Sansestimulering for voksne med senhjerneskade og andre neurologiske lidelser - Seminarer
overbelastet nervesystem
Handicap & omsorg
Kursus

Sansestimulering for voksne med senhjerneskade og andre neurologiske lidelser

Lær at skabe tilpassede sansestimuleringer for voksne borgere med senhjerneskader og andre neurologiske lidelser! Med dette kursus klæder specialergoterapeut, Birgitte Gammeltoft, dig på med viden og redskaber til at skabe den rette sansestimulering for den enkelte borger, så hans/hendes livskvalitet øges. 

Med fra kurset får du bl.a.: 

 • Viden om hjernestammens funktion 
 • Viden om sensorisk deprivation (fratagelse af stimuli) og nødvendigheden af sansestimulering 
 • Viden om forskellen på sansebombardement, sansestimulering og sanseintegrationsbehandling 
 • Redskaber til at analysere, hvilke sanser, der skal stimuleres, og hvilke der skal hæmmes 
 • Redskaber til at vurdere det rette niveau for sansestimulering og herigennem bl.a. at reducere agiteret adfærd 
 • Redskaber til at styrke din kontakt til og kommunikation med borgeren 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Skab større trivsel gennem en tilpasset sansestimulering

Voksne med senhjerneskader og andre neurologiske lidelser mangler ofte muligheden for selv at tilpasse mængden af stimuli, enten pga. motoriske, følelsesmæssige eller kognitive begrænsninger.

Disse sanseforstyrrelser kan aflæses i en ændret adfærd - et såkaldt “sansesprog”, som blandt andet kommer til udtryk gennem rastløshed, aggressioner, selvstimulering, tvangshandlinger, selvskadende adfærd og hjernetræthed.

Forkert sansestimulering i form af under- eller overstimulering kan have en negativ indvirkning på adfærd, trivsel og udviklingsmuligheder. Med viden og forståelse for, hvordan vi doserer sansestimuli på rette niveau, skaber vi dog en bedre livskvalitet for hjerneskaderamte borgere.

En tilpasset sansestimulering er også virksom ved skjulte handicaps, f.eks. mental træthed efter en hjerneskade, og det styrker din kontakt og kommunikation med borgeren.

Indhold på dagen

Specialergoterapeut, Birgitte Gammeltoft, giver et fagligt indspark til, hvordan du arbejder med sansestimulering for voksne med en senhjerneskade eller andre neurologiske lidelser. Kursusdagen indeholder en kombination af praktiske værktøjer og relevant teori om neuroanatomi- og fysiologi.

Birgitte Gammeltoft gennemgår blandt andet de 8 forskellige sanser med tilhørende praktiske øvelser, så du bliver helt skarp på, hvordan du tilrettelægger individuel og målrettet sansestimulering.

Sansestimulering for voksne med senhjerneskade og andre neurologiske lidelser - Udbytte

På dagen får du viden om:

 • hjernestammens funktion; arousal/vågenhed, modulation, sortering af sanseindtryk
 • hvordan hjernecellerne “snakker” sammen
 • sensorisk deprivation (fratagelse af stimuli) og nødvendigheden af sansestimulering
 • forskellen mellem sansebombardement, sansestimulering og sanseintegrationsbehandling

Og du får redskaber til at

 • analysere, hvilke sanser, der skal stimuleres, og hvilke der skal hæmmes
 • tilrettelægge sansestimulering både til at vække og berolige sanser
 • vurdere det rette niveau for sansestimulering og herigennem blandt andet at reducere agiteret adfærd
 • arbejde med skjulte handicaps, som f.eks. mental træthed, på kropsniveau
 • forebygge og reducere destruktiv og konfliktskabende adfærd
 • styrke din kontakt og kommunikation til borgeren

Målgruppe

Kurset er relevant for dig, som arbejder med voksne borgere (16 år og opefter) med senhjerneskader, apopleksi, traumatisk hjerneskade eller andre neurologiske lidelser som f.eks. demens, epilepsi, udviklingshæmning eller sclerose.

Dagens underviser

Birgitte Gammeltoft
Klik for at se
Birgitte Gammeltoft
Birgitte Gammeltoft
specialergoterapeut med 38 års erfaring i neurorehabilitering
Hun har ekspertviden om, hvordan krop, hjerne og sanser hænger sammen. Birgitte Gammeltoft har skrevet en lang række fagartikler og lærebøger om behandlingen af hjerneskader, blandt andet “Skjulte handicaps” og “Sansestimulering for voksne”.

Hun er formand for Senhjerneskades specialistnævn og medlem af Ergoterapeutforeningens specialistråd. Birgitte Gammeltoft er en erfaren og anerkendt foredragsholder både i Danmark og udlandet.
TID & STED:
Vælg mellem:
Den 17. maj 2021 på Scandic Kolding
Den 18. maj 2021 på Scandic Ringsted

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 2.988, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere under loyalitetsrabat.
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat allerede ved første tilmelding.