Boganmeldelse: Fængslende tanker - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Boganmeldelse: Fængslende tanker

Her får du en boganmeldelse af metakognitiv-ekspert Linda Burlan Sørensens nyeste bog "Fængslende tanker". Anmeldelsen kommer fra psykoterapeut Søren Winther.

Af Søren Winther, Psykoterapeut (MPF), Jobcenter Skive
Fængslende-tanker

Vor tid er præget af tankemylder – indtrykkene vi hver dag mødes med er utallige.

Dagligt møder jeg, i min praksis som psykoterapeut, mennesker – specielt unge mennesker – for hvem overdreven fokusering og opmærksomhed på tankeprocesser optager alt for megen plads i deres liv. De føler sig kontrolleret og styret af tankerne.

Bogen “Fængslende tanker” af Linda Burlan Sørensen om metakognitiv terapi rammer lige ind i den udfordring og giver en række metoder og svar til netop at imødegå disse udbredte psykiske belastninger.

Se også relevant kursusforløb: Metakognitiv terapi

Se også relevant kursusforløb: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Bogen starter ud med en gennemgang af, hvad metakognitiv er, og den er et godt udgangspunkt for at tage fat i den metakognitive terapi. Denne form for terapi er specielt godt egnet til at adskille automatprocesser og tankemæssige vaner fra de underliggende dybere årsager til symptomet.

Gennem bogen præsenteres læseren for en række samtaler som Linda har haft sammen med sine klinter, og efter hver samtale følger redskabssider med eksempler på strategier og øvelser, som kan benyttes direkte til lige netop den udfordring, klienten har.

Alle redskabssider er gjort røde, så de er nemme at finde tilbage til. Bogen “Fængslende tanker” kan derfor nemt bruges som et opslagsværk i det faglige arbejde, hvor man hurtigt kan finde relevant redskaber. Har man så brug for uddybende forklaring om redskaber, kan man læse kapitlet, der fører op til redskabssiderne.

Bogen kan altså hurtigt omsættes til en manual, der straks kan implementeres i ens egen praksis, eller give svar på de problemer man selv står med.

Som titlen på bogen “Fængslende tanker” henviser til, er vi i høj grad fængslet af vore tanker. Det er naturligt at tankerne kommer i en lind strøm, men vi skal lære at håndtere dem og tage kontrol – og handle.

Linda Burlan Sørensen opfordrer os til ikke at tage noget for givet, at udfordre de forventninger omgivelserne og samfundet har til os – og til at tage et selvstændigt ansvar. Så bogen er samtidig også et opråb til de tendenser der er i tiden, og til de regler og normer vi indordner os under uden at stille spørgsmål ved dem.

Se også relevant kursusforløb: Metakognitiv terapi

Se også relevant kursusforløb: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Relevante arrangementer

Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang
2-dages kursus

Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Sjælland

Metakognitiv terapi og angst: Angst kan være lammende og gøre hverdagen uoverskuelig, hvis den får for meget magt. På dette udbytterige kursus får du viden om metakognitiv terapi, som er en af de tilgange, der har vist sig effektiv mod angst.

På kurset er der særligt fokus på social og generaliseret angst. Når du deltager på kurset, opnår du bl.a:

Viden om metakognitive processer, der skaber, vedligeholder og evt. forstærker social angst En gennemgang af kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) Konkrete og straks anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. borgerarbejdet Anbefalinger til, hvad omgivelserne bør eller ikke bør gøre for at yde den bedste støtte

Hele vejen igennem kommer du i selskab med den dygtige underviser Linda Burlan Sørensen, som er specialist i metakognitiv terapi.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
METAkognitiv terapi
Kursusforløb

METAkognitiv terapi

Sjælland

Deltag på dette intensive kursusforløb om metakognitiv terapi, hvor du i løbet af 3 dage bliver klædt på til at benytte den metakognitive tilgang i dit arbejde med dine borgere/klienter. Du opnår bl.a.:

En dybere forståelse for metakognitive processer Konkrete metakognitive psykoterapeutiske redskaber, som du nemt kan anvende i praksis Metoder og teknikker ift., hvordan du tackler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/diagnose

Din underviser er psykolog og specialist i metakognitiv terapi Linda Burlan Sørensen.

Læs mere om vores metakognitiv terapi-kursusforløb herunder, og mød Linda Burlan Sørensen i introduktionsvideoen.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere