Lyt med: En nænsom metode til at øge mental sundhed - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Lyt med: En nænsom metode til at øge mental sundhed

Hvordan får vi skabt ro i krop og sind, når vi har det svært - f.eks. som følge af stress eller en psykisk lidelse? Charlotte Ander har udviklet metoden RO-lates med netop dette formål. Læs og lyt med herunder, hvor hun fortæller om det grundlæggende i metoden.

Af Nana Rafn

Digital Content Manager hos Seminarer.dk

mental_sunhed_glad_kvinde
Igennem et liv oplever vi uundgåeligt både lyse og mørke stunder. Vi ved, at vi ikke på forhånd kan sige, hvordan vores livs vej vil udfolde sig, men vi håber alle, at der vil være mere lys end mørke.

I de seneste år er det dog flere gange blevet fremhævet, at vores trivsel er under pres. Billedet tegner sig bl.a. i “Danskernes sundhed – Den nationale sundhedsprofil 2021”, som udkom i marts 2022. I undersøgelsen lyder en af hovedkonklusionerne således, at den mentale sundhed er dalende på tværs af aldersgrupper, men særligt blandt unge kvinder.

En lignende konklusion kan udledes ved at se på en rapport fra Sundhedsstyrelsen (2022), hvor det anslås, at op mod hver anden dansker får en psykisk lidelse i løbet af livet. I samme rapport fremgår det, at der i 2022 var omkring 580.000 danskere, som var diagnosticeret med en psykisk sygdom.

Når vores mentale sundhed på den ene eller anden vis vakler, kan det føles som om, at et tungt – måske ligefrem kvælende – mørke har lagt sig omkring os. Derfor er der brug for, at der sættes ind på en lang række fronter, så lyset får nemmere ved at finde vej.

RO-lates tager hånd om den mentale sundhed

Én af dem, som arbejder for at hjælpe mennesker til større mental trivsel, er Charlotte Ander. Hun har selv oplevet at befinde sig på en vej, der syntes fyldt med uro, grublerier, stress, tristhed og selvhad. I dag har hun dog fundet ro og ønsker brændende at give den videre til andre.

Charlotte Ander er bl.a. uddannet fysioterapeut, stresscoah, metakognitiv terapeut og pilatesinstruktør. Med afsæt i sin viden fra de mange forskellige uddannelser har hun udviklet en særlig metode kaldet RO-lates.

RO-lates er bygget op omkring fysiske og mentale øvelser, som på en nænsom og effektiv måde skaber balance mellem krop og sind. RO-lates kan derfor bl.a. bruges i arbejdet med mennesker med psykiske lidelser.

Herunder kan du høre Charlotte Ander fortælle mere om, hvad RO-lates består i.

 

Relevante arrangementer

Metakognitiv terapi
Kursusforløb

Metakognitiv terapi

Sjælland

Deltag på dette intensive kursusforløb om metakognitiv terapi, hvor du i løbet af 3 dage bliver klædt på til at benytte den metakognitive tilgang i dit arbejde med dine borgere/klienter. Du opnår bl.a.:

En dybere forståelse for metakognitive processer Konkrete metakognitive psykoterapeutiske redskaber, som du nemt kan anvende i praksis Metoder og teknikker ift., hvordan du tackler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/diagnose

Din underviser er psykolog og specialist i metakognitiv terapi Linda Burlan Sørensen.

Læs mere om vores metakognitiv terapi-kursusforløb herunder, og mød Linda Burlan Sørensen i introduktionsvideoen.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Vil du undervise i mindfulness eller bruge mindfulness som et redskab til at hjælpe dine borgere?

På disse mindfulnessuddannelser underviser cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt ikke blot i mindfulnesspraksis, men også i den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Udover undervisning i konkret mindfulnesspraksis får du således også undervisning i, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Vi udbyder både en grunduddannelse og mindfulnessinstruktøruddannelse (inkl. certificering).

Afhængigt af din mindfulness uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, bl.a. nervesystemet og affektsystemerne Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør Guidede meditationer

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Compassion Fokuseret Terapi (CFT) – Mini-uddannelse
Kursus

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) – Mini-uddannelse

Jylland

Lær Compassion Fokuseret Terapi (CFT) på denne mini-uddannelse med psykolog Anne Dorthe Hasholt. Med skarp og inspirerende formidling giver hun dig en grundig indføring i Compassion Fokuseret Terapi (CFT) i både teori og praksis.

Det betyder, at du med CFT uddannelsen får:

En dybere teoretisk og praktisk forståelse af compassion fokuseret terapi. Viden om den kognitive tilgang til medfølelse og medfølelsens betydning for selvværd, selvberoligelse og livskvalitet Indblik i hjernes tre affektsystemer: Drivesystemet, Beroligelsessystemet og Trusselssystemet samt hvordan du hjælper med at skabe balance mellem de tre systemer Træning i at bruge de forskellige CFT-interventioner, øvelser og meditationer til skabe udvikling af og få adgang til beroligelsessystemet Kompetencer til at skabe en målrettet træning af borgere, som har brug for at øge deres selvværd og styrke deres indre balance

Få mere at vide om CFT uddannelsen herunder, bl.a. med introvideoen med Anne Dorthe Hasholt, hvor hun forklarer værdien af CFT.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Læs mere