Boganmeldelse: Fængslende tanker - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Boganmeldelse: Fængslende tanker

Her får du en boganmeldelse af metakognitiv-ekspert Linda Burlan Sørensens nyeste bog "Fængslende tanker". Anmeldelsen kommer fra psykoterapeut Søren Winther.

Af Søren Winther, Psykoterapeut (MPF), Jobcenter Skive
Fængslende-tanker

Vor tid er præget af tankemylder – indtrykkene vi hver dag mødes med er utallige.

Dagligt møder jeg, i min praksis som psykoterapeut, mennesker – specielt unge mennesker – for hvem overdreven fokusering og opmærksomhed på tankeprocesser optager alt for megen plads i deres liv. De føler sig kontrolleret og styret af tankerne.

Bogen “Fængslende tanker” af Linda Burlan Sørensen om metakognitiv terapi rammer lige ind i den udfordring og giver en række metoder og svar til netop at imødegå disse udbredte psykiske belastninger.

Se også relevant kursusforløb: Metakognitiv terapi

Se også relevant kursusforløb: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Bogen starter ud med en gennemgang af, hvad metakognitiv er, og den er et godt udgangspunkt for at tage fat i den metakognitive terapi. Denne form for terapi er specielt godt egnet til at adskille automatprocesser og tankemæssige vaner fra de underliggende dybere årsager til symptomet.

Gennem bogen præsenteres læseren for en række samtaler som Linda har haft sammen med sine klinter, og efter hver samtale følger redskabssider med eksempler på strategier og øvelser, som kan benyttes direkte til lige netop den udfordring, klienten har.

Alle redskabssider er gjort røde, så de er nemme at finde tilbage til. Bogen “Fængslende tanker” kan derfor nemt bruges som et opslagsværk i det faglige arbejde, hvor man hurtigt kan finde relevant redskaber. Har man så brug for uddybende forklaring om redskaber, kan man læse kapitlet, der fører op til redskabssiderne.

Bogen kan altså hurtigt omsættes til en manual, der straks kan implementeres i ens egen praksis, eller give svar på de problemer man selv står med.

Som titlen på bogen “Fængslende tanker” henviser til, er vi i høj grad fængslet af vore tanker. Det er naturligt at tankerne kommer i en lind strøm, men vi skal lære at håndtere dem og tage kontrol – og handle.

Linda Burlan Sørensen opfordrer os til ikke at tage noget for givet, at udfordre de forventninger omgivelserne og samfundet har til os – og til at tage et selvstændigt ansvar. Så bogen er samtidig også et opråb til de tendenser der er i tiden, og til de regler og normer vi indordner os under uden at stille spørgsmål ved dem.

Se også relevant kursusforløb: Metakognitiv terapi

Se også relevant kursusforløb: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Relevante arrangementer

Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang
2-dages kursus

Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Sjælland

Metakognitiv terapi og angst: Angst kan være lammende og gøre hverdagen uoverskuelig, hvis den får for meget magt. På dette udbytterige kursus får du viden om metakognitiv terapi, som er en af de tilgange, der har vist sig effektiv mod angst.

På kurset er der særligt fokus på social og generaliseret angst. Når du deltager på kurset, opnår du bl.a:

Viden om metakognitive processer, der skaber, vedligeholder og evt. forstærker social angst En gennemgang af kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) Konkrete og straks anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. borgerarbejdet Anbefalinger til, hvad omgivelserne bør eller ikke bør gøre for at yde den bedste støtte

Hele vejen igennem kommer du i selskab med den dygtige underviser Linda Burlan Sørensen, som er specialist i metakognitiv terapi. Frokost, middag og overnatning i enkeltværelse er inkluderet i prisen

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Metakognitiv terapi
Kursusforløb

Metakognitiv terapi

Sjælland

Deltag på dette intensive kursusforløb om metakognitiv terapi, hvor du i løbet af 3 dage bliver klædt på til at benytte den metakognitive tilgang i dit arbejde med dine borgere/klienter. Du opnår bl.a.:

En dybere forståelse for metakognitive processer Konkrete metakognitive psykoterapeutiske redskaber, som du nemt kan anvende i praksis Metoder og teknikker ift., hvordan du tackler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/diagnose

Din underviser er psykolog og specialist i metakognitiv terapi Linda Burlan Sørensen.

Læs mere om vores metakognitiv terapi-kursusforløb herunder, og mød Linda Burlan Sørensen i introduktionsvideoen.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere