Klar, start, uddannelsesparat - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Klar, start, uddannelsesparat

Hvad betyder det at være uddannelsesparat, og hvordan vi ved, om nogen er det? Læs mere i denne artikel.

Inklusion

Hvad vil det sige at være uddannelsesparat?

Klar, start, uddannelsesparat. Sådan lyder skudsmålet for en stor del af de unge, som påbegynder en uddannelse i dag. Og det er godt. Det er faktisk rigtig godt. Men, og der er et men, der er fortsat for mange, som dropper ud af uddannelsessystemet uden at færdiggøre en uddannelse.

På nuværende tidspunkt er det tilfældet for 50.000 unge under 30 år. Af disse har ni ud af ti ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, og tre ud af fire har alene deres folkeskole. En del af dem, der dropper ud, har desuden inden uddannelsesstart været på kontanthjælp, og efter afbrudt uddannelse indfinder de sig igen i jobcentret.

Hvad betyder så det? Det betyder bl.a., at der både i beskæftigelses- og uddannelsessystemet bruges mange ressourcer på at forberede og afklare de unge samt forsøge at fastholde de unge i uddannelse, uden at det ender med at de gennemfører en sådan.

Vi behøver ikke minde os selv om vigtigheden af at få de unge ud af den offentlige forsørgelse, få dem i gang med en uddannelse og sørge for, at de gennemfører en uddannelse. I stedet skal vi rette opmærksomheden mod, hvad det betyder at være uddannelsesparat, og hvordan vi ved, om nogen er det? Ikke mindst, når det fremstår som et så centralt begreb i den nye kontanthjælpsreform.

Funktionsbeskrivelse – et nyt screeningsværktøj

Vi har derfor bedt cand.psyk. og specialist i klinisk børneneuropsykologi, Helle Kjærgaard, som er en af ophavskvinderne til et nyudviklet screeningsværktøj, om at uddybe begrebet uddannelsesparathed samt introducerer os for mulighederne i det nye screeningsværktøj Funktionsbeskrivelse. Helle Kjærgaard forklarer:

I dag er begrebet uddannelsesparathed bredt ud fordi det drejer sig om en vurdering af forudsætninger i forhold til enhver mulig ungdomsuddannelse. Dermed er de krævede forudsætninger for at klare en uddannelse blevet meget forskellige. En kvalificeret vurdering stiller derfor krav til et særdeles godt kendskab til det samlede uddannelsestilbud, de specifikke måder de enkelte uddannelser er skruet sammen på samt ikke mindst til den enkelte unge. Vurdering af uddannelsesparathed er således i sin essens en vurdering af mulige match mellem de forskellige tilbud og den unge.

Med materialet ”Funktionsbeskrivelse” er der udviklet et hjælperedskab for den enkelte sagsbehandler, vejleder eller mentor når han/hun skal udvide sit konkrete kendskab til den unges kognitive funktioner og hermed øge muligheden for at lave realistiske vurderinger og match mellem uddannelsestilbud og unge. Materialet kan desuden anvendes og fungere som et led i et udviklingsarbejde med den enkelte unge. Materialet bygger bro mellem moderne viden om hjernens funktion og læringsmåder og den konkrete praksis med uddannelsesparathedsvurdering.

Materialet består af 3 dele:

  1. Første del som er en teoretisk præsentation af forskningen inden for vurderingen af forudsætninger for læring/uddannelse og gennemgår de kognitive funktioner og deres betydning for at få succes med uddannelse.
  2. Et skema, hvor den unge besvarer en række konkrete spørgsmål om vedkommendes funktion. Sproget i materialet er relativt enkelt og skemaet kan læses af unge med et læsestandpunkt svarende til ca. 5 klasse. Resultaterne fra skemaet kan danne en baggrund for samtaler med den unge om personlige styrker og svagheder og derudover opkvalificere de match man kan lave mellem ung og uddannelsestilbud.
  3. En praktisk guide til hvordan man kan arbejde med kognitive styrker og svagheder således at selv unge med kognitive udfordringer kan klare en uddannelse.

At være, eller ikke at være uddannelsesparat

Er parathed noget man er, noget man gøres til eller noget man selv aktivt skaber sammen med andre? Det er vigtige sondringer og selvfølgelig er der ingen enkle løsninger på den enorme udfordring, vi står over for. Men det giver god mening at tale om, at unge skal være uddannelsesparate.

Det afgørende er, hvordan vi tager højde for de unges forskellige forudsætninger for at lære. Hvordan vi tænker udvikling, forandring og læring for bedst at vejlede og støtte den unge igennem en uddannelse. Og hvordan vi sørger for, at forløb og uddannelse matcher den unges behov og ressourcer. For tænk på, at paratheden skal fungere i resten af deres liv.

 

Relevante arrangementer

Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere
Støjfri ledelse med Bastian Overgaard
Kursus

Støjfri ledelse med Bastian Overgaard

Jylland & Sjælland

”Shh!” Netop stilhed er kernen i støjfri ledelse, hvor der luges ud i overflødig kommunikation, så arbejdsdagen giver plads til fordybelse og nærvær vha. strategisk facilitering af stilhed.

Lær om støjfri ledelse i selskab med ledelsesrådgiver Bastian Overgaard, der på dette kursus bidrager med:

Viden om, hvordan overflødig snak påvirker vores fokus, samarbejde og trivsel Redskaber til, hvordan du anvender stilhed som et stærkt ledelsesværktøj Inspiration til, hvordan du selv klarer ”stilhedens pres” Viden om, hvordan du undgår, at den psykologisk tryghed drukner i ”mig-tænkning”
Læs mere
Interoception – Den skjulte sans
Kursus

Interoception – Den skjulte sans

Jylland & Sjælland

Styrk dine borgeres evne til at mærke sig selv, når du med dette kursus lærer om interoception – dvs. evnen til at registrere egne kropslige fornemmelser.

Kurset belyser den interoceptive funktion, og hvordan ubalance i denne påvirker den fysiske og mentale sundhed. Du tager derfor bl.a. fra kurset med:

Viden om hjernen og det autonome nervesystem Kendskab til nervus vagus og dens forbindelse til vores interoceptive sans Viden om hjernetræthed og hjernepauser Træning i at styrke interoceptionen gennem sansemodulerende øvelser Træning i at facilitere selvregulering

Din underviser er ergoterapeut Charlotte Andersen.

Læs mere