Kognitiv terapi og metode introduceret - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Kognitiv terapi og metode introduceret

Bliv introduceret til kognitiv terapi og metode i denne artikel, og lær mere om, hvordan du kan skabe process for de mennesker, som du arbejder med.

2 årig uddannelse i kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en højt specialiseret terapiform udviklet til forskellige psykiske problemstillinger som angst, depression, socialfobi, selvværdsproblematikker, misbrug og personlighedsforstyrrelse.

Se også relevant uddannelse: Kognitiv terapi og metode

Hovedformålet i kognitiv terapi er at ændre adfærd gennem en ny måde at tænke på. Dvs. at der tages udgangspunkt i tanker eller forestillinger, der udløser negative reaktioner, som så bliver erstattet med positive tanker. Ofte tages der udgangspunkt i de iboende positive sider og færdigheder, som personen allerede har, men som han/hun måske ikke kan se pga. de negative tanker. Når personen kan tænke anderledes, bliver det også nemmere at handle anderledes, så svære situationer fremadrettet nemmere kan håndteres.

Det er en af de mest veldokumenterede terapeutiske metoder, der findes, og der er videnskabeligt belæg for, at kognitiv terapi kan give en hurtig bedring med en langtidsholdbar effekt, som mindsker tilbagefald. Derfor er terapiformen meget udbredt.

Hvem kan lære om kognitiv terapi

Alle! Du behøver ikke have forudgående viden om psykologi for at kunne deltage. På vores uddannelser i kognitiv terapi og metode har vi haft deltagere med mange forskellige professioner. Det vigtigste er, at du arbejder med mennesker, som du ønsker at hjælpe med at gå i process. 

Uddannelse

Vi har i mange år tilbudt vores uddannelse i kognitiv terapi og metode med stor tilfredshed. Uddannelsen er bygget op af 3 moduler, som er meget praksisnære, så du kan brugen den fra dag ét. De tre moduler indeholder:

Modul 1: Grundlæggende teoretisk indføring

På dette modul får du en grundig indføring i begreberne og teorien bag kognitiv terapi igennem træning i de grundlæggende analysemodeller og metoder. Efter modulet kan du opstarte anvendelsen af den kognitive teori som analytisk redskab i dit arbejde.

Modul 2: Grundlæggende metoder til intervention

På dette modul får du færdigheder til at kunne intervenere terapeutisk i forhold til dine borgere og de problematikker, som er blevet afdækket gennem kognitiv analyse. Du får en række redskaber, der målrettet og effektivt kan udfordre og omstrukturere problematiske tanker og regelsæt.

Modul 3: Implementering og anvendelse

På dette modul trænes du i kognitiv teori og metode i forhold til to velkendte psykiske ubalancer – nemlig angst og depression.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere, så læs om vores uddannelse her. Nedenfor kan du se en video med nogle af vores tidligere deltagere, som fortæller mere om uddannelsens indhold og udbytte.

Relevante arrangementer

Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere
Støjfri ledelse med Bastian Overgaard
Kursus

Støjfri ledelse med Bastian Overgaard

Jylland & Sjælland

”Shh!” Netop stilhed er kernen i støjfri ledelse, hvor der luges ud i overflødig kommunikation, så arbejdsdagen giver plads til fordybelse og nærvær vha. strategisk facilitering af stilhed.

Lær om støjfri ledelse i selskab med ledelsesrådgiver Bastian Overgaard, der på dette kursus bidrager med:

Viden om, hvordan overflødig snak påvirker vores fokus, samarbejde og trivsel Redskaber til, hvordan du anvender stilhed som et stærkt ledelsesværktøj Inspiration til, hvordan du selv klarer ”stilhedens pres” Viden om, hvordan du undgår, at den psykologisk tryghed drukner i ”mig-tænkning”
Læs mere
Interoception – Den skjulte sans
Kursus

Interoception – Den skjulte sans

Jylland & Sjælland

Styrk dine borgeres evne til at mærke sig selv, når du med dette kursus lærer om interoception – dvs. evnen til at registrere egne kropslige fornemmelser.

Kurset belyser den interoceptive funktion, og hvordan ubalance i denne påvirker den fysiske og mentale sundhed. Du tager derfor bl.a. fra kurset med:

Viden om hjernen og det autonome nervesystem Kendskab til nervus vagus og dens forbindelse til vores interoceptive sans Viden om hjernetræthed og hjernepauser Træning i at styrke interoceptionen gennem sansemodulerende øvelser Træning i at facilitere selvregulering

Din underviser er ergoterapeut Charlotte Andersen.

Læs mere