Hvad skumfiduser kan lære os om selvkontrol - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Hvad skumfiduser kan lære os om selvkontrol

Er selvkontrol og skumfiduser stadig et vedkommende adfærds-eksperiment i 2019? I allerhøjeste grad!

0768_Invitation_Styrk-børn-og-unges-selvkontrol_400X292-1
For snart 50 år siden gennemførte Walter Mischel sit berømte skumfidus-eksperiment, som genererede et væld af interessante opdagelser og gav genlyd verden over – ja, selvkontrol blev på det nærmeste synonym med skumfiduser.Men er selvkontrol og skumfiduser stadig et vedkommende adfærds-eksperiment i 2019? I allerhøjeste grad mener videnskabsjornalisten Joseph Stromberg. I sin artikel 7 things marshmallows teach us about self-control optegner han syv indgangsvinkler til de vigtigste erfaringer som eksperimentet lærte os.

Se også vores populære kursus: “Styrk børns selvregulering“. I spidsen for kurset står specialist i børneneuropsykologi Nanna Kruuse.

Artiklens optegnelse af eksperimentets gangbare essenser, giver et fornuftigt indtryk af Walter Mischels banebrydende arbejde indenfor feltet selvkontrol, og det kan anbefales at læse artiklen.

I Strombergs gennemgang af de 7 ting som skumfiduser kan fortælle os om selvkontrol, er essensen at selvkontrol er noget man kan og bør lære.

Der er forskellige kneb til at blive bedre til at opnå selvkontrol. Et af dem er at undgå fristelse, for selvom det handler om at opnå en større kontrol, så er større fristelse ofte lig med større chance for at falde i. I artiklen kan du se en video af en dreng der spiser skumfiduser, der gør dette statement klart.

Et andet mind-trick er at transfomere fristelsen, altså at forestille sig at fristelsen er noget andet. I artiklen citerer Stromberg Mischel:

”If the child looked at the cookie but pretended it weren”t real — they were told beforehand to put an imaginary picture frame around it and pretend it was just a picture — the child who would previously ring the bell within 30 seconds could now wait 10 or 15 minutes, on average”

Voksne har, ifølge Mischel, lidt sværere ved at forestille sig den slags, men det kan stadig have en hvis effekt, bl.a. har denne form for mentalisering haft en effekt på personer der havde hang til at tage stoffer i weekenden. Hvis de transformerede deres forestilling om stoffer fra ”at blive høj” til at stofferne var gift, så hjalp det faktisk med til at tage færre stoffer.

Se også vores populære kursus: “Styrk børns selvregulering“. I spidsen for kurset står specialist i børneneuropsykologi Nanna Kruuse.

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere