LA & LA2: Forebyg konflikter og styrk trivslen hos borgere og medarbejdere - Seminarer
Header_Forebyg konflikter
Psykiatri
Kursus

LA & LA2: Forebyg konflikter og styrk trivslen hos borgere og medarbejdere

Oplev to af de førende eksperter inden for Low Arousal og Low Arousal 2, når psykologerne Bo Hejlskov Elvén og Trine Uhrskov deler ud af deres store viden på denne inspirerende kursusdag.

På dagen stiller de skarpt på, hvordan du vha. Low Arousal og Low Arousal 2 kan forebygge og deeskalere konflikter – og dermed skabe større trivsel for dine borgere og dig selv/dine kollegaer.

Du lærer bl.a.:

 • hvordan vi som professionelle forstår konflikter og problemskabende adfærd
 • hvordan du skaber en udvej for personen med udadreagerende adfærd
 • hvordan du kan arbejde systematisk og metodisk med at forebygge konflikter
 • LA2 som metode til at forebygge magtanvendelse
 • hvorfor metoderne har stor betydning for personalegruppens trivsel

Kom med – du kan læse mere om den særlige kursusdag herunder.

Oplæg med to af de førende eksperter inden for Low Arousal og Low Arousal 2

Konflikter og problemskabende adfærd er ofte en del af hverdagen i arbejdet med borgere, der har mentale, sociale og psykiske udfordringer. Det gør en verden til forskel mht. forebyggelse af vold og selvskadende adfærd, hvordan fagprofessionelle håndterer konflikterne. Det er derfor essentielt at afstemme krav og forventninger til borgeren eller beboeren og lægge tydelige planer for, hvordan du og dine kollegaer som personalegruppe arbejder systematisk med at forebygge konflikter.

På dette kursus dykker vi ned i konflikthåndtering med udgangspunkt i Low Arousal og Low Arousal 2 (LA2). Vi har fået psykologerne Bo Hejlskov Elvén og Trine Uhrskov til at give os et indblik i de to tilgange, som komplimenterer hinanden i arbejdet med at styrke konflikthåndtering og forebyggelse af magtanvendelse.

LA2 bygger på samme grundstamme inden for den personcentrerede pædagogik og autonomistøttende pædagogik, som Low Arousal bygger på. Low Arousal-tankegangen fokuserer på at se sammenhængen mellem borgerens episoder, og tilgangen understreger, at du som fagprofessionel spiller en betydelig rolle i at hjælpe borgeren med at styrke sin evne til egenkontrol over sit arousal-niveau. LA2 fokuserer desuden på, hvordan du struktureret arbejder med evaluering og pædagogiske forandringsprocesser som en recovery-orienteret tilgang til støtte af borgeren.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med mennesker med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og sociale udfordringer, og som gerne vil have inspiration til at forebygge vold og fremme trivsel på din arbejdsplads - både for borgernes skyld og af hensyn til dig selv og dine kollegaer.

Program

Del 1

09.00 - 12.00

På kursets første del giver psykolog Bo Hejlskov Elvén et oplæg om Low Arousal-tilgangen, og hvordan du styrker dit arbejde ved at bruge metoden i praksis. Du får styrket din viden om autonomistøttende pædagogik med fokus på problemadfærd hos borgere. Derudover præsenterer han dig for, hvordan du gennem tilgangen kan håndtere vanskelige konflikter, samtidig med at du bevarer respekten for borgerens rettigheder.

Du får viden om:

 • hvordan vi som professionelle forstår konflikter og problemskabende adfærd
 • hvad strategisk adfærd er
 • hvordan du skelner mellem strategisk og kaotisk adfærd
 • hvordan du skaber en udvej for personen med udadreagerende adfærd
 • hvilke fælder du skal undgå

 


 

Del 2 

13.00-16.00

På kursets anden del kommer psykolog Trine Uhrskov ind på, hvilken forskel LA2 og LA2u gør for både borgernes og de fagprofessionelles trivsel og tryghed, og hvordan du sikrer, at du arbejder med udgangspunkt i borgerens indefra-perspektiv. På den måde er du med til at sikre, at borgeren bliver tilbudt den indsats, som borgeren oplever som hjælpsom. Dermed er du sammen med borgerne også med til at sikre et trygt leve- og arbejdsmiljø med færre volds- og trusselsepisoder og deraf færre magtanvendelser

Du får viden om:

 • hvordan du kan arbejde systematisk og metodisk med forebyggelse af voldsomme episoder
 • hvilke konkrete redskaber, du kan anvende til at understøtte arbejdet med at hjælpe borgeren til at udvikle nye mestringsstrategier
 • LA2 som metode til at forebygge magtanvendelse
 • hvorfor metoden har stor betydning for personalegruppens trivsel

Dagens eksperter

Bo-Hejlskov-Elven
Klik for at se
Underviser_280x400px_Trine Uhrskov
Klik for at se
Bo-Hejlskov-Elven
Bo Hejlskov Elvén
cand.psych. fra Københavns Universitet, lektor og konsulent
Bo Hejlskov Elvén er en meget efterspurgt foredragsholder i både Danmark og Sverige, hvor han bor. Han arbejder med praktisk pædagogik på videnskabelig grund - både i forhold til, hvordan man forebygger, og hvordan man håndterer konfliktadfærd og modstand. Bo Hejlskov Elvén er forfatter til en lang række bøger, herunder Kort og godt om konflikter og Low Arousal (Dansk Psykologisk Forlag, 2018).
Underviser_280x400px_Trine Uhrskov
Trine Uhrskov
psykolog, medejer af Sopra, har speciale i Low Arousal og er medudvikler af LA2 og LA2u
Trine Uhrskov er supervisor samt underviser i voldsforebyggende arbejde på botilbud og har deltaget i flere projekter med Social- og Boligstyrelsen om forebyggelse af hhv. vold og magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud og botilbud for mennesker med udviklingshandicap. Trine Uhrskov blev i 2006 certificeret træner i Low Arousal. Derudover er hun certificeret i metoden FIT – Feedback Informed Treatment. Og hun er nu ved at afslutte en 5-årig uddannelse i Åben Dialog i London.
TID & STED:
Det sker:
Den 28. november 2024 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for rabatmuligheder.