Portræt af Martin Seligman – grundlæggeren af positiv psykologi
Alle nyheder
Artikel

Portræt af Martin Seligman – grundlæggeren af positiv psykologi

Her får du et portræt af en af det 20. århundredes største psykologer: Martin Seligman – grundlæggeren af positiv psykologi.

Martin Seligman

Martin Seligman – grundlæggeren af positiv psykologi

Martin Seligman er den førende autoritet på felterne positiv psykologi, optimisme, robusthed, tillært hjælpeløshed, depression og pessimisme. I dag arbejder han målrettet på at få positiv psykologi ind på flere felter som f.eks. sundhedsvæsnet og undervisningsområdet, og han er kendt for bl.a. at have opfundet PERMA-modellen (Positiv emotion, Engagement, Relationsships, Meaning, Accomplishments).

Se alle vores kurser om positiv psykolgi

Martin Seligman blev født i Albany, New York den 12. august 1942. I 1964 fik han sin BA i filosofi fra Princeton University og i 1967 sin Ph.D. i psykologi. Siden er det blevet til en bred skare af andre Ph.D’er, uddannelser og kurser. Gennem tiden har Martin Seligman desuden besat mange prestigefyldte stillinger som f.eks. Professor of Psychology ved University of Pennsylvania, formand for American Psychological Associations (APA), stifter og chefredaktør for Prevention and Treatment Magazine, bestyrelsesmedlem for Parents Magazine samt formand for videnskabsrådet hos Foresight, Inc.

Derudover har Martin Seligman fået et væld af priser og udgivet bøger og artikler i stort omfang. Det er faktisk blevet til over 250 artikler og 20 bøger, hvorfra hans mens populære er: The Optimistic ChildChild’s PlayLearned OptimismAuthentic Happiness and Flourish og The Hope Circuit: A Psychologist’s Journey from Helplessness to Optimism. Mange er bøgerne er tilmed oversat til andre sprog. Ser man på hans CV, som er på 66 sider, viser den da også, hvor stor en kapacitet han er. Ovenstående er kun et meget lille udsnit af det imponerende CV.

Her får du et overblik over den spændende psykologiske retning.

Starten på positiv psykologi

Det hele startede tilbage i 90’erne, da Martin Seligman valgte at studere begreber som mental robusthed, livskvalitet og lykke inden for felterne filosofi, psykologi og religion. Ud fra dette fandt han, at lykkelige mennesker havde nogle bestemte fællestræk som f.eks. optimisme, kreativitet, lavere blodtryk, var mere socialt anlagt samt havde en højere levealder. De lærte endda bedre og hurtigere – og de kunne præstere mere og var mere robuste både fysisk og psykisk.

Positiv psykologi

Med de resultater kom positiv psykologi for alvor i fokus. I dag er positiv psykologi et paraplybegreb over forskning inden for psykologi, der har fokus på menneskets psykiske sundhed og trivsel. I dag bruges positiv psykologi i stor grad inden for terapi, coaching og pædagogik – men den bliver også mere og mere relevant inden for ledelse og på arbejdspladser, hvor trivsel i disse år er blevet et helt centralt arbejdsområde. Og med god grund – forskning viser nemlig, at positiv psykologi har et stort potentiale for at skabe forandring, gøre os produktive og mere robuste. Positivitet smitter nemlig. Derfor er der også potentiale for forandringer både individuelt, i teams og i hele samfundet, når positiv psykologi bliver introduceret.

Optimisme kan læres

Bedst af alt inden for positiv psykologi er, at optimisme kan læres af alle. Men det kræver arbejde. Som med fysisk træning skal optimisme-musklen trænes, for at der kan mærkes en forskel. Men når du træner den, vil du mærke en forskel – og optimismen vil smitte af på folk omkring dig. Der er derfor god grund til at gå i gang allerede i dag.

Vil du lære mere om positiv psykologi?

Se vores digitale IronMind uddannelse. Uddannelsen undervises af tidligere soldat og Master i positiv psykologi Christian Taftenberg.

Relevante arrangementer

Husk lige iltmasken: Mentaltræningsprogrammet IRONMiND
Kursus

Husk lige iltmasken: Mentaltræningsprogrammet IRONMiND

Varighed: Ca. 7 timer. Dette digitale forløb i mentaltræningsprogrammet IRONMiND klæder dig på med viden og redskaber til at styrke mental velvære og at opbygge mental modstandskraft i i grupper, organisationer, blandt elever, hos kollegaer, klienter etc. – og hos dig selv.

På det digitale forløb får du 7 timers e-læring, hvor du bl.a. får: 

Viden om den psykologiske, kognitive og neuropsykologiske evidens bag IRONMiND  Adgang til tests og arbejdsskemaer Råd til implementering af IRONMiND på to plan: individ og organisation Over 30 siders materiale til download, som du kan anvende i dit arbejde
Læs mere
Husk lige iltmasken – mental styrketræning for ledere
Kursus

Husk lige iltmasken – mental styrketræning for ledere

Jylland & Sjælland

Lær at passe endnu bedre på dig selv i din ledelse – og på dine medarbejdere – gennem brug af mentaltræningsprogrammet IRONMiND, som kan bruges forebyggende eller virke helende for dig, der allerede er under pres.

På denne kursusdag opnår du:

Viden om teorien bag IRONMiND-programmet, herunder: Resiliensforskningen og betydningen af resiliens for vores psyke Studier om menneskets psykiske sundhed og udvikling, herunder viden om hvordan vi skaber trivsel og glæde, og hvad der gør, at nogle klarer sig bedre end andre Indføring i de 8 faktorer i IRONMiND, der er baseret på forskningen bag positiv psykologi Praktisk indføring i en række konkrete øvelser, der er eksemplariske i forhold til at træne egen eller gruppers resiliens

Ved tilmelding til dette kursus får du 50 % på tilkøb af det digitale forløb ”Mental sundhed – opbygning af resiliens med IRONMiND(normalpris kr. 3.495 ekskl. moms.). Det er et digitalt forløb, der kan understøtte din implementering af programmet i forhold til træning af egen og andres mentale sundhed. Tilvælges i kurven, når deltagere er indtastet. 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere