Få sat mødefacilitering i centrum - og undgå meningsløse møder - Seminarer
Beskæftigelse
Artikel

Få sat mødefacilitering i centrum – og undgå meningsløse møder

Verden er brolagt med meningsløse møder. Kan det blive anderledes? I denne artikel sætter mødefacilitator Hanne Gullestrup fokus på dette spørgsmål.

Hanne Gullestrup
Af: Mødefacilitator Hanne GullestrupVerden er brolagt med meningsløse møder. Kan det blive  anderledes?

Hjælp, jeg havde set frem til et par timer, hvor jeg kunne få ryddet nogle bunker af vejen, men nu har nogen booket et møde i min kalender!

Moderne teknologi har på godt og ondt påvirket arbejdslivet, ikke mindst mødekulturen. For år tilbage havde den enkelte snor i sig selv og sin tid, og havde sin tid i egen hånd i form af en fysisk kalender. I dag deltager vi i et netværkssamfund, hvor dialog og innovation på kryds og tværs er en bærende værdi i arbejdslivet. Vi deltager i fysiske og digitale møder på kryds og tværs af afdelinger, fagligheder, sektorer og matrikler og råderetten og ens personlige tid er – via den elektroniske kalender – blevet fælles eje. Andre kan booke møder, hvis feltet er tomt, og er der ingen fælles ”huller”, fyger Doodleafstemninger ol. rundt, der ikke anerkender, at kalenderen tydeligvis er fuld, men presser en til at flytte på noget, så der lige kan skubbes et ekstra møde ind.   

I et netværkssamfund giver denne mulighed – for at se tid som en fælles ressource alle tager del i at fordele – rigtig god mening. Vi udfordres imidlertid af, at mødekulturen ikke har ændret sig til de nuværende forhold. Møder indkaldes og afvikles i høj grad som før vi gik ind i den digitale tidsalder. Dengang holdt vi møder, fordi det var den mest effektive måde at dele viden og information til mange i samtidighed. Møder var muligheden for at skabe fælles ståsted for det videre arbejde, introducere nye sagsgange og procedurer og træffe beslutninger, alle skulle høre og forpligte sig på. Møder måtte derfor naturligt have en vis varighed og indeholde faste punkter som ”information om…”, ”siden sidst…” etc.

I dag tilbydes hovedparten af al nødvendig viden som ”push” information (via mails) om alt af mindste relevans for vores arbejdsliv. Og vi forventes selv at hente ”pull” information om ny viden og beslutninger på intranet ol.
Vi ved, hvor vi henter dagsordener og referater, regulativer og retningslinjer og oplever slet skjult irritation, hvis vi spilder andres tid med at spørge om noget, der er sendt rundt eller kan findes med 2 klik.

Alligevel afvikles mange møder fortsat efter den gamle læst: 2 timer afsat onsdag eftermiddag, information og enetale fra mødeleder, punkter der gennemgås systematisk (muligvis kun er af relevans for enkelte af deltagerne), opdatering af deltagere, der ikke deltog sidst osv. Den faglighed, der ligger i at forvalte andres tid og arbejdsliv, når de trækkes ud af deres primære opgaver for at deltage i møder, synes at have udviklingspotentiale!

At være mødeleder i dag forudsætter en faglighed, der alt for ofte underkendes, og dermed forårsager uanet spild af menneskers opmærksomhed og andre ressourcer. Moderne mødeledelse kræver i dag kompetencer i at designe mødeprocesser, der sætter en tydelig kontekst for hver enkelt mødeform.

Eksempel: Nogle møders primære fokus er, at mennesker der skal samarbejde, må udvikle gensidig tillid ved fysisk at se hinanden i øjnene, mærke gennem sanserne hvem kollegerne er, opleve loyalitet ved at holde af og støtte hinanden i løsning af de fælles opgaver. Den type møder skal rammesættes, så man kommer i tæt dialog om det, der betyder nogen for den enkelte.

Eksempel: Nogle møders primære fokus er at sætte kød på skriftlige udmeldinger, fx nye regler eller procedurer, og sikre, at de der skal arbejde efter dem, forstår indhold og konsekvenser. Den type møder skal afvikles gennem velforberedt, pædagogisk tilrettelagt og motiverende enetale, med klare budskaber, der uden videre kan formidle videre til fraværende eller kommende, nye kolleger.

Hver eneste mødeanledning kalder på sin egen form, varighed, ledelse og indhold og rummer forskellige forventninger til forberedelse og deltagelse. Meningen med at mødes, fysisk som analogt (webmøder) styrer brugen af mødelederens traditionelle værktøjer. (Møde)lederens værktøjskasse og faglighed i at bruge denne rummer nøglen til et godt, stressfrit arbejdsmiljø, hvor møder løfter og tilfører værdi til den enkeltes løsning af kerneopgaven og møder som tomme ritualer og tidsrøvere fjernes fra listen over forhold, der stresser mennesker i det moderne arbejdsliv.

Kursus om totalkommunikation og mødefacilitering

Den 8. januar 2018 på Scandic Sydhavnen og den 11. januar 2018 på Scandic Kolding kan du møde Hanne Gullestrup, når hun sammen med Lisbeth Holdt Jørgensen afholder kurset “Skab møder med mening“.

Læs mere om kurset her eller i højre kolonne.

Relevante arrangementer

Angsten behandlet igennem den virtuelle verden
2-dages kursus

Angsten behandlet igennem den virtuelle verden

Jylland & Sjælland

Vær med på dette unikke 2-dagskursus, hvor du får praksisnær indføring i brugen af virtual reality (VR) i behandlingen af angst.

I spidsen for dagen står ph.d. Lars Clemmensen og psykolog Benjamin Thorup Arnfred, og sammen sørger de bl.a. for, at du opnår:

Teoretisk og praktisk kendskab til brugen af virtual reality (VR) i behandling af angst Introduktion til den teoretiske baggrund for eksponeringsterapier og anvendelse af VR i denne forbindelse Overblik over anvendelsesmuligheder: Hvad kan VR bruges / ikke bruges til? Fordele og ulemper / Hvornår giver det mening at bruge VR? Muligheder / Begrænsninger for VR i terapi Inspiration til, hvordan VR kan bruges i dit eget professionelle arbejde Hands-on erfaring med at bruge VR som værktøj i terapi, i form af øvelser og case-arbejde

OBS: Stærkt begrænset antal pladser.

Læs mere
Følelsesmæssig forurening på arbejdet
Kursus

Følelsesmæssig forurening på arbejdet

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus målrettet ledere og HR-medarbejdere, hvor dagen er centreret omkring det gode arbejdsmiljø – mere specifikt, hvordan du er med til at sikre, at de negative følelser og stemninger ikke får magten på arbejdspladsen i form af følelsesforurening.

Dagens underviser er mentalsundhedsekspert og sociolog Rikke Østergaard, som sikrer dig et fagligt udbytte bestående af bl.a.:

Forståelse af, hvordan følelser og adfærd smitter i organisationer Viden om tredjegradssmitte – hvordan vi mennesker smitter hinanden med følelser og adfærd i tre led Redskaber til, hvordan du som leder spotter følelsesforurening Redskaber til, hvordan du som leder undgår følelsesmæssig ”hijacking” i vigtige beslutningsprocesser Redskaber til, hvordan du som leder holder hjernen skarp og får vendt følelsesmæssig forurening til et godt arbejdsmiljø

OBS: Pladserne ryger rigtig hurtigt. UDSOLGT I GLOSTRUP. Vi har oprettet et ekstrahold på Scandic CPH Strandpark.

Læs mere
Traumer og traumereaktioner
Kursus

Traumer og traumereaktioner

Jylland & Sjælland

I oktober og december byder vi inden for på dette kursus, som lærer dig om den traumebevidste tilgang (TBT) og bl.a. sætter dig i stand til at støtte borgere med traumereaktioner.

Du kommer i fagligt kompetent selskab med speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann, som sikrer, at du bl.a. tager fra kurset med:

Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis – i regionalt eller kommunalt regi
Læs mere
Selvbestemmelse i teori og praksis
Kursus

Selvbestemmelse i teori og praksis

Jylland & Sjælland

Vi har sammen med Ib Ravn, ph.d. og lektor ved DPU, Aarhus Universitet, skabt denne kursusdag, hvor vi stiller skarpt på selvbestemmelsesteorien. Teorien bygger på antagelsen om, at psykiske problemer opstår som udslag af frustrerede eller modarbejdede psykologiske behov tidligere i livet.

I løbet af kursusdagen sørger Ib Ravn for, at du får viden om og redskaber til:

Hvordan du hjælper din borger eller beboer med at dække hans/hendes psykologiske behov Hvordan du og dine kolleger systematisk ser tingene fra din borgers/beboers perspektiv, giver valgmuligheder, anerkender følelser, tilbyder struktur m.m. Hvordan mennesker håndterer emotioner, og hvilke konsekvenser disse håndteringsstrategier har Hvordan du er med til at fremme borgerens/beboerens autonomi

Få mere at vide om kursusdagen lige herunder.

Læs mere