Psykologisk tryghed skaber bedre arbejdsmiljø - og bedre resultater - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Psykologisk tryghed skaber bedre arbejdsmiljø – og bedre resultater

Et godt arbejdsmiljø er alfa og omega, og psykologisk tryghed spiller en afgørende rolle på arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø. Læs mere her.

Af Nana Rafn
Arbejdsmiljø
I 1975 blev arbejdsmiljøloven vedtaget, og siden er den løbende blevet opdateret. Loven stiller både krav til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og Arbejdstilsynet laver jævnligt stikprøver af virksomheder og organisationer for at sikre, at de overholder loven.

At loven overhovedet findes understreger i sig selv vigtigheden af et godt arbejdsmiljø. Dertil kommer, at diverse undersøgelser gennem årene har peget på – eller ligefrem konkluderet – at arbejdsmiljøet har indvirkning på såvel vores helbred som vores udførelse af arbejdsopgaver.

I 2020 offentliggjorde Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) f.eks. en rapport, der endegyldigt slog fast, at medarbejdere, der oplever dårligt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen, har et markant større sygefravær end andre ansatte.

Ofte har vi nemt ved at forholde os til det fysiske arbejdsmiljø. Her kan vi nemt mærke, hvis de fysiske rammer for arbejdet påvirker os negativt, og løsningerne kan synes relativt nemme at få øje på og implementere. Sidder du dårligt? Så kan der ses på borde, stole og arbejdsstilling. Er der meget støj? Så kan der ses på, om støjen kan reduceres, eller om der kan laves tiltag, som sikrer, at du ikke bliver generet af støjen.

Det er dog som regel straks sværere, når vi har ondt i trivslen, fordi det psykiske arbejdsmiljø halter – eller måske ligefrem er helt amputeret. Psykisk arbejdsmiljø er langt mere diffust, men konsekvenserne af et dårligt psykisk miljø er ganske konkrete og kan være alvorlige – såvel på kort som lang sigt. Derfor er det vigtigt, at både ledere og medarbejdere kontinuerligt arbejder på at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer trivslen.

Et essentielt aspekt i opbygningen af et godt psykisk arbejdsmiljø er psykologisk tryghed. Dette er et begreb opfundet af Amy Edmondson, som i dag er Harvard-professor og regnes som en af verdens mest indflydelsesrige ledelsestænkere.

Deltag på vores uddannelse om psykologisk tryghed med Christian Ørsted som underviser

Psykologisk tryghed beskriver et arbejdsmiljø, hvor alle – uanset titel og rang – tør gøre opmærksom på fejl, tvivl, bekymringer o.l., fordi de ved, at der bliver lyttet til dem, og de ikke risikerer f.eks. at blive straffet, udstillet eller ydmyget. Når en organisation, virksomhed eller team har en høj grad af psykologisk tryghed, benytter de fejlene, tvivlen mv. som en læringsmulighed. På den måde kan de skabe langt bedre resultater, ligesom de også typisk vil være bedre til at få nye ideer, fordi de sammen ser på udfordringer og muligheder. Dertil kommer, at det gode psykiske arbejdsmiljø sikres for alle medarbejderne.

Skulle nogen være i tvivl om vigtigheden af psykologisk tryghed, kan de blot tage et kig på katastrofer som den, der indtraf i Tjernobyl i 1986. Her havde medarbejdere flere gange påpeget fejl, som blev overhørt, ligesom det forlyder, at visse medarbejdere blev truet med fyring, når de forsøgte at gøre opmærksom på problemer.

Arbejdsmiljøet var med andre ord utrygt, uden lydhørhed og læring, og det medvirkede i sidste ende til en katastrofe, hvis konsekvenser vi stadig ikke har det fulde billede af. Det skønnes f.eks., at det kan tage op til 100.000 år, før al radioaktivitet fra ulykken er væk.

Skab det gode arbejdsmiljø – arbejd med psykologisk tryghed

Tag et vigtigt første skridt i retningen af et endnu bedre arbejdsmiljø ved at deltage på vores uddannelse om psykologisk tryghed med Christian Ørsted som underviser.

Vil du læse endnu mere om Psykologisk tryghed?

Læs om hvad, hvorfor og hvordan i vores artikel: Hvad er psykologisk tryghed, og hvorfor er den vigtig?

Relevante arrangementer

Masterclass ved Amy C. Edmondson i psykologisk tryghed
Masterclass

Masterclass ved Amy C. Edmondson i psykologisk tryghed

Jylland & Sjælland

Masterclassen er afholdt med over 1.100 glade deltagere!

Vil du vide endnu mere om Psykologisk Tryghed, så se nærmere på “Certificeret practitioner i psykologisk tryghed“. Det er en ny uddannelse om psykologisk tryghed. Den er kvalitetssikret af Amy Edmondson, og du bliver undervist af Christian Ørsted.

Du bliver bl.a. certificeret i værktøjet “The Fearless Organization Scan”.

 

Unik 1-dags masterclass med Harvard-professor Amy Edmondson og bestsellerforfatter Christian Ørsted i Danmark og Norge. Journalist og tv-vært, Cecilie Beck, er konferencier. Finn det norske arrangementet her.

Oplev Amy C. Edmondson, en af verdens førende og mest toneangivende ledelsestænkere. Deltag i unik masterclass i april 2022, hvor Edmondson stiller skarpt på psykologisk tryghed, og ledelsesrådgiver Christian Ørsted bl.a. bidrager med redskaber til implementering af psykologisk tryghed i din organisation.

Program for dagen: 

Program – Herning (PDF)

Program – København (PDF)

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Ængstelig personlighed – den oversete lidelse
Kursus

Ængstelig personlighed – den oversete lidelse

Jylland & Sjælland

Få redskaber til at hjælpe borgere og patienter med en ængstelig evasiv personlighedsstruktur

Læs mere
Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere