Still Face eksperimentet - Forstå den banebrydende forskning
Alle nyheder
Artikel

Professor: Babyer husker traumatiske oplevelser i 14 dage, mindst

Still Face eksperimentet danner grundlag for vores forståelse af børns tilknytningsforhold til deres nærmeste. Edward Tronick forklarer Still Face eksperimentets vigtighed.

Still face eksperimentet

Oplevelser i barndommen kan spores i hjernen, og det har afgørende betydning for barnets opvækst og udvikling. Det viser f.eks. Still Face eksperimentet.

Se alle vores kurser og uddannelser om udsatte børn og unge

Still Face eksperimentet

Still Face experimentet hjælper os med at forstå hvordan interaktion og følelsesmæssige tilstand hos et barns forælder eller nærmeste voksne har en direkte indflydelse på virkelig mange aspekter af et spædbarns sociale og følelsesmæssige udvikling.

Eksperimentet, der blev præsenteret for første gang i 1975 af Edward Tronick, var banebrydende og danner grundlag for vores forståelse af menneskers og specielt børns tilknytningsforhold til deres nærmeste. Forsøget hjælper os med at forstå hvordan interaktion og følelsesmæssige tilstand hos et barns forælder eller nærmeste voksne har en direkte indflydelse på virkelig mange aspekter af et spædbarns sociale og følelsesmæssige udvikling.

Hvis vi skal begynde at forstå hvordan omsorgssvigt kan forme alle aspekter af et barns liv, vil jeg anbefale at du tager et kig på Edward Tronicks ‘Still Face’ eksperiment.

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

I denne video af eksperimentet, filmer Edward Tronicks hold en mor og hendes barn, mens de snakker, griner og pludrer, og responderer på hinandens reaktioner i en slags gensidig kausalitetskarousel, hvor barnet og moderen gensidigt opretholder øjenkontakt og søger at mime hinandens reaktioner og mimik.

På et tidspunkt vender moderen ansigtet væk i et øjeblik, hvor hun bryder øjenkontakten. Efter dette kortvarige brud returnerer hun med øjenkontakt til barnet, men uden reaktion på barnets grin, pludren. – Og nu bliver det faktisk ubehageligt at være vidne til.

Barnet forsøger på alle mulige måder at få moderen til at respondere, men der kommer ingen reaktion. Barnet bliver mere og mere frustreret og ulykkeligt. Det er klart at det ikke kan forstå hvad det er der sker og at det for alt i verden ønsker at få kontakten tilbage. Og så bliver barnet endog meget frustreret og ked af det. Det begynder at skrige og vender sig væk fra moderen.

Se alle vores kurser og uddannelser om udsatte børn og unge

Barnet stopper aldrig med at søge opmærksomhed

“Det der er virkelig interessant ved Still Face eksperimentet” fortæller Tronick ”er at barnet aldrig stopper med at søge forælderens opmærksomhed. Børnene bliver ved med at gå igennem de samme cyklusser for at få opmærksomhed, fejler, vender sig væk og er kede af det. Men efter et lille stykke tid vender barnet tilbage og forsøger igen” forklarer Edward Tronick “Hvis forsøget bliver ved i længere tid, vil man se børn der mister deres posturale kontrol og kollapse i stolene” Siger Tronick “eller de vil begynde at berolige sig selv, ved at sutte på deres hænder eller tommelfinger. Derefter vil de virkelig ikke være engageret med forældrene og vil kigge væk” forklarer Tronick.

Se alle vores kurser og uddannelser om udsatte børn og unge

Tronick og en række forskere har fundet ud af, at det omsorgssvigt som barnet oplever ved den type omsorgssvigt som “still face” eksperimentet simulerer kan have vidtrækkende konsekvenser for barnets fysiske og psykiske udvikling. Tronick og co har fundet ud af at omsorgssvigt øger hjerterytmen, dannelsen af hormonet cortison (det samme som  stress udløser) og til celledød i nøgleområder i hjernen.

Selvom barnet i videoen ser ud til  at vende tilbage til den normale og belønnende leg med moderen  ganske hurtigt efter at være udsat for “Still Face”, så husker børn den traumatiske oplevelse. Tronick og hans kolleger i Milano har fundet ud af at fire måneder gamle børn, der bliver udsat for “Still Face” husker det to uger senere, og de viser tegn på psykiske adfærdsændringer i forhold til negativ respons, som børn der aldrig har været udsat for eksperimentet ikke gør.

Vi er designet til at interagere

Edward Tronick forklarer: “Børn og mennesker generelt, er designet til at interagere med andre mennesker. Da jeg startede med at lave disse eksperimenter tilbage i slutningen af 70’erne havde vi ingen ide om hvor vigtig samspil og interaktion med andre mennesker, er for børn. Og samtidig hvor negativ effekt mangel derpå har.” forklarer Tronick.

“Undersøgelser af en række børn på børnehjem, der fik mad, tøj og andre basale nødvendigheder, men ikke holdt om, snakket eller leget med, viser at en del af dem faktisk stoppede med at vokse. – nogle døde faktisk.” Afslutter Tronick.

Det står klart at Still Face experimentet har åbnet vores øjne i forhold til enorme betydning, social interaktion har på børn og mellem mennesker generelt. Samtidig kan vi ved at tage ved lære af Still Face blive bedre til at forstå relationerne der er mellem børn og deres forældre og på den måde øge forståelsen af komplicerede tilknytningsforhold.

Se alle vores kurser og uddannelser om udsatte børn og unge

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere