Danmark burde have en trivselsminister - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Danmark burde have en trivselsminister

Tiden er inde til at Danmark i lighed med flere andre lande får en trivselsminister, mener Martin Seligman. Læs mere i denne artikel.

trivselsminister

Tiden er inde til at Danmark i lighed med flere andre lande får en trivselsminister, mener Martin SeligmanHvis man for 30 år siden havde foreslået, at Danmark skulle have en trivselsminister, var der næppe nogen, der havde taget det alvorligt. Men nu er tiden en helt anden, mener professor Martin Seligman, grundlæggeren af positiv psykologi.

Kom på konference med Martin Seligman om positiv psykologi. Læs mere her. 

“Steder som Dubai og Ecuador har i dag en trivselsminister, og det er fordi mange trivselsproblemer går på tværs af transport, arbejde, retssystemet, militæret osv. Så jeg tror, at man kan have en god sag, hvis man vil oprette et trivselsministerium i et virkelig moderne land som Danmark”, siger Martin Seligman.

Han er sammen med en række kolleger netop i færd med at udarbejde en liste over lande, som enten har en minister for lykke og trivsel eller har en tydelig national forpligtelse til at måle og skabe trivsel.

Der er seks lande på den liste, nemlig Forenede Arabiske Emirater, Mexico, Kazakhstan, Costa Rica, Portugal og Bhutan. Og så er der syv lande, som initiativtagerne mener er tæt på at opfylde kravene: New Zealand, Skotland, Ecuador, Island, Paraguay, Storbritannien og Rwanda.

Der er to grunde til, at ingen ville have taget det alvorligt, hvis man for 30 år siden havde foreslået et trivselsministerium, eller at trivsel skulle være et mål for dansk politik. Den ene er, at trivsel ikke var målbart. Alle de målinger vi kendte handlede om elendighed. Og for det andet var der ingen veldokumenterede metoder, for at øge trivsel. Alle metoder, både farmakologiske og psykologiske, handlede om at reducere elendighed. Men over de sidste 30 år er trivsel blevet lige så målbart som depression og angst. Og der er nu metoder, som kan bruges både i skoler, på arbejdspladser og personligt, som vi ved øger trivsel. Dermed er det blevet langt mere realistisk at oprette et ministerium for trivsel”, siger Martin Seligman.

Hans Henrik Knoop, som er en af de mest markante forskere inden for positiv psykologi herhjemme, forklarer, at i Danmark er idealet om trivsel eksplicit forankret i flere forskellige ministerier.

Statsministeriet har det faktisk som en prioritet, og det samme gælder Børne- og Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet for blot at nævne nogle af dem. Så vi har mange indgange til det, men vi har endnu ikke en trivselsminister. Ordet kan måske også have en underlig klang. Men når man har en økonomiminister, som arbejder for materiel rigdom, ville det vel ikke være særlig underligt også at have én, der tager sig af den immaterielle rigdom. Men vi er ikke nået helt dertil endnu”, siger Hans Henrik Knoop.

Vil du vide mere om positiv psykologi, så kom med på vores store positiv psykologi konference med Martin Seligman. Læs mere om dagen her. 

Relevante arrangementer

Følelsesmæssig forurening på arbejdet
Kursus

Følelsesmæssig forurening på arbejdet

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus målrettet ledere og HR-medarbejdere, hvor dagen er centreret omkring det gode arbejdsmiljø – mere specifikt, hvordan du er med til at sikre, at de negative følelser og stemninger ikke får magten på arbejdspladsen i form af følelsesforurening.

Dagens underviser er mentalsundhedsekspert og sociolog Rikke Østergaard, som sikrer dig et fagligt udbytte bestående af bl.a.:

Forståelse af, hvordan følelser og adfærd smitter i organisationer Viden om tredjegradssmitte – hvordan vi mennesker smitter hinanden med følelser og adfærd i tre led Redskaber til, hvordan du som leder spotter følelsesforurening Redskaber til, hvordan du som leder undgår følelsesmæssig ”hijacking” i vigtige beslutningsprocesser Redskaber til, hvordan du som leder holder hjernen skarp og får vendt følelsesmæssig forurening til et godt arbejdsmiljø
Læs mere
Omsorgstræthed – en realitet i det pædagogiske arbejde
Kursus

Omsorgstræthed – en realitet i det pædagogiske arbejde

Jylland & Sjælland

Arbejder du med børn/unge i alderen 5-15 år, og oplever du, at det pædagogiske arbejde kan tære meget på energien?

Så er det værd at kigge på dette kursus, hvor vi – med afsæt i mentaliseringsbegrebet – beskæftiger os med omsorgstræthed i det pædagogiske arbejde.

I spidsen for kurset står Rikke Smedegaard Hansen, pædagog, og Sarah Long Johnsson, cand.pæd.pæd.psych. og psykoterapeut. De to kommer bl.a. omkring:

Omsorgstræthed i det pædagogiske flet – hvorfor opstår det, og hvorfor skal vi have fokus på det? Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen Pseudomentalisering og mentaliseingssvigt – modreaktioer samt håndtering af dette Hvordan vi stiller krav, der matcher børnenes udviklingsalder Konkrete redskaber og øvelser
Læs mere
Traumer og traumereaktioner
Kursus

Traumer og traumereaktioner

Jylland & Sjælland

I oktober og december byder vi inden for på dette kursus, som lærer dig om den traumebevidste tilgang (TBT) og bl.a. sætter dig i stand til at støtte borgere med traumereaktioner.

Du kommer i fagligt kompetent selskab med speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann, som sikrer, at du bl.a. tager fra kurset med:

Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis – i regionalt eller kommunalt regi
Læs mere
Når sanserne skaber kaos
Kursus

Når sanserne skaber kaos

Jylland & Sjælland

Vær med, når vi byder inden for på dette praksisnære kursus om sanseintegration hos børn og unge med udviklingsforstyrrelser.

Dagen igennem bliver du undervist af Oliver Laage, fysioterapeut og specialist inden for bl.a. børn og unge med ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression, psykose og stress.

Efter kurset har du fået:

En grundlæggende forståelse for, hvordan sanseintegration og nervesystemet påvirker hinanden Inputs til, hvordan du opbygger sensoriske strategier på en nysgerrig, anerkendende og kreativ måde Konkrete sensoriske værktøjer og strategier Konkrete redskaber til at udvikle og vurdere indsatser, både som professionel og i samarbejde med barnet eller den unge
Læs mere