Rikke Hertz: Intuition og ledelse er ikke modsætninger - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Rikke Hertz: Intuition og ledelse er ikke modsætninger

Læs her om, hvordan den anerkendte spirituelle erhvervsrådgiver og coach, Rikke Hertz, fandt vejen ind i det spirituelle og få hendes syn på, hvordan intuition kan gøre en enorm forskel – ikke bare privat, men også professionelt. 

Af Nana Rafn
Rikke Hertz
Kan ledelse og intuition – eller spiritualitet om man vil – gå hånd i hånd? ”Selvfølgelig” lyder svaret, hvis man spørger den anerkendte spirituelle erhvervsrådgiver og coach, Rikke Hertz. Her fortæller hun om, hvordan hun fandt vejen ind i det spirituelle og gik fra at være klassisk forretningskvinde til at tænke en ny dimension ind i sit arbejdsliv. Få også hendes syn på, hvordan intuition kan gøre en enorm forskel – ikke bare privat, men også professionelt.


Rikke Hertz’ start på livet vidnede ikke umiddelbart om, at hun en dag ville blive en anerkendt spirituel erhvervsrådgiver og coach med fire års venteliste samt et CV, der blandt andet tæller at rådgive topledere og være headhunter for store virksomheder, når der eksempelvis skal udvælges nye bestyrelsesposter.

Hun er født i Seoul i Korea og blev som spæd efterladt ved siden af en skraldespand. Her blev hun fundet og bragt til et børnehjem, inden hun, da hun var 15 måneder gammel, blev adopteret af et dansk par. Ved ankomsten til Danmark havde hun en række sygdomme og var desuden meget underernæret.

Med tiden blev hendes fordøjelsessystem bedre i stand til at indtage og holde på føde, men hvor hun før ikke havde fået nok mad, sørgede hun nu for hele tiden at have nok. I de første mange år af Rikke Hertz’ liv var hun derfor nødt til at sidde alene ved bordet og spise, for ellers stjal hun mad fra de andres tallerkner.

”Jeg var helt sikkert latent skrækslagen for at dø af sult efter opholdet på børnehjemmet, og selv om jeg ikke kan huske nogen konkrete hændelser fra den tid, er traumet af sult og mangel på mad så indarbejdet og nedgroet, at jeg stadigvæk den dag i dag har svært ved at styre mig, når der kommer mad på bordet.”

Se alle vores kurser om ledelse

Vejen til spiritualitet

Rikke Hertz’ opvækst i Danmark var kærlig og tryg, og, da først hun var kommet sig oven på tiden i Korea, havde hun på mange måder, hvad der kan karakteriseres som en helt almindelig barndom og ungdom.

Hun havde dog allerede ganske tidligt i livet en fornemmelse af at kunne sanse andre mennesker og stemninger meget stærkt, og som 19-årig fik hun sin første clairvoyante læsning. Hun gik ind til den clairvoyante session med både stor nysgerrighed og skepsis, og da hun blev fortalt, at hendes livsopgave var at bringe det spirituelle ind i erhvervslivet, kunne hun ikke rigtig rumme det. Det var for underligt, og det stemte på ingen måde overens med, hvad hun ønskede sig.

”Som 19-årig drømte jeg absolut ikke om at lave noget alternativt eller noget, der på nogen måde stak ud. Det, jeg virkelig ønskede, var at være som alle andre – og helst bedre end gennemsnittet – eftersom jeg i forvejen følte mig anderledes. I mine øjne: En lille, lidt for overvægtig ung kvinde med drømme om at bryde mønstre og bevise for mine forældre, at de havde gjort det helt rigtige ved at adoptere mig. Mit højeste ønske var at passe ind”, fortæller Rikke Hertz.

Hun forsøgte i flere år at holde det spirituelle på afstand, men omstændigheder i hendes liv fik hende alligevel til at søge indad og lede efter spirituel mening med livet. Det skete, da hun var i midten af tyverne og stod som mor til tre små børn og levede i et ægteskab, som gik meget op og ned og derfor tærede på hende og hendes selvværd.

Med tiden oplevede hun i højere og højere grad, at spiritualiteten gjorde en reel forskel for hende, og at den havde brug for en stor plads i hendes liv. I flere år skjulte hun dog den spirituelle side af sit liv. Hun arbejdede som Senior Partner i et managementfirma, og hun var blandt andet bange for, hvordan hendes spirituelle side ville blive modtaget her.

”Jeg var klassisk forretningskvinde på høje hæle, der færdedes i en verden af bonede gulve, finpolerede stålkaffekander og sorte Mercedeser. Managementverdenen er bygget op omkring en selvforståelse af at være bedre og klogere end andre – ellers har man jo ingen berettigelse. Det går bare ikke at sige: Det ved jeg ikke. Det er jeg lidt usikker på. Det må jeg lige tænke over. Det er ud over stepperne hele tiden uden slinger i valsen, og jeg vidste, at spiritualitet i dén grad ville blive set som slinger i valsen. Hvis jeg fortalte nogen, hvad jeg brugte min fritid på, hvad jeg troede på, hvem jeg i virkeligheden var – så ville jeg miste al den faglige agtelse, jeg havde bygget op. Ingen ville tage mig seriøst, tænkte jeg. Alle ville sætte mig i bås og reducere mig til en, der lader sig påvirke af stjerner og tidevandet, og hvad ved jeg. Det var det, jeg frygtede.”

I sidste ende var det dog ikke muligt for hende at gemme den spirituelle del af sig selv væk. En augustnat i 2010 fik hun – bogstaveligt talt – en opvågning, der kom til at sætte retningen for hendes liv.

”Jeg vågnede, og en vision stod lysende klar for mig, så jeg gik direkte hen til min notesbog og skrev: ‘Jeg vil være den, der bringer det spirituelle univers ind i erhvervslivet og gør det anerkendt, anvendt og respekteret som middel til at nå virksomhedens resultater og medarbejdernes individuelle mål. Min mission er at skabe mulighed for større job- og livskvalitet, tilfredshed og lykke.’ Sagt på en anden måde, så var og er mit kald at gøre det til en norm, at man i erhvervslivet helt naturligt tænker spiritualitet ind i arbejdskulturen og tillægger det værdi. For jeg tror på, at den spirituelle verden repræsenterer en større etik med omdrejningspunkt i næstekærlighed, og det tilbyder et større og dybere perspektiv end det, love og regler og det rent faktuelle kan beskrive.”

Næste morgen vågnede Rikke Hertz og følte sig ekstremt afklaret og målrettet – hun ville starte sit eget konsulentfirma, og hun ville være ærlig om, hvem hun er: at hun er både spirituel i det private og professionelle liv, og at spiritualitet og karriere er mulige at forene. Samme uge opsagde hun sin stilling, og selvom folk omkring hende advarede om usikkerheden ved den alternative karriere, hun var ved at kaste sig ud i, stod hun fast. Derfor hævede hun sin pension, så hun kunne starte sin virksomhed, Rikke Hertz Counseling.

Intuition som et kraftfuldt ledelsesværktøj

Siden den dag i 2010 er Rikke Hertz’ renommé og venteliste kun vokset, men hvad er det helt præcis, hun kan?

”Måske er det nemmest at forstå, hvis jeg begynder med at beskrive, hvad jeg ikke kan: Jeg kan ikke spå om fremtiden. Jeg kan ikke sige, præcis hvad der vil ske dig, men jeg kan fornemme de muligheder, du har i dig. Og de forhindringer, som holder dig tilbage fra at udnytte dem.”

Når Rikke Hertz sidder over for et menneske, som ønsker vejledning, oplever hun det nærmest som et telefonrør, hun tager op, hvorigennem hun kan få kontakt til sine guider, som hun bl.a. kalder for “ikke-fysiske bevidstheder”.

”Jeg kan stille ind på dig her og nu, på din fortid, nutid eller fremtiden. Det sker, at jeg siger noget, min klient ikke umiddelbart kan genkende. Jeg kortlægger og udtrykker ofte ting, folk ikke har været bevidste om, eller som de ikke har kunnet sætte ord på, og derfor bliver de overrasket over nogle af de ting, jeg ved om dem. Det er jo ikke mig, der ved det, det er mine guider, som fortæller mig det. Når det sker, bliver jeg mere og mere konkret, indtil du kan genkende, hvad det er, jeg taler om.”

For nogle lyder dette måske en anelse for langhåret eller alternativt, og Rikke Hertz oplever da også af og til skeptiske røster, men det slår hende ikke ud.

”Når jeg indimellem møder skepsis, tænker jeg, at det i høj grad hænger sammen med, at jeg lever i en del af verden, hvor det spirituelle stadig er meget uudforsket. Tag til store dele af Asien, og der er de ting, jeg siger og gør, helt naturlige. Men i den vestlige verden har vi i århundreder først og fremmest bekendt os til videnskaben. Min oplevelse er dog, at vi i stigende grad går fra information mod intuition – fordi vi simpelthen ikke har brug for mere information. Vi har derimod brug for redskaber til at filtrere den information, vi får, så vi kan leve så meningsfyldt, harmonisk og balanceret som muligt.”

Det er blandt andet i erhvervslivet, at Rikke Hertz oplever et stigende ønske om mere intuition frem for information, og hun er helt overbevist om, at spirituelt lederskab er vejen frem.

”Spirituelt lederskab handler om at turde være langt mere intuitiv i dit liv og den måde, du leder dig selv ude og hjemme. I sidste instans er mit budskab nemlig, at din ledelsesstil skal afspejle, hvem du er, og bygge på din intuitive tilgang til tilværelsen”, fortæller Rikke Hertz og uddyber:

”Min praktiske erfaring er, at vores indre alligevel ’taler’ til os hele tiden, hvis vi lytter, så hvorfor ikke gøre brug af den iboende store visdom? Mange af os bruger unødige kræfter på at lukke ned for de ’bløde’ sider i hverdagen og ved ikke, om vi nu tør lytte til vores sjæl, følelser og fornemmelser, når vi skal træffe store og vigtige beslutninger, hvor vi naturligvis burde lade hjertet råde.

I min praksis som spirituel erhvervsrådgiver møder jeg dagligt mandlige og kvindelige topchefer, der bruger deres ressourcer på at ’overleve’ i stedet for at ’leve’, og som gerne ville turde at være kreative og modige i deres beslutninger. De praktiserer lederskab ved at læne sig op ad skiftende strategier og nye managementmetoder for at være på den sikre side, mens de nedtoner deres intuition og mavefornemmelse. Min mission er omvendt at dyrke og fintune de instinktive og medmenneskelige ledelsesværktøjer, som alle mennesker har adgang til. Vi er opdraget til at se bundlinje og business som en hindring i forhold til at være kærlige og autentiske mennesker. Men det er blot én af mange fejlagtige antagelser om, hvad effektivt spirituelt lederskab er.”

For Rikke Hertz er det vigtigt at understrege, at spiritualitet ikke behøver være modsætningen til budgetter, strategier, analyser og forretningsforståelse. Alle disse værktøjer er vigtige i mange jobs og i ledelse, og hun benytter dem også selv flittigt i sit arbejde. De står blot ikke alene.

”Det spirituelle er for mig et ror, der gør det lettere at holde kursen. Det er en ressource, som gør det lettere at træffe beslutninger, at ansætte de rigtige ledere og medarbejdere samt investere i de forretninger, hvor der er størst vækst.”

Hun fortæller videre: ”Spirituelt lederskab handler grundlæggende om at turde agere ud fra en dyb viden baseret på det, du allerede kan og ved. Du skal ikke lede din virksomhed eller styre dit liv med pendulsving. Selvfølgelig skal man som spirituel leder også kigge på nøgletal og lægge budgetter, som alle andre virksomhedsejere. Og så oven i det og i den overordnede planlægning lytter du til din intuition, og så træffer du 360 graders beslutninger.”

For Rikke Hertz kan man se det som om, at man lægger et ekstra lag oven på alt det, man i forvejen er og kan – man ekspanderer så at sige med en ny dimension.

”Det gode ved den nye dimension er, at den integrerer dig i langt større grad, fordi du leder med afsæt i dit autentiske jeg i stedet for i nogle strategier, du sandsynligvis har lært dig af andre, og som måske passede rigtig godt til et tidspunkt, hvor verden så anderledes ud, end den gør i dag.”

Strategierne kan forstås som en maskulin kvalitet – også kendt som yang – og for Rikke Hertz er faren ved for meget af denne kvalitet, at kreativiteten forsvinder. Den kvæles i magt, kontrol og styring. I stedet mener hun, at moderne ledelse også kan og skal give plads til de kvindelige kvaliteter – såkaldt yin – som bl.a. er intuition.

”Spirituelt lederskab handler om at være det hele – både yin og yang. Det, at så mange mandlige ledere hemmeligt opsøger mig og har brug for noget ’helt andet’, er blandt andet tegn på, at det rent maskuline i forhold til lederskab har udspillet sin rolle. Der kan ikke superoptimeres mere, regnskaberne er kigget efter, budgetterne tjekket igen og igen, og der er skåret ind til benet, alt er lean. Men der skal ske noget nyt.

Spirituelt lederskab er at turde bruge ord som ’jeg tror’, ’jeg fornemmer’, ’jeg mærker’, og ’jeg er sikker, jeg ved ikke hvorfor’, når man leder andre. Der er ikke noget galt i at bruge mavefornemmelsen som topleder, hvis den ellers er god – og det bliver den, hvis du træner den. Kombineret med de andre værktøjer moderne ledere og mennesker har – erfaring, uddannelse, viden, netværk og engagement – er intuition et fantastisk redskab. Intuition giver klarsyn.”

Se alle vores kurser om ledelse

Denne artikel er baseret på Rikke Hertz’ bog ”Spirituel – Din sjæl kan lede dig til succes” samt en række interviews med hende.

Relevante arrangementer

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere
Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug
Kursus

Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug

Jylland & Sjælland

Hvordan hjælper du bedst unge, som er blevet suget så langt ind i gaming og/eller sociale medier, at der er tale om egentlig afhængighed? Dét er omdrejningspunktet for dette kursus i selskab med psykolog David Madsen, læge Cecilie Federspiel og medlem af regeringens tech-udvalg Mie Oehlenschläger.

I fællesskab sikrer de, at du i løbet af kursusdagen får:

Viden om gaming- og SoMe-afhængighed, og hvordan det påvirker unges liv og trivsel Kendskab til afhængighedens udtryk, herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer Forståelse af de underliggende mekanismer og virkemidler, som spil- og SoMe-industrien anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid Viden om forebyggelse og effektive interventioner, herunder Acceptance and Commitment Therapy og narrative samtaleteknikker Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, der har et problematisk forbrug af computerspil og SoMe

Du finder mere info om kursusdagens indhold og underviserne herunder.

Læs mere