Vi angriber inklusion fra alle vinkler - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Vi angriber inklusion fra alle vinkler

Vi har talt med psykolog Pernille Hviid om styrkerne ved at få en uddannelse i inklusion, hvor mange forskellige aktører inddrages. Læs den her.

inklusion

Psykologen Pernille Hviid ser store styrker ved Inklusionsvejlederuddannelsen, fordi den inddrager mange aktører.“En stor styrke ved Inklusionsvejleruddannelsen er, at den angriber inklusion fra mange vinkler, og på den måde inddrager mange af de aktører, som er med i processen. Uddannelsen handler ikke blot om børn og pædagogik, men også om forældresamarbejde og samarbejde mellem medarbejdere og ledere. Det er godt, fordi der er mange hjørner og perspektiver på inklusion, og mange skal koordinere deres indsatser, så det er vigtigt, man ikke er for ensidig”.

Se vores uddannelse til: AKT-/Inklusionsvejleder 

Ordene kommer fra lektor ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet, Pernille Hviid, som selv er en af underviserne på Inklusionsvejlederuddannelsen. Hendes rolle er at belyse inklusion set fra et pædagogisk og psykologisk perspektiv. Det betyder, at deltagerne som supplement til de mere konkrete metoder og værktøjer får præsenteret en række analytiske begreber, som skal sætte dem i stand til at vurdere deres egen praksis, både når den fungerer og ikke fungerer.

“Selv manualiserede pædagogikker som påberåber sig evidens har en vis fejlprocent. Men hvem er det så de ikke virker på, og hvem er de skadelige overfor? Det kan pædagogerne have vanskeligt ved at finde ud af. Men ved hjælp af de analytiske begreber kan de gå ind og undersøge og revidere deres egen praksis”, fortæller Pernille Hviid.

Teori om inklusion omsættes til handling

Hun opererer bl.a. med fire forskellige inklusionsstrategier: Den assimilerende, den fragmenterende, den formelle og den kooperative inklusion.

“Jeg oplever, at det er en udfordring for deltagerne med de her begreber, men når de går ud ad døren, så har de et begrebsligt, analytisk redskab, som de kan bruge, når nye metoder dukker op, til at undersøge, hvad det er for en inklusionsstrategi, de baserer sig på”, siger Pernille Hviid, der selv har en baggrund som pædagog.

Hun beder på forhånd kursisterne om at sende cases fra deres egen hverdag, som hun forbereder sig grundigt på.

“De beskriver en situation med et barn eller en gruppe af børn, hvor pædagogikken er knækket helt sammen. Det arbejder vi så med ud fra en projektmodel, hvor vi først bruger teorien til at undersøge problemet, og derfra går vi videre til at opstille rammer for prioriteringer og indsatser. Det betyder, at vi taler både alment og konkret om deres barn i deres børnehave. Det hjælper dem til at forstå teorierne, men giver dem også mulighed for at gøre en forskel, når de kommer hjem. Så der er 20-30 børn, som jeg håber på får et bedre liv, fordi de her pædagoger har været på kursus, og den tanke kan jeg godt lide”, siger Pernille Hviid.

Skal vi komme til jer?

Har du spørgsmål omkring en eventuel hjemtagelse af uddannelsen til din kommune eller arbejdsplads, så kontakt da venligst Seminarer.dk på 66159043 og spørg efter projektkoordinator, Tina Lynge.

Du kan se alle vores aktuelle uddannelser i vores uddannelsesoversigt her!

Relevante arrangementer

Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere
Støjfri ledelse med Bastian Overgaard
Kursus

Støjfri ledelse med Bastian Overgaard

Jylland & Sjælland

”Shh!” Netop stilhed er kernen i støjfri ledelse, hvor der luges ud i overflødig kommunikation, så arbejdsdagen giver plads til fordybelse og nærvær vha. strategisk facilitering af stilhed.

Lær om støjfri ledelse i selskab med ledelsesrådgiver Bastian Overgaard, der på dette kursus bidrager med:

Viden om, hvordan overflødig snak påvirker vores fokus, samarbejde og trivsel Redskaber til, hvordan du anvender stilhed som et stærkt ledelsesværktøj Inspiration til, hvordan du selv klarer ”stilhedens pres” Viden om, hvordan du undgår, at den psykologisk tryghed drukner i ”mig-tænkning”
Læs mere
Interoception – Den skjulte sans
Kursus

Interoception – Den skjulte sans

Jylland & Sjælland

Styrk dine borgeres evne til at mærke sig selv, når du med dette kursus lærer om interoception – dvs. evnen til at registrere egne kropslige fornemmelser.

Kurset belyser den interoceptive funktion, og hvordan ubalance i denne påvirker den fysiske og mentale sundhed. Du tager derfor bl.a. fra kurset med:

Viden om hjernen og det autonome nervesystem Kendskab til nervus vagus og dens forbindelse til vores interoceptive sans Viden om hjernetræthed og hjernepauser Træning i at styrke interoceptionen gennem sansemodulerende øvelser Træning i at facilitere selvregulering

Din underviser er ergoterapeut Charlotte Andersen.

Læs mere