Danmark burde have en trivselsminister - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Danmark burde have en trivselsminister

Tiden er inde til at Danmark i lighed med flere andre lande får en trivselsminister, mener Martin Seligman. Læs mere i denne artikel.

trivselsminister

Tiden er inde til at Danmark i lighed med flere andre lande får en trivselsminister, mener Martin SeligmanHvis man for 30 år siden havde foreslået, at Danmark skulle have en trivselsminister, var der næppe nogen, der havde taget det alvorligt. Men nu er tiden en helt anden, mener professor Martin Seligman, grundlæggeren af positiv psykologi.

Kom på konference med Martin Seligman om positiv psykologi. Læs mere her. 

“Steder som Dubai og Ecuador har i dag en trivselsminister, og det er fordi mange trivselsproblemer går på tværs af transport, arbejde, retssystemet, militæret osv. Så jeg tror, at man kan have en god sag, hvis man vil oprette et trivselsministerium i et virkelig moderne land som Danmark”, siger Martin Seligman.

Han er sammen med en række kolleger netop i færd med at udarbejde en liste over lande, som enten har en minister for lykke og trivsel eller har en tydelig national forpligtelse til at måle og skabe trivsel.

Der er seks lande på den liste, nemlig Forenede Arabiske Emirater, Mexico, Kazakhstan, Costa Rica, Portugal og Bhutan. Og så er der syv lande, som initiativtagerne mener er tæt på at opfylde kravene: New Zealand, Skotland, Ecuador, Island, Paraguay, Storbritannien og Rwanda.

Der er to grunde til, at ingen ville have taget det alvorligt, hvis man for 30 år siden havde foreslået et trivselsministerium, eller at trivsel skulle være et mål for dansk politik. Den ene er, at trivsel ikke var målbart. Alle de målinger vi kendte handlede om elendighed. Og for det andet var der ingen veldokumenterede metoder, for at øge trivsel. Alle metoder, både farmakologiske og psykologiske, handlede om at reducere elendighed. Men over de sidste 30 år er trivsel blevet lige så målbart som depression og angst. Og der er nu metoder, som kan bruges både i skoler, på arbejdspladser og personligt, som vi ved øger trivsel. Dermed er det blevet langt mere realistisk at oprette et ministerium for trivsel”, siger Martin Seligman.

Hans Henrik Knoop, som er en af de mest markante forskere inden for positiv psykologi herhjemme, forklarer, at i Danmark er idealet om trivsel eksplicit forankret i flere forskellige ministerier.

Statsministeriet har det faktisk som en prioritet, og det samme gælder Børne- og Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet for blot at nævne nogle af dem. Så vi har mange indgange til det, men vi har endnu ikke en trivselsminister. Ordet kan måske også have en underlig klang. Men når man har en økonomiminister, som arbejder for materiel rigdom, ville det vel ikke være særlig underligt også at have én, der tager sig af den immaterielle rigdom. Men vi er ikke nået helt dertil endnu”, siger Hans Henrik Knoop.

Vil du vide mere om positiv psykologi, så kom med på vores store positiv psykologi konference med Martin Seligman. Læs mere om dagen her. 

Relevante arrangementer

De primitive refleksers betydning for læringsparathed
Kursus

De primitive refleksers betydning for læringsparathed

Jylland & Sjælland

Tag med på dette udbytterige kursus, hvor vi sammen med neurologisk kiropraktor, Lene Munck, stiller skarpt på primitive reflekser og deres betydning for børns udvikling og læringsparathed.

På kurset bliver du bl.a. beriget med:

Teori om nervesystemets udvikling Teori om udviklingen af de primitive reflekser og deres betydning for hjernens og nervesystemets grundtilstand Teori om de primitive refleksers betydning for udviklingen ift. motoriske og sociale kompetencer Gennemgang af udvalgte primitive reflekser, som du lærer at undersøge og træne vha. fysiske øvelser

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Kaos og uhensigtsmæssig adfærd i skolen – temadag med Rasmus Alenkær
Temadag

Kaos og uhensigtsmæssig adfærd i skolen – temadag med Rasmus Alenkær

Jylland & Sjælland

Oplev Rasmus Alenkær – psykolog, ph.d. og tidligere lærer – når han på denne givende temadag stiller skarpt på børns trivsel i grundskolen, herunder særligt på hvordan vi går fra kaos i klassen til ro og tryghed.

Med fra dagen får du bl.a. viden om:

Hvordan hjernen fungerer, og hvordan du – med en neurologisk vinkling – kan forstå børns uro og uhensigtsmæssige adfærd Hvordan du skaber ro i klassen, når bølgerne går lidt for højt Hvordan forældrene kan støtte op om ro og tryghed i skolen Hvordan du passer på dig selv i dit arbejde

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Angst og ængstelighed hos børn
Kursus

Angst og ængstelighed hos børn

Jylland & Sjælland

Hvordan kan du som fagperson bedst hjælpe børn, der er angste eller ængstelige? Det stiller vi skarpt på med denne praksisnære kursusdag, der tager afsæt i den neurosekventielle tilgang og bl.a. fokuserer på kropsorienterede metoder.  

Du bliver undervist af psykolog med speciale i angstlidelser hos børn, Stine Hæksamt psykolog, Marianna Horsholm. 

Med fra dagen får du bl.a.: 

Den nyeste viden om ængstelige og angste børn  Let anvendelige og ressourcefokuserede redskaber til, hvordan du stimulerer, udfordrer og støtter overbekymrede eller ængstelige børn  Kognitive redskaber til at hjælpe børn med at eksternalisere angsten, herunder “Monstermanualen”  Inspiration til, hvordan du bruger “Frydlege” til at styrke børns følsomme nervesystem  Konkrete og praktiske metoder til at understøtte den følelsesmæssige og sociale udvikling hos børn med ængstelighed og angst 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Psoas – sjælens muskel
Kursus

Psoas – sjælens muskel

Jylland & Sjælland

Psoasmusklen, også kaldet følelsernes muskel, kan blive påvirket, når vi er i en stresset eller presset situation og give gener som f.eks. smerter i lænd, lyske, mave og underliv. På dette kursus sætter vi fokus på psoasmusklens funktion og betydning samt på, hvordan kropslige øvelser kan afhjælpe belastninger af psoas.

Du bliver undervist af fysioterapeut og åndedrætsekspert, Lotte Paarup, som giver dig:

Viden om psoasmusklen og dens betydning for mental og fysisk sundhed Indsigt i, hvordan følelser og mentale belastninger påvirker psoas gennem reaktioner i nervesystemet Kendskab til symptomer på en dysfunktionel psoas – hvad skal vi være opmærksomme på? Introduktion til øvelser, der gennem åndedræt, bevægelse, afspænding og bindevævsarbejde er med til at forløse en belastet psoas Viden om diaphragmas (åndedrætsmusklens) store betydning ift. psoas, herunder indføring i forskellige vejrtrækningsteknikker

Udsolgt i Silkeborg

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere