Vi kommer aldrig i mål i præstationssamfundet! - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Vi kommer aldrig i mål i præstationssamfundet!

Præstationssamfundet har taget over! Lige meget hvor hurtigt vi løber, kommer vi aldrig i mål. Lektor i sociologi Anders Petersen fortæller mere.

Anders Petersen
Gang på gang hyldes Danmark som ét af de lykkeligste lande i verden. Alligevel er vi stressede som aldrig før, og mange bukker under for det konstante pres. Hele tiden skal vi fra noget og til noget andet. Og det holder – tilsyneladende – aldrig op. Ifølge lektor i sociologi, Anders Petersen, er det åbenlyst, hvilke normer mennesker i dag skal honorere: Vi skal således være aktive, forandringsvillige, omstillingsparate, fleksible og initiativrige. Og alt dette kræver i øvrigt, at vi også er robuste.praestationssamfund-citat-blogVi kender alle sammen disse normer, og vi ved, at uden dem får vi heller ingen succesrig tilværelse ’sat ind på kontoen’, understreger Anders Petersen.

Disse normer bliver strukturbærende for hele vores samfund. De kommer simpelthen til at danne ramme om alt. Anders Petersen uddyber:

– Normerne danner rammen for de sociale regler vi trænes efter i børnehaver, oplæres i igennem folkeskolen og uddannes efter på gymnasier og universiteter. I forhold til ar-bejdsmarkedet forventes det, stort set ligegyldigt hvilken type arbejde det drejer sig om, at normerne adlydes. Normerne er således grundlaget for socialisering, i det sociale liv såvel som i arbejdslivet, og derfor også forudsætningen for, at mennesker oplever sig som integrerede.

Ekskluderende normer

Anders Petersen forklarer videre, at bagsiden ved disse normer jo netop bliver en eks-klusion for dem, som ikke kan stå distancen. Derfor er normerne også direkte skadelige for vores samfund og liv:

– Kravet om normernes internalisering er vanvittigt svært at honorere. For selvom vi nok kender til dem, så ved vi aldrig, hvornår vi er nok initiativrige, nok fleksible, nok robuste osv. Det stopper aldrig, og vi risikerer derfor at blive hensat i en uendelig efter-levelsesspiral – vi kommer aldrig i mål.

Ansvaret er mit eget

Det er også et problem, at normerne er så individualiserede, som de er. Med andre ord, så hænger alting på os selv. Det er vores eget ansvar, om vi kan leve op til alle kravene, for vi er jo selvansvarlige mennesker, og derfor kan vi heller ikke forvente, at nogen kommer os til undsætning, forklarer Anders Petersen og uddyber:

– Vi skal håndtere vores egne succeser, men også tage ansvar for vores egne fiaskoer. Det indebærer, at vi skal løbe stærkt, hurtigere og hurtigere, og aldrig hvile på laurbærrene eller gå i pit. For så bliver vi bare overhalet af de andre individualiserede mennesker, der går efter det samme som os.

Karriere og selvrealisering

Det finurlige ved præstationssamfundet er, at det hensætter os i et arbejdsmæssigt ’krydspres’, kalder Anders Petersen det. Det betyder, at vi er presset på to fronter. Der er på den ene side et massivt pres fra vores arbejdsplads om, at vi konstant skal vise vores værd ved at maksimere vores præstationer. Og på den anden side lægger vi også et enormt pres på os selv. Anders Petersen peger på, at sådan noget som selvrealisering er en væsentlig drivkraft i præstationssamfundet.

Vi må stå sammen!

Når nu disse skadelige normer er strukturbærende for samfundet, så må problemerne nødvendigvis også adresseres på et strukturelt niveau. Det betyder, at der ikke findes individuelle løsninger. Det står enhver frit for at meditere sig til et godt liv, styrketræne, dyrke yoga osv. osv. Men efter Anders Petersens vurdering, udgør intet af det løsninger på noget – tværtimod afspejler det nærmere de problemer, vi har. Hvad der er brug for, er at ændre præstationssamfundets vilkår kollektivt. Vi må gøre det sammen, som en kollektiv enhed. Og heldigvis findes der tegn på, at en kollektiv mobilisering er på vej:

– Mange mennesker er massivt trætte af, at tilværelsens primære målestok er præstati-onens. At de kun tæller i kraft af deres præstationer. En mild strømning bevæger sig i den retning, godt båret frem af den seneste tids lydhørhed og interesse for samfunds- og kulturkritiske røster som min egen.

Relevante arrangementer

Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere
Støjfri ledelse med Bastian Overgaard
Kursus

Støjfri ledelse med Bastian Overgaard

Jylland & Sjælland

”Shh!” Netop stilhed er kernen i støjfri ledelse, hvor der luges ud i overflødig kommunikation, så arbejdsdagen giver plads til fordybelse og nærvær vha. strategisk facilitering af stilhed.

Lær om støjfri ledelse i selskab med ledelsesrådgiver Bastian Overgaard, der på dette kursus bidrager med:

Viden om, hvordan overflødig snak påvirker vores fokus, samarbejde og trivsel Redskaber til, hvordan du anvender stilhed som et stærkt ledelsesværktøj Inspiration til, hvordan du selv klarer ”stilhedens pres” Viden om, hvordan du undgår, at den psykologisk tryghed drukner i ”mig-tænkning”
Læs mere
Interoception – Den skjulte sans
Kursus

Interoception – Den skjulte sans

Jylland & Sjælland

Styrk dine borgeres evne til at mærke sig selv, når du med dette kursus lærer om interoception – dvs. evnen til at registrere egne kropslige fornemmelser.

Kurset belyser den interoceptive funktion, og hvordan ubalance i denne påvirker den fysiske og mentale sundhed. Du tager derfor bl.a. fra kurset med:

Viden om hjernen og det autonome nervesystem Kendskab til nervus vagus og dens forbindelse til vores interoceptive sans Viden om hjernetræthed og hjernepauser Træning i at styrke interoceptionen gennem sansemodulerende øvelser Træning i at facilitere selvregulering

Din underviser er ergoterapeut Charlotte Andersen.

Læs mere