Det lykkes faktisk for en del at fastholde et opnået vægttab - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Det lykkes faktisk for en del at fastholde et opnået vægttab

Det er muligt at fastholde et opnået vægttab, hvis man har den rette viden. Læs mere i denne artikel af psykolog og klinisk diætist Inge Vinding.

Inge Vinding
Af: psykolog og klinisk diætist Inge VindingFlere undersøgelser peger på, at det er meget svært at fastholde et opnået vægttab. De tabte kilo vender stille og roligt tilbage, men det gælder heldigvis ikke for alle. Men hvorfor lykkes det for nogle at fastholde vægttabet? 

I USA dannede man i 1993 Det Nationale Vægtkontrolregister (NWCR) med det formål at skaffe informationer om de mennesker, der har haft held med at fastholde et opnået vægttab og her igennem at afdække mulige strategier, der kan hjælpe andre til at holde et vægttab. I 2004 var knapt 5000 registreret. Betingelsen for at blive optaget i dette register er, at man har fastholdt et vægttab på mindst 13,6 kg. i mindst et år. Der er nu lavet et 10 års followup studie omfattende 2886 deltagere, heraf 78% kvinder, med en gennemsnitsalder på 48 år. Der er tale om selvrapporterede vægttab og adfærdsændringer. Det gennemsnitlige vægttab var på 31,3 kg. Efter 5 år var det 23,8 kg og efter 10 år 23,1 kg. 87% af deltagerne havde fastholdt et vægttab på mindst 10% efter hhv. 5 og 10 år.

Relevant arrangement: “Psykologiske aspekter på overvægt og det uvurderlige forældresamarbejde

Andre studier peger ligeledes på, at det er muligt at fastholde et vægttab. Det gælder f.eks. en undersøgelse, der brugte data fra National Health and Nutrition Survey (NHANES). Her var 58% af de 1.300 voksne deltagere i stand til at fastholde et opnået vægttab på mindst 10% de efterfølgende år, og 7% tabte sig yderligere. Et andet studie med voksne med type 2-diabetes, var 42% af 887 i stand til at fastholde et initialt vægttab på mindst 10% i 4 år.

Undersøgelser peger på, at risikoen for relapse klart er størst det første år efter et vægttab (op mod 90%). Risikoen for relapse falder imidlertid med årene, og efter 5 år er den 30%.

’Maintainere’ og ’regainere’

Dem, der fastholder et vægttab, de såkaldte maintainere, fortsætter med at spise en kost fattig på fedt, foretager hyppigt selvmonitorering af indtagelsen af mad, vejer sig med jævne mellemrum og sætter ind, hvis vægten stiger, samt motionerer regelmæssigt. Det er i sig selv jo ikke så mærkeligt, at det hjælper at fortsætte med den sundere livsstil. Det store spørgsmål er imidlertid, hvorfor nogle kan fastholde den nye livsstil, mens andre falder tilbage til de gamle vaner?

Den eksisterende litteratur har identificeret en klar sammenhæng mellem en række psykologiske faktorer og det at kunne fastholde et opnået vægttab. Især kognitive ændringer er afgørende.

De psykologiske faktorer er komplekse og hænger sammen indbyrdes. Det er således meget usandsynligt, at en enkelt faktor kan forklare, hvorfor man ender med at tage på igen.

En faktor handler om mål. De, der nåede deres mål, var bedre i stand til at fastholde vægttabet. Tilfredshed med både det mål, man nåede, og med de forventninger, man havde til, hvad et vægttab ville betyde, øgede sandsynligheden for fastholdelse af vægttabet. Mange overvægtige er generelt utilfredse med, hvordan de opfatter deres krop (body image). Mens maintainerne allerede tidligt i vægttabsforløbet oplever en forbedring, der fortsætter, sker der ingen ændring hos regainerne.

Regainere oplever dagligdagens barrierer for at spise sundt (job, familie, manglende tid mm.) som større end maintainerne. For regainerne står fordelen ved at have tabt sig ikke mål med ulemperne ved de anstrengelser, der kræves for at fastholde vægttabet. De beskrev det at skulle kontrollere vægten som meget svært eller helt umuligt i 75% af tiden, mens det kun gjaldt 29% af maintainerne.

Mange studier viser, at spisning for at regulere humøret, øger risikoen for at tage på igen. Der gælder at spise for at få det bedre såkaldt trøstespisning, og spisning for at undgå negative følelser, psykisk ubehag og stress.  Evnen til at fastholde kontrollen over spisningen i forbindelse med følelsesmæssige, kognitive eller sociale ’cues’ spiller ligeledes en væsentlig rolle mht. at fastholde vægttabet. Tænkningen spiller i det hele taget en stor rolle. Regainere scorer signifikant højere mht. dikotom eller sort-hvid tænkning mht. mad og vægt. Generelt er dikotom tænkning en meget stærk prædiktor for vægtøgning inden for det første år efter vægttab.

Den store udfordring: Implementering af varige adfærdsændringer

Overvægt og fedme kan betragtes som en kronisk tilstand, der kræver livslang opmærksomhed. Meget tyder således på, at fokus skal rettes mod, hvordan man kan hjælpe folk med at fastholde det opnåede vægttab fremfor kun at fokusere på, hvordan de kommer ned i vægt. Opfølgning er i særlig grad vigtig, da det at holde vægten efter et vægttab er en meget kompleks proces – også sammenlignet med vægttabsprocessen. Sagt på en anden måde: Kunsten består ikke i at tabe sig, men at fastholde det opnåede vægttab. Derfor er det nødvendigt med varige livsstilsændringer. En slankekur er jo netop karakteriseret ved noget, man holder en periode, og når slankekuren stopper, vender de allerfleste tilbage til deres gamle spisevaner. De første to år efter vægttabet synes at være de mest kritiske. Det ser med andre ord ud til, at de første år skal udstyre de overvægtige med værktøjer til at tackle det videre forløb med at holde vægten.

Følgende faktorer er forbundet med øget chance for at holde fast i vægttabet:

 • Sund, velsmagende mad, der mætter godt.
 • Regelmæssig fysisk aktivitet
 • Selvmonitorering
 • Planlægning
 • Fleksibilitet (fleksibel kontrol med spisningen)
 • Social støtte
 • Indre motivation, et mål af indre værdi
 • Gode problemløsningsfærdigheder
 • At kunne tackle negative følelser på anden måde end ved at spise

Og følgende faktorer er forbundet med relapse:

 • Lav grad af fysisk aktivitet
 • Rigid kontrol med maden (restraint eating)
 • At spise på sine følelser (emotional eating)
 • Øget følsomhed over for signaler i omverdenen om mad (external eating)
 • Impulsivitet
 • Højt niveau af oplevet sult
 • Negative livsbegivenheder
 • Højere niveau af depression og negative følelser
 • At undgå af at tage fat på at løse problemer, der opstår

Hvert femte barn er overvægtigt – hvad gør vi?

Lige nu kan du få indsigt i den mentale og psykologiske baggrund for overvægt på vores kursus “Psykologiske aspekter på overvægt og det uvurderlige forældresamarbejde

Relevante arrangementer

Styrk forestillingsevnen og empatien hos børn og unge med autisme
Kursus

Styrk forestillingsevnen og empatien hos børn og unge med autisme

Tag med på dette kursus, hvor du bliver klædt på til arbejdet med børn med autisme. Kursets to undervisere, psykologerne Käte From og Anne Vibeke Fleischer, stiller skarpt på, hvordan du styrker forestillingsevnen – og dermed selvopfattelsen – hos børn med autisme.

I løbet af kursusdagen vil de to dygtige undervisere bl.a. sætte fokus på:

Autisme – diagnosen, den anderledes hjerne og den anderledes adfærd Forestillingsevnens betydning i relation til tænkestil, problemløsning, sprog og mentalisering/empati Sammenhæng mellem kognition og emotion Tænkning og begrebsdannelse – herunder analyse-syntese tænkning, ligheder og forskelle, fællesmængde og generalisering samt at lære af sine erfaringer

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
3 webinarer med Dr. Russell Barkley
Kursus

3 webinarer med Dr. Russell Barkley

Fyn, Jylland & Sjælland

I samarbejde med verdens førende ADHD-ekspert, Dr. Russell Barkley, udbyder Seminarer.dk 3 webinarer med fokus på aktuelle emner inden for ADHD.

3 webinarer – 3 forskellige emner inden for ADHD

Den 2. juni 2021 stiller Dr. Russell Barkley skarpt på at opdatere dig om ADHD, diagnosens natur og ætiologi samt opmærksomhedsforstyrrelsen SCT (langsomt kognitivt tempo). Den 9. juni 2021 sætter Dr. Russell Barkley fokus på fremskridt inden for den psykosociale – og medicinske behandling af børn og teenagere med ADHD. Den 16. juni 2021 går Dr. Russell Barkley i dybden med ADHD hos voksne herunder diagnosticering, komorbiditet og behandling.

Alle webinarerne foregår på engelsk. Lyder dette interessant? Så har du mulighed for at læse meget mere om webinarerne herunder.

Prisen pr. webinar er 1195 kr. ekskl. moms. pr. person. Få mængderabat og køb adgang til alle i organisationen for bare 5000 kr. ekskl. moms. Ønsker du at tilmelde dig alle 3 webinarer, så skal du gøre det én af gangen.

Læs mere
De primitive refleksers betydning for læringsparathed
Kursus

De primitive refleksers betydning for læringsparathed

Jylland & Sjælland

Tag med på dette udbytterige kursus, hvor vi sammen med neurologisk kiropraktor, Lene Munck, stiller skarpt på primitive reflekser og deres betydning for børns udvikling og læringsparathed.

På kurset bliver du bl.a. beriget med:

Teori om nervesystemets udvikling Teori om udviklingen af de primitive reflekser og deres betydning for hjernens og nervesystemets grundtilstand Teori om de primitive refleksers betydning for udviklingen ift. motoriske og sociale kompetencer Gennemgang af udvalgte primitive reflekser, som du lærer at undersøge og træne vha. fysiske øvelser

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Kaos og uhensigtsmæssig adfærd i skolen – temadag med Rasmus Alenkær
Temadag

Kaos og uhensigtsmæssig adfærd i skolen – temadag med Rasmus Alenkær

Jylland & Sjælland

Oplev Rasmus Alenkær – psykolog, ph.d. og tidligere lærer – når han på denne givende temadag stiller skarpt på børns trivsel i grundskolen, herunder særligt på hvordan vi går fra kaos i klassen til ro og tryghed.

Med fra dagen får du bl.a. viden om:

Hvordan hjernen fungerer, og hvordan du – med en neurologisk vinkling – kan forstå børns uro og uhensigtsmæssige adfærd Hvordan du skaber ro i klassen, når bølgerne går lidt for højt Hvordan forældrene kan støtte op om ro og tryghed i skolen Hvordan du passer på dig selv i dit arbejde

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere