Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Information

Vælg venligst hold herunder og se din pris:

Mulig rabat

Samlet prisekskl. moms
Pris er for alle moduler

Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Dette to-dags kursus er inkl. overnatning. Fokus vil være på social angst og generaliseret angst. 

metakognitiv terapi

Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

I Danmark lever op mod 350.000 danskere med angst – et tal, som de seneste år er steget og særligt blandt unge. Hverdagens gøremål som eks. et besøg hos købmanden, en tur med offentlig transport, eller drømme om uddannelse eller job kan føles som et uoverskueligt projekt. Men med den rette hjælp er drømmen ikke uopnåelig. Det er derfor vigtigt, at vi støtter og hjælper vores borgere med at håndtere angsten, så vi kan gøre en forskel for den enkelte borger, så borgerens liv ikke går i stå på grund af angsten.

Indhold

På dette to dages forløb giver underviser cand.psych.aut., specialist i psykoterapi og supervision Linda Burlan Sørensen dig viden om den metakognitive tilgang i forhold til håndtering af angstproblematikker. Forløbets hovedfokus vil være på social angst og generaliseret angst. Du får en indgående viden om, hvorfor netop den metakognitive tilgang viser gode resultater i behandlingen af angstproblematikker, hvordan det overdrevne fokus på tankerne kan nedbringes, så tankerne omkring angsten ikke bliver hæmmende for borgernes hverdag. Ydermere får du konkret viden om, hvordan du arbejder med metoden i praksis.
Kursus_single_1000x1000px_Flyt fokus fra angsten

Kort introduktion til metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi tilhører den 3. bølge af kognitive terapier. Den adskiller sig på mange måder fra andre psykoterapeutiske traditioner. Metoden bliver anvendt både på grund af dens lovende resultater og lette anvendelse i praksis. Den metakognitive tilgang bygger på, en grundlæggende forståelse om at psykisk mistrivsel og herunder angstproblematikker stammer fra et overdrevent indre fokus på fx. bekymringer, spekulationer, grublerier, symptomtjek, monitorering af inde eller udefra kommende trusler mm. Dette overdrevne fokus på den type tanker kaldes for CAS – kognitivt opmærksomhedssyndrom. CAS ligger til grund for mange psykiske problematikker, primært ifm angst- og depressionslidelser. Når du får et indblik i, hvordan CAS dannes, kan du aktivt arbejde forebyggende ved bl.a. at minimere risikoen for CAS-udvikling – eller retroaktivt ved at minimere eller fjerne eksisterende CAS.
Kursus_single_1000x1000px_Flyt fokus fra angsten_2

Metakognitiv terapi i forhold til angstproblematikker

Det er helt naturligt og forventeligt at have et utal af tanker, herunder: negative, påtrængende, urealistiske, irriterende, ikke konstruktive eller katastrofetanker, og dette indhold behøver vi hverken forsøge at fjerne eller ændre. Men til gengæld kan vi lære at få en fleksibel kontrol over vores opmærksomhed, så vi selv kan vælge, hvor meget eller hvor lidt fokus udvalgte tanker får. Kort sagt opstår der psykologiske problemer, med ineffektive eller problematiske copingstrategier: Det er derfor ikke vigtigt, hvad du tænker, men det er afgørende, hvad du stiller op med tankerne, når de kommer.
Kursus_single_1000x1000px_Flyt fokus fra angsten_3

Kursets udbytte

Viden om, hvad den metakognitive tilgang indbefatter
Indsigt i metakognitionernes betydning
Viden om metakognitive processer, der skaber, vedligeholder og evt. forstærker den sociale angst
Ny forståelse af, hvad “et lavt selvværd” skyldes
Kendskab til den sociale angst forstået ud fra den metakognitive tilgang
Gennemgang af CAS (kognitivt opmærksomhedssyndrom)
Introduktion til den metakognitive sagsformulering ved generaliseret angst og social angst
Konkrete og straks anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. borgerarbejdet
Derudover får anbefalinger til, hvad omgivelserne bør eller ikke bør gøre for at yde den bedste støtte

Underviser

Metakognitiv
Klik for at se
Metakognitiv
Linda Burlan Sørensen
cand.psych.aut., specialist i supervision og psykoterapi og institutleder
Linda Burlan Sørensen har bl.a. taget en 2-årig specialiseringsuddannelse i Metakognitiv terapi ved MCT-Institute i Manchester ved Professor Adrian Wells og Professor Hans Nordahl.

I 2018 udgav hun bogen “Fængslende tanker- kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”.

Hun har videreuddannelser på masterclass-niveau inden for Acceptance and Commitment Therapi (ACT), kognitiv adfærdsterapi (KAT) og eksistentiel psykoterapi. Linda Burlan Sørensen har stor undervisningserfaring blandt andet rettet mod fagpersoner fra et bredt område i den offentlige sektor.

Praktiske oplysninger

Kurset afholdes på Hotel Lautrup Park, Ballerup
Borupvang 2, 2750 Ballerup
Dag 1: den 28. oktober 2019 kl. 9.30-17.00
Dag 2: den 29. oktober 2019 kl. 9.00-15.00
Tæt på motorvej
Tæt på offentlig transport
Inkl. frokost, middag og overnatning
Hotelinfo_Hotel Lautrup Park
Hotel Lautrup Park
Borupvang 2, Ballerup
Uddybet tid og sted
Kurset afholdes den 28. -29. oktober 2019 på Hotel Lautrup Park, Ballerup.

Undervisningen ligger den 28. oktober kl. 09.30-17.00
Undervisningen ligger den 29. oktober kl. 09.00-15.00.Prisen:
Pris for deltagelse kr. 5.985,- ekskl. moms. Prisen er inkl. frokost, middag og overnatning i enkeltværelse.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder.