Naturterapi: Forskningen bag naturterapi og dens positive effekter
Alle nyheder
Artikel

Tilbage til naturen – forskningen bag naturterapi

Naturen er ikke bare flot, den er også god for os. Læs her om forskningen bag naturterapi.

Af Seminarer.dk
naturterapi_skov_og_vand

Artiklen er oprindeligt udgivet i 2019, men senest opdateret i september 2023

Derfor er naturen så god for os

De fleste af os mærker det instinktivt: Naturen er god for os. Vi bliver blæst igennem, får sol i ansigtet, lytter til fuglenes kvidren, bølgernes skvulpen eller efterårsbladenes knitren under fødderne.

Forskningen viser da også, at ophold i naturen gavner vores fysiske og psykiske helbred.

For i naturen bliver der ikke stillet krav til os. Der er ingen støj eller hast. Vi kan bare være. Alene den friske luft og de grønne farver i naturen har vist sig at bidrage positivt. Her har det amerikanske videnskabelige magasin Nautilus f.eks. rapporteret, at frisk luft og grønne farver menes at bidrage til, ”at der sendes beroligende signaler til hjernen, som derpå får nervesystemet til at sænke pulsen og blodtrykket og nedsætte stressrelaterede hormoner såsom adrenalin og kortisol – og på den anden side øge de ’gode’ signalstoffer såsom serotonin og dopamin” (Center for Positiv Psykologi, 2016).

Se også relevant uddannelse: Naturterapi uddannelse

Forskningen i naturterapi går langt tilbage

Vores viden om, at naturen har en positiv effekt, går langt tilbage. I nyere tid er der dog kommet mere fokus på forskningen bag naturterapi, da mistrivslen desværre er stigende. Det giver derfor god mening at bruge tid på at forske i, hvordan naturen kan medvirke til at forbedre mental sundhed.

Især to teorier har i nyere tid været betydningsfulde for forskningen. Det er Aesthetic Affective Theory af Roger Ulrich (1983) samt Attention Restoration Theory af Kaplan & Kaplan (1989).

Aesthetic Affective Theory handler om, at mennesket biologisk er skabt til et liv i naturen. Teorien er udviklet af den amerikanske miljøpsykologi Roger Ulrich, der sammenlignede medicinforbrug, indlæggelsestid samt stressniveau hos de patienter, der havde adgang til naturen, kontra de patienter, der ikke havde. Her viste det sig, at der var en signifikant forandring. Patienter, der havde adgang til naturen – selv bare via et vindue – havde mindre medicinforbrug, kortere indlæggelsestid samt lavere stressniveau.

Attention Restauration Theory hævder, at naturen er en form for ”ladestation” for menneskers mentale batterier, da naturen ikke kræver noget af os eller styrer vores opmærksomhed, som så mange andre omgivelser gør. Derfor kan mennesker bedre koncentrere sig, når de har tilbragt tid i naturen. I denne teori skelnes der mellem to måder at tænke på – den fokuserede opmærksomhed og den spontane opmærksomhed.

Den fokuserede opmærksomhed er aktiv, når vi er i bylivet, hvor vi konstant bombarderes med indtryk, som skal sorteres. Det kan føre til mental udmattelse, udbrændthed og stress. I naturen, derimod, oplever vi spontan opmærksomhed – og det er her, vores hjerner får lov til at få et hvil fra den fokuserede opmærksomhed.

Forskning i naturterapi i Danmark

Meget af forskningen inden for naturterapi i Danmark foregår på Instituttet for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet samt i skov- og terapihaven Nacadia i Hørsholm. På Københavns Universitet ser de bl.a. på, hvordan og hvorfor naturmiljøer har en positiv indflydelse på det fysiske og den mentale sundhed. Forskningen tager både udgangspunkt i forbyggende arbejde samt behandling.

I et af de nyere danske studier har der været fokus på naturbaseret terapi til behandling af stress (Videnskab.dk, 2021). Her har forskerne sammenlignet virkningen af naturbaseret terapi med en behandling baseret på kognitiv adfærdsterapi. Resultaterne af studiet viser, at den naturbaserede terapi har en effekt på stressramte patienter og bl.a. fører til større psykisk velbefindende samt færre sygedage og færre lægebesøg. Studiet viser desuden, at begge behandlingsformer er virkningsfulde.

Vil du selv lære at bruge naturterapi?

Kom med på vores uddannelse i naturterapi, hvor du får du godt med tid i naturen og lærer at anvende naturterapi i det sundhedsfremmende arbejde med børn, unge og voksne med psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer. Med uddannelsen bliver du bl.a. klædt på med redskaber til at organisere, tilpasse og afvikle naturbaserede forløb, og du får kompetencer til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde – bl.a. gennem motoriske øvelser, leg og åndedrætsøvelser.

Derudover får du indsigt i virkningen af naturterapi og forskellige naturmiljøer til sundhedsfremme og rehabilitering og værktøjer til at arbejde med modstandskraft og robusthed i forhold til gruppen og den enkelte deltager.

Du bliver undervist af Simon Høegmark, Sigurd Hartvig og Maja Pålsson fra ViNatur.

Vil du vide mere? Så finder du meget mere information lige her: Uddannelse i naturterapi hos Seminarer.dk

Relevante arrangementer

Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme
Uddannelse

Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme

Sjælland

Naturen har et væld af positive effekter på vores fysiske og psykiske velvære, og på denne praksisnære uddannelse lærer du at bruge naturterapi i det sundhedsfremmende arbejde med børn, unge og voksne med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer.

Med uddannelsen får du godt med tid i naturen, og derudover bliver du klædt på med:

Redskaber til at organisere, tilpasse og afvikle naturbaserede forløb efter NBMC-metoden til din målgruppe Kompetencer til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde – bl.a. gennem motoriske øvelser, leg og åndedrætsøvelser Teoretisk indsigt i virkningen af at bruge naturen og forskellige naturmiljøer til sundhedsfremme og rehabilitering Viden om effekten af gruppedynamik, narrative fortælleteknikker og evolutionspsykologi Værktøjer til at arbejde med modstandskraft og robusthed i forhold til gruppen og den enkelte deltager

Vil du vide mere? Så finder du meget mere information lige herunder. 

Hold 11 blev hurtigt udsolgt. Hvis du vil være sikker på en plads på hold 12, så tilmeld dig allerede i dag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere