Danmark burde have en trivselsminister - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Danmark burde have en trivselsminister

Tiden er inde til at Danmark i lighed med flere andre lande får en trivselsminister, mener Martin Seligman. Læs mere i denne artikel.

trivselsminister

Tiden er inde til at Danmark i lighed med flere andre lande får en trivselsminister, mener Martin SeligmanHvis man for 30 år siden havde foreslået, at Danmark skulle have en trivselsminister, var der næppe nogen, der havde taget det alvorligt. Men nu er tiden en helt anden, mener professor Martin Seligman, grundlæggeren af positiv psykologi.

Kom på konference med Martin Seligman om positiv psykologi. Læs mere her. 

“Steder som Dubai og Ecuador har i dag en trivselsminister, og det er fordi mange trivselsproblemer går på tværs af transport, arbejde, retssystemet, militæret osv. Så jeg tror, at man kan have en god sag, hvis man vil oprette et trivselsministerium i et virkelig moderne land som Danmark”, siger Martin Seligman.

Han er sammen med en række kolleger netop i færd med at udarbejde en liste over lande, som enten har en minister for lykke og trivsel eller har en tydelig national forpligtelse til at måle og skabe trivsel.

Der er seks lande på den liste, nemlig Forenede Arabiske Emirater, Mexico, Kazakhstan, Costa Rica, Portugal og Bhutan. Og så er der syv lande, som initiativtagerne mener er tæt på at opfylde kravene: New Zealand, Skotland, Ecuador, Island, Paraguay, Storbritannien og Rwanda.

Der er to grunde til, at ingen ville have taget det alvorligt, hvis man for 30 år siden havde foreslået et trivselsministerium, eller at trivsel skulle være et mål for dansk politik. Den ene er, at trivsel ikke var målbart. Alle de målinger vi kendte handlede om elendighed. Og for det andet var der ingen veldokumenterede metoder, for at øge trivsel. Alle metoder, både farmakologiske og psykologiske, handlede om at reducere elendighed. Men over de sidste 30 år er trivsel blevet lige så målbart som depression og angst. Og der er nu metoder, som kan bruges både i skoler, på arbejdspladser og personligt, som vi ved øger trivsel. Dermed er det blevet langt mere realistisk at oprette et ministerium for trivsel”, siger Martin Seligman.

Hans Henrik Knoop, som er en af de mest markante forskere inden for positiv psykologi herhjemme, forklarer, at i Danmark er idealet om trivsel eksplicit forankret i flere forskellige ministerier.

Statsministeriet har det faktisk som en prioritet, og det samme gælder Børne- og Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet for blot at nævne nogle af dem. Så vi har mange indgange til det, men vi har endnu ikke en trivselsminister. Ordet kan måske også have en underlig klang. Men når man har en økonomiminister, som arbejder for materiel rigdom, ville det vel ikke være særlig underligt også at have én, der tager sig af den immaterielle rigdom. Men vi er ikke nået helt dertil endnu”, siger Hans Henrik Knoop.

Vil du vide mere om positiv psykologi, så kom med på vores store positiv psykologi konference med Martin Seligman. Læs mere om dagen her. 

Relevante arrangementer

3 faglige og praksisnære dage om autisme og angst
3-dages kursus

3 faglige og praksisnære dage om autisme og angst

Jylland & Sjælland

Børn og unge med autisme oplever ofte at få tillægsdiagnoser, bl.a. angst. På dette dybdegående 3-dages kursus opnår du viden og praksisnære redskaber, som gør dig i stand til at afhjælpe angsten hos disse børn og unge, samtidig med at du har blik for autismen og de særlige omstændigheder, den giver.

Din underviser er psykolog, Louise Sandholdt Trip, som bl.a. beriger dig med:

Viden om kernesymptomer og kendetegn ved autisme Viden om camouflageprofilen (også kendt som pigeprofilen) Grundlæggende viden om hjernen, angst og signalstoffer Viden om udvikling af angst og forskellen på angst og frygt Viden om udfordringen ved angst og autisme Kognitive og metakognitive redskaber Redskaber til eksponering Redskaber til social træning

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Prisen er inklusiv 2 overnatninger under kursusforløbet.

Læs mere
ADHD og kriminel risikoadfærd – Fra viden til handling
Kursus

ADHD og kriminel risikoadfærd – Fra viden til handling

Jylland & Sjælland

Få kompetencer til at arbejde med den kriminelle risikoadfærd, som mange ADHD-diagnosticerede borgere udviser, og hjælp dem til at holde sig fra en kriminel løbebane.

Med kurset får du en dag spækket med ekspertviden og praksisnære redskaber, og efter kurset vil du bl.a. have opnået:

Viden om ADHD og hjernemæssige implikationer af lidelsen Viden om, hvordan eksperterne diffentialdiagnosticerer på hjerneniveau Viden om årsager til ADHD og årsagssammenhænge mellem lidelsen og kriminalitet Viden om risikovurdering Praksisnære redskaber til at forebygge, at borgerne ender i kriminalitet Praksisnære redskaber til at samarbejde med borgerne om anvendelse af metoder til at regulere arousal-niveau

Du bliver undervist af hjerneforsker, Albert Gjedde, specialist i neuropsykologi, Louise Brückner, og specialpsykolog, Stine Bjerrum Møller.

 

Læs mere
Giv børn og unge med medfødte alkoholskader de bedst mulige udviklingsbetingelser
Kursus

Giv børn og unge med medfødte alkoholskader de bedst mulige udviklingsbetingelser

Jylland & Sjælland

Møder du i dit arbejde børn med medfødte alkoholskader? Så har vi et kursus, der klæder dig godt på til at kunne møde og støtte børnene, så de får de bedst mulige livsbetingelser.

På kurset bliver du undervist af børnepsykolog, Helle Kjærgård, og ergoterapeut, Connie Nissen, og de giver dig bl.a. indgående viden om:

Hvordan alkohol påvirker fostret Det nyfødte barn og dets sanser Konsekvenser ift. den kognitive udvikling, herunder ligheder med autisme og ADHD Miljøets betydning for udviklingen og vigtigheden af stabile ydre omgivelser Sanseintegration Neurologien som grundlag for det pædagogiske arbejde

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Online seminar med professor Atle Dyregrov
Online seminar

Online seminar med professor Atle Dyregrov

Fyn, Jylland & Sjælland

Unikt online seminar med professor, Atle Dyregrov! Få kompetencer til at støtte og forebygge komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge med dette online seminar, som løber fra kl. 9-16 den 14. december 2020. Du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og Atle Dyregrov bidrager bl.a. med:

Viden om, hvordan hhv. en naturlig og en kompliceret sorgproces forløber, og hvordan det viser sig hos børn og unge Viden om, hvilke konsekvenser en naturlig og en kompliceret sorg har for børn og unges udvikling, indlæring og relationer Redskaber til, hvordan du som fagprofessionel kan være med til at hjælpe barnet eller den unge igennem sorgprocessen Redskaber til, hvordan du kan forebygge en kompliceret sorgreaktion

Linket er personligt og må IKKE deles eller videresendes.

Læs mere