Tilbage til naturen – forskningen bag naturterapi - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Beskæftigelse
Artikel

Tilbage til naturen – forskningen bag naturterapi

Forskningen bag naturterapi viser klare resultater. Naturen kan med fordel bruges til afhjælpe psykisk mistrivsel. Læs mere om forskningen her.

Udviklingshæmmede

Gå direkte til video med naturterapi-eksperterne Simon Høegmark og Sigurd Hartvig

Det kommer ikke bag på de fleste, at forskningen bag naturterapi har vist god evidens for at øge livskvalitet, afhjælpe stress, depression samt andre psykiske sårbarheder. For de fleste af os mærker effekten instinktivt, når vi er i naturen. Om det er en gåtur i skoven eller ved vandet, at ligge på græsset hjemme i haven, ned i en park eller de grønne områder i storbyerne. Alt sammen er natur.

Se også relevant uddannelse i naturterapi

Og forskningen viser da også, at det både gavner vores fysiske og psykiske helbred, når vi er i naturen. For i naturen bliver der ikke stillet krav til os. Der er ingen støj eller hast. Vi kan bare være. Selv den friske luft og de grønne farver i naturen har vist sig at bidrage positivt. Her har det amerikanske videnskabelige magasin Nautilus rapporteret, at frisk luft og grønne farver menes at bidrage til, ”at der sendes beroligende signaler til hjernen, som derpå får nervesystemet til at sænke pulsen og blodtrykket og nedsætte stressrelaterede hormoner såsom adrenalin og kortisol – og på den anden side øge de ’gode’ signalstoffer såsom serotonin og dopamin”.

Forskningen går langt tilbage

Viden om, at naturen har en positiv effekt, går langt tilbage. I nyere tid er der kommet mere fokus på forskningen bag naturterapi, da mistrivsel stiger mere og mere. Det giver derfor god mening at bruge tid på at forske i, hvordan naturen kan medvirke til at forbedre mental sundhed.

Især to teorier har i nyere tid været betydningsfuld for forskningen. Det er Aesthetic Affective Theory af Ulrich, 1983 samt Attention Restoration Theory af Kaplan & Kaplan, 1989.2

Aesthetic Affective Theory handler om, at mennesket biologisk er skabt til et liv i naturen. Teorien er udviklet af den amerikanske miljøpsykologi Roger Ulrich, der sammenlignede hospitalspatienters medicinforbrug, indlæggelsestid samt stressniveau hos de patienter, der havde adgang til naturen kontra de patienter, der ikke havde. Her viste det sig, at der var en signifikant forandring. Patienter, der havde adgang til naturen, selv bare via et vindue, havde mindre medicinforbrug, kortere indlæggelsestid samt lavere stressniveau.2

Attention Restauration Theory hævder, at naturen er en form for ”ladestation” for menneskers mentale batterier, da naturen ikke kræver noget af os eller styre vores opmærksomhed, som så mange andre omgivelser gør. Derfor kan mennesker bedre koncentrere sig, når de har tilbragt tid i naturen. I denne teori skelnes der mellem to måder at tænke på – den fokuserede opmærksomhed og den spontane opmærksomhed.2

Den fokuserede opmærksomhed er aktiv, når vi er i bylivet, hvor vi konstant bombarderes med indtryk, som skal sorteres. Det kan føre til mental udmattelse, udbrændthed og stress. I naturen, på den anden hånd, oplever i spontan opmærksomhed – og det er her, vores hjerne får lov til at få et hvil fra den fokuserede opmærksomhed.2

Forskning i Danmark

Meget af forskningen inden for naturterapi i Danmark foregår på Instituttet for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet samt i skov- og terapihaven Nacadia i Hørsholm. I Københavns Universitet ser de bl.a. på, hvordan og hvorfor naturmiljøer har en positiv indflydelse på det fysiske og den mentale sundhed. Forskningen tager både udgangspunkt i forbyggende arbejde samt behandling.3

Video med naturterapi-eksperterne Simon Høegmark og Sigurd Hartvig

Vil du vide mere om forskningen bag naturterapi, så har vi lavet en video med naturterapi-eksperterne Simon Høegmark og Sigurd Hartvig, som du kan se nedenfor. Kom også med på vores populære 6 modulers naturterapi-uddannelse med de to eksperter. Læs mere om uddannelsen her. 

Referencer

1. http://www.artikleromsundhed.dk/er-naturen-helbredende/
2. http://vinatur.dk/forskning
3. https://ign.ku.dk/forskning/landskabsarkitektur-planlaegning/natur-sundhed-og-design