Undgå Overdrevent Grubleri - Få Styr På Dine Tankeprocesser
Angst kurser og uddannelser ved Seminarer.dk
Artikel

Undgå Overdrevent Grubleri – Løsningen Kan Findes i Metakognitiv Terapi

Er du fanget i et uendeligt loop af grublerier? I denne artikel udforsker vi, hvordan grubleri kan forvandle sund refleksion til en byrde af vedvarende negative tanker. Vi dykker ned i metakognitiv terapi, og hvordan værktøjer fra denne terapiform kan hjælpe dig med at håndtere dette almindelige, men udfordrende, mentale fænomen.

Af Seminarer.dk
grubleri

Undgå overdrevent grubleri

Menneskehjernen er en fascinerende, kompleks maskine, der konstant bearbejder oplysninger, løser problemer og genererer kreative tanker. Men nogle gange kan denne proces krydse linjen fra sund refleksion til besværligt grubleri.

Grubleri er kendetegnet ved overdreven eller vedvarende negative tanker, der ofte kan føre til stress, angst og depression. Disse grublerier kan nemt blive til en uudholdelig byrde, der holder os fast i en negativ spiral, hvor vi er fanget i vores egne hoveder, fanget i et uendeligt loop af bekymringer og tvivl.

Metakognitiv terapi: Vejen ud af grubleri

Når vi oplever grubleri, kan det føles som om vi er fanget i en labyrint af negative tanker. Vi går i cirkler, fastlåst i bekymringer og tvivl, ude af stand til at finde en vej ud. Denne uudholdelige situation kan føre til angst, stress, og i værste fald depression. Hvordan kan vi bryde fri? Et effektivt redskab i denne proces kan være metakognitiv terapi.

Metakognitiv terapi er en psykologisk tilgang, der fokuserer på vores tanker om tanker – vores metakognition. I stedet for at forsøge at ændre de negative tanker selv, søger metakognitiv terapi at ændre vores forhold til disse tanker. Dette indebærer at indse, at vi ikke er vores tanker. Vi er de observerende væsener bag tankerne, og vi kan vælge, hvordan vi reagerer på dem.

I forbindelse med grubleri kan metakognitiv terapi hjælpe os med at forstå, at vores grublerier er midlertidige og forbigående fænomener. De er ikke absolutte sandheder eller uundgåelige virkeligheder, men snarere flygtige tanker, der kommer og går. Ved at forstå dette, kan vi begynde at reducere deres magt over os.

Metakognitiv terapi tilbyder også praktiske værktøjer til at bryde cyklusen af grubleri. Disse inkluderer teknikker som opmærksomhedsomstilling, hvor man lærer at flytte sin opmærksomhed væk fra de grublende tanker, og metakognitive strategier, der hjælper med at udfordre og ændre vores tanker om grubleri.

For eksempel, i stedet for at bekæmpe en grublende tanke eller at forsøge at undertrykke den, opfordrer metakognitiv terapi til at iagttage tanken objektivt, som en tilskuer, og anerkende, at det bare er en tanke, der vil passere. Denne tilgang kan hjælpe med at lindre den angst, der kommer fra fastlåst tænkning, og skabe plads til mere positive og konstruktive tankeprocesser.

Ved at lære at styre vores opfattelse af grublerier, og ved at arbejde med vores metakognition, kan metakognitiv terapi hjælpe os med at bryde fri af fastlåst tankegang og navigere i livet med større lethed og ro.

Studie bekræfter effektiviteten af metakognitiv terapi

Et nyere studie fra 2018 offentliggjort i BJPsych Open illustrerer effektiviteten af metakognitiv terapi i forhold til kognitiv adfærdsterapi i behandlingen af voksne med generaliseret angstlidelse.

Studiet fandt, at patienter, der modtog metakognitiv terapi, oplevede en signifikant reduktion i symptomer på angst i forhold til dem, der modtog kognitiv adfærdsterapi. Desuden opretholdt dem, der modtog metakognitiv terapi, deres forbedringer over tid i højere grad end dem i kognitiv adfærdsterapi-gruppen.

Efter 2 år var resultatet at 65% af dem som modtog metakognitiv terapi var angstfrie, 38% af dem som modtog kognitiv terapi var angstfrie, og i kontrolgruppen var ingen blevet angstfrie.

Resultaterne understreger styrken i metakognitiv terapi som en effektiv behandling for angst, og fremhæver dets potentiale for at skabe varige ændringer i patienters forhold til deres tanker. Dette er særligt relevant for dem, der kæmper med grubleri, da metakognitiv terapi har vist sig effektiv i at hjælpe individer med at bryde deres cyklus af vedvarende negative tanker.

Metakognitiv Terapi Uddannelser

Hos Seminarer.dk tilbyder vi tre forskellige uddannelser inden for metakognitiv terapi, der kan hjælpe dig med at lære disse effektive teknikker og dele dem med andre.

  1. Metakognitiv terapi: Denne uddannelse fokuserer på de grundlæggende principper og teknikker i metakognitiv terapi. Du vil lære at anvende disse teknikker i praksis og hjælpe dine klienter med at bryde ud af deres grublerier.
  2. Metakognitiv terapi for angst: Denne specialiserede kursus er designet til at hjælpe dig med at forstå og adressere de specifikke udfordringer, der er forbundet med angst. Du vil lære metakognitive teknikker, der er specifikt designet til at håndtere og overvinde angst.
  3. Tredje bølge kognitiv terapi: Dette er en avanceret uddannelse, der tager et dybere dyk ned i metakognitiv terapi samt andre relaterede tilgange som mindfulness og accept og forpligtelse terapi (ACT). Du vil lære at anvende en bred vifte af teknikker til at hjælpe dine klienter med at håndtere en række psykiske udfordringer, herunder grubleri.

Bryd med overdrevent grubleri

Grubleri kan være en kraftig hindring for mental velvære, men det behøver ikke at være en livstidssituation. Gennem metakognitiv terapi kan vi lære at ændre vores forhold til vores tanker og bryde ud af de fastlåste tankegangsmønstre, der driver grubleri. Hvad enten du er en professionel inden for mental sundhed, der ønsker at hjælpe dine borgere, eller du bare ønsker at lære mere om din egen tankeproces, kan uddannelse i metakognitiv terapi være en værdifuld ressource.

Relevante arrangementer

Metakognitiv terapi
Kursusforløb

Metakognitiv terapi

Sjælland

Deltag på dette intensive kursusforløb om metakognitiv terapi, hvor du i løbet af 3 dage bliver klædt på til at benytte den metakognitive tilgang i dit arbejde med dine borgere/klienter. Du opnår bl.a.:

En dybere forståelse for metakognitive processer Konkrete metakognitive psykoterapeutiske redskaber, som du nemt kan anvende i praksis Metoder og teknikker ift., hvordan du tackler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/diagnose

Din underviser er psykolog og specialist i metakognitiv terapi Linda Burlan Sørensen.

Læs mere om vores metakognitiv terapi-kursusforløb herunder, og mød Linda Burlan Sørensen i introduktionsvideoen.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang
2-dages kursus

Metakognitiv terapi og angst: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Sjælland

Metakognitiv terapi og angst: Angst kan være lammende og gøre hverdagen uoverskuelig, hvis den får for meget magt. På dette udbytterige kursus får du viden om metakognitiv terapi, som er en af de tilgange, der har vist sig effektiv mod angst.

På kurset er der særligt fokus på social og generaliseret angst. Når du deltager på kurset, opnår du bl.a:

Viden om metakognitive processer, der skaber, vedligeholder og evt. forstærker social angst En gennemgang af kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) Konkrete og straks anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. borgerarbejdet Anbefalinger til, hvad omgivelserne bør eller ikke bør gøre for at yde den bedste støtte

Hele vejen igennem kommer du i selskab med den dygtige underviser Linda Burlan Sørensen, som er specialist i metakognitiv terapi. Frokost, middag og overnatning i enkeltværelse er inkluderet i prisen

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Vil du undervise i mindfulness eller bruge mindfulness som et redskab til at hjælpe dine borgere?

OBS: Opstartsmødet på Trin 1 er afholdt, men du kan stadig nå at få en plads på holdet! Det kræver blot, at du kan afsætte tid til at se det digitale indhold (ca. 11-12 timer). Kontakt os for at høre mere.

På disse mindfulnessuddannelser underviser cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt ikke blot i mindfulnesspraksis, men også i den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Udover undervisning i konkret mindfulnesspraksis får du således også undervisning i, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Vi udbyder både en grunduddannelse og mindfulnessinstruktøruddannelse (inkl. certificering).

Afhængigt af din mindfulness uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, bl.a. nervesystemet og affektsystemerne Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør Guidede meditationer

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere