"Kort & Godt Om Leg" - boganmeldelse - Seminarer
Børn & unge
Artikel

“Kort & Godt Om Leg” – boganmeldelse

Her kan du læse en anmeldelse af bogen "Kort & Godt Om Leg".

Af Tina Brovn

Pædagog i Strandby skoles SFO

Kort & Godt Om Leg
Bogen, jeg skal anmelde, hedder “Kort og Godt Om Leg” og er skrevet af Ditte Alexandra Winther Lindqvist. Den er på 141 sider og er inddelt i 18 kapitler.

Bogen handler om det mest centrale og vigtige at vide om børns leg:

– Hvorfor leger børn?
– Hvad betyder legen for børns udvikling?
– Hvorfor er legen vigtig for børn?
– Hvad handler legen om?
– Hvordan leger børn egentlig sammen?
– Hvordan kan vi skabe gode forudsætninger og rammer for leg?
– Hvordan kan vi hjælpe alle børn ind i legefællesskabet
– Hvilken rolle spiller voksne i børns leg?

Bogen tager én i hånden og indfører én i børnenes legeunivers. Den beskriver, hvordan det både kan være kulturelt bestemt, hvad der bliver leget, og hvor lyst- eller alvorsbetonet det er. I visse kulturer er der brug for, at børnene bliver hurtigt voksne for at hjælpe til familiens overlevelse, mens det i den vestlige verdensdel er mere den lystbetonede del, legen handler om.

Igennem legen finder børnene ud af, hvem de er, og hvordan de andre ser dem. De får afprøvet forskellige roller og strategier igennem deres leg, som kan give dem vigtige erfaringer med videre i deres liv. De finder ud af, hvad der er tilladt og ikke tilladt i de forskellige legegrupper og arenaer, de er i og skaber derved erfaring med de sociale spilleregler.

Kapitlet med legens former og børns udvikling, som jeg ser som bogens centrale omdrejningspunkt, giver et rigtig godt indblik i, hvordan barnet starter med at blive introduceret til legens univers af forælderen. Rollerne i denne form for leg er fordelt asymmetrisk – med det menes der, at den voksne leger med barnet, og barnet lader sig lege med. I takt med at barnet bliver ældre og udvikler sig, bliver barnets deltagelse i legen mere udviklet.  Jeg synes, det var spændende at læse om de mange forskellige trin, der er i børns udvikling af legen – fra den går fra en kommunikationsform til den genstandsrettede leg og parallelleg, til bevægelsesleg og fysisk leg, til konstruktionsleg, til social fantasileg og fabuleret fantasileg. Man kan sige, at jo ældre barnet bliver, jo mere kræver det af barnet at være en del af et legefællesskab, og er barnets udvikling ikke fulgt med de andre børns udvikling, kan legen være ekskluderende. Det er vigtigt, at vi som fagpersoner og forældre hjælper og støtter op om legefællesskaber og giver de børn, som måske er på vej ud af et legefællesskab, muligheder for at kunne deltage igen.

Bogen går også ind og berører emner som legens stemninger, og her er det interessant at se, at man som voksen er med til at sætte kulturen for, hvad der anses som ok leg. Bogen inddeler legestemningerne i 4 punkter.

  1. Den hengivne legestemning har en rolig og harmonisk måde at udspille sig på
  2. Den højtspændte legestemning har flere pludselige skift og uforudsigelige elementer
  3. I den opspændte legestemning sætter børnene sig selv på spil, ofte foran et publikum
  4. Den vilde og overskridende leg kan gå fra eufori til det dumdristige.

Som voksen er man nok tilbøjelig til at værdsætte den hengivende legestemning mest, mens man mindst værdsætter den opspændte, vilde og overskridende leg. Men er det nu det rigtige at gøre?

Bogen kommer også ind på, at ikke alle børn leger lige meget. Visse børn er meget legesyge, mens andre er knap så legesyge. Nogle børn sværger til fantasilege, mens andre mere holder sig til det virkelighedsnære, og hvorfor gør de det? Det giver forfatteren sit syn på. Forfatteren mener, at en af årsagerne er den legekultur, der er i familien, dagtilbuddet eller skolen, men at man som fagperson også skal være obs. på, at der kan ligge en mere alvorlig grund bag manglende interesse for leg.

Legen giver også anledning til konflikter imellem børnene. Konflikter, der kan have udgangspunkt i, hvem der må være med i en leg, og hvor den skal leges, og hvad der skal leges. Når et barn gerne vil med i en leg, der er i gang, er det vigtigt, at barnet har nogle legestrategier at trække på – hvis barnet får et nej første gang, det spørger, om det må være med, skal barnet ikke bare opgive, men prøve at byde ind med nye ideer til legen, så barnet kan blive optaget i legen. Det er der børn, der er gode til, mens andre skal have støtte til det, og det er her, vi som fagfolk kan komme det ”udsatte” barn til hjælp. Bogen beskriver også, at det er tydeligt ved observationer, at der er en form for hierarki børnene imellem. Tit er det de ældste børn, der er øverst i hierarkiet, mens de mindste er nederst, og børnenes forskellige positioner i legefællesskabet har også meget at sige med hensyn til barnets kreativitet og input.

Jeg synes, at bogen kommer omkring alle de forskellige faktorer, som spiller ind på, om man som barn lykkes med at komme ind i legefællesskabet i børnegruppen, og den giver et meget godt indblik i, hvad vi som forældre og fagfolk skal være særligt opmærksomme på. Jeg synes, bogen har været spændende at læse, og jeg vil helt sikkert kunne bruge den i mit arbejde som pædagog i en SFO. Jeg synes, det vil være en god ide at lave fodnoter til fagudtryk/fremmedord som f.eks. intersubjektiv og imperfektum, da det ikke kan forventes, at alle kender til disse eller andre svære ord. Generelt set en rigtig god bog.

Relevante arrangementer

Når mor eller far har en personlighedsforstyrrelse
Kursus

Når mor eller far har en personlighedsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det kan have store og livslange konsekvenser at vokse op med en forælder, der har en personlighedsforstyrrelse. På dette kursus vender vi blikket mod de børn, der vokser op på denne måde, så du er rustet til at hjælpe børnene og familien endnu bedre.

Dagens underviser er specialpsykolog, Tine Wøbbe, som sikrer dig en udbytterig dag med:

Viden om emotionelt ustabile (borderline), dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser Kendskab til personlighedsstrukturer, adfærd og psykologiske mønstre Indblik i, hvordan svære personlighedsforstyrrelser kan påvirke relationer og dynamikker i familien Viden om, hvilke konsekvenser en forælders personlighedsforstyrrelse kan have på barnets udvikling og opvækst, herunder fokus på forældreevne og betydningen af tilknytningsmønstre Inspiration til at støtte barnet og varetage forældresamarbejdet bedst muligt, herunder også et fokus på, hvordan du passer på dig selv i relationen

BemærkDer er deltagerbegrænsning på denne kursusdag. Undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
3 faglige og praksisnære dage om autisme og angst
3-dages kursus

3 faglige og praksisnære dage om autisme og angst

Jylland & Sjælland

Børn og unge med autisme oplever ofte at få tillægsdiagnoser, bl.a. angst. På dette dybdegående 3-dages kursus opnår du viden og praksisnære redskaber, som gør dig i stand til at afhjælpe angsten hos disse børn og unge, samtidig med at du har blik for autismen og de særlige omstændigheder, den giver.

Din underviser er psykolog, Louise Sandholdt Trip, som bl.a. beriger dig med:

Viden om kernesymptomer og kendetegn ved autisme Viden om camouflageprofilen (også kendt som pigeprofilen) Grundlæggende viden om hjernen, angst og signalstoffer Viden om udvikling af angst og forskellen på angst og frygt Viden om udfordringen ved angst og autisme Kognitive og metakognitive redskaber Redskaber til eksponering Redskaber til social træning

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Prisen er inklusiv 2 overnatninger under kursusforløbet.

Læs mere
ADHD og kriminel risikoadfærd – Fra viden til handling
Kursus

ADHD og kriminel risikoadfærd – Fra viden til handling

Jylland & Sjælland

Få kompetencer til at arbejde med den kriminelle risikoadfærd, som mange ADHD-diagnosticerede borgere udviser, og hjælp dem til at holde sig fra en kriminel løbebane.

Med kurset får du en dag spækket med ekspertviden og praksisnære redskaber, og efter kurset vil du bl.a. have opnået:

Viden om ADHD og hjernemæssige implikationer af lidelsen Viden om, hvordan eksperterne diffentialdiagnosticerer på hjerneniveau Viden om årsager til ADHD og årsagssammenhænge mellem lidelsen og kriminalitet Viden om risikovurdering Praksisnære redskaber til at forebygge, at borgerne ender i kriminalitet Praksisnære redskaber til at samarbejde med borgerne om anvendelse af metoder til at regulere arousal-niveau

Du bliver undervist af hjerneforsker, Albert Gjedde, specialist i neuropsykologi, Louise Brückner, og specialpsykolog, Stine Bjerrum Møller.

 

Læs mere
Giv børn og unge med medfødte alkoholskader de bedst mulige udviklingsbetingelser
Kursus

Giv børn og unge med medfødte alkoholskader de bedst mulige udviklingsbetingelser

Jylland & Sjælland

Møder du i dit arbejde børn med medfødte alkoholskader? Så har vi et kursus, der klæder dig godt på til at kunne møde og støtte børnene, så de får de bedst mulige livsbetingelser.

På kurset bliver du undervist af børnepsykolog, Helle Kjærgård, og ergoterapeut, Connie Nissen, og de giver dig bl.a. indgående viden om:

Hvordan alkohol påvirker fostret Det nyfødte barn og dets sanser Konsekvenser ift. den kognitive udvikling, herunder ligheder med autisme og ADHD Miljøets betydning for udviklingen og vigtigheden af stabile ydre omgivelser Sanseintegration Neurologien som grundlag for det pædagogiske arbejde

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere