Tredje bølge kognitiv terapi – uddannelse i metakognitiv terapi, mindfulness, CFT og ACT - Seminarer
Tredje bølge kognitiv terapi
Personlig udvikling
Uddannelse

Tredje bølge kognitiv terapi – uddannelse i metakognitiv terapi, mindfulness, CFT og ACT

Tag en uddannelse, der lader dig komme grundigt i dybden med terapiformerne i tredje bølge kognitiv terapi – også kaldet den metakognitive tilgang. 

Uddannelsen udfolder den metakognitive tilgang, mindfulness, Compassion Focused Therapy og Acceptance and Commitment Therapy i teori og praksis. 

På uddannelsen i tredje bølge terapi får du bl.a.: 

 • En grundig indføring i den metakognitive tilgang – hvad er det, og hvad kan den? 
 • Undervisning i terapiformerne, der tilhører tredje bølge kognitiv terapi, herunder Metakognitiv terapi, Mindfulness, Compassion Focused Therapy (CFT) & Acceptance and Commitment Therapy (ACT)  
 • Kendskab til de effektive arbejdsmodeller og værktøjer, som terapiformerne indeholder 
 • Konkrete metakognitive teori- og modelværktøjer  
 • Viden om metakognitive modeller, bevidsthedsniveauer og forsvarsmekanismer  
 • Adgang til forståelsesmodeller, øvelser, meditationer m.m., du kan anvende i dit eget arbejde 

Når du er færdig med uddannelsen, kan du anvende den metakognitive tilgang, mindfulness, CFT og ACT i dit arbejde. Undervejs vil du også komme til at arbejde med dig selv og få et personligt bevidsthedsløft. 

Hvad er tredje bølge kognitiv terapi?
Tredje bølge kognitiv terapi - den metakognitive bølge - står på skuldrene af de eksisterende bølger af kognitiv terapi, og der arbejdes ud fra de samme grundlæggende filosofier, psykologier og grundmodeller. Det unikke ved den metakognitive bølge er, at den fokuserer på, hvordan vi som mennesker møder det, der er, og hvilken holdning vi møder det med.

Den metakognitive bølge startede med mindfulness og er senere blev fulgt op af bl.a. medfølelsesfokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT). På denne uddannelse i tredje bølge kognitiv terapi får du undervisning i alle disse terapiformer.

Den metakognitive bølge er bl.a. særlig velegnet til mennesker, der er i et for højt alarmberedskab til at profitere af "almindelig" kognitiv terapi, men er effektiv for en lang række udfordringer, f.eks.:

• Angst
• Depression
• PTSD
• Socialfobi
• Spiseforstyrrelser
• Misbrugsproblematikker
• Stress eller kroniske smerter
• Lavt selvværd
• Højt alarmberedskab eller højt sårbarhedsniveau
• Udfordringer med følelsesregulering
• Behov for at styrke den indre balance generelt
Redskaber, der øger menneskers trivsel væsentligt
Overordnet fokuserer terapiformerne i bølgen på at hjælpe mennesker med at udvikle mere accept af negative tanker og følelser, mere fleksible strategier til håndtering af disse samt at lære at opdage og navigere efter egne værdier.

Med de værktøjer, du lærer på uddannelsen, vil du således efter endt uddannelse eksempelvis kunne arbejde med nedenstående med dine borgere:

Lære at acceptere ubehag, og lære færdigheder til at håndtere sådanne symptomer
Bryde cirklen af negative tanker og følelser
Identificere negative tankemønstre og optræning af færdigheder til at udfordre disse
Erstatte undgåelse, benægtelse og bekæmpelse af indre følelser med accept
Udvikle mere fleksible og adaptive strategier til håndtering af negative tanker og følelser
Øge accepten af problemstillinger og lidelse i sit liv
Ændre egne overbevisninger perspektiv egne tanker og følelser
Optræne selvberoligelse, tryghed og selvværd
Forpligte sig til at foretage nødvendige ændringer i egen adfærd
Opnå en øget psykologisk fleksibilitet
Arbejde med egne værdier og lære at anvende disse som ”fyrtårn”

Få et indblik i uddannelsen - og mød underviseren

Uddannelsens indhold

På uddannelsen undervises du i den tredje bølge, får en dybdegående indføring i den metakognitive tilgang, mindfulness, CFT og ACT samt viden om og adgang til de mange effektive øvelser og redskaber, der findes i disse terapiformer. 

På uddannelsen vil du bl.a. få: 

 • En grundig indføring i den metakognitive tilgang – hvad er det, og hvad kan den? 
 • Undervisning i terapiformerne, der tilhører tredje bølge kognitiv terapi: 
  • Metakognitiv terapi 
  • Mindfulness 
  • Compassion Focused Therapy (CFT) 
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)  
 • Kendskab til de effektive arbejdsmodeller og værktøjer, mindfulness, CFT og ACT indeholder 
 • Konkrete metakognitive teori- og modelværktøjer  
 • Viden om metakognitive modeller, bevidsthedsniveauer og forsvarsmekanismer  
 • Adgang til forståelsesmodeller, øvelser, meditationer, øvelser m.m., du kan anvende i dit eget arbejde 

… Og meget mere, så du bliver i stand til at anvende terapiformerne i den metakognitive tilgang efter endt uddannelse. 

Uddannelsen indgår også som en del af vores to-årige semesteropbyggede uddannelse i kognitiv terapi med afholdelse i efteråret 2024. 

Målgruppe og udbytte
Uddannelsen er målrettet dig som fagprofessionel, der er i kontakt med klienter eller borgere, såvel børn og unge som voksne, eller dig som arbejder inden for ledelse eller HR som leder eller som medarbejder. Dit fagområde kan f.eks. være inden for misbrugsbehandling, beskæftigelsesområdet, genoptræning, sundhedspleje eller som lærer, pædagog, socialpædagog, socialrådgiver, sygeplejerske eller lignende. Uddannelsen er også relevant for dig, som ønsker et løft af eget bevidsthedsniveau, eller som er interesseret i at anvende værktøjerne inden for metakognitiv terapi på dig selv.

Efter endt uddannelse kan du anvende den metakognitive tilgang, mindfulness, CFT og ACT i dit arbejde med borgere.

Uddannelsen er både aktuel, hvis du har viden om kognitiv terapi i forvejen, eller hvis du er interesseret i terapiformerne i den tredje bølge. Uddannelsen kan stå alene eller sammen med vores andre semestre på vores to-årige semesteropbyggede uddannelse i kognitiv terapi.
Når du har taget uddannelsen, kan du bl.a.:
Anvende en metakognitiv tilgang til arbejdet med dine borgere
Mestre mindfulness, CFT og ACT samt bruge disse terapiformers redskaber og strukturelle øvelser
Arbejde med de metakognitive bevidsthedsmodeller og metakognitive perspektiver selv og sammen med borgere
Hjælpe mennesker med effektivt at forbedre deres psykiske trivsel via den metakognitive tilgang
Hjælpe borgere med psykisk mistrivsel og f.eks. depression, angst, stress, personlighedsforstyrrelser og misbrug
Lære dine borgere at håndtere følelser, tanker, problemstillinger og lidelse på en mere hensigtsmæssig måde
Bidrage til, at dine borgere opnår større psykologisk fleksibilitet
Hjælpe borgere med at opnå selvberoligelse, tryghed og højere selvværd

Uddannelsen giver et mærkbart løft af dit faglige niveau og din måde at lave processer med andre mennesker. Undervejs vil du også komme til at arbejde med dig selv og få et personligt bevidsthedsløft.

Uddannelsen i den metakognitive bølge - en delvist online uddannelse 

Uddannelsen er blended, hvilket vil sige, at den udgøres af en kombination af en lang række digitale lektioner og træningsdage med fysisk tilstedeværelse. Det er den, fordi vi tror på, at dette format samler det bedste fra to verdner. 

