Børn, der ikke leger - Seminarer
børn-som-ikke-leger
Børn & unge
Kursus

Børn, der ikke leger

Kom med på dette spændende kursus, hvor du bl.a. opnår viden om legens betydning for børns udvikling og får praksisrettede metoderedskaber til det pædagogiske arbejde med børn, hvis legeoplevelser er konfliktfyldte og præget af nederlag. Du bliver undervist af Nils Falk Hansen, som forsker i pædagogens rolle i børns sociale fantasileg.

Børn, der ikke leger

I lyset af den styrkede læreplan, der sætter fornyet fokus på legens vitale betydning som socialt erfarings- og udviklingsrum for børn, rejser forskningen et væsentligt spørgsmål. Hvordan kan vi som pædagoger styrke legemiljøet på måder, der åbner deltagelsesmuligheder for de børn, hvis daglige legeoplevelser er fulde af sociale nederlag, destruktive magtkampe eller konflikter med de andre børn?
børn-som-ikke-leger-grafik
Nyere legeforskning viser, at et stigende antal børn har udfordringer med at skabe stimulerende, medrivende og kreativt varierede fantasilege med hinanden ved egen kraft. Samtidig understreger forskningen, at børns deltagelsesmuligheder i legens fællesskaber afhænger af deres evner til at navigere i legens komplicerede forhandlinger om roller og temaer samt deres bidrag til den kreative idéudvikling i legens fiktionsuniverser.

Både de politiske intentioner bag den styrkede læreplan og udviklingen inden for legeforskningen aktualiserer helt nye krav til den pædagogiske professionsfaglighed, som indebærer en aktivt understøttende og faciliterende rolle i børns leg. Det er derfor helt afgørende, at vi som pædagoger gennem vores daglige praksis er med til at fremme deltagelsesmuligheder for de børn, der møder udfordringer i legen. På denne kursusdag får du chancen for at få kvalificeret dine faglige forudsætninger for at bidrage frugtbart til den vigtige pædagogiske legeindsats.
dreng-leger-ikke-medium

Kursusdagens indhold

Dagens underviser, tidligere lektor og nu tilknyttet Aarhus Universitet som Ph.d. stipendiat, Nils Falk Hansen giver dig aktuel forskningsbaseret viden om muligheder og udfordringer i relation til den aktive voksenrolle i børns fælles leg – herunder med særligt fokus på legens potentiale i forhold til indsatsen for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

leger-bred-1000×313

Nils Falk Hansen beriger dig med unik og ny viden om:

legens betydning for børns sociale relationer, udvikling og langsigtede livsmuligheder
de nye krav til pædagogens faglighed, der indgår i den styrkede læreplan
udvalgte kulturantropologiske og pædagogisk/psykologiske legeteorier
forskellige typer af udsathed blandt børn i den pædagogiske praksis
de forskellige legeteoretiske og pædagogiske positioner i debatten om, hvorvidt voksne skal ”blande sig” i børns leg samt mulighederne for at bygge bro imellem dem
praksisrettede metoderedskaber og handleperspektiver, der kan danne grundlag for en styrket pædagogisk indsats for at understøtte børnenes legefællesskaber og legerelationer

Dagens ekspert:

Nils Falk Hansen
Klik for at se
Nils Falk Hansen
Nils Falk Hansen
tidligere lektor på pædagoguddannelsen
Nils Falk Hansen har arbejdet med udviklingsprojekter, forskning og undervisning med fokus på kunst, kreativitet og æstetik i børnehøjde de senere år. Siden sommeren 2019 har Nils Falk Hansen været tilknyttet Aarhus Universitet som Ph.d. stipendiat, hvor han forsker i pædagogens rolle i børns sociale fantasileg. I sommeren 2020 udkommer Nils Falk Hansen som medforfatter på hans anden bog med arbejdstitlen ”Vovemod og handlekraft - Om kreativitet, æstetik og skabende pædagogik” på Akademisk Forlag. Nils Falk Hansen har desuden bidraget med artikler i tidsskrifter og fagantologier om behovet for en revitalisering af æstetikken og kreativiteten i pædagogikken og været med til at sætte en ny dagsorden på dette højaktuelle pædagogiske felt i mange forskellige sammenhænge.

Praktiske oplysninger

Temadagen afholdes i Hvidovre
Den 2. november 2020 på Scandic Hvidovre kl. 09.00-16.00
Gratis parkering
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Du får naturligvis deltagerbevis på dagen.
Scandic Hvidovre
Scandic Hvidovre
UDDYBET TID OG STED
Den 2. november 2020 på Scandic Hvidovre

Fra kl 9.00-16.00

Du modtager deltagerbevis på dagen.
PRISEN
Pris for temadagen er kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under Loyalitetsrabat.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.

Se alle vores kurser og uddannelser her.