Udviklingspsykologiens revolution - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Udviklingspsykologiens revolution

Læs her Dion Sommers omtale af bogen "Den nye udviklingspsykologi – et livslangt perspektiv", som han er medforfatter til.

Af Dion Sommer

Professor i udviklingspsykologi, Aarhus Universitet

Den_nye_udviklingspsykologi_bogomslag
Udviklingspsykologi handler om menneskets forandring gennem hele livsforløbet. Men denne forandring har været forstået meget forskelligt gennem tiden – fx fra 60/70-ernes til dagens udviklingspsykologi. Det går så stærkt i forskningen, at faget faktisk på mange måder er fornyet hvert årti. Så meget, at psykologer og andre professionsuddannede har svært ved at følge med. Har man derfor som professionsuddannet arbejdet en del år, har man sandsynligvis på uddannelsen lært ’den gamle udviklingspsykologi’. Fx Jean Piagets faste kognitive stadier med det egocentrisk tænkende småbarn; John Bowlbys teori med moderen som den primære tilknytningsperson; samt stimulus-respons indlæringspsykologien. Måske endog Sigmund Freud og Margaret Mahlers psykoanalytiske udviklings- og børnesyn, som nu er historiske og helt forladte i dagens udviklingspsykologi.

Men fagets rivende udvikling nødvendiggør også, at både lærere og studerende på dagens professionsuddannelser har brug for en udviklingspsykologi, der er fagligt tidssvarende. Ellers må man leve med at være helt afkoblet faget. Men en opdateret bog med ny forskning og teoridannelse fandtes ikke på dansk. Det har således været en stærk motivation til og ambition om at skrive en sådan lærebog, og den findes nu med Den nye udviklingspsykologi – et livslangt perspektiv. Her udfoldes en fascinerende rigdom af, herhjemme ukendt, ny forskningsbaseret viden. I bogen beskrives og forklares indgående, men nemt tilgængeligt, menneskets såkaldte ’otte livsaldre’ – helt fra fosterliv til sen alderdom. Der fokuseres på centrale livs- og kernetemaer – det gælder blandt andet tidlig flerpersonstilknytning, mentalisering og moraldannelse i tidlig barndom, personlighed og temperament i den mellemste barndom, identitetsudvikling i pubertet og ungdom, arbejds- og familierelationer i voksenalderen samt patologisk, vellykket og optimal aldring.

Blot ét eksempel fra den righoldige forskning: Forskning har nu skabt et helt forandret udviklingssyn på mennesket i begge ender af livsforløbet. Det er nemlig påvist, at både de meget små og de meget gamle har vist sig at være langt mere evnerige, end man troede i den gamle udviklingspsykologi. Hvad går det så ud på?

Lad os starte med de helt små. Indtil for nylig vidste vi ikke, at mennesket kommer til social rettet og præorganiseret til verden. Nyfødte foretrækker fx at se på et ovalt billede med tegnede menneskeøjne og mund sat på rette sted, frem for ovale tegninger med øjne og mund placeret tilfældigt. 12 dage gamle babyer imiterer spontant en fremmeds tre vidt forskellige ansigtsudtryk. Men de foretrækker klart glade ansigter frem for vrede. Det tyder på en medfødt ’prototype-ansigtsskabelon’ – dvs. en ekstrem tidlig mental organisering og et socialt følelsesliv.

Men hvad så med de meget gamle, om hvem der eksisterer mange fordomme og stereotyper; fx at vi ældes meget ens? Forskelligheden mellem mennesker stiger faktisk i alderdommen. Fx er nogle 75-åriges intelligens på linje med 45-åriges, og det kan fortsætte op gennem firserne. John Le Carré skrev eksempelvis endnu en kriminalroman, da han var sidst i firserne. Derimod plages andre 75-årige af demens og kognitivt forfald. Fysisk aldring foregår heller ikke ens. Fx fuldførte den 86-årige Ed Whitlock en fuld maraton på 3:56:33. Et andet eksempel er +75-seniorholdet, der er på vandretur i Alperne, mens deres jævnaldrende ligger bundet til sengen – fysisk nedslidte. Dét, og adskilleligt meget mere, kan man læse om i Den nye udviklingspsykologi – et livslangt perspektiv.

Bogen er skrevet af undertegnede samt professor i udviklingspsykologi Lars Larsen og forskningssygeplejerskerne Marianne Eg og Susanne Friis Søndergaard. Bogen henvender sig til lærere og studerende på pædagog-, lærer-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelserne samt til bachelor- og kandidatstuderende på psykologistudier.

Relevante arrangementer

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere