Personlighedsforstyrrelser, psykologisk funktion og dynamik - Seminarer
Personlighedsforstyrrelser, psykologisk funktion og dynamik
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Personlighedsforstyrrelser, psykologisk funktion og dynamik

I din faglige relation og kontakt til mennesker med personlighedsforstyrrelser/en forstyrret personlighedsstruktur kommer du tæt på en adfærd, som afviger fra det såkaldt ”normale”. Det kræver, at du har redskaberne til at forstå og navigere i adfærden, ligesom du skal kunne passe på dig selv og dine kollegaer.

På denne kursusdag sikrer psykolog Anja Leavens derfor, at du får:

  • En almenpsykologisk forståelse af personlighedsstruktur og personlighedsforstyrrelse
  • Viden om personlighedsstrukturens betydning for funktionalitet, evnen til at etablere og vedligeholde relationer, selvforståelse, forståelse for andre og emotionalitet
  • Kendskab til forsvarsmekanismer og konfliktforvaltning
  • Redskaber til at optimere dialogen og samarbejdet til mennesker med en personlighedsforstyrrelse
  • Viden om egenomsorg med fokus på blandt andet normalitetspejling, og hvordan du italesætter ”slidpunkter” – samt agerer i og uden for relationen

Lær om adfærd, reaktioner og forsvarsmekanismer

Personlighedsstrukturen hos et menneske har enorm betydning for funktionaliteten, evnen til at etablere, være i og vedligeholde relationer samt den enkeltes evne og kompetencer til at være i verden.

Ved en personlighedsforstyrrelse eller en forstyrret personlighedsstruktur afviger borgerens adfærd og måder at forholde sig til sig selv og andre fra det normalt accepterede eller forventede. Det kan blandt andet komme til udtryk ved en impuls- og behovsstyret adfærd, ligegyldighed, manglende tillid og følelsesmæssig regulering, ligesom mere udadreagerende og konfliktskabende adfærd ofte kendetegner mennesker med f.eks. borderline eller dyssocial personlighedsstruktur.

Borgeren kan også have en tendens til ubevidst at gøre brug af mere eller mindre komplekse forsvarsmekanismer som reaktion på de ofte intense følelser og problemer med selvregulering. Disse forsvarsmekanismer drejer sig blandt andet om forskydning, projektion og splitting.

I din relation og kontakt til mennesker, der har disse adfærds- og reaktionsmønstre, møder du således udfordringer, som kræver en helt særlig forståelse, tålmodighed samt evne til at navigere i intense følelser og svære konflikter. Samtidig skal du også passe på dig selv og dine kolleger.

Dagens indhold

Vær med på denne kursusdag, hvor psykolog Anja Leavens sætter fokus på personlighedsforstyrrelser, psykologisk funktion og dynamik. Du får bl.a. viden og redskaber, som giver en øget forståelse af de underliggende personlighedsstrukturer. Derudover får du indsigt i typiske adfærds- og reaktionsmønstre, som er på spil i relationen og samarbejdet med mennesker, der har en personlighedsforstyrrelse.

På dagen får du:

  • En almenpsykologisk forståelse af personlighedsstruktur og personlighedsforstyrrelse; det medfødte og det tilegnede, herunder genetisk sårbarhed, tidlige tilknytningsforstyrrelser, traumatiske og negative barndomsoplevelser
  • Viden om personlighedsstrukturens betydning for funktionalitet, evnen til at etablere og vedligeholde relationer, selvforståelse, forståelse for andre og emotionalitet
  • Kendskab til forsvarsmekanismer og konfliktforvaltning, blandt andet med fokus på splitting, projektion, forskydning samt devaluering/idyllisering
  • Redskaber til at optimere dialogen og samarbejdet til mennesker med en personlighedsforstyrrelse som følge af en større forståelse for deres grundstruktur og forestillingsverden
  • Viden om egenomsorg med fokus på blandt andet normalitetspejling, og hvordan du italesætter ”slidpunkter” - samt agerer i og uden for relationen

Underviser

Anja Leavens
Klik for at se
Anja Leavens
Anja Leavens
cand. psych. aut.
Hun har speciale i personlighedsforstyrrelser, hvor særligt den dyssociale personlighedsstruktur og deraf følgende problematikker har været i fokus. Anja Leavens arbejder blandt andet tæt sammen med Kriminalforsorgen i forhold til både forsorgens forskellige personalegrupper og de indsatte. Hun har indgående terapeutisk erfaring, hvor hovedvægten af klientgrupper kommer fra ekstreme miljøer. Anja Leavens har stort kendskab til forskellige problemstillinger med borgere i offentlig regi og er en særdeles erfaren underviser.
TID & STED:
Det sker:
Den 29. april 2024 på Scandic Hvidovre
Den 3. maj 2024 på Scandic Kolding

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Mulig rabat - skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for rabatmuligheder.