Kort og godt om svære samtaler - boganmeldelse - Seminarer
Ledelse
Artikel

Kort og godt om svære samtaler – boganmeldelse

Skal du i dit arbejde have svære samtaler, så har vi bogen til dig. "Kort og godt om svære samtaler" giver dig et hurtigt indblik i de svære samtaler.

Af Lene Flensborg

Erhvervspsykolog og specialist i leder- og talentudvikling

Svære samtaler

Bogen “Kort og godt om svære samtaler” er skrevet af erhvervspsykolog og specialist i leder- og talentudvikling Lene Flensborg og udgivet af Dansk Psykologisk Forlag i 2019.”Kort og godt om svære samtaler” giver dig som læser, hvad du kan forvente – en kort gennemgang af svære samtaler. Men alligevel når den rigtig langt omkring – faktisk hele vejen fra forberedelsen til opfølgningen.

Se også relevante uddannelse: I belastningspsykologi og forebyggelse.

I det første kapitel bliver der stillet skarp på din rolle som leder, og du bliver præsenteret for en række spørgsmål, som får dig til at reflektere over din aktuelle tilgang til de svære samtaler samt hvilke svære samtaler, du kan stå overfor som f.eks. attitudeproblemer, værdigrundlagsproblemer, samarbejdsproblemer, kvalitetsproblemer eller kompetenceproblemer. Det kan være emner, som der ofte er svære at tage fat på, og som kan skabe angst og tvivl. Men ved at gennemgå dem og indkredse, hvilke udfordringer du kan møde, samt hvad du er bekymret for, så står du langt stærkere, når samtalen så endelig finder sted.

Når du har set på din rolle som leder, bliver du introduceret til den løsningsfokuserede metode, som er et redskaber, der med fordel kan bruges til at skabe mere konstruktive dialoger om problemer. Du bliver her bl.a. introduceret til 7 principper, som er nyttige at bruge ind i de vanskelige samtaler samt to greb som bringer den løsningsfokuserede metode endnu mere over i arbejdslivets udfordringer.

Forberedelse af den svære samtale

Forberedelse til svære samtaler er altafgørende. Derfor har bogen “Kort og godt om svære samtaler” også stort fokus på forberedelsesdelen. Her får du stillet spørgsmål 7 spørgsmål, som du med fordel kan gennemgå inden samtalen, så du er bedst muligt forberedt. Det er spørgsmål som f.eks. Hvordan du vil præsentere problemet, hvad du ønsker at opnå og hvordan du præsenterer dine budskaber. I dette kapitel får du tilmed forskellige sætninger og vendinger, som du kan bruge, for at samtalen bliver positiv og produktiv.

Hele vejen gennem følger du medarbejderen Johan, som man skal have en svær samtale med. Johan fungerer som et praktisk eksempel på din nylærte viden, så du hele tiden kan se, hvordan din viden kan bruges i praksis. Den praksisnærhed er virkelig brugbar.

Samtalefasen

I kapitlet om samtalefasen bliver du præsenteret for 5 punkter, som en samtale består af:

  1. Rammesætning: præsentation af problem og formål med samtalen
  2. Medarbejderens oplevelse af situationen
  3. Udforskning af de fælles ønske
  4. Udforskning af mulige løsninger
  5. Konklusion og aftaler om næste skridt

I bogen “Kort og godt om svære samtaler” gennemgås hver af disse 5 punkter, og du får tilmed en række eksempler på spørgsmål, som du kan stille ud af den løsningsfokuserede metode.

Opfølgning

Opfølgning af en svær samtale er altid vigtig, da der kan komme tanker og følelser efterfølgende, som der ikke var ved samtalen. Svære samtaler skal derfor ses som en proces, hvor du efterfølgende sammen med medarbejderen skal vurdere, hvilket fremskridt der er gjort. Og hvis der ikke er sket et positiv fremskridt, hvad er næste skridt så?

Afslutning

Bogen slutter af med en kort gennemgang af de metoder, som du har lært i bogen, som med fordel også kan bruges i andre samtaler end de svære.

Alt i alt kommer bogen “Kort og godt om svære samtaler” meget langt omkring på få sider, og du lære en masse nemme og effektfulde redskaber, som ikke kun gør dig stærk, når du står overfor svære samtaler, men også med fordel kan bruges i andre samtaler. Dine kommunikationsevner får derfor et klart løft.