Rikke Hertz: Intuition og ledelse er ikke modsætninger - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Rikke Hertz: Intuition og ledelse er ikke modsætninger

Læs her om, hvordan den anerkendte spirituelle erhvervsrådgiver og coach, Rikke Hertz, fandt vejen ind i det spirituelle og få hendes syn på, hvordan intuition kan gøre en enorm forskel – ikke bare privat, men også professionelt. 

Af Nana Rafn
Rikke Hertz
Kan ledelse og intuition – eller spiritualitet om man vil – gå hånd i hånd? ”Selvfølgelig” lyder svaret, hvis man spørger den anerkendte spirituelle erhvervsrådgiver og coach, Rikke Hertz. Her fortæller hun om, hvordan hun fandt vejen ind i det spirituelle og gik fra at være klassisk forretningskvinde til at tænke en ny dimension ind i sit arbejdsliv. Få også hendes syn på, hvordan intuition kan gøre en enorm forskel – ikke bare privat, men også professionelt.


Rikke Hertz’ start på livet vidnede ikke umiddelbart om, at hun en dag ville blive en anerkendt spirituel erhvervsrådgiver og coach med fire års venteliste samt et CV, der blandt andet tæller at rådgive topledere og være headhunter for store virksomheder, når der eksempelvis skal udvælges nye bestyrelsesposter.

Se også relevant temadag: Rikke Hertz – intuitiv ledelse

Hun er født i Seoul i Korea og blev som spæd efterladt ved siden af en skraldespand. Her blev hun fundet og bragt til et børnehjem, inden hun, da hun var 15 måneder gammel, blev adopteret af et dansk par. Ved ankomsten til Danmark havde hun en række sygdomme og var desuden meget underernæret.

Med tiden blev hendes fordøjelsessystem bedre i stand til at indtage og holde på føde, men hvor hun før ikke havde fået nok mad, sørgede hun nu for hele tiden at have nok. I de første mange år af Rikke Hertz’ liv var hun derfor nødt til at sidde alene ved bordet og spise, for ellers stjal hun mad fra de andres tallerkner.

”Jeg var helt sikkert latent skrækslagen for at dø af sult efter opholdet på børnehjemmet, og selv om jeg ikke kan huske nogen konkrete hændelser fra den tid, er traumet af sult og mangel på mad så indarbejdet og nedgroet, at jeg stadigvæk den dag i dag har svært ved at styre mig, når der kommer mad på bordet.”

Vejen til spiritualitet

Rikke Hertz’ opvækst i Danmark var kærlig og tryg, og, da først hun var kommet sig oven på tiden i Korea, havde hun på mange måder, hvad der kan karakteriseres som en helt almindelig barndom og ungdom. Hun havde dog allerede ganske tidligt i livet en fornemmelse af at kunne sanse andre mennesker og stemninger meget stærkt, og som 19-årig fik hun sin første clairvoyante læsning. Hun gik ind til den clairvoyante session med både stor nysgerrighed og skepsis, og da hun blev fortalt, at hendes livsopgave var at bringe det spirituelle ind i erhvervslivet, kunne hun ikke rigtig rumme det. Det var for underligt, og det stemte på ingen måde overens med, hvad hun ønskede sig.

”Som 19-årig drømte jeg absolut ikke om at lave noget alternativt eller noget, der på nogen måde stak ud. Det, jeg virkelig ønskede, var at være som alle andre – og helst bedre end gennemsnittet – eftersom jeg i forvejen følte mig anderledes. I mine øjne: En lille, lidt for overvægtig ung kvinde med drømme om at bryde mønstre og bevise for mine forældre, at de havde gjort det helt rigtige ved at adoptere mig. Mit højeste ønske var at passe ind.”, fortæller Rikke Hertz.

Hun forsøgte i flere år at holde det spirituelle på afstand, men omstændigheder i hendes liv fik hende alligevel til at søge indad og lede efter spirituel mening med livet. Det skete, da hun var i midten af tyverne og stod som mor til tre små børn og levede i et ægteskab, som gik meget op og ned og derfor tærede på hende og hendes selvværd.

Med tiden oplevede hun i højere og højere grad, at spiritualiteten gjorde en reel forskel for hende, og at den havde brug for en stor plads i hendes liv. I flere år skjulte hun dog den spirituelle side af sit liv. Hun arbejdede som Senior Partner i et managementfirma, og hun var blandt andet bange for, hvordan hendes spirituelle side ville blive modtaget her.

”Jeg var klassisk forretningskvinde på høje hæle, der færdedes i en verden af bonede gulve, finpolerede stålkaffekander og sorte Mercedeser. Managementverdenen er bygget op omkring en selvforståelse af at være bedre og klogere end andre – ellers har man jo ingen berettigelse. Det går bare ikke at sige: Det ved jeg ikke. Det er jeg lidt usikker på. Det må jeg lige tænke over. Det er ud over stepperne hele tiden uden slinger i valsen, og jeg vidste, at spiritualitet i dén grad ville blive set som slinger i valsen. Hvis jeg fortalte nogen, hvad jeg brugte min fritid på, hvad jeg troede på, hvem jeg i virkeligheden var – så ville jeg miste al den faglige agtelse, jeg havde bygget op. Ingen ville tage mig seriøst, tænkte jeg. Alle ville sætte mig i bås og reducere mig til en, der lader sig påvirke af stjerner og tidevandet, og hvad ved jeg. Det var det, jeg frygtede.”

I sidste ende var det dog ikke muligt for hende at gemme den spirituelle del af sig selv væk. En augustnat i 2010 fik hun – bogstaveligt talt – en opvågning, der kom til at sætte retningen for hendes liv.

”Jeg vågnede, og en vision stod lysende klar for mig, så jeg gik direkte hen til min notesbog og skrev: “Jeg vil være den, der bringer det spirituelle univers ind i erhvervslivet og gør det anerkendt, anvendt og respekteret som middel til at nå virksomhedens resultater og medarbejdernes individuelle mål. Min mission er at skabe mulighed for større job- og livskvalitet, tilfredshed og lykke.” Sagt på en anden måde, så var og er mit kald at gøre det til en norm, at man i erhvervslivet helt naturligt tænker spiritualitet ind i arbejdskulturen og tillægger det værdi. For jeg tror på, at den spirituelle verden repræsenterer en større etik med omdrejningspunkt i næstekærlighed, og det tilbyder et større og dybere perspektiv end det, love og regler og det rent faktuelle kan beskrive.”

Næste morgen vågnede Rikke Hertz og følte sig ekstremt afklaret og målrettet – hun ville starte sit eget konsulentfirma, og hun ville være ærlig om, hvem hun er: at hun er både spirituel i det private og professionelle liv, og at spiritualitet og karriere er mulige at forene. Samme uge opsagde hun sin stilling, og selvom folk omkring hende advarede om usikkerheden ved den alternative karriere, hun var ved at kaste sig ud i, så stod hun fast. Derfor hævede hun sin pension, så hun kunne starte sin virksomhed, Rikke Hertz Counseling.

Intuition som et kraftfuldt ledelsesværktøj

Siden den dag i 2010 er Rikke Hertz’ renommé og venteliste kun vokset, men hvad er det helt præcis, hun kan?

”Måske er det nemmest at forstå, hvis jeg begynder med at beskrive, hvad jeg ikke kan: Jeg kan ikke spå om fremtiden. Jeg kan ikke sige, præcis hvad der vil ske dig, jeg kan fornemme de muligheder, du har i dig. Og de forhindringer, som holder dig tilbage fra at udnytte dem.”

Se også relevant temadag: Rikke Hertz – intuitiv ledelse 

Når Rikke Hertz sidder over for et menneske, som ønsker vejledning, oplever hun det nærmest som et telefonrør, hun tager op, hvorigennem hun kan få kontakt til sine guider, som hun bl.a. kalder for “ikke-fysiske bevidstheder”.

”Jeg kan stille ind på dig her og nu, på din fortid, nutid eller fremtiden. Det sker, at jeg siger noget, min klient ikke umiddelbart kan genkende. Jeg kortlægger og udtrykker ofte ting, folk ikke har været bevidste om eller som de ikke har kunnet sætte ord på, og derfor bliver de overrasket over nogle af de ting, jeg ved om dem. Det er jo ikke mig, der ved det, det er mine guider, som fortæller mig det. Når det sker, bliver jeg mere og mere konkret, indtil du kan genkende, hvad det er, jeg taler om.”

For nogle lyder dette måske en anelse for langhåret eller alternativt, og Rikke Hertz oplever da også af og til skeptiske røster, men det slår hende ikke ud.

”Når jeg indimellem møder skepsis, tænker jeg, at det i høj grad hænger sammen med, at jeg lever i en del af verden, hvor det spirituelle stadig er meget uudforsket. Tag til store dele af Asien, og der er de ting, jeg siger og gør, helt naturlige. Men i den vestlige verden har vi i århundreder først og fremmest bekendt os til videnskaben. Min oplevelse er dog, at vi i stigende grad går fra information mod intuition – fordi vi simpelthen ikke har brug for mere information. Vi har derimod brug for redskaber til at filtrere den information, vi får, så vi kan leve så meningsfyldt, harmonisk og balanceret som muligt.”

Det er blandt andet i erhvervslivet, at Rikke Hertz oplever et stigende ønske om mere intuition frem for information, og hun er helt overbevist om, at spirituelt lederskab er vejen frem.

”Spirituelt lederskab handler om at turde være langt mere intuitiv i dit liv og den måde, du leder dig selv ude og hjemme. I sidste instans er mit budskab nemlig, at din ledelsesstil skal afspejle, hvem du er, og bygge på din intuitive tilgang til tilværelsen.”, fortæller Rikke Hertz og uddyber:

”Min praktiske erfaring er, at vores indre alligevel ’taler’ til os hele tiden, hvis vi lytter, så hvorfor ikke gøre brug af den iboende store visdom? Mange af os bruger unødige kræfter på at lukke ned for de ’bløde’ sider i hverdagen og ved ikke, om vi nu tør lytte til vores sjæl, følelser og fornemmelser, når vi skal træffe store og vigtige beslutninger, hvor vi naturligvis burde lade hjertet råde.

I min praksis som spirituel erhvervsrådgiver møder jeg dagligt mandlige og kvindelige topchefer, der bruger deres ressourcer på at ’overleve’ i stedet for at ’leve’, og som gerne ville turde at være kreative og modige i deres beslutninger. De praktiserer lederskab ved at læne sig op ad skiftende strategier og nye managementmetoder for at være på den sikre side, mens de nedtoner deres intuition og mavefornemmelse. Min mission er omvendt at dyrke og fintune de instinktive og medmenneskelige ledelsesværktøjer, som alle mennesker har adgang til. Vi er opdraget til at se bundlinje og business som en hindring i forhold til at være kærlige og autentiske mennesker. Men det er blot én af mange fejlagtige antagelser om, hvad effektivt spirituelt lederskab er.”

For Rikke Hertz er det vigtigt at understrege, at spiritualitet ikke behøver være modsætningen til budgetter, strategier, analyser og forretningsforståelse. Alle disse værktøjer er vigtige i mange jobs og i ledelse, og hun benytter dem også selv flittigt i sit arbejde. De står blot ikke alene.

”Det spirituelle er for mig et ror, der gør det lettere at holde kursen. Det er en ressource, som gør det lettere at træffe beslutninger, at ansætte de rigtige ledere og medarbejdere samt investere i de forretninger, hvor der er størst vækst.”

Hun fortæller videre: ”Spirituelt lederskab handler grundlæggende om at turde agere ud fra en dyb viden baseret på det, du allerede kan og ved. Du skal ikke lede din virksomhed eller styre dit liv med pendulsving. Selvfølgelig skal man som spirituel leder også kigge på nøgletal og lægge budgetter, som alle andre virksomhedsejere. Og så oven i det og i den overordnede planlægning lytter du til din intuition, og så træffer du 360 graders beslutninger.”

For Rikke Hertz kan man se det som om, at man lægger et ekstra lag oven på alt det, man i forvejen er og kan – man ekspanderer så at sige med en ny dimension.

”Det gode ved den nye dimension er, at den integrerer dig i langt større grad, fordi du leder med afsæt i dit autentiske jeg i stedet for i nogle strategier, du sandsynligvis har lært dig af andre, og som måske passede rigtig godt til et tidspunkt, hvor verden så anderledes ud, end den gør i dag.”

Strategierne kan forstås som en maskulin kvalitet – også kendt som yang – og for Rikke Hertz er faren ved for meget af denne kvalitet, at kreativiteten forsvinder. Den kvæles i magt, kontrol og styring. I stedet mener hun, at moderne ledelse også kan og skal give plads til de kvindelige kvaliteter – såkaldt yin – som bl.a. er intuition.

”Spirituelt lederskab handler om at være det hele – både yin og yang. Det, at så mange mandlige ledere hemmeligt opsøger mig og har brug for noget ’helt andet’, er blandt andet tegn på, at det rent maskuline i forhold til lederskab har udspillet sin rolle. Der kan ikke superoptimeres mere, regnskaberne er kigget efter, budgetterne tjekket igen og igen, og der er skåret ind til benet, alt er lean. Men der skal ske noget nyt.

Spirituelt lederskab er at turde bruge ord som ’jeg tror’, ’jeg fornemmer’, ’jeg mærker’, og ’jeg er sikker, jeg ved ikke hvorfor’, når man leder andre. Der er ikke noget galt i at bruge mavefornemmelsen som topleder, hvis den ellers er god – og det bliver den, hvis du træner den. Kombineret med de andre værktøjer moderne ledere og mennesker har – erfaring, uddannelse, viden, netværk og engagement – er intuition et fantastisk redskab. Intuition giver klarsyn.”

Oplev Rikke Hertz

Har du lyst til at vide mere om Rikke Hertz, hendes måde at arbejde på og ikke mindst, hvordan du kan bruge intuition til at opnå større succes og energi i din ledelse? Så skal du sætte kryds i kalenderen ved den 2. september 2021, hvor vi afholder en inspirerende temadag med Rikke Hertz på Boltinggaard Gods. Læs mere om dagen og tilmeld dig her.

Denne artikel er baseret på Rikke Hertz’ bog ”Spirituel – Din sjæl kan lede dig til succes” samt en række interviews med hende.

Relevante arrangementer

Temadag med Rikke Hertz – Intuitiv ledelse
Kursus

Temadag med Rikke Hertz – Intuitiv ledelse

Den 2. september 2021 kan du opleve den anerkendte spirituelle erhvervsrådgiver, Rikke Hertz, når vi byder på en unik temadag med fokus på intuitiv ledelse. Her vil Rikke Hertz fortælle om:

Hvad intuition er, og hvordan du, som leder, bruger din intuition Hvordan du får mere energi og større overskud Hvilken gavnlig effekt meditation har på dit liv og din evne til at træffe beslutninger

Den 2. september 2021 på Boltinggaard, Ringe kl. 09.00-16.00

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Når kroppen siger fra
Kursus

Når kroppen siger fra

Jylland & Sjælland

Kroppen forsøger altid at fortælle os, hvordan vi har det – men det er ikke altid, at vi forstår, hvad den kommunikerer eller formår at handle på det.

Lotte Paarup, fysioterapeut og åndedrætsekspert, stiller på denne praksisnære kursusdag skarpt på kroppen, og hvordan du lærer at lytte til den.

Med fra dagen tager du bl.a.:

Et indblik i teorien bag kroppens reaktioner på livet Et møde med vagusnerven og dens enorme magt i kroppen Et kendskab til bindevævets evner og betydning i relation til kroppens historie og oplevelser Et møde med nøgleområder i kroppen, som er yderst relevante at se på, når kroppen siger fra Masser af praktiske redskaber til at hjælpe krop og psyke tilbage igen
Læs mere
Hvad skal vi lege? Temadag om leg og legeforståelse
Kursus

Hvad skal vi lege? Temadag om leg og legeforståelse

Jylland & Sjælland

Leg er helt afgørende for børns trivsel og udvikling, men hvordan er børns muligheder for leg i daginstitutioner, og hvordan understøtter du bedst legen i dit pædagogiske arbejde?

Det er nogle af fokuspunkterne på denne temadag om leg, hvor du kommer i selskab med daginstitutionsforsker og docent Christina Haandbæk Schmidt.

Få mere at vide om den inspirerende dag herunder.

Læs mere
ADHD hos piger og kvinder
Kursus

ADHD hos piger og kvinder

Jylland & Sjælland

Mange piger med ADHD bliver overset og diagnosticeret langt senere i livet end drenge. Det kan have store konsekvenser for dem, og det er derfor vigtigt, at du kan spotte ADHD’en hos piger/kvinder, så de kan få den fornødne hjælp.

På denne kursusdag kommer du i fagligt kompetent selskab med Lotta Borg Skoglund, overlæge og speciallæge i almen medicin og psykiatri. Hendes fokus vil være på:

ADHD hos piger og kvinder; herunder viden om biologi, neurologi, hormoner og kultur Kendetegn og symptomer på ADHD hos piger og kvinder; hvordan bliver vi bedre til at opdage ADHD’en? Særlige udfordringer og mulige følger ved ADHD hos piger og kvinder; hvordan opleves det, og hvilke konsekvenser har uopdaget ADHD?  ADHD og komorbiditet; hvilke andre psykiatriske diagnoser og fysiske sygdomme rammer ofte piger og kvinder med ADHD? Hvordan støtter og hjælper vi bedst piger og kvinder med ADHD?
Læs mere