Portræt af Martin Seligman – grundlæggeren af positiv psykologi
Alle nyheder
Artikel

Portræt af Martin Seligman – grundlæggeren af positiv psykologi

Her får du et portræt af en af det 20. århundredes største psykologer: Martin Seligman – grundlæggeren af positiv psykologi.

Martin Seligman

Martin Seligman – grundlæggeren af positiv psykologi

Martin Seligman er den førende autoritet på felterne positiv psykologi, optimisme, robusthed, tillært hjælpeløshed, depression og pessimisme. I dag arbejder han målrettet på at få positiv psykologi ind på flere felter som f.eks. sundhedsvæsnet og undervisningsområdet, og han er kendt for bl.a. at have opfundet PERMA-modellen (Positiv emotion, Engagement, Relationsships, Meaning, Accomplishments).

Se alle vores kurser om positiv psykolgi

Martin Seligman blev født i Albany, New York den 12. august 1942. I 1964 fik han sin BA i filosofi fra Princeton University og i 1967 sin Ph.D. i psykologi. Siden er det blevet til en bred skare af andre Ph.D’er, uddannelser og kurser. Gennem tiden har Martin Seligman desuden besat mange prestigefyldte stillinger som f.eks. Professor of Psychology ved University of Pennsylvania, formand for American Psychological Associations (APA), stifter og chefredaktør for Prevention and Treatment Magazine, bestyrelsesmedlem for Parents Magazine samt formand for videnskabsrådet hos Foresight, Inc.

Derudover har Martin Seligman fået et væld af priser og udgivet bøger og artikler i stort omfang. Det er faktisk blevet til over 250 artikler og 20 bøger, hvorfra hans mens populære er: The Optimistic ChildChild’s PlayLearned OptimismAuthentic Happiness and Flourish og The Hope Circuit: A Psychologist’s Journey from Helplessness to Optimism. Mange er bøgerne er tilmed oversat til andre sprog. Ser man på hans CV, som er på 66 sider, viser den da også, hvor stor en kapacitet han er. Ovenstående er kun et meget lille udsnit af det imponerende CV.

Her får du et overblik over den spændende psykologiske retning.

Starten på positiv psykologi

Det hele startede tilbage i 90’erne, da Martin Seligman valgte at studere begreber som mental robusthed, livskvalitet og lykke inden for felterne filosofi, psykologi og religion. Ud fra dette fandt han, at lykkelige mennesker havde nogle bestemte fællestræk som f.eks. optimisme, kreativitet, lavere blodtryk, var mere socialt anlagt samt havde en højere levealder. De lærte endda bedre og hurtigere – og de kunne præstere mere og var mere robuste både fysisk og psykisk.

Positiv psykologi

Med de resultater kom positiv psykologi for alvor i fokus. I dag er positiv psykologi et paraplybegreb over forskning inden for psykologi, der har fokus på menneskets psykiske sundhed og trivsel. I dag bruges positiv psykologi i stor grad inden for terapi, coaching og pædagogik – men den bliver også mere og mere relevant inden for ledelse og på arbejdspladser, hvor trivsel i disse år er blevet et helt centralt arbejdsområde. Og med god grund – forskning viser nemlig, at positiv psykologi har et stort potentiale for at skabe forandring, gøre os produktive og mere robuste. Positivitet smitter nemlig. Derfor er der også potentiale for forandringer både individuelt, i teams og i hele samfundet, når positiv psykologi bliver introduceret.

Optimisme kan læres

Bedst af alt inden for positiv psykologi er, at optimisme kan læres af alle. Men det kræver arbejde. Som med fysisk træning skal optimisme-musklen trænes, for at der kan mærkes en forskel. Men når du træner den, vil du mærke en forskel – og optimismen vil smitte af på folk omkring dig. Der er derfor god grund til at gå i gang allerede i dag.

Vil du lære mere om positiv psykologi?

Se vores digitale IronMind uddannelse. Uddannelsen undervises af tidligere soldat og Master i positiv psykologi Christian Taftenberg.

Relevante arrangementer

Husk lige iltmasken: Styrk den mentale sundhed med mentaltræningsprogrammet IRONMiND
E-læring

Husk lige iltmasken: Styrk den mentale sundhed med mentaltræningsprogrammet IRONMiND

Undersøgelser peger desværre igen og igen på den samme konklusion: Danskernes mentale sundhed bliver dårligere og dårligere. Så hvad gør du for at styrke dine kollegaers, medarbejderes eller dit eget mentale velvære?  

Dette online-forløb i mentaltræningsprogrammet IRONMiND klæder dig på med viden og redskaber til at opbygge mental modstandskraft – resiliens – så det bliver nemmere at holde balancen i (arbejds)livet. 

Forløbet har en varighed på ca. 7 timer, og du får bl.a.: 

Indføring i den psykologiske, pædagogiske, kognitive og neuropsykologiske evidens bag IRONMiND  Viden om, hvordan vores hjerne, sind og biologi fungerer, og hvordan det har betydning for os  Adgang til tests af den mentale form og til at finde dine topstyrker  Råd til implementering af IRONMiND-faktorene i din praksis på to planer: individ og organisation  Over 30 siders materiale til download, som du kan anvende i arbejdet med opbygning af resiliens hos organisationer, i grupper, blandt kollegaer, klienter etc. 

Se introduktionen til IRONMiND med Christian Taftenberg Jensen herunder.

Vil du med på et heldagskursus om IronMind?

Se vores heldagskursus med Christian Taftenberg Jensen her: Husk lige iltmasken – mental styrketræning for ledere i det offentlige

Online lektionerne og kursusdagen supplerer hinanden godt.

Læs mere
Husk lige iltmasken – mental styrketræning for ledere
Kursus

Husk lige iltmasken – mental styrketræning for ledere

Jylland & Sjælland

Lær at passe endnu bedre på dig selv i din ledelse – og på dine medarbejdere – gennem brug af mentaltræningsprogrammet IRONMiND, som kan bruges forebyggende eller virke helende for dig, der allerede er under pres.

På denne kursusdag opnår du:

Viden om teorien bag IRONMiND-programmet, herunder: Resiliensforskningen og betydningen af resiliens for vores psyke Studier om menneskets psykiske sundhed og udvikling, herunder viden om hvordan vi skaber trivsel og glæde, og hvad der gør, at nogle klarer sig bedre end andre Indføring i de 8 faktorer i IRONMiND, der er baseret på forskningen bag positiv psykologi Praktisk indføring i en række konkrete øvelser, der er eksemplariske i forhold til at træne egen eller gruppers resiliens

Ved tilmelding til dette kursus får du 50 % på tilkøb af det digitale forløb ”Mental sundhed – opbygning af resiliens med IRONMiND(normalpris kr. 3.495 ekskl. moms.). Det er et digitalt forløb, der kan understøtte din implementering af programmet i forhold til træning af egen og andres mentale sundhed. Tilvælges i kurven, når deltagere er indtastet. 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere