Psykologisk tryghed skaber bedre arbejdsmiljø - og bedre resultater - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Psykologisk tryghed skaber bedre arbejdsmiljø – og bedre resultater

Et godt arbejdsmiljø er alfa og omega, og psykologisk tryghed spiller en afgørende rolle på arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø. Læs mere her.

Af Nana Rafn
Arbejdsmiljø
I 1975 blev arbejdsmiljøloven vedtaget, og siden er den løbende blevet opdateret. Loven stiller både krav til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og Arbejdstilsynet laver jævnligt stikprøver af virksomheder og organisationer for at sikre, at de overholder loven.

At loven overhovedet findes understreger i sig selv vigtigheden af et godt arbejdsmiljø. Dertil kommer, at diverse undersøgelser gennem årene har peget på – eller ligefrem konkluderet – at arbejdsmiljøet har indvirkning på såvel vores helbred som vores udførelse af arbejdsopgaver.

I 2020 offentliggjorde Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) f.eks. en rapport, der endegyldigt slog fast, at medarbejdere, der oplever dårligt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen, har et markant større sygefravær end andre ansatte.

Ofte har vi nemt ved at forholde os til det fysiske arbejdsmiljø. Her kan vi nemt mærke, hvis de fysiske rammer for arbejdet påvirker os negativt, og løsningerne kan synes relativt nemme at få øje på og implementere. Sidder du dårligt? Så kan der ses på borde, stole og arbejdsstilling. Er der meget støj? Så kan der ses på, om støjen kan reduceres, eller om der kan laves tiltag, som sikrer, at du ikke bliver generet af støjen.

Det er dog som regel straks sværere, når vi har ondt i trivslen, fordi det psykiske arbejdsmiljø halter – eller måske ligefrem er helt amputeret. Psykisk arbejdsmiljø er langt mere diffust, men konsekvenserne af et dårligt psykisk miljø er ganske konkrete og kan være alvorlige – såvel på kort som lang sigt. Derfor er det vigtigt, at både ledere og medarbejdere kontinuerligt arbejder på at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer trivslen.

Et essentielt aspekt i opbygningen af et godt psykisk arbejdsmiljø er psykologisk tryghed. Dette er et begreb opfundet af Amy Edmondson, som i dag er Harvard-professor og regnes som en af verdens mest indflydelsesrige ledelsestænkere.

Deltag på vores uddannelse om psykologisk tryghed med Christian Ørsted som underviser

Psykologisk tryghed beskriver et arbejdsmiljø, hvor alle – uanset titel og rang – tør gøre opmærksom på fejl, tvivl, bekymringer o.l., fordi de ved, at der bliver lyttet til dem, og de ikke risikerer f.eks. at blive straffet, udstillet eller ydmyget. Når en organisation, virksomhed eller team har en høj grad af psykologisk tryghed, benytter de fejlene, tvivlen mv. som en læringsmulighed. På den måde kan de skabe langt bedre resultater, ligesom de også typisk vil være bedre til at få nye ideer, fordi de sammen ser på udfordringer og muligheder. Dertil kommer, at det gode psykiske arbejdsmiljø sikres for alle medarbejderne.

Skulle nogen være i tvivl om vigtigheden af psykologisk tryghed, kan de blot tage et kig på katastrofer som den, der indtraf i Tjernobyl i 1986. Her havde medarbejdere flere gange påpeget fejl, som blev overhørt, ligesom det forlyder, at visse medarbejdere blev truet med fyring, når de forsøgte at gøre opmærksom på problemer.

Arbejdsmiljøet var med andre ord utrygt, uden lydhørhed og læring, og det medvirkede i sidste ende til en katastrofe, hvis konsekvenser vi stadig ikke har det fulde billede af. Det skønnes f.eks., at det kan tage op til 100.000 år, før al radioaktivitet fra ulykken er væk.

Skab det gode arbejdsmiljø – arbejd med psykologisk tryghed

Tag et vigtigt første skridt i retningen af et endnu bedre arbejdsmiljø ved at deltage på vores uddannelse om psykologisk tryghed med Christian Ørsted som underviser.

Vil du læse endnu mere om Psykologisk tryghed?

Læs om hvad, hvorfor og hvordan i vores artikel: Hvad er psykologisk tryghed, og hvorfor er den vigtig?

Relevante arrangementer

Masterclass ved Amy C. Edmondson i psykologisk tryghed
Masterclass

Masterclass ved Amy C. Edmondson i psykologisk tryghed

Jylland & Sjælland

Masterclassen er afholdt med over 1.100 glade deltagere!

Vil du vide endnu mere om Psykologisk Tryghed, så se nærmere på “Certificeret practitioner i psykologisk tryghed“. Det er en ny uddannelse om psykologisk tryghed. Den er kvalitetssikret af Amy Edmondson, og du bliver undervist af Christian Ørsted.

Du bliver bl.a. certificeret i værktøjet “The Fearless Organization Scan”.

 

Unik 1-dags masterclass med Harvard-professor Amy Edmondson og bestsellerforfatter Christian Ørsted i Danmark og Norge. Journalist og tv-vært, Cecilie Beck, er konferencier. Finn det norske arrangementet her.

Oplev Amy C. Edmondson, en af verdens førende og mest toneangivende ledelsestænkere. Deltag i unik masterclass i april 2022, hvor Edmondson stiller skarpt på psykologisk tryghed, og ledelsesrådgiver Christian Ørsted bl.a. bidrager med redskaber til implementering af psykologisk tryghed i din organisation.

Program for dagen: 

Program – Herning (PDF)

Program – København (PDF)

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere