Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang - Seminarer
metakognitiv terapi
Børn & unge
Kursus

Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Angst kan være lammende og gøre hverdagen uoverskuelig, hvis den får for meget magt. På dette udbytterige kursus får du viden om metakognitiv terapi, som er en af de tilgange, der har vist sig effektiv mod angst.

På kurset er der særligt fokus på social og generaliseret angst. Når du deltager på kurset, opnår du bl.a:

  • Viden om metakognitive processer, der skaber, vedligeholder og evt. forstærker social angst
  • En gennemgang af kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS)
  • Konkrete og straks anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. borgerarbejdet
  • Anbefalinger til, hvad omgivelserne bør eller ikke bør gøre for at yde den bedste støtte

Hele vejen igennem kommer du i selskab med den dygtige underviser Linda Burlan Sørensen, som er specialist i metakognitiv terapi.

Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

I Danmark lever op mod 400.000 danskere med angst - et tal, som de seneste år er steget, især blandt unge. Hverdagens gøremål som f.eks. et besøg hos købmanden, en tur med offentlig transport, eller drømme om uddannelse eller job kan føles som et uoverskueligt projekt. Men med den rette hjælp er drømmen ikke uopnåelig. Det er derfor vigtigt, at vi støtter og hjælper vores borgere med at håndtere angsten, så vi kan gøre en forskel for den enkelte borger, så borgerens liv ikke går i stå på grund af angsten.

På dette 2-dages forløb giver underviser cand.psych.aut., specialist i psykoterapi og supervision Linda Burlan Sørensen dig viden om den metakognitive tilgang i forhold til håndtering af angstproblematikker. Forløbets hovedfokus er på social angst og generaliseret angst.

Kort introduktion til metakognitiv terapi

Det er en relativ ny retning indenfor psykologien, og den er markant anderledes i forhold til andre psykoterapeutiske teorier og behandlingsmetoder. Den adskiller sig på mange måder fra andre psykoterapeutiske traditioner. Metoden bliver anvendt både på grund af dens lovende resultater og lette anvendelse i praksis.

Den metakognitive tilgang bygger på en grundlæggende forståelse om, at psykisk mistrivsel - og herunder angstproblematikker - stammer fra et overdrevent indre fokus på f.eks. bekymringer, spekulationer, grublerier, symptomtjek, monitorering af inde- eller udefrakommende trusler mm.

Dette overdrevne fokus på den type tanker kaldes for CAS – kognitivt opmærksomhedssyndrom. CAS ligger til grund for mange psykiske problematikker, primært ifm. angst- og depressionslidelser. Når du får et indblik i, hvordan CAS dannes, kan du aktivt arbejde forebyggende ved bl.a. at minimere risikoen for CAS-udvikling – eller retroaktivt ved at minimere eller fjerne eksisterende CAS.

Metakognitiv terapi i forhold til angstproblematikker

Det er helt naturligt og forventeligt at have et utal af tanker, herunder negative, påtrængende, urealistiske, irriterende, ikke-konstruktive eller katastrofetanker, og dette tankeindhold behøver vi hverken forsøge at fjerne eller ændre. Til gengæld kan vi lære at få en fleksibel kontrol over vores opmærksomhed, så vi selv kan vælge, hvor meget eller hvor lidt fokus udvalgte tanker får. Kort sagt opstår der psykologiske problemer med ineffektive eller problematiske copingstrategier: Det er derfor ikke vigtigt, hvad du tænker, men det er afgørende, hvad du stiller op med tankerne, når de kommer.

Vil du vide mere om, hvad metakognitiv terapi er? Læs vores artikel om emnet her.

Kursets udbytte - På dette 2-dages forløb får du:

Viden om, hvad den metakognitive tilgang indbefatter
Indsigt i metakognitionernes betydning
Viden om metakognitive processer, der skaber, vedligeholder og evt. forstærker den sociale angst
En ny forståelse af, hvad “et lavt selvværd” skyldes
Kendskab til den sociale angst forstået ud fra den metakognitive tilgang
En gennemgang af CAS (kognitivt opmærksomhedssyndrom)
Introduktion til den metakognitive sagsformulering ved generaliseret angst og social angst
Konkrete og straks anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. borgerarbejdet
Derudover får anbefalinger til, hvad omgivelserne bør eller ikke bør gøre for at yde den bedste støtte
Metakognitiv terapi: lydfiler
Forord til "Fængslende tanker"
Vil du have indblik i metakognitiv terapi og dens begreber, så får du her forordet og kapitel 1 fra bogen "Fængslende tanker" om metakognitiv terapi.

Læs artiklen her
Metakognitiv terapi forklaret
Hvad er metakognitiv terapi?
Hvem kan den hjælpe? Kan alle lære det? Dette er nogle af de spørgsmål, du får svar på i denne artikel.

Læs artiklen her

Underviser

Linda Burlan Sørensen
Klik for at se
Linda Burlan Sørensen
Linda Burlan Sørensen
cand.psych.aut., specialist i supervision og psykoterapi og institutleder
Linda Burlan Sørensen, cand.psych.aut., specialist i supervision og psykoterapi og institutleder. Hun har bl.a. taget en 2-årig specialiseringsuddannelse i Metakognitiv terapi ved MCT-Institute i Manchester ved Professor Adrian Wells og Professor Hans Nordahl.

Hun har videreuddannelser på masterclass-niveau inden for Acceptance and Commitment Therapi (ACT), kognitiv adfærdsterapi (KAT) og eksistentiel psykoterapi. Linda Burlan Sørensen har stor undervisningserfaring blandt andet rettet mod fagpersoner fra et bredt område i den offentlige sektor.
Uddybet tid og sted
HOLD 8: Den 19.-20. september 2022 på Scandic Sydhavnen
Undervisning:
Dag 1: kl. 9.30-17.00
Dag 2: kl. 8.30-14.30

HOLD 9: Den 2. - 3. maj 2023 på Scandic Horsens
Undervisning:
Dag 1: kl. 9.00-17.30
Dag 2: kl. 8.00-14.00
Prisen:
Pris for fysisk deltagelse kr. 6.135,- ekskl. moms. Prisen er inkl. frokost, middag og overnatning i enkeltværelse.