Hør Kurt Klaudi Klausen: Sådan bliver fremtidens offentlige sektor - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Hør Kurt Klaudi Klausen: Sådan bliver fremtidens offentlige sektor

Professor i offentlig ledelse Kurt Klaudi Klausen fortæller hvordan vi forbereder organisationen og medarbejderne på fremtidens offentlige sektor.

Kurt Klaudi Klausen
Speak og blog Kurt Klaudi Klausen om vigtigheden af at se ind i fremtiden. Hør Kurt Klaudi Klausen fortælle, hvordan han ser fremtidens offentlige sektor og hvorfor ledere bør interessere sig for fremtiden, og ikke overlade den til tilfældigheder.

Kurt Klaudi Klausen give dig et dybere indblik i fremtidens offentlige sektor på konferencen “Brug fremtiden til at skabe en fordel i nutiden” – det er den 11. oktober i København.

Læs mere – klik her! ->

Sådan bliver fremtidens offentlige sektor

Den offentlige sektor vil med sikkerhed se anderledes ud i fremtiden. Det vi kender og tager for givet vil ophøre med at eksistere. Hospitaler, skoler og plejehjem som vi kender dem er fortid, og nye måske hybride organisationer vil opstå. Det bliver organisationer hvor medarbejderne ser anderledes på tingene, har andre færdigheder og grundantagelser og hvor de arbejder sammen på nye måder, med nye samarbejdspartnere og velfærdsteknologier vi kun har set antydningen af.

Ledere har ansvaret for at bringe deres organisation og medarbejdere sikkert ind i fremtiden, men bruger hovedparten af deres tid på drift og kriseløsning. Men hvis ikke lederne interesserer sig for fremtiden hvem skal så? Det er deres ansvar at forsøge på at tænke langsigtet og helhedsorienteret.

Vi har mulighed for at forudse fremtiden

Vi bør interessere os mere for fremtiden, for fremtiden kommer under alle omstændigheder, men hvad bringer den mon? Nogle organisationer er lukningstruede andre overlever ved at tilpasse sig, men det mest spændende er at være en del af en organisation som sætter dagsorden og tilhører de bedste på sit felt. Vi har en mulighed for at forudse og forestille os hvad fremtiden kan og bør bringe. For fremtiden ligger som lommer af fremtid i nutiden og fortiden. Det drejer sig om at spotte disse potentielle fremtider, og forberede sig på det der kommer.

Når der er skabt visioner for fremtiden drejer det sig om at rulle fremtiden tilbage i nutiden og skabe forudsætningerne for at gøre visionerne til virkelighed. Det er ledelse ind i det ukendte!

At se ind i fremtiden er ikke hokus pokus

Vi lever i en tid præget af stor kompleksitet, turbulens, usikkerhed og kamp om overlevelse, hvor forandring og tilpasning er et grundvilkår. Men hvorfor være på bagkant med udviklingen hvis man kan være på forkant. Derfor skal ledere være strateger, entreprenører, meningsskabere og institutionsbyggere. Det er klart at der er brug for dygtig og professionel drifts- og kriseledelse – men det er management.

Men der er også brug for langsigtet ledelse – det er leadership. Et lederskab der sætter retning gennem langsigtede mål og indgiver mening, håb og energi til arbejdet. Der er ikke noget hokus pokus i dette. Det drejer sig om at tage sin erfaring og intuition alvorligt, om at bruge sin sunde fornuft og dømmekraft. Det drejer sig om seendet, herunder at se det der er på vej frem og det der er på vej ud, bl.a. hvilke paradigmer fremtiden rummer.

Skab forudsætningerne for fremtidens medarbejdere

At skabe forudsætningerne for at bringe organisation og medarbejdere sikkert ind i fremtiden drejer sig om at afklare bl.a. · Hvilket mindset · Hvilke kompetencer · Hvilke netværk · Og hvilken organisering der kan bringe os sikkert ind i fremtiden. Det er at lede ind i det ukendte. Fremtiden ligger som kim eller lommer af fremtid i nutiden og fortiden. Det drejer sig om at spotte disse potentielle fremtider, og forberede sig på det der kommer. Når der er skabt visioner for fremtiden drejer det sig om at rulle fremtiden tilbage i nutiden og skabe forudsætningerne for at gøre visionerne til virkelighed.

Relevante arrangementer

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere
Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug
Kursus

Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug

Jylland & Sjælland

Hvordan hjælper du bedst unge, som er blevet suget så langt ind i gaming og/eller sociale medier, at der er tale om egentlig afhængighed? Dét er omdrejningspunktet for dette kursus i selskab med psykolog David Madsen, læge Cecilie Federspiel og medlem af regeringens tech-udvalg Mie Oehlenschläger.

I fællesskab sikrer de, at du i løbet af kursusdagen får:

Viden om gaming- og SoMe-afhængighed, og hvordan det påvirker unges liv og trivsel Kendskab til afhængighedens udtryk, herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer Forståelse af de underliggende mekanismer og virkemidler, som spil- og SoMe-industrien anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid Viden om forebyggelse og effektive interventioner, herunder Acceptance and Commitment Therapy og narrative samtaleteknikker Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, der har et problematisk forbrug af computerspil og SoMe

Du finder mere info om kursusdagens indhold og underviserne herunder.

Læs mere