Fremtidens leder med Anne Skare Nielsen og Henrik Good Hovgaard - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Fremtidens leder med Anne Skare Nielsen og Henrik Good Hovgaard

Vi har talt med de to fremtidsforskere Anne Skare Nielsen og Henrik Good Hovgaard om, hvordan du bliver fremtidens leder.

fremtidens leder

Fremtidens leder har mange udfordringer. I følgende artikel kan du høre mere om, hvordan du som leder, leder din organisation og dine medarbejdere “fra mere til bedre”. Det er  to af verdens bedste fremtidsforskere fra Future Navigator Anne Skare Nielsen og Henrik Good Hovgaard, som du kan høre i interviewene nedenfor.Vil du lære endnu mere fra Anne Skare Nielsen og Henrik Good Hovgaard, så kom med på vores kursus “Fremtids-fokuseret ledelse” den 27. maj 2019 på Scandic Kolding.

Læs mere om dagen her. 

Den offentlige leders største udfordring: at være visionær

Hvad er de store udfordringer, som fremtidens leder i det offentlige står over for? Hør svaret herunder.

Anne Skare Nielsen og Henrik Good Hovgaard peger på, hvor vigtigt det er for lederne af have visioner.

Der er så mange muligheder for at gribe tidens trends og lave en offentlig sektor, som kan meget mere og bedre end den, som vi ser i dag. Men lederne ser ofte en fremtid for sig, hvor man går fra mere til mindre: Man tror, at man får flere store opgaver, flere ældre og der kommer mange forskellige kulturer med flere specielle behov. Men den eneste løsning, man hører, er, at vi skal løbe hurtigere, og vi skal spare en masse penge. Den største udfordring er mangel på visionshøjde”,  lyder det fra Anne Skare Nielsen


Lederen skal finde sin egen måde at være leder på

Hvad kendetegner fremtidens leder? Hør svaret herunder.

Anne Skare Nielsen og Henrik Good Hovgaard understreger, at lederen ikke længere skal være en autoritet i toppen af magtpyramiden, men være en person, medarbejderen kan spejle sig i. Lederen skal være etisk orienteret og være god til at lytte og god til at eksperimentere. Og så skal han finde sin egen måde at være leder på, lyder nogle af budene fra de to.


Se også relevant kursus: Fremtids-fokuseret ledelse

Lederen skal vide hvad der er ligegyldigt

Er der bestemte redskaber man kan benytte sig af for at blive en god leder? Hør svaret herunder.

På grund af den stigende kompleksitet i samfundet, skal man som leder kunne se,  hvad der “rager mig allermest og hvad der ikke rager mig en dyt”, som Henrik Good Hovgaard udtrykker det. For ellers brænder man sit lys i begge ender og bliver ramt af stress.

Anne Skare Nielsen tilføjer, at man i bestemte situationer skal kunne give lederrollen fra sig.


Vi skal udfordre idéen om at vi har for lidt

Hvordan skal den gode offentlige leder gebærde sig i et miljø, der bliver mere og mere presset på økonomien? Det har vi spurgt Anne Skare Nielsen og Henrik Good Hovgaard fra Future Navigator om, men de to godtager ikke præmissen for spørgsmålet. De peger på, at verden aldrig har været rigere end nu.

Man skal udfordre den her grundtanke om, at vi har for lidt, for det passer simpelthen ikke. Hvis vi f.eks. nedbryder siloerne og gør arbejdsstrukturerne mere flydende, kan vi måske løse problemerne meget hurtigere og mere effektivt og med færre ressourcer, end vi før har gjort”, siger Anne Skare Nielsen.

Se også relevant kursus: Fremtids-fokuseret ledelse

Relevante arrangementer

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere