Kompetencer er meget andet end viden - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Kompetencer er meget andet end viden

I Region Sjælland løser man rekrutteringsproblemer ved at udvide begrebet for kompetencer. Læs mere i dette interview med HR-udviklingschef Kim Leck Fischer

Tillidsfuld kontakt

Kompetencer skal bredes ud. I Region Sjælland løser man rekrutteringsproblemer ved at udvide kompetencebegrebet. Forestil dig en skoleinspektør, der stiller sig op på pædagogisk råds møde og siger: Jeg vil gøre børnene klogere. Og alle lærerne tænker: Åh nej, nu skal vi på kursus for at blive bedre til at undervise. Men inspektøren fortsætter: Derfor har jeg besluttet at udskifte vores nedslidte ventilationsanlæg.

HR-udviklingschef i Region Sjælland Kim Leck Fischer er glad for den historie, fordi den er et godt billede på den måde, man tænker kompetencer på i Region Sjælland.

Kompetencer i fokus

Kompetencer er ikke kun noget vi har oppe i vores hoveder. Vi skal tænke det meget bredere, mener Kim Leck Fischer.

“Skoleinspektøren har jo ret, men han har et helt andet syn på kompetenceudvikling end det gængse. Du kan faktisk gøre folk klogere ved at gøre noget ved udluftningen. Det siger noget om, at vi er nødt til at tænke på, hvilke forudsætninger, der skal til for, at kompetent adfærd kan opstå. For problemet her var ikke at lærerne ikke havde den nødvendige viden eller den rette pædagogik, men at de stakkels børn ikke kunne holde sig vågne”, forklarer Kim Leck Fischer.

Han er uddannet filosof, og bag Region Sjællands politik vedrørende kompetenceudvikling ligger også en større filosofi.

“Når man taler om kompetencer, kan det let blive opfattet som noget inde i hovedet på folk. Noget som er uafhængigt af den kontekst, de indgår i. Dermed bliver det nemt at drage den slutning, at når der ikke er kompetent adfærd, skal de uddannes eller trænes individuelt. Men i virkeligheden kan mangel på kompetent adfærd skyldes mange andre ting: Det kan være den ledelse, de udsættes for, det kan være arbejdsmiljøet, strukturen, organiseringen og i bred forstand den kultur, de indgår i”, siger Kim Leck Fischer.

Han er derfor optaget af at finde de faktorer, der står i vejen for at forløse det potentiale, som findes i virksomheden.

Rekrutteringsproblemer er kompetenceudfordringer

Den tilgang kan ikke mindst være relevant, når det gælder om at løse rekrutteringsproblemer. Region Sjælland har som mange andre oplevet problemer med at skaffe sygeplejersker:

“Hvis man tænker, at det man mangler, kun findes i én person, nemlig en sygeplejerske, så løber man hurtigt tør for løsninger. En anden tilgang kan være, at det ikke er en person med en faglighed vi mangler, men nogle kompetencer. Og dem kan vi prøve at få til at opstå. Måske kan andre faggrupper overtage noget af arbejdet. Vi kan se på, om der er noget i fagkulturen, der forhindrer os i at bløde funktionsgrænserne op. Måske er der sygeplejersker med mange administrative opgaver, der kan overføres til andre, og derved forløser vi den faglighed, som er der i forvejen ved at ændre på strukturen”, siger Kim Leck Fischer.

Han vil væk fra at forstå rekrutteringsproblemer som det at mangle folk, men i stedet se dem som kompetence-udfordringer, fordi der dermed folder sig en vifte ud af andre muligheder end at ansætte en ny for den, der er rejst.

I HR-afdelingen i Region Sjælland arbejder man ud fra tre principper: Rekrutteringsudfordringer er kompetenceudfordringer. Kompetencer skal forstås i meget bred forstand – det vil sige som mere end blot viden. Og endelig: De rigtige kompetencer bestemmes af virksomhedens udfordringer.

Filosofien bredes ud

Principperne for kompetenceudvikling og løsning af rekrutteringsproblemer bliver også bredt ud til regionens institutioner via kurser.

“Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde, så de har for længst taget mange af de her initiativer selv. Vi går bare ud og forklarer, hvad de faktisk har gjort. Andre gange går vi ud og inspirerer dem med det de har gjort andre steder”, fortæller Kim Leck Fischer.

I Region Sjælland har man netop afsluttet en proces, hvor alle sygehusafdelinger har beskrevet, hvordan de forsøger at løse problemerne med at rekruttere. Det er blevet sammenfattet til 80 gode eksempler, som nu bliver formidlet til alle afdelinger. Herefter skal de undersøge, om de kan gøre noget tilsvarende. Hvis det ikke umiddelbart er tilfældet, vil regionens HR-konsulenter i tæt samarbejde med sygehusenes vicedirektører se på, hvilke barrierer der står i vejen, og ud fra det udvikler man eventuelt nye kursustilbud, oplyser Kim Leck Fischer.

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere