Naturterapi: Forskningen bag naturterapi og dens positive effekter
Alle nyheder
Artikel

Tilbage til naturen – forskningen bag naturterapi

Naturen er ikke bare flot, den er også god for os. Læs her om forskningen bag naturterapi.

Af Seminarer.dk
naturterapi_skov_og_vand

Artiklen er oprindeligt udgivet i 2019, men senest opdateret i september 2023

Derfor er naturen så god for os

De fleste af os mærker det instinktivt: Naturen er god for os. Vi bliver blæst igennem, får sol i ansigtet, lytter til fuglenes kvidren, bølgernes skvulpen eller efterårsbladenes knitren under fødderne.

Forskningen viser da også, at ophold i naturen gavner vores fysiske og psykiske helbred.

For i naturen bliver der ikke stillet krav til os. Der er ingen støj eller hast. Vi kan bare være. Alene den friske luft og de grønne farver i naturen har vist sig at bidrage positivt. Her har det amerikanske videnskabelige magasin Nautilus f.eks. rapporteret, at frisk luft og grønne farver menes at bidrage til, ”at der sendes beroligende signaler til hjernen, som derpå får nervesystemet til at sænke pulsen og blodtrykket og nedsætte stressrelaterede hormoner såsom adrenalin og kortisol – og på den anden side øge de ’gode’ signalstoffer såsom serotonin og dopamin” (Center for Positiv Psykologi, 2016).

Se også relevant uddannelse: Naturterapi uddannelse

Forskningen i naturterapi går langt tilbage

Vores viden om, at naturen har en positiv effekt, går langt tilbage. I nyere tid er der dog kommet mere fokus på forskningen bag naturterapi, da mistrivslen desværre er stigende. Det giver derfor god mening at bruge tid på at forske i, hvordan naturen kan medvirke til at forbedre mental sundhed.

Især to teorier har i nyere tid været betydningsfulde for forskningen. Det er Aesthetic Affective Theory af Roger Ulrich (1983) samt Attention Restoration Theory af Kaplan & Kaplan (1989).

Aesthetic Affective Theory handler om, at mennesket biologisk er skabt til et liv i naturen. Teorien er udviklet af den amerikanske miljøpsykologi Roger Ulrich, der sammenlignede medicinforbrug, indlæggelsestid samt stressniveau hos de patienter, der havde adgang til naturen, kontra de patienter, der ikke havde. Her viste det sig, at der var en signifikant forandring. Patienter, der havde adgang til naturen – selv bare via et vindue – havde mindre medicinforbrug, kortere indlæggelsestid samt lavere stressniveau.

Attention Restauration Theory hævder, at naturen er en form for ”ladestation” for menneskers mentale batterier, da naturen ikke kræver noget af os eller styrer vores opmærksomhed, som så mange andre omgivelser gør. Derfor kan mennesker bedre koncentrere sig, når de har tilbragt tid i naturen. I denne teori skelnes der mellem to måder at tænke på – den fokuserede opmærksomhed og den spontane opmærksomhed.

Den fokuserede opmærksomhed er aktiv, når vi er i bylivet, hvor vi konstant bombarderes med indtryk, som skal sorteres. Det kan føre til mental udmattelse, udbrændthed og stress. I naturen, derimod, oplever vi spontan opmærksomhed – og det er her, vores hjerner får lov til at få et hvil fra den fokuserede opmærksomhed.

Forskning i naturterapi i Danmark

Meget af forskningen inden for naturterapi i Danmark foregår på Instituttet for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet samt i skov- og terapihaven Nacadia i Hørsholm. På Københavns Universitet ser de bl.a. på, hvordan og hvorfor naturmiljøer har en positiv indflydelse på det fysiske og den mentale sundhed. Forskningen tager både udgangspunkt i forbyggende arbejde samt behandling.

I et af de nyere danske studier har der været fokus på naturbaseret terapi til behandling af stress (Videnskab.dk, 2021). Her har forskerne sammenlignet virkningen af naturbaseret terapi med en behandling baseret på kognitiv adfærdsterapi. Resultaterne af studiet viser, at den naturbaserede terapi har en effekt på stressramte patienter og bl.a. fører til større psykisk velbefindende samt færre sygedage og færre lægebesøg. Studiet viser desuden, at begge behandlingsformer er virkningsfulde.

Vil du selv lære at bruge naturterapi?

Kom med på vores uddannelse i naturterapi, hvor du får du godt med tid i naturen og lærer at anvende naturterapi i det sundhedsfremmende arbejde med børn, unge og voksne med psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer. Med uddannelsen bliver du bl.a. klædt på med redskaber til at organisere, tilpasse og afvikle naturbaserede forløb, og du får kompetencer til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde – bl.a. gennem motoriske øvelser, leg og åndedrætsøvelser.

Derudover får du indsigt i virkningen af naturterapi og forskellige naturmiljøer til sundhedsfremme og rehabilitering og værktøjer til at arbejde med modstandskraft og robusthed i forhold til gruppen og den enkelte deltager.

Du bliver undervist af Simon Høegmark, Sigurd Hartvig og Maja Pålsson fra ViNatur.

Vores underviser på naturterapi uddannelse, Simon Høegmark, har desuden skrevet Ph.d. om naturterapi. Simons Ph.d. kan findes her: ’Vildmandskurset’ Et naturbaseret rehabiliteringsforløb for mænd med mentale sundhedsproblemer og langvarige fysiske sygdomme

Vil du vide mere? Så finder du meget mere information lige her: Uddannelse i naturterapi hos Seminarer.dk

Relevante arrangementer

Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme
Uddannelse

Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme

Jylland & Sjælland

Naturen har et væld af positive effekter på vores fysiske og psykiske velvære, og på denne praksisnære uddannelse lærer du at bruge naturterapi i det sundhedsfremmende arbejde med børn, unge og voksne med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer.

Med uddannelsen får du godt med tid i naturen, og derudover bliver du klædt på med:

Redskaber til at organisere, tilpasse og afvikle naturbaserede forløb efter NBMC-metoden til din målgruppe Kompetencer til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde – bl.a. gennem motoriske øvelser, leg og åndedrætsøvelser Teoretisk indsigt i virkningen af at bruge naturen og forskellige naturmiljøer til sundhedsfremme og rehabilitering Viden om effekten af gruppedynamik, narrative fortælleteknikker og evolutionspsykologi Værktøjer til at arbejde med modstandskraft og robusthed i forhold til gruppen og den enkelte deltager

Vil du vide mere om naturterapi uddannelsen? Så finder du meget mere information lige herunder. 

Sommerrabat! Vi har sat prisen ned på udvalgte arrangementer over sommeren. Køb senest d. 31. juli 2024.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere