Boganmeldelse: ”Kort og godt om angst” 2 - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Boganmeldelse: ”Kort og godt om angst” 2

Her får du endnu en anmeldelse af bogen "Kort og godt om angst". Denne gang kommer den fra Anne Maagaard, der selv kæmper med social angst.

Kort og godt om angst
Af Anne MaagaardPsykologerne Sanne Kjær og Mikkel Arendt har skrevet en forholdsvist letlæst bog på 105 sider, som hedder ”Kort og godt om angst”.

Det er titlen på bogen, men det kunne også være verdens korteste boganmeldelse, fordi bogen indeholder en kort og god gennemgang af begrebet angst og de vigtigste elementer, der relaterer til emnet.

Se også relevant uddannelse: Cool Kids Vejlederuddannelse

Bogen er inddelt i 10 hovedafsnit, der bl.a. definerer begrebet og behandler de mest udbredte typer af angstlidelser lige fra det videnskabelige niveau, hvor man ser på, hvad der sker i hjernen, når man rammes af angst, til de mere konkrete forhold der kan bevirke, at man får en angstlidelse, som f.eks. opvækst og miljø. Derudover er der afsnit med beskrivelser af forskellige behandlingsmetoder samt gode råd til pårørende. Det fremgår tydeligt, at begge forfattere har praktisk erfaring med angstpatienter, idet de flere steder bruger meget specifikke eksempler på, hvordan man som angstramt typisk tænker og reagerer i bestemte situationer.

Jeg kæmper personligt med social angst, og det giver vist nærmest sig selv, at det ikke er noget man snakker så meget om. Derfor kan man meget nemt få den indstilling, at de tanker og følelser, man går alene med, må være mærkelige, og at ’der kan da umuligt være andre, der er så underlige som mig’. Når man så i denne bog læser noget, der er som taget direkte ud af ens egen krøllede hjerne, så tænker man, at man måske ikke er helt så underlig alligevel. Det er en positiv oplevelse. Bogen kan anbefales til alle. Det er klart, at mennesker med angstsymptomer, deres pårørende, samt professionelle, der arbejder med angstpatienter, vil kunne få noget ud af bogen, men jeg mener, at hvem som helst vil kunne drage fordel af at læse den.

Der henvises i bogen til en undersøgelse, der konkluderer, at 13,6 % af den europæiske befolkning på et tidspunkt i livet vil blive ramt af angst. Selvom man måske ikke er en af de 13,6 %, er der således en rimelig høj sandsynlighed for, at man på et eller andet tidspunkt finder sig selv i en situation, hvor man skal forholde sig til et menneske med angst, og så vil den viden, som findes i denne bog være god at ha’ i baggagen.

Selvom der findes masser af litteratur om angst, og selvom der uden tvivl tales mere om begrebet i diverse medier nu end for bare 20 år siden, så føler jeg alligevel, at det er et emne, der på det personlige hverdagsplan er belagt med en del fordomme.

Hvis man f.eks. har en kollega, der i bestemte situationer konsekvent ”opfører sig mærkeligt”, hvor stor er sandsynligheden så for, at man spørger vedkommende om, hvordan han/hun har det, og forsøger at finde ud af hvad der evt. ligger bag opførslen? Min erfaring er, at man i de fleste sammenhænge bare bliver enige om, at vedkommende er lidt ’speciel’. Måske kunne en basal viden om angstsymptomer, og hvad der forårsager dem, være nyttig i sådan en situation, så man i stedet kunne prøve at hjælpe hinanden og samtidig forsøge at udrydde fordommene.

Se også relevant uddannelse: Kognitivbaseret Mindfulness

Relevante arrangementer

Når mor eller far har en personlighedsforstyrrelse
Kursus

Når mor eller far har en personlighedsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det kan have store og livslange konsekvenser at vokse op med en forælder, der har en personlighedsforstyrrelse. På dette kursus vender vi blikket mod de børn, der vokser op på denne måde, så du er rustet til at hjælpe børnene og familien endnu bedre.

Dagens underviser er specialpsykolog, Tine Wøbbe, som sikrer dig en udbytterig dag med:

Viden om emotionelt ustabile (borderline), dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser Kendskab til personlighedsstrukturer, adfærd og psykologiske mønstre Indblik i, hvordan svære personlighedsforstyrrelser kan påvirke relationer og dynamikker i familien Viden om, hvilke konsekvenser en forælders personlighedsforstyrrelse kan have på barnets udvikling og opvækst, herunder fokus på forældreevne og betydningen af tilknytningsmønstre Inspiration til at støtte barnet og varetage forældresamarbejdet bedst muligt, herunder også et fokus på, hvordan du passer på dig selv i relationen

BemærkDer er deltagerbegrænsning på denne kursusdag. Undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
3 faglige og praksisnære dage om autisme og angst
3-dages kursus

3 faglige og praksisnære dage om autisme og angst

Jylland & Sjælland

Børn og unge med autisme oplever ofte at få tillægsdiagnoser, bl.a. angst. På dette dybdegående 3-dages kursus opnår du viden og praksisnære redskaber, som gør dig i stand til at afhjælpe angsten hos disse børn og unge, samtidig med at du har blik for autismen og de særlige omstændigheder, den giver.

Din underviser er psykolog, Louise Sandholdt Trip, som bl.a. beriger dig med:

Viden om kernesymptomer og kendetegn ved autisme Viden om camouflageprofilen (også kendt som pigeprofilen) Grundlæggende viden om hjernen, angst og signalstoffer Viden om udvikling af angst og forskellen på angst og frygt Viden om udfordringen ved angst og autisme Kognitive og metakognitive redskaber Redskaber til eksponering Redskaber til social træning

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Prisen er inklusiv 2 overnatninger under kursusforløbet.

Læs mere
ADHD og kriminel risikoadfærd – Fra viden til handling
Kursus

ADHD og kriminel risikoadfærd – Fra viden til handling

Jylland & Sjælland

Få kompetencer til at arbejde med den kriminelle risikoadfærd, som mange ADHD-diagnosticerede borgere udviser, og hjælp dem til at holde sig fra en kriminel løbebane.

Med kurset får du en dag spækket med ekspertviden og praksisnære redskaber, og efter kurset vil du bl.a. have opnået:

Viden om ADHD og hjernemæssige implikationer af lidelsen Viden om, hvordan eksperterne diffentialdiagnosticerer på hjerneniveau Viden om årsager til ADHD og årsagssammenhænge mellem lidelsen og kriminalitet Viden om risikovurdering Praksisnære redskaber til at forebygge, at borgerne ender i kriminalitet Praksisnære redskaber til at samarbejde med borgerne om anvendelse af metoder til at regulere arousal-niveau

Du bliver undervist af hjerneforsker, Albert Gjedde, specialist i neuropsykologi, Louise Brückner, og specialpsykolog, Stine Bjerrum Møller.

 

Læs mere
Giv børn og unge med medfødte alkoholskader de bedst mulige udviklingsbetingelser
Kursus

Giv børn og unge med medfødte alkoholskader de bedst mulige udviklingsbetingelser

Jylland & Sjælland

Møder du i dit arbejde børn med medfødte alkoholskader? Så har vi et kursus, der klæder dig godt på til at kunne møde og støtte børnene, så de får de bedst mulige livsbetingelser.

På kurset bliver du undervist af børnepsykolog, Helle Kjærgård, og ergoterapeut, Connie Nissen, og de giver dig bl.a. indgående viden om:

Hvordan alkohol påvirker fostret Det nyfødte barn og dets sanser Konsekvenser ift. den kognitive udvikling, herunder ligheder med autisme og ADHD Miljøets betydning for udviklingen og vigtigheden af stabile ydre omgivelser Sanseintegration Neurologien som grundlag for det pædagogiske arbejde

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere