Det sociale nervesystem - Kursus fra Seminarer til fagprofesionelle
sociale nervesystem
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Det sociale nervesystem

Det kommende hold er nu udsolgt 

Bliv klædt på med viden om det sociale nervesystem samt redskaber til at hjælpe børn, unge og voksne, der er ramt af stress, angst og traumer. Dét sker på dette kursus, hvor du kommer i fagligt stærkt selskab med psykoterapeut Inge Svane.

Når du sidder med på kurset, får du bl.a.:

 • En introduktion til nervesystemets opbygning, herunder kendskab til det sociale nervesystem, den polyvagale teori og neuroception
 • Viden om vagusnerven, herunder vagusnervens to dele, og hvordan nerven hænger sammen med en krop og et sind i balance
 • Indsigt i, hvordan sociale relationer påvirker det autonome nervesystem – og både kan øge og nedbringe stress, herunder fokus på tryghedens betydning
 • Forståelse af betydningen af din egen fysiologiske tilstand, fremtoning og omgangsform i mødet med børn, unge og voksne, som er ramt af stress, angst og traumer
 • Kendskab til co-regulering/samregulering som fundament for udvikling af selvregulering
 • Konkrete kropslige øvelser, som er med til at vække det sociale nervesystem, og introduktion til, hvordan berøring som metode kan regulere det sociale nervesystem

Få mere at vide lige herunder.

Skab ro og balance i et overbelastet nervesystem

Tryg eller truet? Mennesker ramt af stress, angst og traumer har et nervesystem, der ofte er i alarmberedskab - kroppen er klar til at reagere, når noget mærkes eller registreres som værende farligt.  

Når stressresponssystemet er aktiveret, og kroppen er i en konstant ”kamp, flugt eller frys ”-tilstand, lukkes der ned for det sociale nervesystem i vagusnerven. Parader går op, vores mentaliseringsevne mindskes, og vi føler os ikke længere trygge ved at indgå i sociale relationer. Der er heller ikke det samme overskud, da al energi bliver brugt på at være i ”alarmberedskab”. Dermed vil vi have svært ved at skabe og bevare gode sociale relationer.   

Det danner en ond cirkel, for det er netop den sociale kontakt, som er med til at vække det autonome nervesystem, så vi igen begynder at leve og mærke os selv. Mennesker er sociale væsener - og det er gennem relationen til andre, at nervesystemet reguleres og igen bliver velfungerende og afbalanceret. Det at give og modtage omsorg og god social kontakt har en kæmpe indflydelse på, hvor meget stress, der er i kroppen.  

Derfor er det vigtigt, at du som fagperson i mødet med børn, unge og voksne, der er ramt af stress, angst og traumer, har kendskab til det sociale nervesystem og vagusnervens centrale betydning. Således kan du støtte og hjælpe, blandt andet gennem øvelser, der stimulerer nervesystemet, og ved at skabe tryghed i omgivelser og relationer. Ligesom det åbner op for nye forståelser og udvikling at være nysgerrig på, ”hvad er der sket” frem for ”hvad er der galt”, når en person har symptomer på et overbelastet nervesystem. 

Dagens indhold

På denne kursusdag stiller psykoterapeut Inge Svane skarpt på det sociale nervesystem, og hvordan du som fagperson medvirker til at skabe ro og balance hos børn, unge og voksne, som er ramt af stress, angst og traumer. Kurset giver dig viden om og redskaber til, hvordan du kan regulere et overbelastet nervesystem gennem omsorg, god social interaktion, følelsen af tryghed, berøring og andre kropslige metoder, der blandt andet stimulerer vagusnerven. Samtidig giver kurset dig også viden om, hvordan du passer på dig selv, så du ikke påvirkes af, hvordan de mennesker, du gør en pædagogisk eller terapeutisk indsats for, har det i deres nervesystem.  

På dagen får du:  

 • Introduktion til nervesystemets opbygning, herunder kendskab til det sociale nervesystem, den polyvagale teori og neuroception 
 • Viden om vagusnerven, herunder vagusnervens to dele, og hvordan nerven hænger sammen med en krop og et sind i balance  
 • Indsigt i, hvordan sociale relationer påvirker det autonome nervesystem – og både kan øge og nedbringe stress, herunder fokus på tryghedens betydning 
 • Viden om, hvordan et overbelastet nervesystem påvirker evnen til at kommunikere og interagere med andre 
 • Forståelse af betydningen af din egen fysiologiske tilstand, fremtoning og omgangsform i mødet med børn, unge og voksne, som er ramt af stress, angst og traumer 
 • Kendskab til co-regulering/samregulering som fundament for udvikling af selvregulering 
 • Konkrete kropslige øvelser, som er med til at vække det sociale nervesystem  
 • Introduktion til, hvordan berøring som metode kan regulere det sociale nervesystem   

Undervisningsformen er læring igennem proces bestående af øvelser, teori, fælles dialog og refleksion.  

Målgruppe:  

Kurset er for dig, der arbejder med mennesker, som er ramt af stress, angst og traumer. Det kan være, at du f.eks. arbejder som psykoterapeut, psykolog, behandler, sygeplejerske, konsulent, fysioterapeut, ergoterapeut, kropsbehandler, lærer eller pædagog.  

Dagens underviser

Inge Svane
Inge Svane
UDDANNET SE–PRACTITIONER OG OPLEVELSESORIENTERET PSYKOTERAPEUT
Derudover har Inge Svane erfaring med den kropslige metode SOMA, som i kombination med SE-traumeterapi (en metode udviklet af Peter A. Levine) giver adgang til en dybere kontakt til vores fysiologi i kroppen. Inge Svane er desuden inspireret af neuroaffektiv psykoterapi og metakognitiv terapi. Hun har mere end 25 års erfaring i arbejdet med børn, unge, voksne og familier i offentlig og privat regi. Inge Svane har haft egen klinik i 10 år, og hun har gennem de sidste 5 år undervist fagpersoner.
TID & STED:
Det sker:
Den 27. september 2023 på Scandic Silkeborg (UDSOLGT)
Den 28. september 2023 på Scandic Odense (UDSOLGT)
Den 26. oktober 2023 på Scandic Aalborg øst
Den 9. november 2023 på Scandic Hvidovre (UDSOLGT)
Den 29. januar 2024 på Scandic Kolding
Den 7. marts 2024 på Scandic Hvidovre (UDSOLGT)

Undervisning fra kl. 09.00-16.00.

Efter kursusdagen modtager du et deltagerbevis.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.