De digitale lektioner består af over 30 timers videooplæg med cand.psych. Anne Dorthe Hasholt samt teori, øvelser, materiale og refleksionsspørgsmål, der gør det muligt for dig at koble din viden til egen praksis. På de fysiske træningsdage arbejdes yderligere i dybden med indholdet i fællesskab med Anne Dorthe Hasholt og dine medkursister. Træningsdagene bliver dermed enormt fokuserede på det praksisnære, så I er sikre på at kunne anvende den metakognitive tilgang på den rette måde. 

Fordele ved en delvist online uddannelse i metakognitiv terapi: 

 • Meget stor fleksibilitet - du kan tilgå det digitale indhold, hvor og når det passer dig 
 • Du kan se det digitale indhold så ofte, du ønsker – både under og efter endt uddannelsesforløb 
 • Du og dine medkursister har opnået samme faglige dybde, når I mødes til de fysiske træningsdage 

Nedenfor ser du uddannelsens opbygning: 

semesteroversigt seminarer tredje bølge kognitiv terapi

(Klik evt. på billedet for at forstørre det) 

Uddannelsens indhold og struktur:

Modul 1 

Modul 1 består af digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag:   

 • De digitale lektioner i modul 1 omhandler:   
  • Metakognitiv terapi i teori og praksis  
  • Mindfulness 

Første træningsdag (fysisk fremmøde er obligatorisk)  

Modul 2 

Modul 2 består af digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag:  

 • De digitale lektioner i modul 3 omhandler:   
  • Introduktion til CFT 
  •  CFT uddybet – grundprincipper og CFT-processen 
  • De følelsesregulerende systemer 
  • CFT-mediationer – Del 1 
  • Plus-minus-modellen – om integration og polarisering 
  • CFT-meditationer – Del 2 

Anden træningsdag (fysisk fremmøde er obligatorisk)  

Modul 3

Modul 3 består af digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag:  

 • De digitale lektioner i modul 3 omhandler:   
  • Introduktion til ACT  
  • ACT udfoldet - grundprincipper og grundmodel   
  • Videnskaben, psykologien og filosofien bag ACT   
  • De sproglige processer i ACT  
  • Redskaberne i AC – bl.a. Hexafleksen  
 • Tre forskellige metakognitive bevidsthedsmodeller  

Tredje træningsdag (fysisk fremmøde er obligatorisk)  

Terapiformer

Læs mere om de terapiformer, du undervises i

Mindfulness

Flere empiriske studier viser, at mindfulness kan lindre stress, sænke blodtryk, mindske kroniske smerter og forbedre søvn – for bare at nævne nogle få. 

En dansk forskergruppe ved Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet har ved at analysere bl.a. hjernescanninger og målinger af hjerneaktivitet fundet frem til, at mindfulness har en indvirkning på øvedes hjerner. De konkluderede bl.a., at hjerneaktiviteten i de områder, der håndterer vores følelser – det limbiske system, amygdala og striatum – falder til ro i takt med, at der kommer kontrol over tankemylderet. 

Mennesker, der har psykiske udfordringer i form af f.eks. stress eller depression, kan genvinde kontrollen over deres følelsesliv via tankerne. Følelserne vil stadig være der, men de vil være lettere at håndtere. Undersøgelsen viser altså, at mennesker, der har brugt mindfulness i længere tid, ser ud til at få et mere stabilt følelsesliv. 

Seminarer.dk’s lektioner om mindfulness er en af de få af sin art, der tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. På den måde kan vi sikre, at du forstår, hvad du gør, og hvorfor det virker, når du arbejder med menneskers sind ved hjælp af mindfulness. På denne uddannelse får du en overordnet indføring i mindfulness samt viden om teorien bag, som er aktuel i den tredje bølge. 

Compassion Focused Therapy (CFT)

Mennesker, som vokser op i utryghed og et konstant alarmberedskab, og hvis hjerner derfor udvikles i en form for undtagelsestilstand, vil ofte mangle det indre tryghedssystem, som gør dem i stand til at håndtere livets almindelige belastninger. 

Når vi som fagprofessionelle møder mennesker i så højt et alarmberedskab og med så højt et sårbarhedsniveau, at de ikke tåler, at vi lægger belastning på dem, er der brug for, at vi før al anden behandling optræner en modpol til deres trusselssystem. Først når selvberoligelse, tryghed og selvværd er optrænet, kan vi begynde at skabe udvikling og drive. Denne modpol arbejdes målrettet med at optræne i Compassion Fokuseret Terapi (CFT). 

CFT-tilgangen er aktuel for dig, som arbejder med at skabe udvikling hos borgere, men som fra tid til anden oplever, at det ikke lykkes for dig at rykke dem og få dem i proces. Det er ofte et udtryk for, at de metoder, du anvender, forudsætter, at det psykiske funktionsniveau er højere, end det i virkeligheden er. Det er mennesker, hvor selvberoligelsen aldrig er blevet trænet, og hvor de gængse metoder derfor kommer til kort. Her kan CFT virkelig gøre en forskel. 

På CFT-modulet lærer du at skabe en målrettet træning af borgere, som har brug for at øge deres selvværd og styrke deres indre balance via CFT. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Masser af mennesker ude af kontakt med deres indre kompas, deres værdier, og hvad der egentlig giver mening for dem. Det koster og giver sig udslag i mistrivsel, arbejdsrelateret stress, angst, depression, kroniske smerter og misbrugsproblematikker. At have fat i vores værdier er afgørende for trivsel. Tanker og følelser kommer og går, mens værdier består. 

I ACT-tilgangen hjælpes mennesker med at afdække, hvad der er deres værdier og værdisystemer - hvad der egentlig er dem, og hvad der er andre. Via ACT trænes mennesker i at lære at acceptere deres inderste følelser som passende respons på givende situationer - baseret på deres indre værdier - frem for at undgå, benægte og bekæmpe de inderste følelser. 

Med den øgede forståelse og accept af egne inderste værdier og følelser bliver det muligt for mennesker at acceptere de problemstillinger og lidelser, de oplever, og forpligte sig til at foretage de nødvendige ændringer i egen adfærd - uanfægtet hvad der sker i deres liv, og hvad de måtte føle. 

Dette giver ACT-tilgangens teori og arbejdsmodeller metoder til. 

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi fokuserer på at hjælpe mennesker med at identificere og ændre deres metakognitive processer og bryde ud af negative tankecyklusser og undgå at blive fanget i negative tankemønstre. 

En vigtig del af metakognitiv terapi er også at hjælpe en person med at udvikle en mere fleksibel tankegang og undgå at fastlåse sig i bestemte overbevisninger. Dette indebærer et arbejde med fokusskift fra at bekæmpe negative tanker til at acceptere dem som en naturlig del af den menneskelige oplevelse og at arbejde med at ændre reaktionen på dem. 

Der findes en række metakognitive oversigtsmodeller, der beskriver og bidrager til dette perspektivskift, hvilke du introduceres for denne uddannelse. 

Underviser_Anne Dorthe Hasholt 2023
Klik for at se
Underviser_Anne Dorthe Hasholt 2023
Anne Dorthe Hasholt
KLINISK AUTORISERET PSYKOLOG MED SPECIALE I KOGNITIV TERAPI OG MINDFULNESS-BASERET KOGNITIV BEHANDLING
Medudvikler og underviser Anne Dorthe Hasholt er klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og mindfulnessbaseret kognitiv behandling. Hun er en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde.

Anne Dorthe Hasholt har de sidste 15 år været fast underviser på flere af Seminarer.dk’s uddannelser.
TID & STED:
Herunder kan du se datoerne for vores hold.

Hold 1: - Scandic Odense
13. september 2023 - Online semesteropstart kl. 15.00-16.30
10. oktober 2023 - Første fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
7. november 2023 - Anden fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
4. december 2023 - Tredje fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00

Holdstørrelsen vil være begrænset.
PRIS
Pris: 18.750 kr. ekskl. moms

Vær opmærksom på, at vores normale loyalitetsrabatter og maillisterabater ikke gælder på denne uddannelse.

Uddannelsesbevis:
Efter endt uddannelse modtager du et uddannelsesbevis.