Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_belastningspsykologi
Information
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

Vælg venligst hold herunder:

Prisekskl. moms
11.590 DKK
Ledelse
Uddannelse

Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse

Forebyg belastninger i mentale højrisikoerhverv! I 4 udbytterige dage bliver du undervist af Rikke Høgsted, psykolog og specialist i psykotraumatologi, og Rikke Sørensencand.scient.soc.psych. og specialist i psykisk arbejdsmiljø. Sammen bidrager de bl.a. med:

  • Viden om, hvilke hændelser der kan medføre belastninger og mentale arbejdsskader
  • Redskaber til forebyggelse af belastninger på individ- og organisationsniveau
  • Redskaber til at spotte udbrændthed hos kollegaer og mindske risikoen for traumatisering hos vedkommende.

Se udvidet information om tid og sted nederst på siden.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Forebyg belastning & traumatisering i et psykisk krævende job

”Jeg gik tilbage til min centerleder og sagde, at uddannelsen næsten er en uddannelse, man skal have for at være i sådan en organisation, som den vi har, og i et arbejde med så høj belastningsgrad.” - Ann Pia Brunbjerg, afdelingsleder på institution for børn og unge med blandingshandicap

Er følelsesmæssige belastninger, vold, trusler og andre former for traumatiske hændelser en del af jeres arbejde? Skal I være professionelle og omsorgsfulde på samme tid? Kan I – både ledere og medarbejdere – balancere mellem at blive overinvolveret med risiko for at blive tyndhudet – eller modsat – underinvolveret med risiko for at blive tykhudet? Balancen er ikke altid let, men kan godt lade sig gøre!

Følelsesmæssige belastninger og traumatiske hændelser er ofte faktorer for øget sygefravær og førtidigt arbejdsophør. Det er derfor nødvendigt, at arbejdsmiljøorganisationen, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter har indsigt i, hvad der belaster, og hvordan relevant forebyggelse bliver iværksat.

Har jeres afdeling eller organisation overblik over belastningerne? Kender I kravene i Arbejdsmiljøloven, og ved I, hvordan I skal sikre forebyggelsen af følelsesmæssige belastninger og traumatiske hændelser? Som leder og arbejdsmiljørepræsentant har du en central rolle!

Litteratur, feltarbejde og produkt

På uddannelsens første dag bliver holdet delt ind i mindre grupper, som skal tjene som arbejdsgrupper forløbet igennem. Du får udleveret læseplanen og “Grundbog i belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde”, som udgør den obligatoriske litteratur på uddannelsen. Undervisningen er desuden krydret med praksisnære cases, små film og gruppeøvelser.

Mellem hver uddannelsesdag, som er placeret med ca. 1 måneds mellemrum, får du konkrete opgaver og læse-lektier i grundbogen. Opgaverne hjælper dig til at identificere jeres belastninger, sætte aktiviteter i gang og lægge et relevant forebyggende niveau.

I løbet af uddannelsen har du mulighed for at få skræddersyede svar på netop dine spørgsmål og dermed en unik mulighed for at reflektere over jeres belastninger, forebyggelse og muligheder. I denne henseende kan det derfor være en fordel, hvis I samler teamet og tager flere afsted.

Ved endt uddannelse får du mulighed for at udarbejde relevante strategiske og praktiske handleplaner til brug på din arbejdsplads og dermed omsætte uddannelsens viden til konkrete initiativer.

Udbytte

Påvirkninger – hvilke hændelser er det, der belaster og kan føre til mentale arbejdsskader?
Arbejdsforhold – hvilke beskytter den ansatte, og hvilke fører til ekstra sårbarhed for de ansatte?
Belastningernes relation til kravene i Arbejdsmiljøloven og muligheder for at forebygge sygefravær og nedslidning
Arbejdsmiljørepræsentantens og leders handlemuligheder i afdækning og forebyggelse af psykiske belastninger
Perspektiver og redskaber til en systematisk forebyggelse på både individ-, kollega-, leder- og afdelingsniveau
Redskaber til at spotte en udbrændt kollega eller ansat og mindske risikoen for traumatisering eller udbrændthed hos vedkommende
Et idékatalog til forebyggelse af mental slagside hos kollegerne og dermed skabelse af en bæredygtig arbejdsplads med god fastholdelsesstrategi

Uddannelsens opbygning og indhold

Uddannelsen er bygget op i forlængelse af grundbogens struktur og består af 4 dage med nyeste viden og brugbare praksisnære værktøjer til forebyggelse af arbejdsrelaterede mentale skader

Undervisningen bliver udført af eksperterne Rikke Høgsted, cand.psych., og Rikke Sørensen, cand.scient.soc.psych., der i kraft af deres solide erfaringer og baggrunde giver dig en unik sammensætning af viden i forhold til arbejdsmiljø og belastningspsykologi.
Webgrafik_belastningspsykologi4
Indhold og fokus dag 1:
Påvirkningerne – hvad er det, der gør særligt indtryk?
På dag 1 får du viden om traumatiske hændelser, vold, trusler og høje følelsesmæssige krav.

Derudover bliver du beriget med en præcis indføring i, hvad der står i Arbejdsmiljøloven, og der bliver lagt op til diskussion af kursisternes erfaringer fra egne arbejdspladser.

Som sidste emne går underviserne i dybden med, hvilke beskyttende faktorer du kan iværksætte, og hvilke risikofaktorer der er knyttet til hhv. hændelsen, håndtering af hændelsen og øvrige faktorer.

Feltarbejde
Mellem dag 1 og 2 skal du undersøge og være nysgerrig på, hvilke påvirkninger der særligt er aktuelle på din arbejdsplads. Læg også mærke til, hvordan I taler om belastningerne.
Indhold og fokus dag 2:
Reaktionerne – hvordan mærker du det?
På dag 2 bliver du indført i de tyve individuelle faresignaler og de ti faresignaler på gruppeniveau. Du bliver beriget med viden om, hvad psykologisk forskydning er og bliver indført i Rød-Grøn-Blå-modellen – kunsten at holde balancen mellem over- og underinvolvering.

Feltarbejde
Mellem dag 2 og 3 skal du overveje, hvilke reaktioner der er i spil på din arbejdsplads – indsaml gerne en masse data om f.eks. sygefravær, trivselsmålinger, interviews, konkrete eksempler osv.
Indhold og fokus dag 3:
Strategierne – hvilke tiltag hjælper?
På dag 3 får du redskaber til, hvordan du håndterer afmagt – også sat i forhold til gældende personalepolitikker. Du bliver introduceret for belastningsfirkanten, hvor objektive belastninger og subjektive sårbarheder indgår. Du får inspiration til bæredygtige strategier på både organisations-, leder-, gruppe- og individuelt niveau.

Feltarbejde
Mellem dag 3 og 4 skal du undersøge dine handlemuligheder og eksperimentere med implementering af en eller flere af de konkrete strategier på din egen arbejdsplads.
Indhold og fokus dag 4:
Forankring, implementering og videre handleplan
På dag 4 får du yderligere handleværktøjer til at omsætte uddannelsens viden til konkrete initiativer på din arbejdsplads på både den korte og den lange bane – det være sig både strategiske og praktiske tiltag.

På uddannelsens sidste dag påbegynder vi udformningen af handleplanen for din arbejdsplads, så du har et konkret værktøj med dig hjem fra uddannelsen.
slider-arrow
slider-arrow

Undervisere

Underviser_280x400px_Rikke Høgsted
Klik for at se
Underviser_280x400px_Rikke Sørensen
Klik for at se
Underviser_280x400px_Rikke Høgsted
Rikke Høgsted
Cand.psych., 1998, og specialist i psykotraumatologi og psykoterapi
Rikke har erfaring fra Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri. Hun har en bred og dybdegående erfaring med arbejdet i mentale risikoerhverv og har blandt andet løst krisepsykologiske opgaver i både Danmark og udlandet.
Rikke Høgsted arbejder i dag som selvstændig konsulent, psykolog og foredragsholder og har sammen med psykiater Thomas Middelboe firmaet Høgsted & Middelboe. Rikke Høgsted har skrevet en lang række bøger og blandt andet ”Grundbog i belastningspsykologi – Forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde”.
Underviser_280x400px_Rikke Sørensen
Rikke Sørensen
Cand.scient.soc.psych
Rikke Sørensen er tidligere sygeplejerske, specialiseret i psykisk arbejdsmiljø og psykiske belastninger relateret til at arbejde med mennesker. Hun har bred og dybdegående arbejdsmiljøprofessionel erfaring, herunder myndighedserfaring med at identificere og forebygge psykisk nedslidning og traumatiske hændelser relateret til følelsesmæssige belastninger, vold og trusler samt traumatiske hændelser. Derudover har hun et godt kendskab til Arbejdsmiljølovens krav til forebyggelse af belastninger i arbejdet. Rikke Sørensen har arbejdet med den akutte sygepleje på blandt andet Grønland og Rigshospitalet.
TID & STED
Hold 7 - Scandic Silkeborg:
Dag 1: Den 28. marts 2022
Dag 2: Den 19. april 2022
Dag 3: Den 3. maj 2022
Dag 4: Den 17. maj 2022

Alle dage fra 09.00 til 16.00

Certificering
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens fire undervisningsdage samt løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse.
Prisen:
Uddannelsen koster kr. 11.590,- ekskl. moms.

Indeholdt i prisen er forplejning og “Grundbog i belastningspsykologi – Forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde”.
TID & STED
Hold 8 - Scandic Hvidovre:
Dag 1: 13. september 2022
Dag 2: 27. september 2022
Dag 3: 11. oktober 2022
Dag 4: 25. oktober 2022

Alle dage fra 09.00 til 16.00

Certificering
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens fire undervisningsdage samt løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse.
Prisen:
Uddannelsen koster kr. 11.590,- ekskl. moms.

Indeholdt i prisen er forplejning og “Grundbog i belastningspsykologi – Forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde”.