Distanceledelse er ledelse til selvledelse - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Distanceledelse er ledelse til selvledelse

I et virtuelt team med distanceledelse er det vigtigt, at du kan skabe selvledelse blandt dine medarbejdere. Læs hvorfor og hvordan i denne artikel.

Artikelbillede_600x450px_Ledelse1
Artikelserie 2 ud af 3 af: Lars Pedersen, forfatter af bogen “Er der en leder til stede?“En distanceleder må have opmærksomhed og indsatser rettet mod flere interessenter samtidig. Derfor er det afgørende, at den enkelte distanceleder har mod og vilje til at distribuere sin ledelse – dele den med andre. Ledelsesansvaret er entydigt lederens både i nærvær og på distancen, men i udførelsen i den enkelte medarbejders fortolknings- og handlerum må ledelseskompetencer og -kraft være hos medarbejderen.

Ledere og medarbejdere hvis vilkår er at få en helt eller delvis virtuel organisation til at fungere effektivt, må derfor have fokus rettet kompasset rundt.

Hele vejen rundt

selvledelse

Ledelse indad er ledelse af dig selv. Denne retning har fokus på, hvordan du balancerer dine personlige værdier og forståelser af, hvad god ledelse er i forhold til din daglige adfærd og dine prioriteringer. Tager du ansvar for hele din organisation på en sådan måde, at du både i nærhed og på distancen opleves at være oprigtig, tydelig og i balance? Prioriterer du tid til refleksion og sparring, således at du kan udvikle og kvalificere din ledelsesmæssige faglighed og/eller samarbejdskompetencer til at styrke sammenhængskraften på tværs af arbejdssteder?

Ledelse opad er at informere og påvirke sin chef. Sådan fungerer langt de fleste arbejdspladser. Der er situationer, hvor også du som medarbejder eller projektdeltager har brug for din leder til at få et råd, til at vende dine tanker eller til at kvalificere en beslutning, du skal tage. Det har vi alle behov for. Også den leder, du har på distancen. Hun har brug for, at du fra din position gør ledelse mulig. Distancemedarbejderen må bistå sin leder med informationer og fortolkninger af sit fortolknings- og handlerum, der hvor han/hun befinder sig i den kommunale, regionale eller statslige organisation. Når du leder opad, bygger du bro. Og jo bedre brobygger du er, jo mere sammenhængskraft kan I opnå.

Ledelse til siden er at samarbejde med og påvirke kolleger positivt til at I når jeres mål. Som distanceleder er du formentlig meget afhængig af, at der på det enkelte arbejdssted er et lokalt lederskab, som du må kunne fungere sammen med. Du har brug for ambassadører på institutioner og skoler eller i andre forvaltninger. En god ambassadør er din fortrolige. En, der forstår den mission og strategi du er ansvarlig for at rulle ud over for borgerne og det omgivende samfund.

Ledelse nedad er den direkte ledelse over for dine medarbejdere. Samtidig er det den enkelte distancemedarbejders borgervendte kommunikation med den syge, den gamle, eleven eller virksomhedsejeren – borgere der på vidt forskellige felter ønsker/kræver at få netop deres behov opfyldt. I ledelse nedad må lederen tale med sine distancemedarbejdere om, hvad disse har behov for at blive informeret om fra deres lokation, for at de kan udøve en relevant ledelse. De selvledende medarbejder må fra distancen gøre din ledelse mulig – de skal opfordres til at lede opad.

Relevante spørgsmål som skaber et godt grundlag

Når man arbejder som distanceleder, skal man kunne opbygge et åbent, tillidsfuldt og afstemt samarbejde med ens medarbejdere. Da man ikke er i nærheden af dem, bliver dette Alpha og Omega. Man kan med fordel stille en række spørgsmål til medarbejderne fra starten af, så der bliver skabt et godt grundlag for samarbejdet. Læs spørgsmålene her.

Relevante arrangementer

Fra tabu til tema – seksualitet hos voksne med udviklingshæmning
Kursus

Fra tabu til tema – seksualitet hos voksne med udviklingshæmning

Jylland & Sjælland

Deltag på denne kursusdag og bliv klogere på, hvorfor seksualitet er et vigtigt element i livskvaliteten hos borgere med udviklingshæmning.

Opnå bl.a. viden om:

Relevante lovgivninger og retningslinjer, du som omsorgsmedarbejder skal forholde dig til – Hvad må jeg? Hvad kan jeg? Hvad skal jeg? Seksuel grænseoverskridende adfærd, og hvordan du kan være med til at forebygge seksuelle overgreb Redskaber til at takle seksuelle tilbøjeligheder, der afviger fra normen De forskellige niveauer og metoder for vejledning og støtte – Hvordan griber jeg det an? Hvordan du kan være med til at skabe et seksualvenligt miljø på din arbejdsplads

Få meget mere at vide om dagen lige herunder.

Læs mere
Sprogtilegnelse hos to- og flersprogede børn
Kursus

Sprogtilegnelse hos to- og flersprogede børn

Jylland & Sjælland

Lær at skabe stimulerende rammer for flersprogede børns sprogudvikling, når vi byder indenfor på denne temadag med lingvist og direktør hos Sprogklar, Justin Markussen Brown.

Når du deltager på temadagen, opnår du bl.a.:

Viden om de nyeste forskningsresultater på området Viden om de forskellige måder at være to- eller flersproget barn på Forståelse af de udfordringer, der kan opstå for flersprogede børn Indsigt i, hvordan du i det pædagogiske arbejde skaber gode rammer for børnene Viden om den vigtige forældrevejledning i forhold til flersprogethed

Find meget mere info herunder.

Læs mere
Den 25. socialretlige konference
Konference

Den 25. socialretlige konference

Fyn

Sæt kryds i kalenderen og tag med på den vidensspækkede 25. socialretlige konference, hvor vi stiller skarpt på, hvor socialretten bevæger sig hen, hvilke udviklingsmuligheder der er, og hvordan vi sikrer borgernes rettigheder endnu bedre.

Foruden rig mulighed for at netværke byder konferencen på en lang række interessante oplæg og debatter, og i løbet af konferencens 2 dage kan du bl.a. opleve jurist og partner i Embedsværket Sanne Møller, borgerrådgiver Kresten Gaub, Ankestyrelsen, Dansk Socialrådgiverforening og tænketanken Justitia.

 

Læs mere
Psykisk vold
Kursus

Psykisk vold

Jylland & Sjælland

Få kompetencer til at stå stærkere i arbejdet med at hjælpe mennesker udsat for psykisk vold. På denne kursusdag stiller psykolog Signe M. Hegestand skarpt på psykisk vold, når hun bl.a. bidrager med viden om:

De forskellige psykiske voldsformer, blandt andet manipulation, projektion og isolation Faresignaler og opmærksomhedspunkter – hos voksne og børn, herunder indsigt i voldens ”normaliseringsproces” Forældre i højkonflikt – hvordan holder du fokus og sikrer, at du ikke bliver en ”brik” i spillet? Desuden fokus på forældrefremmedgørelse Voldens dynamikker – og hvordan det er muligt at bryde med en voldelig relation Viden om, hvordan du bedst støtter, rådgiver og henviser til den rette hjælp – herunder hvilken praksis det er muligt at implementere her og nu, og hvilke udfordringer der kan være i forhold til det
Læs mere