Urolig og udfordrende adfærd - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Børn & unge
Kursus

Urolig og udfordrende adfærd

Skab ro og trivsel med den kropsorienterede metode BBAUM.

urolig og udadreagerende adfærd

Sådan hjælper du mennesker med svære adfærdsproblematikker

Det kan være en stor udfordring at forstå og hjælpe mennesker, der viser tegn på mistrivsel gennem urolig eller aggressiv adfærd, apati, søvnforstyrrelser, hyperseksualitet eller selvskadende adfærd. Det er især en udfordring, når personens højere kognitive funktioner samtidig er begrænsede. Bag symptomerne ligger ofte følelser som magtesløshed, depression, angst eller stress. Til trods for personens begrænsede kognitive funktionsniveau kan man ved at arbejde relationelt og kropsligt reducere adfærdssymptomerne og fremme personens følelse af glæde, tryghed, tillid og tilknytning – følelser, som netop er så afgørende for, at vi trives i os selv og med vores omgivelser.
BBAUM (Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker) er et kropsorienteret behandlingskoncept, der er udviklet til at reducere adfærdsproblematikker og psykiske symptomer hos mennesker, hvis højere kognitive funktioner er svækkede. Konceptet blev oprindeligt lavet til mennesker med moderat-svær demens, men kan også bruges til målgrupper, hvor de højere kognitive funktioner af andre grunde ikke er fuldt udviklede – f.eks. børn og udviklingshæmmede mennesker. Konceptet er skabt på baggrund af et konkret behov i praksis, hvor hverken medicinske og socialpædagogiske løsningsmodeller var tilstrækkelige til at dæmpe en ekstrem urolig og aggressiv adfærd hos et menneske med svær demens. BBAUM har vist sig at være så effektiv, at den i dag er en anerkendt og udbredt metode.
Kursus_single_1000x1000px_Urolig og udadreagerende adfærd

Dagens indhold

På denne kursusdag sætter Marlene Jul Houmann fokus på BBAUM metoden i teori og praksis. Konceptet er funderet i et helhedsorienteret, personcentreret menneskesyn. I BBAUM-processerne arbejdes der kropsligt og relationelt i en biopsykosocial resonansproces. Behandlingen består af forskellige typer berøring, som aktiverer de instinktive kropslige reaktioner, der er velfungerende til trods for, at personens højere kognitive funktioner enten er svækkede eller endnu ikke udviklet. Ved at påvirke kroppen på en bestemt måde opnås der ro i nervesystemet, hvorved personen vil slappe af, så kroppen og den velbevarede hjernefunktion bliver bedre fungerende. Påvirkningen af kroppen ændrer samtidig den psykiske tilstand, så personen får det godt i sig selv og begynder at trives.
BBAUM

Undervisningen og praktisk info

Undervisningen er praksisnær og let forståelig. Efter kurset er du klar til at benytte metoden i egen praksis og dermed arbejde målrettet med at minimere adfærdsproblematikker og psykiske symptomer. Behandlingen kan også bruges som understøttende behandling til andre interventionsformer eller som forebyggende indsats for at øge det generelle velbefindende hos mennesker, der endnu ikke udviser adfærdsforstyrrelser eller psykiske symptomer. Efter kurset er du klar til at benytte metoden i egen praksis og dermed arbejde målrettet med at minimere urolig og aggressiv adfærd.
Bemærk: Der er kun plads til et begrænset antal deltagere på kurset, da du bliver introduceret til behandlingsmetoden gennem praktiske øvelser. Du skal medbringe liggeunderlag, pude og tæppe til de praktiske øvelser.
Kursus_single_1000x1000px_Urolig og udadreagerende adfærd_2

Du lærer:

om interaktionen mellem krop og psyke samt om interaktionens adfærdsmæssige udtryk
om forskellige årsager til adfærdsproblematikker set fra et fysisk, fysiologisk, psykologisk/relationelt og eksistentielt perspektiv
at analysere årsager til adfærdssymptomer med udgangspunkt i det enkelte menneske og personens levede liv
om de relationelle og kommunikative faktorer, der typisk medfører konflikter
at udføre behandlingsmetoden og sammensætte behandlingen til det enkelte menneske
om behandlingseffekten – og hvordan den måles

Underviser

Underviser_280x400px_Marlene Jul Houmann
Klik for at se
Underviser_280x400px_Marlene Jul Houmann
Marlene Jul Houmann
Fysioterapeut med speciale i relation og samspillet mellem krop og psyke
Marlene Jul Houmann er fysioterapeut med speciale i relation og samspillet mellem krop og psyke. Marlene Jul Houmann har skabt og implementeret BBAUM som behandlingsydelse i Næstveds kommunes ældreområde, hvor hun til dagligt arbejder som projektleder. Her beskæftiger hun sig blandt andet med et forskningsprojekt om behandlingseffekten af BBAUM. I 2012 blev Marlene Jul Houmann på baggrund af sit arbejde med BBAUM udpeget af Socialstyrelsen til den ekspertgruppe, der bistod udmøntningen af regeringens Nationale Demenshandleplan på området “Forebyggelse af aggressiv adfærd”. Malene Jul Houmann er en erfaren underviser, der vægter praktisk anvendelighed viden og redskaber højt.

Praktisk information

Afholdelse på hhv. Green Solution House, Rønne, Scandic Glostrup og Scandic Silkeborg
Den 2. september 2019 på Green Solution House, Rønne
Den 10. september 2019 på Scandic Glostrup
Den 8. oktober 2019 på Scandic Silkeborg – tilmelding inden den 6. september 2019
Undervisning kl. 9.00-16.00
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Du får deltagerbevis på dagen
Hotelinfo_Green Solution House
Green Solution House
Strandvejen 79, Rønne
Scandic Glostrup
Scandic Glostrup
Roskildevej 550, Brøndbyvester
Scandic Silkeborg
Scandic Silkeborg
Udgårdsvej 2, Silkeborg
Uddybet tid og sted
Kurset afholdes flere steder i landet - vælg mellem:
Den 2. september 2019 på Green Solution, Rønne
Den 10. september 2019 på Scandic Glostrup
Den 8. oktober 2019 på Scandic Silkeborg

Alle dage kl. 9.00-16.00

Du skal medbringe liggeunderlag, pude og tæppe til de praktiske øvelser.
Prisen:
Pris for deltagelse kr. 2.950,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Du kan se status for din arbejdsplads på under Loyalitetsrabat.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.