Uddannelse i Kognitiv terapi og metode - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Information

Vælg venligst hold herunder og se din pris:

Mulig rabat

Samlet prisekskl. moms
Pris er for alle moduler
Uddannelse

Uddannelse i Kognitiv terapi og metode

Lær at ændre adfærd gennem en helt ny måde at tænke på. Deltagerrost uddannelse.

1920x600px_Kursus_single_KOGNITIV TERAPI & METODE

Deltagerrost uddannelse i kognitiv terapi og metode, hvor du lærer, at ændre adfærd gennem en ny måde at tænke på.

Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk hovedretning, der blandt andet er kendetegnet ved brugen af teoretiske og skematiske modeller og behandlingsmetoder. Det en højt specialiseret terapiform udviklet til forskellige psykiske problemstillinger, som f.eks. angst, depression, socialfobi, selvværdsproblematikker, misbrug og personlighedsforstyrrelse.

Hovedformålet er altid at afhjælpe følelsesmæssig lidelse og ændre adfærd, som hæmmer livsudfoldelse. For at opnå dette mål er tænkningen, kognitionen, der har givet retningen sit navn, det centrale mål for terapeutisk intervention.
Alle, der arbejder med mennesker i proces, kan have stor faglig og personlig glæde af et grundkursus i kognitiv teori og metode.
2 årig uddannelse i kognitiv terapi

Evidensbaseret metode

Kognitiv terapi er en af de mest veldokumenterede terapeutiske metoder, der findes. Både de grundlæggende teoretiske modeller og de praktiske metoder er blevet undersøgt og testet gennem de seneste 50 år. Der er derfor videnskabeligt belæg for, at kognitiv terapi kan give hurtig bedring for klienten og en langtidsholdbar effekt, som mindsker tilbagefald.

Hovedvægten i et kognitivt terapeutisk forløb lægges på udviklingen af analyserende evner hos klienten. Dette gøres både gennem rent kognitive – dvs. tankemæssige – metoder og gennem konkrete adfærdseksperimenter, som netop er praktisk træning i den virkelige verden.
kognitiv terapi

Det siger tidligere deltagere på Kognitiv terapi og metode

"Bedste kursus og ikke mindst underviser jeg til d.d. har oplevet”.

"Super godt forløb med passende mix af spændende oplæg/teori og aktiv deltagelse/øvelser".

”Fantastiske dage, meget inspirerende og varmt miljø – ønsker overbygning”.

Kursus_single_1000x1000px_CFT
Modul 1: To dages undervisning
Grundlæggende teoretisk indføring
Det kognitive terapeutiske arbejde hviler på det, der kaldes den kognitive grundmodel, der er en umiddelbart tilgængelig teoretisk model over, hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd hænger sammen i et evigt foranderligt dynamisk forhold.
Som mennesker er vi tilbøjelige til at bemærke, den situation vi befinder os i og de reaktioner, som dette afstedkommer. Vi er langt mindre trænede i at lægge mærke til, hvad det er for nogle tanker og fortolkninger, der spontant opstår i sindet, og som rummer den egentlige nøgle til forståelsen af de følelser og den adfærd, som vi havner i.

På modulet undervises i den kognitive diamant. Du lærer om alle grundbegreber og får en grundig indføring i teorien. Vi træner grundigt det analyserende arbejde i forhold til det at hjælpe personen med at finde ind til udfordringens kerne og finde frem til gavnlige indsatspunkter samt ikke mindst skabe klarhed over uhensigtsmæssig adfærd.

Efter modul 1 har du opnået en dyb forståelse af filosofien bag kognitiv terapi samt opnået træning i de grundlæggende analysemodeller og metoder. Dette vil umiddelbart give dig kompetence til at opstarte anvendelsen af den kognitive teori som analytisk redskab i din dagligdag.
Modul 2: To dages undervisning
Grundlæggende metoder til intervention
Kognitiv terapi handler om - ved hjælp af tydelige og umiddelbart tilgængelige teoretiske modeller og værktøjer - at blive trænet i at kunne differentiere, hvad der sker i sindet, samt optræne nye færdigheder og strategier, der kan reducere psykisk stress og lidelse og give en helt anden personlig styring og bevidsthed omkring egne handlinger og adfærdsmønstre. På modul 2 bygges der videre
på de analyseredskaber, som er blevet trænet på modul 1. Det handler nu om at opnå indsigt og træning i, hvordan man terapeutisk kan intervenere i forhold til tanker og leveregler, som ikke er hjælpsomme for personen, og som medfører psykisk stress og lidelse.

På modulet arbejder vi videre ud fra det analysegrundlag, vi har lært at tilvejebringe på modul 1. Vi udbygger den teoretiske del og arbejder videre med mange praktiske eksempler. Du lærer grundlaget for ‘omstrukturering’, hvor din opgave er at hjælpe klienten med at bearbejde og ændre på valgte fokuspunkter. Vi bringer opmærksomhed til, at formålet med kognitiv terapi er at hjælpe
klienten med at ændre uønsket og uhensigtsmæssig adfærd til en ny dimension, som nedbringer eller hindrer større eller mindre lidelse i klientens liv. Samtidig hjælper vi klienten med stabilisering og midler til at hindre tilbagefald.

Efter modul 2 har du opnået færdigheder i forhold til at kunne intervenere terapeutisk i forhold til de psykologiske dynamikker, som er blevet afdækket gennem kognitiv analyse. Du har fået en række redskaber, der målrettet og effektivt kan udfordre og omstrukturere problematiske tanker og regelsæt. Dette skaber en unik mulighed for øget psykologisk fleksibilitet og større trivsel og
livskvalitet. Det er dybt berigende som professionel med den kognitive teori og metode at kunne hjælpe personer til større indsigt og mulighed for at træffe bevidste valgt i tilværelsen.
Modul 3: To dages undervisning
Implementering og anvendelse
På baggrund af de generelle færdigheder opnået i modul 1 og 2 er modul 3 rettet mod indføring i og træning af kognitiv teori og metode i forhold til specifikke psykologiske problemstillinger. I kognitiv terapi findes der veldokumenterede behandlingsprogrammer til hver enkel problemstilling og diagnose. Modul 3 fokuserer på kognitiv behandling af en række alment menneskelige psykologiske problemstillinger, man som professionel ofte bliver konfronteret med.

Vi har på dette modul udvalgt to velkendte og desværre ret almindelige psykiske ubalancer nemlig: angst og depression. Anvendelsen af kognitiv terapi i forhold til disse to lidelser gennemgås systematisk og indgående med udgangspunkt i en grundlæggende teoretisk gennemgang af disse lidelser. Vi har valgt disse udgangspunkter, fordi mange behandlere og ledere kommer i berøring
med mennesker, der har disse lidelser i større eller mindre grad. Samtidig bruger vi eksemplerne som model for intervention i forhold til andre typer af lidelser eller tilstande som eksempelvis misbrug, lavt selvværd, tvangshandlinger m.m. Kognitiv terapi er netop kendetegnet ved at være stringent, skematisk og systematisk tilrettelagt således, at mestrer man først modellen, er man i stand til at anvende den i stort set alle sammenhænge, hvor mennesker ønsker at skabe klarhed over og ændringer i deres adfærd.

Efter modul 3 har du opnået grundlæggende indsigt i psykologiske dynamikker iboende de ovenstående problemområder. Du har endvidere tilegnet dig overblik og begyndende træning i forhold til at arbejde kognitivt med disse psykologiske problemstillinger.
slider-arrow
slider-arrow
Videocover_1920x600px_Introduktion_Uddannelse i kognitiv terapi og metode

Undervisere

Underviser_280x400px_Anne_Dorthe_Hasholt
Klik for at se
Underviser_280x400px_Anne_Dorthe_Hasholt
Anne Dorthe Hasholt
Aut. klinisk psykolog med speciale i kognitiv terapi og Mindfulness-baseret kognitiv behandling
Anne Dorthe Hasholt har stor praktisk erfaring i at anvende Mindfulness i sit daglige arbejde og fra sin tid som psykolog på Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital. I dag fordeler hun sin tid mellem sin klinik, arbejdet på Hospice i Svendborg og undervisning og foredrag.

Hun er en rutineret underviser med stor indlevelsesevne og en blændende formidler på et højt fagligt niveau. Anne Dorthe Hasholt underviser også på Seminarer.dk’s uddannelser i Kognitiv terapi og metode og Compassion Focused Therapy.
Uddybet tid & sted:
Hold 35:
Modul 1: den 3. marts 2020 kl. 9.30 til den 4. marts 2020 kl. 14.30
Modul 2: den 1. april 2020 kl. 9.30 til den 2. april 2020 kl. 14.30
Modul 3: den 4. maj 2020 kl. 9.30 til den 5. maj 2020 kl. 14.30
Alle dagene foregår på Trinity Hotel & Conference Centre, Fredericia

Der skal afsættes tid til træning mellem modulerne.

Uddannelsesbevis
Du modtager deltagerbevis efter hvert modul og samlet uddannelsesbevis, når du har taget alle tre moduler.
Pris:
Hvert modul koster kr. 6.168,- inkl. ophold+overnatning i enkeltværelse og fuld forplejning men ekskl. drikkevarer. Priser er ekskl. moms.

Har din arbejdsplads deltaget et par gange før, opnår du rabat. Vi yder nemlig rabat efter hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de foregående tolv måneder. Rabatten er knyttet til jeres EAN-nummer (for arbejdspladser uden EAN-nummer: CVR-nummer). Loyalitetsrabatten fratrækkes automatisk i forbindelse med tilmeldingen.

Praktisk information

Afholdes på hhv. Vilcon Hotel & Konferencegaard, Slagelse og Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia
Hold 35 afholdes på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia
Inkl. ophold og overnatning
Inkl. fuld forplejning, men ekskl. drikkevarer
Hotelinfo_Trinity Hotel & Konference Center A_S
Trinity Hotel og Konferencecenter
Gl. Færgevej 30, Fredericia