Uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse - Seminarer .dk
belastningspsykologi
Ledelse
Uddannelse

Uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse

Denne uddannelse er ikke længere aktiv. Tag i stedet et kig på vores uddannelse “Undgå udbrændthed på jobbet – Skab et bæredygtigt arbejdsliv


Forebyg belastninger i mentale højrisikoerhverv! I 4 udbytterige dage bliver du undervist af Rikke Høgsted, cand.psych. og specialist i psykotraumatologi, og Rikke Sørensen, cand.psych. og specialist i psykisk arbejdsmiljø. Sammen bidrager de bl.a. med:

  • Viden om, hvilke hændelser der kan medføre belastninger og mentale arbejdsskader
  • Redskaber til forebyggelse af belastninger på individ- og organisationsniveau
  • Redskaber til at spotte udbrændthed hos kollegaer og mindske risikoen for traumatisering hos vedkommende.

Mød undervisere og kursister i introduktionsvideoen herunder.

Se udvidet information om tid og sted nederst på siden.

Uddannelse i belastningspsykologi

Denne uddannelse er ikke længere aktiv. Tag i stedet et kig på vores uddannelse "Undgå udbrændthed på jobbet – Skab et bæredygtigt arbejdsliv"


Belastningspsykologi: Forebyg belastning & traumatisering - i et psykisk krævende job

”Jeg gik tilbage til min centerleder og sagde, at uddannelsen næsten er en uddannelse, man skal have for at være i sådan en organisation, som den vi har, og i et arbejde med så høj belastningsgrad.” - Ann Pia Brunbjerg, afdelingsleder på institution for børn og unge med blandingshandicap

Er følelsesmæssige belastninger, vold, trusler og andre former for traumatiske hændelser en del af jeres arbejde? Skal I være professionelle og omsorgsfulde på samme tid? Kan I – både ledere og medarbejdere – balancere mellem at blive overinvolveret med risiko for at blive tyndhudet – eller modsat – underinvolveret med risiko for at blive tykhudet? Balancen er ikke altid let, men kan godt lade sig gøre!

Følelsesmæssige belastninger og traumatiske hændelser er ofte faktorer for øget sygefravær og førtidigt arbejdsophør. Det er derfor nødvendigt, at arbejdsmiljøorganisationen, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter har indsigt i, hvad der belaster, og hvordan relevant forebyggelse bliver iværksat.

Har jeres afdeling eller organisation overblik over belastningerne? Kender I kravene i Arbejdsmiljøloven, og ved I, hvordan I skal sikre forebyggelsen af følelsesmæssige belastninger og traumatiske hændelser? Som leder og arbejdsmiljørepræsentant har du en central rolle!

Litteratur, feltarbejde og produkt

På belastningspsykologi-uddannelsens første dag bliver holdet delt ind i mindre grupper, som skal tjene som arbejdsgrupper forløbet igennem. Du får udleveret læseplanen og “Grundbog i belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde”, som udgør den obligatoriske litteratur på uddannelsen. Undervisningen er desuden krydret med praksisnære cases, små film og gruppeøvelser.

Mellem hver uddannelsesdag, som er placeret med ca. 1 måneds mellemrum, får du konkrete opgaver og læse-lektier i grundbogen. Opgaverne hjælper dig til at identificere jeres belastninger, sætte aktiviteter i gang og lægge et relevant forebyggende niveau.

I løbet af uddannelsen har du mulighed for at få skræddersyede svar på netop dine spørgsmål og dermed en unik mulighed for at reflektere over jeres belastninger, forebyggelse og muligheder. I denne henseende kan det derfor være en fordel, hvis I samler teamet og tager flere afsted.

Ved endt uddannelse får du mulighed for at udarbejde relevante strategiske og praktiske handleplaner til brug på din arbejdsplads og dermed omsætte uddannelsens viden til konkrete initiativer.

Slide
Anne Kjærsgaard, deltager på belastningspsykologi uddannelsen:

"Super godt kursus med kompetente og meget engagerede undervisere. Jeg er blevet klogere på både belastningspsykologi og mig selv."

Slide
Marlene Foldager, deltager på belastningspsykologi uddannelsen:

"Hver gang jeg har deltaget i et kursus/uddannelse har Seminarer været helt fantastiske til, at alt bare spiller! Tak."

previous arrow
next arrow

Udbytte

Påvirkninger – hvilke hændelser er det, der belaster og kan føre til mentale arbejdsskader?
Arbejdsforhold – hvilke beskytter den ansatte, og hvilke fører til ekstra sårbarhed for de ansatte?
Belastningernes relation til kravene i Arbejdsmiljøloven og muligheder for at forebygge sygefravær og nedslidning
Arbejdsmiljørepræsentantens og leders handlemuligheder i afdækning og forebyggelse af psykiske belastninger
Perspektiver og redskaber til en systematisk forebyggelse på både individ-, kollega-, leder- og afdelingsniveau
Redskaber til at spotte en udbrændt kollega eller ansat og mindske risikoen for traumatisering eller udbrændthed hos vedkommende
Et idékatalog til forebyggelse af mental slagside hos kollegerne og dermed skabelse af en bæredygtig arbejdsplads med god fastholdelsesstrategi

Uddannelsens opbygning og indhold

Uddannelsen er bygget op i forlængelse af grundbogens struktur og består af 4 dage med nyeste viden og brugbare praksisnære værktøjer til forebyggelse af arbejdsrelaterede mentale skader

Undervisningen bliver udført af eksperterne Rikke Høgsted, cand.psych., og Rikke Sørensen, cand.scient.soc.psych., der i kraft af deres solide erfaringer og baggrunde giver dig en unik sammensætning af viden i forhold til arbejdsmiljø og belastningspsykologi.
Webgrafik_belastningspsykologi4
Indhold og fokus dag 1:
Påvirkningerne – hvad er det, der gør særligt indtryk?
På dag 1 får du viden om traumatiske hændelser, vold, trusler og høje følelsesmæssige krav.

Derudover bliver du beriget med en indføring i, hvad der står i Arbejdsmiljøloven, og der bliver lagt op til diskussion af kursisternes erfaringer fra egne arbejdspladser.

Som sidste emne går underviserne i dybden med, hvilke beskyttende faktorer du kan iværksætte, og hvilke risikofaktorer der er knyttet til hhv. hændelsen, håndtering af hændelsen og øvrige faktorer.

Feltarbejde
Mellem dag 1 og 2 skal du undersøge og være nysgerrig på, hvilke påvirkninger der særligt er aktuelle på din arbejdsplads.

Undervisere
Rikke Høgsted
Indhold og fokus dag 2:
Reaktionerne – hvordan mærker du det?
På dag 2 bliver du indført i de tyve individuelle faresignaler og de ti faresignaler på gruppeniveau. Du bliver beriget med viden om, hvad psykologisk forskydning er og bliver indført i Rød-Grøn-Blå-modellen – kunsten at holde balancen mellem over- og underinvolvering.

Feltarbejde
Mellem dag 2 og 3 skal du overveje, hvilke reaktioner der er i spil på din arbejdsplads – indsaml gerne en masse data om f.eks. sygefravær, trivselsmålinger, interviews, konkrete eksempler osv.

Underviser
Rikke Sørensen
Indhold og fokus dag 3:
Strategierne – hvilke tiltag hjælper?
På dag 3 får du redskaber til, hvordan du håndterer afmagt – også sat i forhold til gældende personalepolitikker. Du bliver introduceret for belastningsfirkanten, hvor objektive belastninger og subjektive sårbarheder indgår. Du får inspiration til bæredygtige strategier på både organisations-, leder-, gruppe- og individuelt niveau.

Feltarbejde
Mellem dag 3 og 4 skal du undersøge dine handlemuligheder og eksperimentere med implementering af en eller flere af de konkrete strategier på din egen arbejdsplads.

Underviser
Rikke Høgsted
Indhold og fokus dag 4:
Forankring, implementering og videre handleplan
På dag 4 samler vi op på de centrale belastningspsykologiske pointer fra dag 1, 2 og 3.

Vi bruger belastningspsykologien og arbejdsmiljølovens perspektiver til at lave analyser af eget arbejdsmiljø og vælge relevante strategier. Alle deltagere starter på at udarbejde en analyse og handleplan på det psykiske arbejdsmiljø med helt konkrete initiativer, som deltagerne kan gå hjem og arbejde videre med.

Underviser
Rikke Sørensen
slider-arrow
slider-arrow

Undervisere

Underviser_280x400px_Rikke Høgsted
Klik for at se
Rikke Sørensen
Klik for at se
Underviser_280x400px_Rikke Høgsted
Rikke Høgsted
PSYKOLOG, SPECIALIST I PSYKOTRAUMATOLOGI OG PSYKOTERAPI SAMT LEDER OG STIFTER AF INSTITUT FOR BELASTNINGSPSYKOLOGI
Rikke har skrevet en lang række bøger, blandt andet ”Grundbog i belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde” (2018).

Rikke har en bred og dybdegående erfaring med arbejdet med mentale risikoerhverv og har blandt andet løst krisepsykologiske opgaver i ind- og udland samt arbejdet i blandt andet Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri.
Rikke Sørensen
Rikke Sørensen
Cand.psych.
Rikke Sørensen er tidligere sygeplejerske, specialiseret i psykisk arbejdsmiljø og psykiske belastninger relateret til at arbejde med mennesker. Hun har bred og dybdegående arbejdsmiljøprofessionel erfaring, herunder myndighedserfaring med at identificere og forebygge psykisk nedslidning og traumatiske hændelser relateret til følelsesmæssige belastninger, vold og trusler samt traumatiske hændelser. Derudover har hun et godt kendskab til Arbejdsmiljølovens krav til forebyggelse af belastninger i arbejdet. Rikke Sørensen har arbejdet med den akutte sygepleje på blandt andet Grønland og Rigshospitalet.
TID & STED
Der arbejdes på nye datoer.

Certificering
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens fire undervisningsdage samt løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse.
Prisen:
Uddannelsen koster kr. 11.712,- ekskl. moms.

Indeholdt i prisen er forplejning og “Grundbog i belastningspsykologi – Forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde”.
Artikler om belastningspsykologi

Belastningspsykologi - FAQ

Hvad er belastningspsykologi?

Belastningspsykologi handler om psykologien bag, hvordan og hvorfor mennesker reagerer på psykiske belastninger, f.eks. stress set i arbejdsmæssigt perspektivPsykiske belastninger kan have en række negative virkninger på menneskers mentale og fysiske sundhed og f.eks. føre til øget risiko for sygefravær og førtidigt arbejdsophør. 

Hvorfor er belastningspsykologi vigtigt?

Belastningspsykologi er vigtigt, fordi mange mennesker, som arbejder i psykisk krævende jobs, på et eller andet tidspunkt vil opleve belastninger i form af f.eks. stress, udbrændthed, vold, trusler og andre former for belastninger. Det kan være svært at være professionel og omsorgsfuld på én og samme tid, når man udsættes for disse belastninger. Her kommer belastningspsykologi ind i billedet.  

Følelsesmæssige belastninger og traumatiske hændelser kan have negative virkninger på vores mentale og fysiske sundhed, hvis vi ikke lærer at håndtere dem på en sund måde. De er ofte medfaktorer i sygefravær, førtidigt arbejdsophør og medarbejderflugt.  

På denne uddannelse tager vi et nærmere kig på:  

  • Påvirkning - hvad er det, der gør særligt indtryk?  
  • Reaktioner - hvordan mærkes de?  
  • Strategier - hvilke tiltag kan hjælpe?  
  • Forankring, implementering og videre handleplaner 

Belastningspsykologi og det gode arbejdsmiljø

Belastningspsykologi og arbejdsmiljø hænger unægteligt tæt sammen, da rammerne for arbejdet kan sikre, at medarbejderne trives trods hårde arbejdsdage, f.eks. med udadreagerende eller syge borgere. Omvendt kan manglende rammer og strategier medføre, at medarbejderne bliver stressede, udbrændte, distancerede, forråede e.l.

Har din arbejdsplads overblik over de potentielle belastninger hos jer? Kender I kravene i Arbejdsmiljøloven? Ved I, hvordan I skal sikre forebyggelsen af følelsesmæssige belastninger og traumatiske hændelser? Som leder eller arbejdsmiljørepræsentant har du en central rolle i alt dette. Vores uddannelse klæder dig på til at forebygge belastninger i mentale højrisikoerhverv 

Målgruppe for belastningspsykologi uddannelse

Vores belastningspsykologi uddannelse er oplagt som efteruddannelse af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) for f.eks. socialrådgivere, sagsbehandlere, læger, syge- og sundhedspersonale, reddere, psykologer, præster, SOSU'er, pædagoger eller andre, som er beskæftiget inden for omsorgsområdet. 

Belastningspsykologi uddannelse

Efteruddannelse i belastningspsykologi kan være vigtigt for både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), da begge har en central rolle i at sikre et godt arbejdsmiljø og håndtere belastninger på arbejdspladsen. Efteruddannelse inden for belastningspsykologi kan f.eks. give dem viden om, hvad der kan være af årsager til belastninger, og hvordan man kan forebygge dem og håndtere dem, når de er opstået.