Angst er ofte en følgesvend til autisme - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Angst er ofte en følgesvend til autisme

Angst er desværre ofte en følgesvend for børn og unge med autisme. Vi har taget en snak med professor Niels Bilenberg om angst og autisme.

autisme

Et sted mellem 33 og 50 procent af alle børn og unge med autisme lider i perioder af angst, og at der en vis sammenhæng mellem de to diagnoser er ikke unaturligt, mener professor Niels Bilenberg, forskningsleder ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Angst er ikke en del af diagnosen autisme, og man kan sagtens have autisme uden at lide af angst. Men der er blandt autister langt flere, der lider af angst end i den øvrige befolkning. Der findes ikke forskning, som giver svar på den sammenhæng, men min egen forklaring er, at angst ofte er et symptom på, at man ikke kognitivt kan forarbejde de indtryk, man får. For en autist er der rigtig mange ting i det sociale samspil med andre, som er svære at forstå. Dagligdagen er fyldt med indtryk fra medier, sociale medier og omgangen med andre mennesker. Når alle disse indtryk er vanskelige at tolke, opstår en utryghed, som kan udvikle sig til angst”, siger Niels Bilenberg.

Han fortæller, at undersøgelser har vist, at flere højtfungerende autister (dvs. almindeligt og højtbegavede autister) end lavtfungerende kæmper med angst. Umiddelbart kan det virke til at stride mod forestillingen om, at angst er et resultat af en manglende kognitiv evne til at bearbejde de mange indtryk, man udsættes for. Men det mener Bilenberg kan forklares med, at de højtfungerende autister bliver mere eksponeret for omverdenen, fordi de ser mere tv, kommer mere ud blandt andre mennesker etc.

Se relevant kursus: 3 faglige og praksisnære dage om autisme og angst

Personer med angst kan udvise flere af de samme symptomer som autister, og derfor kan der opstå problemer med at skelne. Men personer, som kun lider af angst og ikke autisme, er i stand til at forstå de sociale cues og signaler, som de møder fra deres medmennesker, så som ansigtsudtryk, toneleje, kropssprog etc.

Hos autister er der tale om en iboende kognitiv forstyrrelse. Hos de primært angste personer er der tale om en overfortolkning af sanseindtryk. De forstår i modsætning til autisterne de sociale cues, men finder dem skræmmende”, forklarer Niels Bilenberg.

Medicin kan være nødvendig

I de mange tilfælde, hvor et barn lider af både angst og autisme bør svaret fra omgivelserne ifølge professoren være en mere struktureret og forudsigelig hverdag, fordi det beskytter mod det, der skaber angsten. Tilmed kan der være brug for at være på forkant med begivenhederne, når man ved, hvad der udløser angsten.

Hvis man eksempelvis ved, at lyn og torden fører til angstanfald, kan det være en god idé, at man inden det brager løs, taler med barnet om, hvad vi kan gøre for at hjælpe. Man kan foreslå, at barnet sidder med hovedtelefoner på og hører musik i et rum uden vinduer eller hvor der er mulighed for at blænde dem af, foreslår Niels Bilenberg.

Han nævner, at man hos autistiske børn og unge med angst skal være meget opmærksomme på, at det ikke udvikler sig til, at de bliver psykotiske.

“Vi ved, at hos cirka 20 procent af børn og unge med autisme er der en risiko for, at de bliver psykotiske. Derfor skal man være på vagt og sætte ind med struktur og eventuelt medicinsk behandling, før det er for sent, for hvis barnet når at opleve blot én psykotisk episode, så sænkes psykosetærsklen, hvilket betyder, at man nemmere bliver psykotisk igen”, forklarer Niels Bilenberg.

Hvis medicinsk behandling viser sig nødvendig, består den i små doser af antipsykotisk medicin.

“Men første skridt bør være en større grad af struktur og forudsigelighed. Hvis det ikke virker, og angsten fortsætter med at vokse, kan man sætte ind med den medicinske behandling for at forebygge, at barnet bliver psykotisk” understreger Niels Bilenberg.

Er du interesseret i arbejdet med angstramte børn, unge og voksne?

Vi har samlet alle vores kurser, uddannelser og artikler om angst her på siden: Angst-kursus oversigt

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere