Forstå forskellene på kognitiv terapi og metakognitiv terapi - Seminarer .dk
Nyhedsmails
Artikel

Forstå forskellene på kognitiv terapi og metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi og kognitiv terapi må ikke forveksles – for der er markante forskelle på de to terapiformer. Få en dybere forståelse for de to terapiformer og hvad der adskiller dem.

metakognitiv terapi

Forstå forskellen mellem kognitiv terapi og metakognitive terapi

Terapi kan hjælpe mennesker med at tackle en række psykiske og følelsesmæssige udfordringer, og der findes en række forskellige tilgange til terapi. Formålet med denne artikel er at sammenligne kognitiv terapi og metakognitiv terapi, for at hjælpe dig med at forstå deres forskelle og ligheder.

Definition på kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en type psykoterapi, der fokuserer på at ændre negative tankemønstre, der kan føre til følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer. Terapien bygger på tanke-følelse-adfærdsmodellen, hvor tankemønstrene påvirker følelser og adfærd, og målet er at ændre de negative tankemønstre for at forbedre følelserne og adfærdene.

Se relevant uddannelse her: Kognitiv terapi uddannelse – Modulopbygget uddannelse i det kognitive univers

Definition på metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi, på den anden side, fokuserer på bevidstheden om tankemønstre og evnen til at håndtere dem. Terapien bygger på en forståelse af, at mange psykiske lidelser skyldes en dysfunktionel metakognition, dvs. en uhensigtsmæssig opfattelse og regulering af ens egne tankemønstre. Målet med metakognitiv terapi er at øge bevidstheden om tankemønstrene og forbedre evnen til at håndtere dem.

Se relevante uddannelser her: 

METAkognitiv terapi – 3-dages kursusforløb om den metakognitive tilgang

Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang – 2-dages kursus forløb om hvordan en metakognitive tilgang kan bruges i forbindelse med angst

Oprindelse af kognitiv terapi og metakognitiv terapi

Kognitiv terapi blev udviklet i 1950’erne af Aaron Beck, og det er blevet videreudviklet og modificeret siden da. Metakognitiv terapi blev først formuleret i 1980’erne af Adrian Wells og er blevet mere populær i de senere år.

Forskelle i behandlingsmetoden

Kognitiv terapi fokuserer på at ændre negative tankemønstre og følelser ved at hjælpe en person med at erkende og ændre deres negative tankemønstre. Terapien omfatter typisk kognitiv rekonstruktion, adfærdsmæssige øvelser og mindfulness. Metakognitiv terapi, på den anden side, fokuserer på at øge bevidstheden om tankemønstre og evnen til at håndtere dem ved at hjælpe en person med at regulere deres tankeproces. Terapien inkluderer metakognitiv monitorering og regulering, mental distancering, og accept- og engagementstræning.

Hvad kan behandles med metakognitiv terapi og kognitiv terapi?

Kognitiv terapi har vist sig at være effektiv til behandling af en række psykiske lidelser, herunder depression og angst. Metakognitiv terapi har også vist sig at være effektiv i behandlingen af en række psykiske lidelser, herunder depression, angst og PTSD. Begge former for terapi er kendt for at have en høj grad af patienttilfredshed, og deres korte terapi-sessioner gør dem til en attraktiv mulighed for mange mennesker.

Det er vigtigt at bemærke, at kognitiv terapi og metakognitiv terapi ikke er enten/eller-muligheder. De to former for terapi kan i stedet supplere hinanden og blive brugt sammen i en kombineret tilgang til terapi. En psykolog vil være i stand til at vurdere, hvilken type terapi der vil være mest effektiv for en bestemt person og deres specifikke behov.

Hvilken terapiform skal du vælge?

I konklusion er kognitiv terapi og metakognitiv terapi to effektive former for terapi, der har vist sig at hjælpe mennesker med at tackle en række psykiske og følelsesmæssige udfordringer. Kognitiv terapi fokuserer på at ændre negative tankemønstre, mens metakognitiv terapi fokuserer på bevidstheden om tankemønstre og evnen til at håndtere dem. Begge former for terapi kan supplere hinanden og blive brugt sammen for en endnu mere effektiv behandling. Det er vigtigt at diskutere behovet for terapi med en professionel og undersøge, hvilken tilgang der vil være mest effektiv for en bestemt person.

Vil du vide mere om vores kognitive og metakognitive uddannelser?

på vores “Kognitiv terapi uddannelse – Modulopbygget uddannelse i det kognitive univers” kan du selv vælge længden og dybden på din uddannelsen. Uddannelsen er modulopbygget i 4 semestre, og hvert semester varer 6 måneder. uddannelsen bliver undervist af psykolog Anne Dorthe Hasholt, som har mere uddannet mere end 1.000 personer i kognitiv terapi i samarbejde med Seminarer.dk.

Det er også værd at nævne, at vi tilbyder en “Kognitivbaseret mindfulness uddannelsen“, som ligeledes bliver undervist af Anne Dorthe Hasholt.

Vi tilbyder to forskellige uddannelser i metakognitiv terapi.

METAkogintiv terapi” er et intensivt kursusforløb om metakognitiv terapi, hvor du på 3 dage vil blive klædt på til at bruge den metakognitive tilgang i dit arbejde med dine borgere/klienter.

På “Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang” får du viden om metakognitiv terapi, som er en af de tilgange, der har vist sig effektiv mod angst. På kursusforløbet fokuserer vi særligt på social- og generaliseret angst.

Begge metakognitive kursusforløb bliver undervist af psykolog og specialist i metakognitiv terapi Linda Burlan Sørensen.

Relevante arrangementer

Kognitiv terapi uddannelse
Uddannelse

Kognitiv terapi uddannelse

Fyn

Denne uddannelse kvalificerer dig til at anvende kognitiv adfærdsterapi, som er én af de mest evidensbaserede og effektive metoder til behandling af psykiske og psykosociale problemstillinger.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt og består af to semestre, så du selv kan bestemme din uddannelses varighed og faglige dybde.

På denne kognitiv terapi uddannelse får du bl.a.:

Indføring i kognitiv adfærdsterapis teori, strømninger og terapeutiske metoder Viden om kognitionspsykologi og neuropsykologi Træning i kognitive metoder, bl.a. kognitiv analyse og omstrukturering Øvelse i at agere i den særlige rolle som kognitiv facilitator

Hvert semester indeholder ca. 40 timers undervisning fordelt på fysiske og digitale kursusdage.

OBS: Vi har få pladser tilbage på grunduddannelsen (1. semester) i foråret 2024. Opstartsmødet er afholdt, men første fysiske kursusdag er d. 4. marts 2024. Kontakt os på [email protected], hvis du ønsker en plads på holdet.

Læs mere
Metakognitiv terapi
Kursusforløb

Metakognitiv terapi

Sjælland

Deltag på dette intensive kursusforløb om metakognitiv terapi, hvor du i løbet af 3 dage bliver klædt på til at benytte den metakognitive tilgang i dit arbejde med dine borgere/klienter. Du opnår bl.a.:

En dybere forståelse for metakognitive processer Konkrete metakognitive psykoterapeutiske redskaber, som du nemt kan anvende i praksis Metoder og teknikker ift., hvordan du tackler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/diagnose

Din underviser er psykolog og specialist i metakognitiv terapi Linda Burlan Sørensen.

Læs mere om vores metakognitiv terapi-kursusforløb herunder, og mød Linda Burlan Sørensen i introduktionsvideoen.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang
2-dages kursus

Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Sjælland

Metakognitiv terapi og angst: Angst kan være lammende og gøre hverdagen uoverskuelig, hvis den får for meget magt. På dette udbytterige kursus får du viden om metakognitiv terapi, som er en af de tilgange, der har vist sig effektiv mod angst.

På kurset er der særligt fokus på social og generaliseret angst. Når du deltager på kurset, opnår du bl.a:

Viden om metakognitive processer, der skaber, vedligeholder og evt. forstærker social angst En gennemgang af kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) Konkrete og straks anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. borgerarbejdet Anbefalinger til, hvad omgivelserne bør eller ikke bør gøre for at yde den bedste støtte

Hele vejen igennem kommer du i selskab med den dygtige underviser Linda Burlan Sørensen, som er specialist i metakognitiv terapi. Frokost, middag og overnatning i enkeltværelse er inkluderet i prisen

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Vil du undervise i mindfulness eller bruge mindfulness som et redskab til at hjælpe dine borgere?

OBS: Opstartsmødet på Trin 1 er afholdt, men du kan stadig nå at få en plads på holdet! Det kræver blot, at du kan afsætte tid til at se det digitale indhold (ca. 11-12 timer). Kontakt os for at høre mere.

På disse mindfulnessuddannelser underviser cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt ikke blot i mindfulnesspraksis, men også i den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Udover undervisning i konkret mindfulnesspraksis får du således også undervisning i, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Vi udbyder både en grunduddannelse og mindfulnessinstruktøruddannelse (inkl. certificering).

Afhængigt af din mindfulness uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, bl.a. nervesystemet og affektsystemerne Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør Guidede meditationer

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere