Autisme og angst: Autister får for let angst hæftet på sig - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Autisme og angst: Autister får for let angst hæftet på sig

Hvis angstsymptomerne bunder i autismen, er det fagpersonens opgave at gå på opdagelse i angsten, siger Christina Sommer. Læs hele artiklen her.

autisme og angst

Autisme og angst.

“Jeg vil tro, at hovedparten af de gange vi hæfter ordet angst på personer med autisme, handler det reelt om sanseforstyrrelser, som ikke er blevet mødt og forstået”.Den opsigtsvækkende udmelding kommer fra Christina Sommer, ekspert i autistiske lidelser og i den sammenhæng også kendt fra DR’s dokumentarserie “De skjulte talenter”.

Hun mener, at angst særligt gennem de seneste fem år har fået en for dominerende placering på dagsordenen.

“Når man oplever et autistisk barn med angstsymptomer, er det godt at spørge sig selv: Er det en vægring, som kan forklares med barnets autisme? Kan angstsymptomerne bunde i barnets nedsatte forestillingsevne og manglende evne til at aflæse andre? Kan de bunde i manglende kommunikative evner, som gør, at barnet ikke forstår, hvad du siger eller hvad du forventer? Eller det kan symptomerne stamme fra det sanselige område?”, siger Christina Sommer.

 

Som eksempel på det sidste nævner hun, at autistiske børn, som er meget sansesensitive, kan ende med at isolere sig derhjemme, og nægte at gå i skole, hvilket kan opfattes som angst, mens det reelt et udtryk for, at de overvældes af alle de lyde og dufte og berøringer, som de oplever, så snart de træder ud af døren og ind i en mere uforudsigelig verden. Så vil de enten trække sig eller tage kampen op eller blive passive, som alle tre er typiske angstreaktioner og derfor fejlagtigt bliver opfattet som sådanne, påpeger Christina Sommer.

Man skal tale om sig selv

For mange autister gælder det også, at de sanser meget stærkt i samværet med andre. De er de første til at opfange en stemning i et rum, og de kan mærke, hvis den person, de sidder overfor, er stresset. Men de kan ikke sætte ord på det eller forstå, hvad der ligger bag, så de bliver ramt af følelsen fra den anden person. Det kan også opfattes som angst.

I den forbindelse har autister brug for, at andre oversætter sig selv til dem. Altså fortæller om, hvordan de selv har det.

“Det kan for den fagproffessionelle virke uprofessionelt at tale om sig selv, men mennesker med autisme har brug for, at man eksempelvis forklarer, hvis man er urolig eller stresset”, siger Christina Sommer.

Vigtigt at kende forskel

For fagpersonen er det vigtigt at kunne afgøre, om det er en sanseforstyrrelse eller angst, der er på spil. Angst er kendetegnet ved irrationel tænkning – at man er bange for noget, man ikke burde være bange for. At man eksempelvis er bange for at drukne, selv om man er en god svømmer.

Hvis angstsymptomerne bunder i autismen, er det fagpersonens opgave at gå på opdagelse i angsten, siger Christina Sommer.

“Mange fagpersoner har tendens til at tale dét ned, som gør barnet angst, fordi de er bange for at forstærke angsten ved at tage den alvorligt. Men barnet med autisme opfatter det som, at den voksne ikke tager dem alvorligt eller ikke forstår dem. Vi skal turde gå ind i ængsteligheden og stille opklarende spørgsmål, så man kan åbne op for en ny mening for barnet“, siger Christina Sommer.

Forudsigelighed ned i detaljen

I de tilfælde hvor angstsymptomerne bunder i autisme, vil der ofte være brug for, at forudsigeligheden i hverdagen bliver endnu større.

“Jeg oplever ofte ude på institutioner, at man mener, at man har så fast en struktur, at der er fuld forudsigelighed for børnene. Men ofte viser det sig, at det kun er på overskriftsplan, man har en fast struktur. Den ene pædagog siger eksempelvis sit navn før han banker på, mens den anden gør det omvendte. Og det kan være nok til at få verden til at vælte. Så vi skal være skarpe ned i detaljen. Hvis man mener, at man gør det godt nok, og barnet udviser angstsymptomer, så vil vi begynde at kigge ned i andre kasser for at finde en forklaring og det bliver så let til angst”, siger Christina Sommer.

Hvis barnets reaktioner reelt bunder i sanseovervældethed, men det opfattes som angst, kan det have den negative konsekvens, at man griber til gradvis eksponering, som er den gængse strategi i forhold til angst. Det vil gøre symptomerne stærkere og barnet dårligere, mener Christina Sommer.

“Vi skal huske, at autisme er komplekst og dækker et meget bredt spektrum. Hvis vi glemmer det, så kommer vi let til at hæfte psykiatriske diagnoser på, der ikke er belæg for”, fastslår Christina Sommer.

Er du interesseret i arbejdet med angstramte børn, unge og voksne?

Vi har samlet alle vores kurser, uddannelser og artikler om angst her på siden: Angst-kursus oversigt

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere