"Kort & Godt Om Didaktik" - boganmeldelse - Seminarer
Børn & unge
Artikel

“Kort & Godt Om Didaktik” – boganmeldelse

Læs her en anmeldelse af fagbogen "Kort & Godt Om Didaktik", som er udkommet i 2020.

Af Mette Marie Tarp

Speciallærer i STU i Tønder Ungdomsskole

Kort og godt om didaktik
Bogen, “Kort & Godt Om Didaktik”, er en lille handy og letlæselig bog, som giver dig en grundig viden om begrebet didaktik og didaktikkens grundlæggende ståsted og oprindelse.

Bogen er opdelt i 7 kapitler:

  1. Didaktikbegrebets oprindelse
  2. Den didaktiske trekant og lærerroller
  3. Dansk didaktiks tilgange og historiske rødder
  4. Didaktiske modeller
  5. Didaktik og curriculum
  6. Forskellige syn på eleven
  7. Didaktisk refleksion-at tænke didaktisk

Igennem bogen får du viden om, hvordan du kan implementere den didaktiske tankegang i din forberedelse, undervisning og evaluering. Med bogen får du mulighed for at gennemtænke din undervisning og din underviserrolle, ligesom du får viden om, hvad der kendetegner et snævert og et bredt didaktiksyn samt almendidaktik og fagdidaktik.

Som specialunderviser ved STU i Tønder Ungdomsskole arbejder jeg dagligt ud fra de didaktiske begreber og sætter den enkelte elevs forløb ind i en didaktisk model.  Denne metode giver en god overskuelighed over, hvad vi, i samtale med eleven, er blevet enige om – hvad vil vi? Hvordan gør vi det? Har vi opnået målet? Er vi på rette vej?

Spørgsmål som:

  • Hvorfor underviser jeg, som jeg gør?
  • Hvad er rationalerne for min planlægning?
  • Hvad er min intention som underviser?

bliver naturlige spørgsmål, når man forbereder sig, efter at have læst denne bog. Bogen er til dig, som arbejder som underviser og arbejder sammen med mennesker, hvor hensigten er, at der skabes læring og udvikling.  Bogen giver dig en god og bred viden og får dig til at reflektere over, hvordan du underviser i dine timer, og den egner sig som opslagsbog, der er nem at have med sig til at understøtte den didaktiske tankegang.

I bogen møder du løbende et symbol med en pære, der henviser til didaktiske refleksioner, og det er en virkelig god metode til lige at stoppe op og reflektere over, hvordan du selv anvender begreberne og gør dem praksisnære i dit daglige arbejde. Efter at have læst bogen er jeg blevet bedre klædt på til at tænke og argumentere didaktisk ud fra egne overvejelser, som jeg løbende har gjort mig.

Relevante arrangementer

Børn, der ikke leger
Kursus

Børn, der ikke leger

Jylland & Sjælland

Kom med på dette spændende kursus, hvor du bl.a. opnår viden om legens betydning for børns udvikling og får praksisrettede metoderedskaber til det pædagogiske arbejde med børn, hvis legeoplevelser er konfliktfyldte og præget af nederlag. Du bliver undervist af Nils Falk Hansen, som forsker i pædagogens rolle i børns sociale fantasileg.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Børn med tilknytningsproblemer
Kursus

Børn med tilknytningsproblemer

På dette givende kursus får du indsigt i, hvordan tilknytningsforstyrrelser opstår, og du lærer bl.a. hvordan du kan vurdere, om et barn har problemer med at knytte sig til andre. Du får desuden redskaber til at arbejde med disse børn gennem bl.a. sanseintegration, udviklende øjeblikke og Theraplay.

NYE DATOER: 

Den 7. juni 2021 på Scandic Hvidovre Den 11. juni 2021 på Scandic Kolding

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Angst og ængstelighed hos børn
Kursus

Angst og ængstelighed hos børn

Jylland & Sjælland

Hvordan kan du som fagperson bedst hjælpe børn, der er angste eller ængstelige? Det stiller vi skarpt på med denne praksisnære kursusdag, der tager afsæt i den neurosekventielle tilgang og bl.a. fokuserer på kropsorienterede metoder.  

Du bliver undervist af psykolog med speciale i angstlidelser hos børn, Stine Hæksamt psykolog, Marianna Horsholm. 

Med fra dagen får du bl.a.: 

Den nyeste viden om ængstelige og angste børn  Let anvendelige og ressourcefokuserede redskaber til, hvordan du stimulerer, udfordrer og støtter overbekymrede eller ængstelige børn  Kognitive redskaber til at hjælpe børn med at eksternalisere angsten, herunder “Monstermanualen”  Inspiration til, hvordan du bruger “Frydlege” til at styrke børns følsomme nervesystem  Konkrete og praktiske metoder til at understøtte den følelsesmæssige og sociale udvikling hos børn med ængstelighed og angst 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Psoas – sjælens muskel
Kursus

Psoas – sjælens muskel

Jylland & Sjælland

Psoasmusklen, også kaldet følelsernes muskel, kan blive påvirket, når vi er i en stresset eller presset situation og give gener som f.eks. smerter i lænd, lyske, mave og underliv. På dette kursus sætter vi fokus på psoasmusklens funktion og betydning samt på, hvordan kropslige øvelser kan afhjælpe belastninger af psoas.

Du bliver undervist af fysioterapeut og åndedrætsekspert, Lotte Paarup, som giver dig:

Viden om psoasmusklen og dens betydning for mental og fysisk sundhed Indsigt i, hvordan følelser og mentale belastninger påvirker psoas gennem reaktioner i nervesystemet Kendskab til symptomer på en dysfunktionel psoas – hvad skal vi være opmærksomme på? Introduktion til øvelser, der gennem åndedræt, bevægelse, afspænding og bindevævsarbejde er med til at forløse en belastet psoas Viden om diaphragmas (åndedrætsmusklens) store betydning ift. psoas, herunder indføring i forskellige vejrtrækningsteknikker

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere