Behandling af chok og traumer hos børn: Lea og glaskuglen, en case - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Behandling af chok og traumer hos børn: Lea og glaskuglen, en case

Læs her en case, der illustrerer, hvordan en kropsligt orienteret tilgang kan bruges til at forløse chok og traumer hos børn.

Af Nana Rafn & Inge Svane
traumer_hos_børn
Traumer hos børn bliver ofte overset.

Det skyldes bl.a., at deres sproglige evner, deres måde at forstå verden på samt deres evne til at mærke og udtrykke følelser endnu ikke er færdigudviklede.

En vej til at forløse chok og traumer hos børn går gennem en kropsligt orienteret tilgang, hvor der er fokus på bevægelse, berøring og leg.

Inge Svane er psykoterapeut og SE-practitioner. Hun har mere end 25 års erfaring i arbejdet med børn, unge, voksne og familier, og til daglig arbejder hun med at forløse chok og traumer gennem den kropsorienterede tilgang.

Herunder får du en historie fra Inge Svanes arbejde med forløsning af traumer hos børn.

Se relevant kursus: Chok og traumer hos børn

En oplevelse, der satte sig fast i kroppen

På et tidspunkt havde jeg en pige og hendes mor til behandling.

Pigen – lad os kalde hende Lea – havde som 4-årig fået en glaskugle galt i halsen i børnehaven. Kuglen var meget flot og skinnende, og Lea havde bare villet fornemme, hvordan den var at have i munden. Pludselig havde de andre i børnehaven kigget på hende, og så var hun kommet til at sluge kuglen.

Det lykkedes at få glaskuglen op igen, men efter episoden ændrede Lea sig, og hun havde brug for at have kontrol og styring.

Til behandlingen fortalte Lea – som nu var 10 år – at hun ofte havde ondt i maven og havde mange svære tanker – hun bekymrede sig meget over, om der ville ske hende eller hendes nære noget.

Som en del af behandlingen arbejdede jeg med Lea på min briks. Fokus var på, hvordan vi kunne ændre på det, der var sket i børnehaven. Jeg sagde til hende, at vi skulle forestille os, at vi lavede en film om, hvordan hun gerne ville ændre på oplevelsen med glaskuglen, så hun ikke havde fået den galt i halsen.

Jeg bad Lea lukke øjnene og forestille sig episoden, mens hun lå på briksen. Hun fortalte derefter hurtigt, at hun ville have, at kuglen skulle falde ud af hendes hånd og rulle ind under sofaen, uden at nogen opdagede det. Jeg spurgte hende, hvad hun nu følte i kroppen. Lea smilede og grinede lidt og sagde, at det kildede i hendes mave, som om den var fyldt med sommerfugle.

Jeg fik en idé til en øvelse mere. Lea kom op at sidde, og jeg bad hende forestille sig en stor skål fyldt med glaskugler. Hun skulle så forestille sig, at hun tog glaskuglerne i munden en ad gangen og spyttede dem ud med det samme og derefter så kuglerne trille ned på gulvet og ind under sofaen. Imens hun forestillede sig dette, holdt hendes mor en hånd på Leas ryg og strøg over den nogle gange. Grunden til, at Leas mor skulle berøre hendes ryg, var, at Lea var blevet slået kraftigt mange gange i ryggen, dengang pædagogerne i børnehaven skulle have kuglen op igen.

Øvelsen fik Lea til at føle sig godt tilpas, og hendes krop slappede helt af og blev igen fyldt med glade sommerfugle.

Jeg spurgte, om hun kunne mærke, hvor tryg hun blev indeni – at der kom ro i hendes mave og i hovedet. Det kunne Lea godt, så jeg bad hende lave et billede i sin fantasi af, hvordan det trygge sted så ud: Som et rum med billeder af alle dem, hun holdt af. Billeder, som hun bare skulle sidde og se på, imens hun mærkede, hvor rart og trygt det var. Jeg sagde til hende, at hun skulle huske det billede og hive det frem, når hun havde brug for det, og så tænke på, at der var trygt inde i hende og ikke ville ske noget slemt.

Lea kunne tydeligt mærke trygheden i sin krop. Jeg bad hendes mor om at fjerne hånden fra Leas ryg, så Lea også kunne mærke, at trygheden blev der, selv når mors hånd ikke var der. Derefter bad jeg Leas mor flytte sig væk fra briksen, så Lea også kunne mærke, at trygheden var der, selvom mor var længere væk.

Lea kiggede op på mig og sagde med et smil: ”Jeg har det godt!”.

Det var en smuk oplevelse, jeg fik lov at være med til. Det er så rørende, hvordan børn samarbejder og lader kroppen gøre, hvad den har lyst til, uden at tænke for meget over det.

Kroppen kan få lov at komme af med den fastlåste negative energi fra oplevelsen, når man sammen ændrer på oplevelsen og giver kroppen tid og ro til at mærke forandringen undervejs.

Relevante arrangementer

Chok og traumer hos børn
2-dages kursus

Chok og traumer hos børn

Jylland & Sjælland

Hjælp med at forløse chok og traumer hos børn, når du på dette 2-dages kursus lærer at arbejde ud fra en kropsligt orienteret tilgang med fokus på bevægelse, berøring og leg.

Underviser på kurset er Inge Svane, psykoterapeut og SE-practitioner, og hun sørger bl.a. for, at du lærer:

Om traumers betydning for hjernens udvikling samt forklaring om nervesystemets rutschebane Om betydningen af berøring i forhold til at skabe tryghed og ro i kroppen At kigge på barnets energiprofil frem for dets adfærdsprofil At anvende en række redskaber/øvelser til at arbejde med arousal-regulering At bruge bevægelse og berøring, så du kan hjælpe ekstroverte og højenergi-børn med at få kontakt til deres kropssansninger, -fornemmelser og -følelser

Kurset er målrettet arbejdet med børn i alderen 3-10 år.

Læs mere
Miniuddannelse i traumebehandling med fokus på kroppen
Miniuddannelse

Miniuddannelse i traumebehandling med fokus på kroppen

Jylland

Praksisnære redskaber til at forløse traumeenergi med inspiration i metoderne SOMA og Somatic Experiencing 

På denne udbytterige miniuddannelse bliver du undervist af psykoterapeut Inge Svane, som beriger dig med viden og kompetencer, du kan anvende i arbejdet med mennesker, der har oplevet traumer.

I løbet at uddannelsens 4 dage sætter hun bl.a. fokus på:

Hvad et traume er, herunder præsentation af forskellige typer traumer Det autonome nervesystem Vagusnervens betydning for beroligelsessystemet Hvilken betydning din tyngdekraft og åndedræt har i traumearbejde Berøring og bevægelse som tilgang Hvad du skal være særligt opmærksom på, når du anvender berøring/bevægelse Hvordan du undgår at lave retraumatisering
Læs mere
BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?
Kursus

BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, der dykker ned i behandlingsmetoden BBAUM i såvel teori som praksis. Efter kurset er du klar til at anvende metoden i egen praksis og arbejde målrettet med at mindske adfærdsproblematikker og psykiske symptomer.

I løbet af kurset lærer du bl.a.:

om forskellige årsager til adfærdsproblematikker set fra et fysisk, fysiologisk, psykologisk/relationelt og eksistentielt perspektiv at analysere årsager til adfærdssymptomer med udgangspunkt i det enkelte menneske og personens levede liv om de relationelle og kommunikative faktorer, der typisk medfører konflikter at udføre behandlingsmetoden BBAUM og sammensætte behandlingen til det enkelte menneske om behandlingseffekten – og hvordan den måles
Læs mere
Skab ro i nervesystemet – med fokus på dit individuelle sansemønster og stimulation af vagusnerven
Kursus

Skab ro i nervesystemet – med fokus på dit individuelle sansemønster og stimulation af vagusnerven

Jylland & Sjælland

Nervesystemer i ubalance ”smitter” let hinanden. Når du arbejder med mennesker, bliver du derfor også påvirket af, hvordan de har det i deres nervesystem. På denne kursusdag får du viden om, hvordan du beroliger og skaber balance i dit autonome nervesystem, bl.a. gennem stimulering af vagusnerven. Dagen byder også på konkrete øvelser.

Kursets fokuspunkter er bl.a.:

Hvilken betydning de fysiologiske tilstande i det autonome nervesystem har for evnen til at kunne engagere sig i kommunikation og samspil og for modtagelighed for behandling, vejledning, rådgivning og læring Øget forståelse for andres individuelle sanseprofiler – og i særdeleshed for mennesker med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser Vagusnervens funktion og dens betydning i nedregulering af det autonome nervesystem til indre ro og balance og til følelse af tryghed Hvordan du kan blive mere bevidst om dine indre fysiologiske tilstande. Du får eksempler på redskaber og strategier, du kan benytte dig af for at regulere dig selv forud for dit møde med barnet/eleven/klienten/borgeren mv.
Læs mere