"Kort & Godt Om Didaktik" - boganmeldelse - Seminarer
Boganmeldelser
Artikel

“Kort & Godt Om Didaktik” – boganmeldelse

Læs her en anmeldelse af fagbogen "Kort & Godt Om Didaktik", som er udkommet i 2020.

Af Mette Marie Tarp

Speciallærer i STU i Tønder Ungdomsskole

Kort og godt om didaktik
Bogen, “Kort & Godt Om Didaktik”, er en lille handy og letlæselig bog, som giver dig en grundig viden om begrebet didaktik og didaktikkens grundlæggende ståsted og oprindelse.

Bogen er opdelt i 7 kapitler:

  1. Didaktikbegrebets oprindelse
  2. Den didaktiske trekant og lærerroller
  3. Dansk didaktiks tilgange og historiske rødder
  4. Didaktiske modeller
  5. Didaktik og curriculum
  6. Forskellige syn på eleven
  7. Didaktisk refleksion-at tænke didaktisk

Igennem bogen får du viden om, hvordan du kan implementere den didaktiske tankegang i din forberedelse, undervisning og evaluering. Med bogen får du mulighed for at gennemtænke din undervisning og din underviserrolle, ligesom du får viden om, hvad der kendetegner et snævert og et bredt didaktiksyn samt almendidaktik og fagdidaktik.

Som specialunderviser ved STU i Tønder Ungdomsskole arbejder jeg dagligt ud fra de didaktiske begreber og sætter den enkelte elevs forløb ind i en didaktisk model.  Denne metode giver en god overskuelighed over, hvad vi, i samtale med eleven, er blevet enige om – hvad vil vi? Hvordan gør vi det? Har vi opnået målet? Er vi på rette vej?

Spørgsmål som:

  • Hvorfor underviser jeg, som jeg gør?
  • Hvad er rationalerne for min planlægning?
  • Hvad er min intention som underviser?

bliver naturlige spørgsmål, når man forbereder sig, efter at have læst denne bog. Bogen er til dig, som arbejder som underviser og arbejder sammen med mennesker, hvor hensigten er, at der skabes læring og udvikling.  Bogen giver dig en god og bred viden og får dig til at reflektere over, hvordan du underviser i dine timer, og den egner sig som opslagsbog, der er nem at have med sig til at understøtte den didaktiske tankegang.

I bogen møder du løbende et symbol med en pære, der henviser til didaktiske refleksioner, og det er en virkelig god metode til lige at stoppe op og reflektere over, hvordan du selv anvender begreberne og gør dem praksisnære i dit daglige arbejde. Efter at have læst bogen er jeg blevet bedre klædt på til at tænke og argumentere didaktisk ud fra egne overvejelser, som jeg løbende har gjort mig.

Relevante arrangementer

Børn, der ikke leger
Kursus

Børn, der ikke leger

Jylland & Sjælland

Kom med på dette spændende kursus, hvor du bl.a. opnår viden om legens betydning for børns udvikling og får praksisrettede metoderedskaber til det pædagogiske arbejde med børn, hvis legeoplevelser er konfliktfyldte og præget af nederlag. Du bliver undervist af Nils Falk Hansen, som forsker i pædagogens rolle i børns sociale fantasileg.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Børn med tilknytningsproblemer
Kursus

Børn med tilknytningsproblemer

På dette givende kursus får du indsigt i, hvordan tilknytningsforstyrrelser opstår, og du lærer bl.a. hvordan du kan vurdere, om et barn har problemer med at knytte sig til andre. Du får desuden redskaber til at arbejde med disse børn gennem bl.a. sanseintegration, udviklende øjeblikke og Theraplay.

NYE DATOER: 

Den 7. juni 2021 på Scandic Hvidovre (Få pladser tilbage) Den 11. juni 2021 på Scandic Kolding (Ekstra pladser)

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Whistleblower-ordninger
Kursus

Whistleblower-ordninger

Fyn, Jylland & Sjælland

Er din arbejdsplads klar til, at der fra december 2021 er krav om en whistleblower-ordning?

Fra den 17. december 2021 bliver det lovpligtigt for alle offentlige myndigheder mv. med 50 ansatte eller mere, samt alle private virksomheder med 250 ansatte eller derover, at have en whistleblower-ordning.

På dette kursus bliver du sat ind i reglerne for ordningen, så du er helt skarp på, hvad den går ud på, og hvad det betyder for din organisation.

Din underviser er cand.jur. Brian Nygaard Oswald, som er kendt for at kunne gøre kompliceret jura letforståeligt og har stor erfaring med undervisning på området.

Pris for online-deltagelse er 2429,- ekskl. moms. Her sparer du udgifterne til hotel og forplejning.

Læs mere
Fundraising
Kursus

Fundraising

Jylland & Sjælland

– Hvilke typer af projekter efterspørger tilskudsgiverne – Lav en projektbeskrivelse og ansøgning, der er svær at afvise – Opstil et transparent budget og finansieringsplan

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere