Uddannelse i kognitiv terapi & metode - +1000 kursister uddannet
uddannelse kognitiv terapi
Psykologi og psykiatri
Uddannelse

Uddannelse i kognitiv terapi og metode

Få rygsækken fuld af viden om den kognitive tilgang og dens terapeutiske metoder, så du som fagprofessionel kan gøre en verden til forskel for de borgere, du møder i din dagligdag.

Topevalueret uddannelse! Bliv undervist af psykolog, Anne Dorthe Hasholt, og få et godt fundament for at forstå kognitiv terapi og metode. Du opnår bl.a. indsigt i, hvordan kognitiv terapi kan anvendes i forbindelse med angst og depression og redskaber til at udfordre og omstrukturere problematiske tanker og regelsæt.

Husk at se introvideoen herunder med underviser Anne Dorthe Hasholt. Se bl.a. hvad du kan få ud af at deltage på vores kognitiv terapi uddannelse, og hvorfor kognitiv terapi uddannelsen kan være det helt rigtige for dig.

Nye hold på vej

Din indgang til en verden af specialiseret viden og værktøjer

Kognitiv terapi er en højt specialiseret terapiform udviklet til forskellige psykiske problemstillinger som angst, depression, socialfobi, kroniske smerter, kriser, selvværdsproblematikker, PTSD, misbrug og personlighedsforstyrrelser.

Borgere med psykiske lidelser oplever ofte, at tanker udløser ubehagelige følelser, kropslige reaktioner og til tider uhensigtsmæssig adfærd. Udgangspunktet for kognitiv terapi er, at de oplevelser og erfaringer, vi gør os som mennesker gennem livet, får os til at tænke på en bestemt måde om bestemte situationer. Målet med kognitiv terapi er at invitere borgeren til at identificere og ændre på de uhensigtsmæssige tankemønstre, som påvirker dennes livsudfoldelse og livskvalitet. Ofte tages der udgangspunkt i de iboende positive sider og færdigheder, som personen allerede har, men som han/hun måske ikke kan se pga. de negative tanker. Når personen kan tænke anderledes, bliver det også nemmere at handle anderledes, så svære situationer fremadrettet håndteres bedre.

Kognitiv terapi indeholder nogle af de mest videnskabeligt veldokumenterede terapeutiske metoder, som giver hurtig bedring med en langtidsholdbar effekt, og som mindsker tilbagefald. Derfor er terapiformen meget udbredt.

Deltagerrost uddannelse i kognitiv terapi og metode

Opbygning og indhold

Grunduddannelsen i kognitiv terapi og metode er et blended learning-forløb og består af:

 • Online kursusopstart m. gennemgang af indhold, struktur samt dannelse af studiegrupper
 • 3 indlagte fysiske træningsdage
 • Adgang til 23 digitale lektioner om bl.a.:
  • Den Kognitive Diamant
  • Køreplanen
  • Plus-minus-modellen
  • Hjernens tre affektsystemer – en introduktion
  • Personlighedstyper
  • Hjernens lag
  • Omstruktureringsmodeller
  • Din rolle som kognitiv facilitator
 • Mulighed for online peer-spørgesessioner

Blended learning er en kombination af fysisk og digital undervisning. En form der har fået stor ros af de første deltagere der har prøvet kræfter med vores blended-learning uddannelser.

Vil du vide mere om hvilke fordele der er ved Blended learning, så læs med: 7 fordele ved blended learning – det bedste fra to verdener

Udbytte af uddannelsen:

 • En dyb forståelse af filosofien bag kognitiv terapi
 • Træning i de grundlæggende analysemodeller og metoder
 • Kendskab til og træning i brugen af redskaber, der målrettet og effektivt kan udfordre og omstrukturere problematiske tanker og regelsæt.
 • Træning i brugen af kognitiv teori og metode i forhold til specifikke psykologiske problemstillinger. Du bliver præsenteret for en række almenmenneskelige psykologiske problemstillinger, som du som professionel ofte bliver konfronteret med.
 • Kompetencer til at anvende den kognitive teori som analytisk redskab i din dagligdag.
 • Færdigheder i at kunne intervenere terapeutisk i forhold til de psykologiske dynamikker, som er blevet afdækket gennem kognitiv analyse

Du modtager naturligvis et uddannelsesbevis for gennemført forløb.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig som fagprofessionel, hvad enten du arbejder som alkohol- og misbrugsbehandler, arbejdsmarkedskonsulent, beskæftigelsesrådgiver, bostøtte, børne- og familievejleder, familieplejekonsulent, familieplejer, ergoterapeut, fysioterapeut, familieterapeut, familiekonsulent, hjemmevejleder, jobkonsulent, lærer, ressourcepædagog, reva-konsulent, socialkonsulent, socialpædagog, socialrådgiver, støtte/kontaktpersoner, sundhedsplejerske, sygeplejerske, mindfulness-instruktør eller coach.

Modul 1:
Modul 1 består af 9 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag

Digitale lektioner modul 1:
- Hvad er kognitiv terapi og hvorfor kognitiv terapi?
- Menneskesyn – en afgørende kulturforandring
- Den kognitive præmis – de universelle love
- Det kognitive system i den menneskelige hjerne – biologi, funktioner og perspektiver
- Introduktion til den kognitive grundmodel ”Diamanten”
- Introduktion til kognitiv analyse
- Kognitiv analyse – et praksiseksempel
- Den kognitive analysemetode – ”Køreplanen”
- Kognitiv analyse – praksiseksempel forklaret og koblet til ”Køreplanen”

Første træningsdag i kognitiv analyse – fysisk fremmøde er obligatorisk
Modul 2:
Modul 2 består af 10 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag

Digitale lektioner modul 2:
- Den kognitive personlighedsmodel
- De fire personlighedstyper
- Værdier, skemata, leveregler, automattanker
- Hjernens affektsystemer
- Hjernens evolution, bevidsthed og den menneskelige sans
- Plus-minus-modellen, konsekvenser af perspektivering af polarisering og integration i nervesystemet
- Hjernens lag – amygdala, det limbiske system og neocortex
- Hjernens selvhelbredende kræfter
- Omstruktureringsmodellen forklaret
- Omstrukturering - et praksiseksempel

Anden træningsdag i kognitiv analyse og omstrukturering – fysisk fremmøde er obligatorisk
Modul 3:
Modul 3 består af 4 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag

Digitale lektioner modul 3:
- Kognitive forvrængninger og registrering af negative automattanker
- Den korte omstruktureringsmodel forklaret, de fire antivirusprogrammer
- Kort omstrukturering – et praksiseksempel
- Den metakognitive tilgang og metode til behandling og vækst

Tredje og sidste træningsdag i kort omstruktureringsmodel og metakognitiv grundpraksis samt udlevering af beviser – fysisk fremmøde obligatorisk.
slider-arrow
slider-arrow
Anne Dorthe Hasholt
Klik for at se
Anne Dorthe Hasholt
Anne Dorthe Hasholt
klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og mindfulness-baseret kognitiv behandling
Hun er en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde. Anne Dorthe Hasholt har de sidste 14 år været fast underviser på Seminarer.dk’s Grunduddannelse i Kognitiv Terapi og Metode, Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse, Uddannelse i Medfølelsesfokuseret Terapi, ACT samt vores 1- og 2-årige uddannelse i kognitiv terapi.
Praktisk info:
UDDYBET TID & STED:
Hold 39:
Den 21. april 2022 kl. 15.00-17.00: Online kursusopstart, forventningsafstemning og gruppedannelse
Den 25. maj 2022 kl. 09.00-16.00: Første fysiske træningsdag (obligatorisk)
Den 20. juni 2022 kl. 09.00-16.00: Anden fysiske træningsdag (obligatorisk)
Den 29. august 2022 kl. 09.00-16.00: Tredje træningsdag (obligatorisk)

Alle fysiske træningsdage afholdes på Scandic Odense
Pris:
Uddannelsen koster 18.750 kr. ekskl. moms for online opstartsmøde, 23 teoretiske digitale lektioner m. tilknyttede refleksionsøvelser samt tre fysiske træningsdage inkl. fuld forplejning (morgenbrød, frokost samt eftermiddagskage/kaffe).