"Kort & Godt Om Didaktik" - boganmeldelse - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

“Kort & Godt Om Didaktik” – boganmeldelse

Læs her en anmeldelse af fagbogen "Kort & Godt Om Didaktik", som er udkommet i 2020.

Af Mette Marie Tarp

Speciallærer i STU i Tønder Ungdomsskole

Kort og godt om didaktik
Bogen, “Kort & Godt Om Didaktik”, er en lille handy og letlæselig bog, som giver dig en grundig viden om begrebet didaktik og didaktikkens grundlæggende ståsted og oprindelse.

Bogen er opdelt i 7 kapitler:

  1. Didaktikbegrebets oprindelse
  2. Den didaktiske trekant og lærerroller
  3. Dansk didaktiks tilgange og historiske rødder
  4. Didaktiske modeller
  5. Didaktik og curriculum
  6. Forskellige syn på eleven
  7. Didaktisk refleksion-at tænke didaktisk

Igennem bogen får du viden om, hvordan du kan implementere den didaktiske tankegang i din forberedelse, undervisning og evaluering. Med bogen får du mulighed for at gennemtænke din undervisning og din underviserrolle, ligesom du får viden om, hvad der kendetegner et snævert og et bredt didaktiksyn samt almendidaktik og fagdidaktik.

Som specialunderviser ved STU i Tønder Ungdomsskole arbejder jeg dagligt ud fra de didaktiske begreber og sætter den enkelte elevs forløb ind i en didaktisk model.  Denne metode giver en god overskuelighed over, hvad vi, i samtale med eleven, er blevet enige om – hvad vil vi? Hvordan gør vi det? Har vi opnået målet? Er vi på rette vej?

Spørgsmål som:

  • Hvorfor underviser jeg, som jeg gør?
  • Hvad er rationalerne for min planlægning?
  • Hvad er min intention som underviser?

bliver naturlige spørgsmål, når man forbereder sig, efter at have læst denne bog. Bogen er til dig, som arbejder som underviser og arbejder sammen med mennesker, hvor hensigten er, at der skabes læring og udvikling.  Bogen giver dig en god og bred viden og får dig til at reflektere over, hvordan du underviser i dine timer, og den egner sig som opslagsbog, der er nem at have med sig til at understøtte den didaktiske tankegang.

I bogen møder du løbende et symbol med en pære, der henviser til didaktiske refleksioner, og det er en virkelig god metode til lige at stoppe op og reflektere over, hvordan du selv anvender begreberne og gør dem praksisnære i dit daglige arbejde. Efter at have læst bogen er jeg blevet bedre klædt på til at tænke og argumentere didaktisk ud fra egne overvejelser, som jeg løbende har gjort mig.

Relevante arrangementer

Børn, der ikke leger
Kursus

Børn, der ikke leger

Jylland & Sjælland

Kom med på dette spændende kursus, hvor du bl.a. opnår viden om legens betydning for børns udvikling og får praksisrettede metoderedskaber til det pædagogiske arbejde med børn, hvis legeoplevelser er konfliktfyldte og præget af nederlag. Du bliver undervist af Nils Falk Hansen, som forsker i pædagogens rolle i børns sociale fantasileg.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Børn med tilknytningsproblemer
Kursus

Børn med tilknytningsproblemer

På dette givende kursus får du indsigt i, hvordan tilknytningsforstyrrelser opstår, og du lærer bl.a. hvordan du kan vurdere, om et barn har problemer med at knytte sig til andre. Du får desuden redskaber til at arbejde med disse børn gennem bl.a. sanseintegration, udviklende øjeblikke og Theraplay.

NYE DATOER: 

Den 7. juni 2021 på Scandic Hvidovre (Få pladser tilbage) Den 11. juni 2021 på Scandic Kolding (Ekstra pladser)

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Tilknytning og omsorgsarbejde
Kursus

Tilknytning og omsorgsarbejde

Jylland & Sjælland

Sådan bliver dine egne personlige erfaringer og tilknytningsmønstre en ressource i faglig praksis. Gør plads i kalenderen, og deltag på dette kursus, hvor psykolog Sarah Daniel stiller skarpt på, hvordan den personlige historie med tilknytning indvirker på vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere.

I løbet af kursusdagen opnår du:

Viden om, hvordan tilknytning og tilknytningsmønstre spiller ind i et arbejde, hvor omsorg indgår som en del af den professionelle opgave Inspiration til refleksion over, hvordan din egen tilknytningshistorie spiller ind i dit arbejde Indblik i, hvordan specifikke præferencer og tilbøjeligheder mht. tilknytning og omsorg giver specifikke muligheder og faldgruber i omsorgsarbejdet Input til, hvordan du kan indtænke denne dimension i måden, du tænker kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde Inspiration til måder at øge din egen ”langtidsholdbarhed” i omsorgsarbejde – og dermed undgå stress og omsorgstræthed
Læs mere
Dit selvhelbredende sind
Kursus

Dit selvhelbredende sind

Jylland & Sjælland

Tag med på denne inspirerende kursusdag, hvor du lærer om ”De tre principper” – en forståelse, der tager udgangspunkt i, at vores sind er designet til at trives, og at kræfterne bag vores sind ikke går i stykker, uanset hvad vi har oplevet i livet. En dybere indsigt i kræfterne bag menneskets sind kan være en kæmpe øjenåbner, når vi skal hjælpe os selv og andre til at få det bedre.

På kursusdagen sørger psykolog Mette Louise Holland og trivselscoach Jacob Rebien for, at du får:

En indføring i de simple, grundlæggende kræfter bag ALLE menneskers sind Et nyt blik for alle menneskers medfødte mentale sundhed En ny og befriende måde at forholde sig til både egne og andres op- og nedture En enkel vinkel på alt det, der kan virke komplekst En simpel, og måske overraskende, afsløring af, hvor både trivsel og mistrivsel kommer fra

Læs mere lige herunder.

Læs mere