Udviklingspsykologiens revolution - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Udviklingspsykologiens revolution

Læs her Dion Sommers omtale af bogen "Den nye udviklingspsykologi – et livslangt perspektiv", som han er medforfatter til.

Af Dion Sommer

Professor i udviklingspsykologi, Aarhus Universitet

Den_nye_udviklingspsykologi_bogomslag
Udviklingspsykologi handler om menneskets forandring gennem hele livsforløbet. Men denne forandring har været forstået meget forskelligt gennem tiden – fx fra 60/70-ernes til dagens udviklingspsykologi. Det går så stærkt i forskningen, at faget faktisk på mange måder er fornyet hvert årti. Så meget, at psykologer og andre professionsuddannede har svært ved at følge med. Har man derfor som professionsuddannet arbejdet en del år, har man sandsynligvis på uddannelsen lært ’den gamle udviklingspsykologi’. Fx Jean Piagets faste kognitive stadier med det egocentrisk tænkende småbarn; John Bowlbys teori med moderen som den primære tilknytningsperson; samt stimulus-respons indlæringspsykologien. Måske endog Sigmund Freud og Margaret Mahlers psykoanalytiske udviklings- og børnesyn, som nu er historiske og helt forladte i dagens udviklingspsykologi.

Men fagets rivende udvikling nødvendiggør også, at både lærere og studerende på dagens professionsuddannelser har brug for en udviklingspsykologi, der er fagligt tidssvarende. Ellers må man leve med at være helt afkoblet faget. Men en opdateret bog med ny forskning og teoridannelse fandtes ikke på dansk. Det har således været en stærk motivation til og ambition om at skrive en sådan lærebog, og den findes nu med Den nye udviklingspsykologi – et livslangt perspektiv. Her udfoldes en fascinerende rigdom af, herhjemme ukendt, ny forskningsbaseret viden. I bogen beskrives og forklares indgående, men nemt tilgængeligt, menneskets såkaldte ’otte livsaldre’ – helt fra fosterliv til sen alderdom. Der fokuseres på centrale livs- og kernetemaer – det gælder blandt andet tidlig flerpersonstilknytning, mentalisering og moraldannelse i tidlig barndom, personlighed og temperament i den mellemste barndom, identitetsudvikling i pubertet og ungdom, arbejds- og familierelationer i voksenalderen samt patologisk, vellykket og optimal aldring.

Blot ét eksempel fra den righoldige forskning: Forskning har nu skabt et helt forandret udviklingssyn på mennesket i begge ender af livsforløbet. Det er nemlig påvist, at både de meget små og de meget gamle har vist sig at være langt mere evnerige, end man troede i den gamle udviklingspsykologi. Hvad går det så ud på?

Lad os starte med de helt små. Indtil for nylig vidste vi ikke, at mennesket kommer til social rettet og præorganiseret til verden. Nyfødte foretrækker fx at se på et ovalt billede med tegnede menneskeøjne og mund sat på rette sted, frem for ovale tegninger med øjne og mund placeret tilfældigt. 12 dage gamle babyer imiterer spontant en fremmeds tre vidt forskellige ansigtsudtryk. Men de foretrækker klart glade ansigter frem for vrede. Det tyder på en medfødt ’prototype-ansigtsskabelon’ – dvs. en ekstrem tidlig mental organisering og et socialt følelsesliv.

Men hvad så med de meget gamle, om hvem der eksisterer mange fordomme og stereotyper; fx at vi ældes meget ens? Forskelligheden mellem mennesker stiger faktisk i alderdommen. Fx er nogle 75-åriges intelligens på linje med 45-åriges, og det kan fortsætte op gennem firserne. John Le Carré skrev eksempelvis endnu en kriminalroman, da han var sidst i firserne. Derimod plages andre 75-årige af demens og kognitivt forfald. Fysisk aldring foregår heller ikke ens. Fx fuldførte den 86-årige Ed Whitlock en fuld maraton på 3:56:33. Et andet eksempel er +75-seniorholdet, der er på vandretur i Alperne, mens deres jævnaldrende ligger bundet til sengen – fysisk nedslidte. Dét, og adskilleligt meget mere, kan man læse om i Den nye udviklingspsykologi – et livslangt perspektiv.

Bogen er skrevet af undertegnede samt professor i udviklingspsykologi Lars Larsen og forskningssygeplejerskerne Marianne Eg og Susanne Friis Søndergaard. Bogen henvender sig til lærere og studerende på pædagog-, lærer-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelserne samt til bachelor- og kandidatstuderende på psykologistudier.

Relevante arrangementer

Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge
Kursus

Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge

Jylland & Sjælland

Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser blandt børn og unge kan have fatale konsekvenser, og det er afgørende, at du som fagperson kan hjælpe dem. På denne kursusdag lærer du derfor om ”De Tre Principper”, som er et nyt psykologisk paradigme i Danmark, der kan hjælpe mennesker med at finde tilbage til deres indre styrke og balance – bl.a. når de selvskader eller har en spiseforstyrrelse.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om selvskade og spiseforstyrrelser Kendskab til risikoadfærd og redskaber til opsporing i forhold til at identificere selvskade og spiseforstyrrelser i et tidligt stadie Indføring i ”De Tre Principper” ift. selvskade og spiseforstyrrelse med fokus på hvordan vi altid – inde bag kaosset af tanker og følelser – er ok; at vores sind er stærkt og selvhelende Indblik i, hvordan du som fagprofessionel kan hjælpe og gøre en forskel ud fra forståelsen af ”De Tre Principper” Inspiration til, hvordan ”De Tre Principper” kan bruges med det samme i praksis og i kombination med opsporingsredskaberne

Ved det faglige ror står psykoterapeut Jane Ellegaard, som til daglig arbejder med børn og familier i Skanderborg Kommune.

Læs mere om kursusdagen lige herunder.

Læs mere
Tilknytning og omsorgsarbejde
Kursus

Tilknytning og omsorgsarbejde

Jylland & Sjælland

Sådan bliver dine egne personlige erfaringer og tilknytningsmønstre en ressource i faglig praksis. Gør plads i kalenderen, og deltag på dette kursus, hvor psykolog Sarah Daniel stiller skarpt på, hvordan den personlige historie med tilknytning indvirker på vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere.

I løbet af kursusdagen opnår du:

Viden om, hvordan tilknytning og tilknytningsmønstre spiller ind i et arbejde, hvor omsorg indgår som en del af den professionelle opgave Inspiration til refleksion over, hvordan din egen tilknytningshistorie spiller ind i dit arbejde Indblik i, hvordan specifikke præferencer og tilbøjeligheder mht. tilknytning og omsorg giver specifikke muligheder og faldgruber i omsorgsarbejdet Input til, hvordan du kan indtænke denne dimension i måden, du tænker kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde Inspiration til måder at øge din egen ”langtidsholdbarhed” i omsorgsarbejde – og dermed undgå stress og omsorgstræthed
Læs mere
Dit selvhelbredende sind
Kursus

Dit selvhelbredende sind

Jylland & Sjælland

Tag med på denne inspirerende kursusdag, hvor du lærer om ”De tre principper” – en forståelse, der tager udgangspunkt i, at vores sind er designet til at trives, og at kræfterne bag vores sind ikke går i stykker, uanset hvad vi har oplevet i livet. En dybere indsigt i kræfterne bag menneskets sind kan være en kæmpe øjenåbner, når vi skal hjælpe os selv og andre til at få det bedre.

På kursusdagen sørger psykolog Mette Louise Holland og trivselscoach Jacob Rebien for, at du får:

En indføring i de simple, grundlæggende kræfter bag ALLE menneskers sind Et nyt blik for alle menneskers medfødte mentale sundhed En ny og befriende måde at forholde sig til både egne og andres op- og nedture En enkel vinkel på alt det, der kan virke komplekst En simpel, og måske overraskende, afsløring af, hvor både trivsel og mistrivsel kommer fra

Læs mere lige herunder.

Læs mere
Ængstelig personlighed – den oversete lidelse
Kursus

Ængstelig personlighed – den oversete lidelse

Jylland & Sjælland

Mennesker med ængstelig evasiv personlighedsstruktur bliver ramt på deres livsudfoldelse og dermed også deres relationer og trivsel. Bliv bedre til at forstå og hjælpe disse mennesker, når vi byder inden for på denne kursusdag.

Din underviser er psykolog Nana Lund Nørgaard, som sørger for, at du tager hjem med:

Viden om diagnosen ængstelig evasiv personlighedsstruktur. Herunder viden om forskellige subtyper og typiske grundlæggende vanskeligheder Kendskab til forskellen på at have angst og en ængstelig personlighedsforstyrrelse Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de prototypiske måder, mennesker med en ængstelig personlighedsforstyrrelse ofte er i verden på (præ-mentaliseringsformer) Viden om mentalisering og en mentaliseringsbaseret tilgang Redskaber til kommunikation, herunder viden om, hvordan du kan forsøge at møde mennesker med ængstelig evasiv personlighedsstruktur på en støttende og hjælpsom måde

Læs mere om dagen herunder.

Læs mere