Boganmeldelse: ”Kort og godt om angst” 2 - Seminarer
Boganmeldelser
Artikel

Boganmeldelse: ”Kort og godt om angst” 2

Her får du endnu en anmeldelse af bogen "Kort og godt om angst". Denne gang kommer den fra Anne Maagaard, der selv kæmper med social angst.

Kort og godt om angst
Af Anne MaagaardPsykologerne Sanne Kjær og Mikkel Arendt har skrevet en forholdsvist letlæst bog på 105 sider, som hedder ”Kort og godt om angst”.

Det er titlen på bogen, men det kunne også være verdens korteste boganmeldelse, fordi bogen indeholder en kort og god gennemgang af begrebet angst og de vigtigste elementer, der relaterer til emnet.

Se også relevant uddannelse: Cool Kids Vejlederuddannelse

Bogen er inddelt i 10 hovedafsnit, der bl.a. definerer begrebet og behandler de mest udbredte typer af angstlidelser lige fra det videnskabelige niveau, hvor man ser på, hvad der sker i hjernen, når man rammes af angst, til de mere konkrete forhold der kan bevirke, at man får en angstlidelse, som f.eks. opvækst og miljø. Derudover er der afsnit med beskrivelser af forskellige behandlingsmetoder samt gode råd til pårørende. Det fremgår tydeligt, at begge forfattere har praktisk erfaring med angstpatienter, idet de flere steder bruger meget specifikke eksempler på, hvordan man som angstramt typisk tænker og reagerer i bestemte situationer.

Jeg kæmper personligt med social angst, og det giver vist nærmest sig selv, at det ikke er noget man snakker så meget om. Derfor kan man meget nemt få den indstilling, at de tanker og følelser, man går alene med, må være mærkelige, og at ’der kan da umuligt være andre, der er så underlige som mig’. Når man så i denne bog læser noget, der er som taget direkte ud af ens egen krøllede hjerne, så tænker man, at man måske ikke er helt så underlig alligevel. Det er en positiv oplevelse. Bogen kan anbefales til alle. Det er klart, at mennesker med angstsymptomer, deres pårørende, samt professionelle, der arbejder med angstpatienter, vil kunne få noget ud af bogen, men jeg mener, at hvem som helst vil kunne drage fordel af at læse den.

Der henvises i bogen til en undersøgelse, der konkluderer, at 13,6 % af den europæiske befolkning på et tidspunkt i livet vil blive ramt af angst. Selvom man måske ikke er en af de 13,6 %, er der således en rimelig høj sandsynlighed for, at man på et eller andet tidspunkt finder sig selv i en situation, hvor man skal forholde sig til et menneske med angst, og så vil den viden, som findes i denne bog være god at ha’ i baggagen.

Selvom der findes masser af litteratur om angst, og selvom der uden tvivl tales mere om begrebet i diverse medier nu end for bare 20 år siden, så føler jeg alligevel, at det er et emne, der på det personlige hverdagsplan er belagt med en del fordomme.

Hvis man f.eks. har en kollega, der i bestemte situationer konsekvent ”opfører sig mærkeligt”, hvor stor er sandsynligheden så for, at man spørger vedkommende om, hvordan han/hun har det, og forsøger at finde ud af hvad der evt. ligger bag opførslen? Min erfaring er, at man i de fleste sammenhænge bare bliver enige om, at vedkommende er lidt ’speciel’. Måske kunne en basal viden om angstsymptomer, og hvad der forårsager dem, være nyttig i sådan en situation, så man i stedet kunne prøve at hjælpe hinanden og samtidig forsøge at udrydde fordommene.

Se også relevant uddannelse: Kognitivbaseret Mindfulness