Miniuddannelse i traumebehandling med fokus på kroppen
traume uddannelse
Psykologi og psykiatri
Uddannelse

Miniuddannelse i traumebehandling med fokus på kroppen

Vi udbyder en ny traume uddannelse i samarbejde med Inge Svane.

Se uddannelsen: Slip traumerne fri.


Praksisnære redskaber til at forløse traumeenergi med inspiration i bl.a. en somatisk og oplevelsesorienteret tilgang samt SOMA.

På denne udbytterige miniuddannelse i “traumebehandling med fokus på kroppen” bliver du undervist af psykoterapeut Inge Svane, som beriger dig med viden og kompetencer, du kan anvende i arbejdet med mennesker, der har oplevet traumer.

I løbet at uddannelsens 4 dage sætter hun bl.a. fokus på:

 • Hvad et traume er, herunder præsentation af forskellige typer traumer
 • Det autonome nervesystem
 • Vagusnervens betydning for beroligelsessystemet
 • Hvilken betydning din tyngdekraft og åndedræt har i traumearbejde
 • Berøring og bevægelse som tilgang
 • Hvad du skal være særligt opmærksom på, når du anvender berøring/bevægelse
 • Hvordan du undgår at lave retraumatisering

Traumebehandling med fokus på kroppen - Ikke alt kan tales ihjel

Kroppen glemmer aldrig! Traumer lagrer sig i vores nervesystem og kan sætte sig som fastlåst energi i kroppen. Traumeforløsning kræver derfor, at vi arbejder med hele kroppen og den treenige hjerne. Vi skal tage afsæt i vores reptilhjerne, hvor traumer opstår – for det er hér, fysiologien ændrer sig, og nervesystemet atter kan komme i flow og balance.
Igennem den kropslige metode er selve traumet ikke i fokus - men mere hvad vi sanser i vores krop, og hvordan vi bringer ressourcer tilbage, så vi kan opleve større styrke, selvom vi har været udsat for traumatiserende hændelser. Ved f.eks. at arbejde med berøring og bevægelse kan vi åbne op for en kropslig forankring, der leder til en tilstand af stærk fysisk og følelsesmæssig kraft; en oplevelse af at være til stede i vores krop og hvile i os selv.  Det handler om at afbalancere kroppens spændingstilstande og aktivere energistrømme, der regulerer og stabiliserer nervesystemet, så der igen kommer ro og balance i kroppen.

4 spændende dage med fokus på en kropsorienteret tilgang til traumer  

Seminarer.dk har i samarbejde med psykoterapeut Inge Svane sammensat en miniuddannelse, hvor du lærer om, hvad der sker i kroppen efter traumatisering – og hvordan kroppen kan være nøglen til forløsning af et traume.
Du bliver undervist i, hvilken betydning det har at have fokus på kropssansninger, og at der er andre metoder til selvregulering end den kognitive tilgang. Du får en dybere teoretisk og praktisk viden i, hvordan du bedre kan stabilisere personens nervesystem og arousal-niveau. Du får også redskaber til at møde traumatiserede personer konstruktivt, når de overvældes eller lukker ned i krop og psyke, herunder indsigt i hvordan du aflæser personens kropslige signaler og undgår at retraumatisere. Miniuddannelsen har fokus på at stabilisere nervesystemet gennem berøring og bevægelse – og vi ser også nærmere på tyngdekraften og åndedrættets betydning i den kropslige tilgang til traumer.

Uddannelsen består af 3 sammenhængende dage og 1 opfølgningsdag med følgende fokuspunkter

Dag 1:

 • Hvad er et traume; præsentation af forskellige typer traumer
 • Det autonome nervesystem
 • Traumer og hukommelse
 • Det nye sprog med kropsfokus og ikke tale
 • Forklaring af vagusnervens betydning for vores beroligelses-system
 • Hvordan undgår du at lave retraumatisering, del 1

Dag 2:

 • Hvad er det haptiske system
 • Hvilken betydning har din tyngdekraft og åndedræt i traumearbejde
 • Hvilken betydning har din egen selvregulering
 • Hvordan regulerer du igennem andres nervesystemer
 • Forståelse af den tredelte hjerne

Dag 3:

 • Berøring og bevægelse som metode
 • Hvilken betydning har det for nervesystemet at anvende berøring/bevægelse
 • Hvad skal du være særlig opmærksom på, når du anvender berøring/bevægelse
 • Hvordan undgår du at lave retraumatisering, del 2

Dag 4:

 • En opsamlingsdag med fokus på det, som du har behov for at få uddybet
 • Øvelser samt teori bliver repeteret
 • Mulighed for at gennemgå en case i plenum
 • Nye små øvelser du kan koble på det, som du allerede har lært de 3 første undervisningsdage

Undervisningsform

Undervisningsformen er læring igennem proces bestående af øvelser, teori, fælles dialog og refleksion. Alle undervisningsdage indeholder praktiske øvelser i plenum samt i grupper af 2 personer. Der vil være konkrete øvelser på stol, gulv samt på måtte/bord. Inge Svane er en praksisnær underviser, og som deltager skal du også selv være aktiv. Kroppen er dit redskab, og det er vigtigt, at du ved, hvordan øvelserne mærkes på egen krop, inden du selv anvender dem i praksis.

Bemærk undervisningen og øvelserne bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for covid-19 på afholdelsestidspunktet.  

Uddannelsen er inspireret af: 

 • Humanistisk psykoterapi/oplevelsesorienteret terapi, som lægger vægt på at opleve og udtrykke undertrykte følelser, reaktioner og potentialer med fokus på en ligeværdig relation mellem terapeut og klient, samt en indfølende holdning hos terapeuten
 • Neuroaffektiv psykoterapi, som er baseret på en forståelse af hjernens og personlighedens udvikling og har til formål at skabe sammenhæng og samarbejde mellem nervesystemets tre niveauer: det ubevidste (det kropslige), det limbiske (det følelsesmæssige) og det kognitive (det rationelle). Fokus på sammenhængen mellem krop og psyke
 • Somatisk/kropslig traumebehandling
 • Det holistiske menneskesyn - vi betragter det hele menneske i et udrednings- og behandlingsforløb for at finde årsagen til sygdom eller symptomer
 • Soma som er udviklet af Sonia Gomes Silva og Marcello Muniz; en behandlingsmetode til kropslig forankring, efter der har været forstyrrelser i kroppens give/modtage systemer, tyngdekraft, orienteringssans og balancen i indre øre

Udbytte

 • Du lærer, hvordan kroppen kan forløse traumer
 • Du udvikler din egen ræsonans, forståelse og din opmærksomhed på en ny og anderledes måde
 • Du lærer at arbejde med menneskets sanser, følelser og tanker – den treenige hjerne
 • Du får erfaring med kropslige metoder, der skaber en stærk forbindelse mellem sind og krop
 • Du får indsigt i, hvilken betydning din egen selvregulering har i arbejdet med traumeramte

Målgruppe

Dette forløb er for dig, der gerne vil have indgående kendskab til, hvordan kropsterapeutiske metoder kan anvendes til at forløse traumer. Det er vigtigt, at du har mulighed for at arbejde 1:1 med traumebehandling. Du kan bruge værktøjerne, uanset om du arbejder med større børn fra 12 år og opefter, unge eller voksne. 

Dagens underviser

Inge_Svane
Klik for at se
Inge_Svane
Inge Svane
uddannet SE–practitioner og oplevelsesorienteret psykoterapeut
Inge Svane er inspireret af neuroaffektiv psykoterapi og metakognitiv terapi. Hun har mere end 25 års erfaring i arbejdet med børn, unge, voksne og familier i offentlig og privat regi. Inge Svane har haft egen klinik i 7 år og hun har gennem de sidste 3 år undervist fagpersoner.
TID & STED:
Hold 2:
Den 21. - 23. marts 2022 samt den 23. maj 2022 på Comwell Klarskovgaard, Korsør

Dag 1 med undervisning fra kl. 9.30-17.30.
Dag 2 med undervisning fra kl. 9.00-17.00.
Dag 3 med undervisning fra kl. 8.30-15.00.
Dag 4 (opfølgningsdag) med undervisning fra kl. 9.00-16.00.

Du bedes medbringe en træningsmåtte/yogamåtte.

Der er plads til max 24 deltagere på holdet.
PRIS
3 sammenhængende dage og 1 opfølgningsdag. I alt 4 dages varighed: 13.996 kr. ekskl. moms.

Der er morgenmad, frokost, eftermiddagskage/kaffe, middag og overnatning i enkeltværelse med i prisen på de sammenhængende dage. Opfølgningsdagen er inkl. morgenbrød, frokost samt eftermiddagskage/kaffe.

Certificering
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på mini-uddannelsen samt løst de stillede opgaver, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af forløbet: ”Traumebehandling med fokus på kroppen” ved Inge Svane.