Slip traumerne fri - Traume uddannelse hos Seminarer.dk
traume uddannelse
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Uddannelse

Slip traumerne fri

På traume uddannelsen lærer du at bruge kropslige metoder til at hjælpe mennesker med psykisk sygdom og traumer. På denne modulopbyggede traume uddannelse lærer du blide og nænsomme øvelser, der er med til at dæmpe eller lindre psykiske og fysiske symptomer.

Med fra traume uddannelsen tager du bl.a.:

 • Viden om traumer, herunder indsigt i sekundær traumatisering, retraumatisering samt transgenerationelle traumer
 • Traumeforståelse med udgangspunkt i den treenige hjerne samt vores nervesystem
 • Kendskab til den Polyvagale teori: det sociale nervesystem og vagusnerven
 • Viden om, hvordan kroppen kan være med til at forløse traumer via det nonverbale sprog
 • Kropslige metoder samt inspiration til, hvordan disse kan implementeres direkte i praksis

Styrk din traumeforståelse og lær om kropslige metoder til arbejdet med mennesker, der er ramt af psykisk sygdom og traumer

Når vi møder et menneske, der lider psykisk, er det nærliggende at arbejde med sindet og tankerne – men er det altid helbredende? Og kan vi nogle gange tale for meget eller spørge for meget ind til følelserne?  

Ofte vil vi gerne tænke og forstå, men vi må ikke glemme, at der er mennesker, som har det så svært mentalt, at de ikke kan forholde sig til egne tanker og psyke. Vi må heller ikke glemme, at der kan ligge et traume bag lidelsen – og at et ubearbejdet traume vil sætte sig i det autonome nervesystem. Det viser sig blandt andet som fysiske smerter, spændinger og blokeringer – og kan føre til alvorlige psykiske lidelser som f.eks. PTSD, depression, bipolar lidelse og angst. 

Derfor kan en kropsorienteret tilgang være et godt alternativ eller supplement til f.eks. samtaler og kognitiv terapi. Via en kropslig tilgang kan vi løsne op for den traume-energi, der sidder i kroppen. Vi kan afbalancere kroppens spændingstilstande og aktivere energistrømme, der regulerer og stabiliserer nervesystemet, så det atter kommer i balance og flow. På den måde får personen det bedre kropsligt og opnår samtidig en psykisk lindring. 

Igennem kropslige metoder kommer der også en større bevidsthed omkring egne grænser, og der opnås en bedre forståelse for egne behov. Personen lærer også at håndtere smerter og ubehag, som skyldes traumet eller den psykiske lidelse. 

Dagens indhold & udbytte

Traume uddannelsens indhold 

Seminarer.dk har i samarbejde med psykoterapeut Inge Svane tilrettelagt et spændende uddannelsesforløb med fokus på, hvordan en kropsorienteret tilgang kan hjælpe mennesker med traumer og psykiske lidelser. På uddannelsen får du en dybdegående traumeforståelse, og der arbejdes med kroppens kreative kapacitet til at hele sig selv. Du lærer desuden forskellige blide og nænsomme øvelser, der er med til at dæmpe eller lindre psykiske og fysiske symptomer.  

Du lærer fysiologisk teori om kroppens instinktive stress- og traumerelaterede reaktionsmønstre, som er med til at aktivere kroppens naturlige og instinktive helbredelseskræfter. Uddannelsen har fokus på at stabilisere nervesystemet ved at arbejde med det hele menneske, den treenige hjerne samt øvelser, der har fokus på åndedræt, kropsbevidsthed og kropskontakt. 

Under uddannelsen får du desuden redskaber til at møde personen endnu mere konstruktivt, når vedkommende overvældes eller lukker ned i krop og psyke. Du får indsigt i, hvordan du aflæser personens kropslige signaler og undgår retraumatisering.  

Traume uddannelsen består af 7 dage fordelt på to moduler af hver tre dage samt en opfølgningsdag.  

Modul 1
Dag 1
- Traumeforståelse og gennemgang af de forskellige typer traumer
- Traumer og vores hukommelse
- Hvordan forstår vi traumer ud fra den kropslige tilgang?
- Det autonome nervesystem
- ”Det nye sprog” med kropsfokus og mindre tale
Modul 1
Dag 2
- Kroppen er vores territorium
- Hvad betyder det haptiske system?
- Hvilken betydning har din tyngdekraft og åndedræt i traumearbejde?
- Implementering af den somatiske tilgang i Socialpsykiatrisk Center Nord ” Når kroppen husker”, som har kørt i 1 år, hvoraf 33 borgere har gennemført forløbet Gæsteunderviser: Marianne Katrine Damgaard, som arbejder i psykiatrien på 14. år
- Traumer og vores sind
Modul 1
Dag 3
- Forståelse af den treenige hjerne
- Vores orienteringssans
- Central og perifert syn
- De syv sanser
- Berøring og bevægelse som metode
- Hvilken betydning har det for nervesystemet at anvende berøring/bevægelse?
- Hvordan undgår du retraumatisering?
slider-arrow
slider-arrow
Modul 2
Dag 1
- Hvilken betydning har din egen selvregulering i mødet med andre?
- Hvordan regulerer du igennem andres nervesystemer?
- Forklaring af vagusnerven betydning for vores beroligelses-system
- Polyvagale teori- Steven Porges; det sociale nervesystem
- Over og under aktivering
Modul 2
Dag 2
- Nervesystemer smitter hinanden; hvordan passer du på dig selv i mødet med den enkelte borger?
- Sekundær traumatisering
- Hvordan undgår vi retraumatisering efter en overvældende episode med en borger?
- Debriefing med fokus på kropslige reaktioner – små øvelser til at genfinde balancen og roen i kroppen (guide step by step)
- Hvordan kan vi anvende elementer fra den metakognitive metode i praksis med den enkelte borger?
Modul 2
Dag 3
- Transgenerationelle traumer
- Oplevelsesorienteret Familieperspektiv/ familieopstilling ved brug af figurer
- Hvorfor trækker en person sig fra relationer, når han eller hun rammes af et traume?
- Hjælp til selvhjælps guide til den enkelte borger
Opfølgningdag
Fokus på det, som du har behov for at få uddybet
Øvelser samt teori bliver repeteret, hvor du får mulighed for at spørge ind til konkrete cases, du har brug for sparring til
Nye små øvelser du kan koble på det, som du allerede har lært under de to moduler
Tid til at repetere de kropslige øvelser 2 og 2 i praksis
slider-arrow
slider-arrow

Form, inspiration og målgruppe

Undervisningsform 

Undervisningsformen er læring igennem proces bestående af øvelser, teori, fælles dialog og refleksion. Alle undervisningsdage indeholder praktiske øvelser i plenum samt i grupper af 2 personer. Der vil være konkrete øvelser på stol, gulv samt på måtte/bord. Inge Svane er en praksisnær underviser, og som deltager skal du også selv være aktiv. Kroppen er dit redskab, og det er vigtigt, at du ved, hvordan øvelserne mærkes på egen krop, inden du selv anvender dem i praksis. 

Under modul 2 åbner Inge Svane op for muligheden for, at du som kursist kan invitere en af dine borgere til at prøve en terapisession, som vises i plenum.  

Uddannelsen er inspireret af 

 • Somatisk/kropslig traumebehandling - Peter Levine  
 • Soma som er udviklet af Sonia Gomes Silva og Marcello Muniz; en behandlingsmetode til kropslig forankring, efter der har været forstyrrelser i kroppens give/modtage systemer, tyngdekraft, orienteringssans og balancen i indre øre 
 • Steven Porges og den Polyvagale teori: det sociale nervesystem og vagusnerven 
 • Humanistisk psykoterapi/oplevelsesorienteret terapi, som lægger vægt på at opleve og udtrykke undertrykte følelser, reaktioner og potentialer med fokus på en ligeværdig relation mellem terapeut og klient 
 • Neuroaffektiv psykoterapi, som er baseret på en forståelse af hjernens og personlighedens udvikling og har til formål at skabe sammenhæng og samarbejde mellem nervesystemets tre niveauer: det ubevidste (det kropslige), det limbiske (det følelsesmæssige) og det kognitive (det rationelle). Fokus på sammenhængen mellem krop og psyke 
 • Det holistiske menneskesyn - vi betragter det hele menneske i et udrednings- og behandlingsforløb for at finde årsagen til sygdom eller symptomer 
 • Familieopstilling; en metode til at bearbejde forhold og mønstre i familien som hæmmer vækst og trivsel  

Udbytte 

 • Du får teori om traumer og traumeforståelse med udgangspunkt i den treenige hjerne samt vores nervesystem 
 • Du får indsigt i, hvordan kroppen kan være med til at forløse traumer via det nonverbale sprog  
 • Du udvikler din egen resonans, forståelse og din opmærksomhed på en ny og anderledes måde 
 • Du får masser af kropslige øvelser, som kan anvende direkte i praksis  
 • Du får erfaring med kropslige metoder, der skaber en stærk forbindelse mellem sind og krop 
 • Du får indblik i, hvordan den kropslige tilgang kan implementeres direkte i praksis - fortalt af gæsteunderviser Marianne Damgaard  
 • Du får en hjælp til selvhjælps-guide, der kan anvendes af både dig og de borgere, du arbejder med  
 • Du får inspiration til en mere helhedsorienteret behandlingsmetode  

Målgruppe 

Dette forløb er for dig, der gerne vil have indgående kendskab til, hvordan kropsterapeutiske metoder kan anvendes til at forløse traumer hos unge og voksne, som samtidig har fået konstateret psykiske lidelser som f.eks. PTSD, depression, angst.   

Det er vigtigt, at du har mulighed for at arbejde 1:1 med dine borgere. 

Du kan bruge værktøjerne, uanset om du arbejder med unge eller voksne.  

Faggruppe: pædagoger, social og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, terapeuter, psykologer – dem som arbejder med psykiatri.   

Dagens undervisere

Inge Svane
Inge Svane
UDDANNET SE–PRACTITIONER OG OPLEVELSESORIENTERET PSYKOTERAPEUT
Derudover har Inge Svane erfaring med den kropslige metode SOMA, som i kombination med SE-traumeterapi (en metode udviklet af Peter A. Levine) giver adgang til en dybere kontakt til vores fysiologi i kroppen. Inge Svane er desuden inspireret af neuroaffektiv psykoterapi og metakognitiv terapi. Hun har mere end 25 års erfaring i arbejdet med børn, unge, voksne og familier i offentlig og privat regi. Inge Svane har haft egen klinik i 8 år og hun har gennem de sidste 4 år undervist fagpersoner.
Marianne-Katrine-Damgaard
Marianne Katrine Damgaard (Gæsteunderviser)
UDDANNET SOCIAL- OG SUNDSHEDSASSISTENT OG ARBEJDER SOM PSYKIATRIMEDARBEJDER PÅ 14. ÅR
Marianne Katrine Damgaard er tilknyttet Socialpsykiatrisk Center Nord som bostøtte medarbejder i Udviklings – og læringscentret, Ikast-Brande kommune. I hendes arbejde har hun inddraget en kropsorienteret tilgang til borgere med psykiske lidelser og traumer, inspireret af Inge Svane. Hun har været en del af det 1-årige projekt ”Når kroppen husker” med mere end 30 deltagere. Evaluering af projektet viste så positiv en effekt for borgerne, at projektet fik lov til at køre videre og nu er implementeret som metode i Udviklings- og læringscentret, Socialpsykiatrisk Center Nord.
TID & STED:
Hold 1:
Den 12.-14. december 2022 samt den 23.-25. januar 2023. Opfølgningsdag den 23. marts 2023.

Alle dage på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart.

UNDERVISNING:
Dag 1 kl. 9.30- 17.30
Dag 2 kl. 9.00 til 17.00
Dag 3 kl. 8.30 til 15.00

Opfølgningsdag: 09.00 til 16.00

Deltagerantal
Der er plads til max 30 deltagere på holdet.
PRIS
2 moduler af hver 3 dages varighed samt en opfølgningsdag: I alt 24.996 kr. ekskl. moms.

Der er morgenmad, frokost, eftermiddagskage/kaffe, middag og overnatning i enkeltværelse med i prisen på de sammenhængende dage (alle 3 moduler). Opfølgningsdagen er inkl. morgenbrød, frokost samt eftermiddagskage/kaffe.

Certificering
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsen samt løst de stillede opgaver, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af forløbet.