Janne Østergaard anmelder: Mentalisering i tilknytnings-relationer - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Janne Østergaard anmelder: Mentalisering i tilknytnings-relationer

Janne Østergaard: Allen formår med humor, praksiserfaring og masser af faglig viden, at videregive det vigtigste, han har lært om terapi og mentalisering.

Mentalisering i tilknytningsrelationer
Af psykolog Janne Østergaard, Center for MentaliseringBoganmeldelse af bogen “Mentalisering i tilknytningsrelationer” – en bog der tager fat på vigtige emner som mentalisering, tilknytning og healing med udgangspunkt i den traditionelle terapi. Og Janne Østergaard er ikke i tvivl om Jon G. Allens faglige formåen:

“Bogen er fyldt med interessante caseeksempler fra Jon G. Allens egen praksis, og i min optik er denne bog en gave til fagfolk inden for det sociale felt”.

Se også relevant uddannelse: Mentaliseringsbaseret miljøterapi

En gave til alle fagfolk inden for det sociale felt

I denne bog formår Allen med humor, praksiserfaring og masser af faglig viden, at videregive det vigtigste, han har lært om terapi. Den slags bøger er en gave både for den nye behandler, men om muligt endnu mere for den erfarne behandler.

Alle kapitlerne i bogen er velskrevne og spændende. De første kapitler tilbyder et rigtigt godt overblik over, hvor psykologien er i dag i forhold til en række centrale temaer som tilknytningspsykologi, traumepsykologi, mentalisering og mindfulness. Jon G. Allen gennemgår i den første del af bogen endvidere sammenhængen mellem mentalisering og en række typiske psykologiske problemstillinger som angst, depression, stofmisbrug, selvmordforsøg, selvskadende adfærd og personlighedsforstyrrelser.

Traditionel terapi er stadig vejen frem

Den anden del af bogen handler om behandling og heling. Denne del af bogen starter med en grundig faglig gennemgang af den evidensbaserede model. Som Allen udtrykker det: ”Til trods for mine argumenter for traditionel terapi, mener jeg, at terapeuter og patienter bør kende feltet af specialiserede behandlingstilgange – den forskningsmæssige støtte er for dem”. Det bliver til en interessant gennemgang af evidensbaserede tilgange set med Allens mentaliserings- og tilknytningsbriller.

Allen beskriver herefter, hvordan han igennem det meste af sit arbejdsliv selv har søgt at finde en struktureret form for terapi, men at han gang på gang er blevet mødt af klienter, der i stedet for hans modeller og nyerhvervede terapeutiske tricks, bare gerne ville tale om deres problemer. Derfor er han efter 40 års søgen efter den endegyldig manual holdt op med at lede efter en model og anvender i stedet det, han kalder traditionel terapi.

Det handler ikke om problemløsning, men om at hjælpe borgeren til at løse sine problemer

Han introducerer tilgangen med at henlede opmærksomheden på de tanker vedrørende psykoterapi, der fremfører, at en stor del af effekten af psykoterapi skyldes det de forskellige behandlings-tilgange har tilfælles og ikke det, der adskiller dem. Han henfører her til relationen og mentalisering og slår et slag for at overveje, hvad man tænker om psykoterapeutisk behandling; om det er noget, der kurerer sygdomme eller om relationen heler mennesker?

Herfra går han videre og pointerer, at terapi for ham handler om at anse ”det i sig selv at have en værdi at forstå og blive forstået”. Han beskriver videre, at traditionel terapi ikke handler om at løse problemer, men om at hjælpe klienten med at blive bedre til at løse problemer og at det gøres gennem forbedret mentalisering i tilknytningsrelationer.

Spektakulært kapitel om spirituelle perspektiver i behandlingen af traumer

Efterfølgende gennemgår Allen det han kalder ”Traditionel terapi ”, som også indeholder gennemgang af de faktorer, der bidrager til at psykoterapi virker. Derefter kommer bogens efter min mening allerbedste kapitel. Kapitlet om eksistentielle og spirituelle perspektiver i terapi. Emnet er behandlet teoretisk, men også personligt på en meget gribende måde. Eksistentielle og spirituelle temaer fylder meget i traumebehandling. Da traumer kan føre til mistillid til andre, mangel på håb, tab af tro og søgen efter mening, er det vigtigt at have disse disse eksistentielle temaer med i terapien og arbejdet med klienterne. I kapitlet er emner som gud, spiritualitet, tilgivelse og håb beskrevet i forhold til mentalisering og tilknytningsteori. Det er meget meningsfuldt, og det kræver en teoretiker med så stor faglig pondus at navigere i dette felt – hvilket lykkes rigtigt, rigtigt godt.

En fortælling direkte til fagkollegaer

Bogen er letlæst og samtidig på et højt fagligt niveau. Jon G. Allen er tydeligvis en erfaren psykolog og en dygtig teoretiker, der har sin viden så integreret, at det er muligt at give den videre, så bogen kommer til at fremstå, som en fortælling direkte til fagkollegaer. Bogen er fyldt med interessante caseeksempler fra Allens egen praksis og i min optik er denne bog en gave til fagfolk inden for det sociale felt. Som behandler kan man ofte have brug for at blive bekræftet i og få teoretiske vinkler underbygget, hvad alle gode terapeuter vil have erfaret gennem deres arbejde; ”at tilknytning og åbenhed i mødet med klienter er helt centralt for en vellykket terapi”.

Se også relevant uddannelse: Mentaliseringsbaseret miljøterapi

Relevante arrangementer

Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge
Kursus

Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge

Jylland & Sjælland

Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser blandt børn og unge kan have fatale konsekvenser, og det er afgørende, at du som fagperson kan hjælpe dem. På denne kursusdag lærer du derfor om ”De Tre Principper”, som er et nyt psykologisk paradigme i Danmark, der kan hjælpe mennesker med at finde tilbage til deres indre styrke og balance – bl.a. når de selvskader eller har en spiseforstyrrelse.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om selvskade og spiseforstyrrelser Kendskab til risikoadfærd og redskaber til opsporing i forhold til at identificere selvskade og spiseforstyrrelser i et tidligt stadie Indføring i ”De Tre Principper” ift. selvskade og spiseforstyrrelse med fokus på hvordan vi altid – inde bag kaosset af tanker og følelser – er ok; at vores sind er stærkt og selvhelende Indblik i, hvordan du som fagprofessionel kan hjælpe og gøre en forskel ud fra forståelsen af ”De Tre Principper” Inspiration til, hvordan ”De Tre Principper” kan bruges med det samme i praksis og i kombination med opsporingsredskaberne

Ved det faglige ror står psykoterapeut Jane Ellegaard, som til daglig arbejder med børn og familier i Skanderborg Kommune.

Læs mere om kursusdagen lige herunder.

Læs mere
Tilknytning og omsorgsarbejde
Kursus

Tilknytning og omsorgsarbejde

Jylland & Sjælland

Sådan bliver dine egne personlige erfaringer og tilknytningsmønstre en ressource i faglig praksis. Gør plads i kalenderen, og deltag på dette kursus, hvor psykolog Sarah Daniel stiller skarpt på, hvordan den personlige historie med tilknytning indvirker på vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere.

I løbet af kursusdagen opnår du:

Viden om, hvordan tilknytning og tilknytningsmønstre spiller ind i et arbejde, hvor omsorg indgår som en del af den professionelle opgave Inspiration til refleksion over, hvordan din egen tilknytningshistorie spiller ind i dit arbejde Indblik i, hvordan specifikke præferencer og tilbøjeligheder mht. tilknytning og omsorg giver specifikke muligheder og faldgruber i omsorgsarbejdet Input til, hvordan du kan indtænke denne dimension i måden, du tænker kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde Inspiration til måder at øge din egen ”langtidsholdbarhed” i omsorgsarbejde – og dermed undgå stress og omsorgstræthed
Læs mere
Dit selvhelbredende sind
Kursus

Dit selvhelbredende sind

Jylland & Sjælland

Tag med på denne inspirerende kursusdag, hvor du lærer om ”De tre principper” – en forståelse, der tager udgangspunkt i, at vores sind er designet til at trives, og at kræfterne bag vores sind ikke går i stykker, uanset hvad vi har oplevet i livet. En dybere indsigt i kræfterne bag menneskets sind kan være en kæmpe øjenåbner, når vi skal hjælpe os selv og andre til at få det bedre.

På kursusdagen sørger psykolog Mette Louise Holland og trivselscoach Jacob Rebien for, at du får:

En indføring i de simple, grundlæggende kræfter bag ALLE menneskers sind Et nyt blik for alle menneskers medfødte mentale sundhed En ny og befriende måde at forholde sig til både egne og andres op- og nedture En enkel vinkel på alt det, der kan virke komplekst En simpel, og måske overraskende, afsløring af, hvor både trivsel og mistrivsel kommer fra

Læs mere lige herunder.

Læs mere
Ængstelig personlighed – den oversete lidelse
Kursus

Ængstelig personlighed – den oversete lidelse

Jylland & Sjælland

Mennesker med ængstelig evasiv personlighedsstruktur bliver ramt på deres livsudfoldelse og dermed også deres relationer og trivsel. Bliv bedre til at forstå og hjælpe disse mennesker, når vi byder inden for på denne kursusdag.

Din underviser er psykolog Nana Lund Nørgaard, som sørger for, at du tager hjem med:

Viden om diagnosen ængstelig evasiv personlighedsstruktur. Herunder viden om forskellige subtyper og typiske grundlæggende vanskeligheder Kendskab til forskellen på at have angst og en ængstelig personlighedsforstyrrelse Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de prototypiske måder, mennesker med en ængstelig personlighedsforstyrrelse ofte er i verden på (præ-mentaliseringsformer) Viden om mentalisering og en mentaliseringsbaseret tilgang Redskaber til kommunikation, herunder viden om, hvordan du kan forsøge at møde mennesker med ængstelig evasiv personlighedsstruktur på en støttende og hjælpsom måde

Læs mere om dagen herunder.

Læs mere