"Kort & Godt Om Compassion" - boganmeldelse - Seminarer
Boganmeldelser
Artikel

“Kort & Godt Om Compassion” – boganmeldelse

Her kan du læse en anmeldelse af bogen "Kort & Godt Om Compassion" af Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen. Bogen udkom på Dansk Psykologisk Forlag i 2019.

Af Marianne Schrøder, tidligere bioanalytiker på sygehus
Kort og godt om compassion
Jeg har læst bogen “Kort & Godt Om Compassion” af Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen. Jeg havde lyst til at læse den, fordi jeg tænkte, at compassion er relevant for os alle sammen. Vi har alle brug for at lære at håndtere det, der er svært i livet, og vi kan også altid blive bedre til at forstå og acceptere hinanden.

Se også 4-dages grunduddannelse i Compassion Focused Therapy (CFT)

Bogen indleder med at sige, at compassion er en del af menneskets natur og definerer derefter compassion som åbenhed over for egen og andres lidelse samt som et dybfølt ønske om både at lindre og forebygge.

Herefter forklarer forfatterne, hvorfor vi har brug for compassion. Det er både for vores egen skyld, da compassion har positiv indflydelse på vores eget sind og egen krop, men også for andres velbefindende. Dernæst præsenteres vi for, hvilke forhindringer der er i både at give og modtage compassion. Det kan f.eks. være antagelser som: “Det kommer ikke mig ved. Jeg skal blande mig udenom.” Helt centralt for compassion er dog evnen til at sætte sig i andres sted, og konklusionen er klar: Hvis du vil gøre andre glade, så udvis compassion. Hvis du selv vil være glad, så udvis compassion. 

Hernæst følger et kapitel, der fortæller om hjernen, hhv. den “gamle” hjerne og den “nye” hjerne. Forfatterne forklarer bl.a., at den “gamle” hjerne har to opgaver: Overlevelse og reproduktion – altså mad, magt og sex. Den “nye” hjerne hører hjemme i hjernebarken, hvor empati, tænkning, forståelse og menneskelig tilknytning hører til. Compassion er en særlig menneskelig egenskab, som er opstået i samarbejdet mellem den “nye” og den “gamle” hjerne. 

Forfatterne gennemgår også de følelsesregulerende systemer i hjernen, så man som læser får forståelse for, hvorfor compassion udfordres i dagligdagen. Vi har tre følelsesregulerende systemer: Motivationssystemet (glæde, begejstring), det beroligende system (tryghed, tilfredshed) og trusselssystemet (angst, vrede). Den hverdag, som vi har, overstimulerer mere eller mindre ubevidst trussels- og motivationssystemet og understimulerer det beroligende system – noget forfatterne giver hverdagseksempler på – og det skaber udfordringer for os. 

Se også 4-dages grunduddannelse i Compassion Focused Therapy (CFT)

bogens tredje kapitel gennemgås konkrete øvelser i opmærksomhed og mindfulness, som kan styrke compassion, og som vi aktivt skal vælge til – bl.a. beroligende åndedrætsøvelser og visualisering. I den forbindelse nævner de også nogle af de moderne “trusler”, der er mod compassion, opmærksomhed og nærvær. Det er bl.a. mobilvaner og multitasking. Interessant er det f.eks., at forfatterne fremhæver, at man ved scanning af hjernen kan se en direkte sammenhæng mellem et stort medieforbrug/multitasking og en degenereret hjernebark, hvilket medfører ringere evne til empati og dårligere sociale evner. 

I det tredje kapitel dykker forfatterne også ned i, hvorfor compassion har effekt på alt fra psykisk sundhed til indlæring og arbejdsmiljø. De fortæller bl.a., at mennesker, der scorer højt på compassion, generelt er ambitiøse og innovative, men også bedre til at klare modgang.

Sidst i bogen fortælles om compassion i det moderne samfund og om de udfordringer, det giver, men også om de positive gevinster, der er ved compassion– både økonomisk, socialt og menneskeligt. 

Jeg har været glad for at læse bogen og kunne rigtig godt lide, at der var noget lettilgængelig teori, så jeg bl.a. fik viden om hjernen, og at teorien kobles sammen med konkrete øvelser. Bogen kommer med nogle gode brugbare hverdagsfif, som kan gøre en forskel for alle, og den har i det hele taget sat tanker i gang hos mig. Bogen har f.eks. en vigtig pointe om, at man skal prøve at acceptere sig selv mere – også i pressede situationer – og at man skal skrue ned for multitaskingen og op for fordybelsen, hvis man vil være god ved sin hjerne og sig selv. 

Det hele er skrevet i et “lige ud ad landevejen”-sprog, hvor teorien hele tiden bliver forklaret pædagogisk og hverdagspræget, så man ikke behøver en særlig faglig baggrund for at kunne forstå det. 

“Kort & Godt Om Compassion” er en lille bog, men formår på sine 111 sider at give meget oplysning og brugbare eksempler og øvelser, der kan bruges både privat og i arbejdssituationer. Den kan varmt anbefales!    

Relevante arrangementer

Kognitivbaseret Mindfulnessuddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret Mindfulnessuddannelse

Jylland

Som noget ganske unikt tager denne uddannelse afsæt i kognitiv adfærdsterapi, så du får større forståelse for, hvad du gør, og hvorfor det virker, når du arbejder med menneskers sind ved hjælp af mindfulness.  Bliv undervist af psykolog og specialist i mindfulness, Anne Dorthe Hasholt, som har uddannet mere end 2000 kursister hos os, og få bl.a.:

Viden om teorien bag kognitiv adfærdsterapi Forståelse for indvirkningen af mindfulness på processer i hjernen Træning og forskellige øvelser til brug såvel professionelt som privat

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Uddannelse i kognitiv terapi og metode
Uddannelse

Uddannelse i kognitiv terapi og metode

Jylland & Sjælland

Topevalueret uddannelse! Bliv undervist af psykolog, Anne Dorthe Hasholt, og få et godt fundament for at forstå kognitiv terapi og metode. Du opnår bl.a. indsigt i, hvordan kognitiv terapi kan anvendes i forbindelse med angst og depression og redskaber til at udfordre og omstrukturere problematiske tanker og regelsæt.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
4-dages Grunduddannelse i Compassion Focused Therapy (CFT)
4-dags uddannelse

4-dages Grunduddannelse i Compassion Focused Therapy (CFT)

Fyn

Bliv beriget af psykolog, Anne Dorthe Hasholt, når hun, med skarp og inspirerende formidling, giver dig en grundig indføring i Compassion Focused Therapy (CFT) på denne 4-dages grunduddannelse. Med uddannelsen får du bl.a. indblik i hjernens tre affektsystemer og godt med træning i behandlingsmetoden, så du i din faglige praksis kan hjælpe mennesker til at opnå større indre ro, højere selvværd og generel øget livskvalitet.

Nyt hold klar til oktober 2021 og 2022. Tilmeld dig her på siden. 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Whistleblower-ordninger
Kursus

Whistleblower-ordninger

Fyn, Jylland & Sjælland

Er din arbejdsplads klar til, at der fra december 2021 er krav om en whistleblower-ordning?

Fra den 17. december 2021 bliver det lovpligtigt for alle offentlige myndigheder mv. med 50 ansatte eller mere, samt alle private virksomheder med 250 ansatte eller derover, at have en whistleblower-ordning.

På dette kursus bliver du sat ind i reglerne for ordningen, så du er helt skarp på, hvad den går ud på, og hvad det betyder for din organisation.

Din underviser er cand.jur. Brian Nygaard Oswald, som er kendt for at kunne gøre kompliceret jura letforståeligt og har stor erfaring med undervisning på området.

Pris for online-deltagelse er 2429,- ekskl. moms. Her sparer du udgifterne til hotel og forplejning.

Læs mere