger som angst, depression, stofmisbrug, selvmordforsøg, selvskadende adfærd og personlighedsforstyrrelser.

Traditionel terapi er stadig vejen frem

Den anden del af bogen handler om behandling og heling. Denne del af bogen starter med en grundig faglig gennemgang af den evidensbaserede model. Som Allen udtrykker det: ”Til trods for mine argumenter for traditionel terapi, mener jeg, at terapeuter og patienter bør kende feltet af specialiserede behandlingstilgange – den forskningsmæssige støtte er for dem”. Det bliver til en interessant gennemgang af evidensbaserede tilgange set med Allens mentaliserings- og tilknytningsbriller.

Allen beskriver herefter, hvordan han igennem det meste af sit arbejdsliv selv har søgt at finde en struktureret form for terapi, men at han gang på gang er blevet mødt af klienter, der i stedet for hans modeller og nyerhvervede terapeutiske tricks, bare gerne ville tale om deres problemer. Derfor er han efter 40 års søgen efter den endegyldig manual holdt op med at lede efter en model og anvender i stedet det, han kalder traditionel terapi.

Det handler ikke om problemløsning, men om at hjælpe borgeren til at løse sine problemer

Han introducerer tilgangen med at henlede opmærksomheden på de tanker vedrørende psykoterapi, der fremfører, at en stor del af effekten af psykoterapi skyldes det de forskellige behandlings-tilgange har tilfælles og ikke det, der adskiller dem. Han henfører her til relationen og mentalisering og slår et slag for at overveje, hvad man tænker om psykoterapeutisk behandling; om det er noget, der kurerer sygdomme eller om relationen heler mennesker?

Herfra går han videre og pointerer, at terapi for ham handler om at anse ”det i sig selv at have en værdi at forstå og blive forstået”. Han beskriver videre, at traditionel terapi ikke handler om at løse problemer, men om at hjælpe klienten med at blive bedre til at løse problemer og at det gøres gennem forbedret mentalisering i tilknytningsrelationer.

Spektakulært kapitel om spirituelle perspektiver i behandlingen af traumer

Efterfølgende gennemgår Allen det han kalder ”Traditionel terapi ”, som også indeholder gennemgang af de faktorer, der bidrager til at psykoterapi virker. Derefter kommer bogens efter min mening allerbedste kapitel. Kapitlet om eksistentielle og spirituelle perspektiver i terapi. Emnet er behandlet teoretisk, men også personligt på en meget gribende måde. Eksistentielle og spirituelle temaer fylder meget i traumebehandling. Da traumer kan føre til mistillid til andre, mangel på håb, tab af tro og søgen efter mening, er det vigtigt at have disse disse eksistentielle temaer med i terapien og arbejdet med klienterne. I kapitlet er emner som gud, spiritualitet, tilgivelse og håb beskrevet i forhold til mentalisering og tilknytningsteori. Det er meget meningsfuldt, og det kræver en teoretiker med så stor faglig pondus at navigere i dette felt – hvilket lykkes rigtigt, rigtigt godt.

En fortælling direkte til fagkollegaer

Bogen er letlæst og samtidig på et højt fagligt niveau. Jon G. Allen er tydeligvis en erfaren psykolog og en dygtig teoretiker, der har sin viden så integreret, at det er muligt at give den videre, så bogen kommer til at fremstå, som en fortælling direkte til fagkollegaer. Bogen er fyldt med interessante caseeksempler fra Allens egen praksis og i min optik er denne bog en gave til fagfolk inden for det sociale felt. Som behandler kan man ofte have brug for at blive bekræftet i og få teoretiske vinkler underbygget, hvad alle gode terapeuter vil have erfaret gennem deres arbejde; ”at tilknytning og åbenhed i mødet med klienter er helt centralt for en vellykket terapi”.

Se også relevant uddannelse: Mentaliseringsbaseret miljøterapi

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere