"Kort & Godt Om Didaktik" - boganmeldelse - Seminarer
Børn & unge
Artikel

“Kort & Godt Om Didaktik” – boganmeldelse

Læs her en anmeldelse af fagbogen "Kort & Godt Om Didaktik", som er udkommet i 2020.

Af Mette Marie Tarp

Speciallærer i STU i Tønder Ungdomsskole

Kort og godt om didaktik
Bogen, “Kort & Godt Om Didaktik”, er en lille handy og letlæselig bog, som giver dig en grundig viden om begrebet didaktik og didaktikkens grundlæggende ståsted og oprindelse.

Bogen er opdelt i 7 kapitler:

  1. Didaktikbegrebets oprindelse
  2. Den didaktiske trekant og lærerroller
  3. Dansk didaktiks tilgange og historiske rødder
  4. Didaktiske modeller
  5. Didaktik og curriculum
  6. Forskellige syn på eleven
  7. Didaktisk refleksion-at tænke didaktisk

Igennem bogen får du viden om, hvordan du kan implementere den didaktiske tankegang i din forberedelse, undervisning og evaluering. Med bogen får du mulighed for at gennemtænke din undervisning og din underviserrolle, ligesom du får viden om, hvad der kendetegner et snævert og et bredt didaktiksyn samt almendidaktik og fagdidaktik.

Som specialunderviser ved STU i Tønder Ungdomsskole arbejder jeg dagligt ud fra de didaktiske begreber og sætter den enkelte elevs forløb ind i en didaktisk model.  Denne metode giver en god overskuelighed over, hvad vi, i samtale med eleven, er blevet enige om – hvad vil vi? Hvordan gør vi det? Har vi opnået målet? Er vi på rette vej?

Spørgsmål som:

  • Hvorfor underviser jeg, som jeg gør?
  • Hvad er rationalerne for min planlægning?
  • Hvad er min intention som underviser?

bliver naturlige spørgsmål, når man forbereder sig, efter at have læst denne bog. Bogen er til dig, som arbejder som underviser og arbejder sammen med mennesker, hvor hensigten er, at der skabes læring og udvikling.  Bogen giver dig en god og bred viden og får dig til at reflektere over, hvordan du underviser i dine timer, og den egner sig som opslagsbog, der er nem at have med sig til at understøtte den didaktiske tankegang.

I bogen møder du løbende et symbol med en pære, der henviser til didaktiske refleksioner, og det er en virkelig god metode til lige at stoppe op og reflektere over, hvordan du selv anvender begreberne og gør dem praksisnære i dit daglige arbejde. Efter at have læst bogen er jeg blevet bedre klædt på til at tænke og argumentere didaktisk ud fra egne overvejelser, som jeg løbende har gjort mig.

Relevante arrangementer

Børn, der ikke leger
Kursus

Børn, der ikke leger

Jylland & Sjælland

Kom med på dette spændende kursus, hvor du bl.a. opnår viden om legens betydning for børns udvikling og får praksisrettede metoderedskaber til det pædagogiske arbejde med børn, hvis legeoplevelser er konfliktfyldte og præget af nederlag. Du bliver undervist af Nils Falk Hansen, som forsker i pædagogens rolle i børns sociale fantasileg.

Læs mere
Børn med tilknytningsproblemer
Kursus

Børn med tilknytningsproblemer

På dette givende kursus får du indsigt i, hvordan tilknytningsforstyrrelser opstår, og du lærer bl.a. hvordan du kan vurdere, om et barn har problemer med at knytte sig til andre. Du får desuden redskaber til at arbejde med disse børn gennem bl.a. sanseintegration, udviklende øjeblikke og Theraplay.

MEGET FÅ PLADSER TILBAGE

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Online seminar med professor Atle Dyregrov
Online seminar

Online seminar med professor Atle Dyregrov

Fyn, Jylland & Sjælland

Unikt online seminar med professor, Atle Dyregrov! Få kompetencer til at støtte og forebygge komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge med dette online seminar, som løber fra kl. 9-16 den 14. december 2020. Du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og Atle Dyregrov bidrager bl.a. med:

Viden om, hvordan hhv. en naturlig og en kompliceret sorgproces forløber, og hvordan det viser sig hos børn og unge Viden om, hvilke konsekvenser en naturlig og en kompliceret sorg har for børn og unges udvikling, indlæring og relationer Redskaber til, hvordan du som fagprofessionel kan være med til at hjælpe barnet eller den unge igennem sorgprocessen Redskaber til, hvordan du kan forebygge en kompliceret sorgreaktion
Læs mere
Temadag om social kontrol
Kursus

Temadag om social kontrol

Jylland & Sjælland

På denne temadag om social kontrol får du stærke temaer, livshistorier og faglig ekspertise – alt med det formål, at du går herfra med en bredere forståelsesramme og et solidt fundament, så du har bedre forudsætninger for at hjælpe unge borgere med anden etnisk baggrund, som enten er underlagt eller reproducerer social kontrol.

På temadagen møder du den prisvindende og anmelderroste dansk- kurdiske romanforfatter og menneskerettighedsforkæmper, Sara Omar, og sociolog samt forfatter, Aydin Soei.

 

Læs mere