Krav til dokumentation med persondataforordningen - Seminarer
Ledelse
Artikel

Krav til dokumentation med persondataforordningen

Hvordan omsættes persondataforordningen til praksis? Læs mere her fra Henning Mortensen, Chief Privacy Officer og formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

Af Henning Mortensen

Chief Privacy Officer og formand for Rådet for Digital Sikkerhed

persondataforordningen

Omfattende krav til dokumentation i persondataforordningen

Med de nye persondataretlige regler er der krav om, at organisationer kan dokumentere deres behandlinger af personoplysninger. Man skal bl.a. kunne dokumentere, at man efterlever principperne for behandling i form af lovlighed, formålsbegrænsning, dataminimering, rigtighed, opbevaringsbegrænsning og sikkerhed. Kravene i persondataforordningen betyder konkret, at for hver behandling skal man have fastsat et tilstrækkeligt præcist formål med behandlingen, og man skal være sikker på, at man ikke indsamler oplysninger, man ikke har brug for. Oplysningerne skal også være rigtige, når de behandles, og de skal slettes, når man ikke længere har brug for dem. Endelig skal der være god sikkerhed om behandlingen.

Et andet krav til dokumentation i persondataforordningen er tilvejebringelsen af en såkaldt ”fortegnelse over behandlingsaktiviteter”. I denne fortegnelse skal man registrere formålene med behandlingerne, beskrive hvilke kategorier af registrerede man behandler oplysninger om, og hvilke kategorier af oplysninger der faktisk behandles. Man skal også kortlægge, om man videregiver oplysningerne til tredjemand, om der sker overførsel til tredjelande, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er tilvejebragt.

Vi har alle en stor teknologigæld

Der er således i forordningen et betydeligt krav til dokumentation. Disse krav er iværksat, fordi mange organisationer gennem årene bare er gået i gang med at behandle personoplysninger uden at tænke sig om, med den konsekvens at personoplysninger har flydt rundt mellem systemer uden kontrol. Oplysningerne er ofte blevet brugt til noget helt andet, end det egentlig var meningen, og noget helt andet end den registrerede forventede. Endelig er oplysningerne typisk aldrig blevet opdateret eller slettet. Når så der er sket databrud, er de registreredes data blevet udstillet for uvedkommende, som har haft en lang række muligheder for at misbruge dem.

Man kan sige, at persondataforordningen udgør er en række fornuftige krav til, hvordan vi gør rent i vores systemer og processer og rydder op i vores data. Når mange finder de nye regler så overvældende, skyldes det, at vi har en stor teknologigæld, der skal betales, hvor vi bare har svinet med oplysningerne.

Persondataforordningens opbygning

Overordnet set er persondataforordningen bygget op således, at der indledningsvis er nogle principper, der altid skal efterleves. Herefter følger reglerne for, hvad der skal være opfyldt, for at man overhovedet kan få lov til at behandle personoplysninger – det der kaldes hjemmel. Videre følger en række rettigheder, som de registrerede har ret til at udleve. Så følger en række krav os dem, som gerne vil behandle personoplysningerne. Yderligere er der en række bestemmelser om overførsel af oplysninger ud af EU – f.eks. til cloud tjenester. Endelig findes en lang række regler om Datatilsynets virkemåde og det internationale samarbejde mellem myndighederne.

Se også relevant kursus: Implementering af persondataforordningen i praksis

Struktureret tilgang med Wired Relations

Når man skal i gang med at behandle personoplysninger, er det vigtigt at have en struktureret tilgang. Samtidig er det vigtigt, at den store opgave med at dokumentere deles op i mindre bidder, så projektet bliver overskueligt og operationelt. En måde at gøre det på er at bruge programmet Wired Relations, som er udviklet til netop dette formål.

Med Wired Relations deles opgaven op i tre skridt: Først opretter man sine leverandører. Man får derved styr på, om der sker tredjelandsoverførsler, og man kan indlægge dokumentation i form af kontrakter og

databehandleraftaler og tage stilling til disses lovlighed. Næste skridt er at kortlægge de systemer, som behandler personoplysningerne. I dette trin bestemmer man bl.a. hvilke personoplysninger, der konkret behandles i systemet, og hvilken følsomhed oplysningerne har. Sidste trin er kortlægningen af behandlingen i selve systemet eller kombinationen af systemer, som udgør en proces. Her tager man stilling til formålet med behandlingen af oplysningerne, hjemlen til behandlingen, evt. videregivelse m.v.

Ved at bruge et system som Wired Relations kommer man hele vejen rundt om persondataforordningen på en struktureret måde. Man opnår samtidig den fordel, at man til enhver tid med et klik på en enkelt knap kan trække den dokumentation ud, som er nødvendig i henhold til reglerne. Systemet er desuden bygget op således, at man også kan få styr på andre dokumenter, der ofte ligger og flyder i organisationen. Endelig kan man få dokumenteret sine sikkerhedsforanstaltninger. GDPR bliver dermed en overkommelig opgave at håndtere.

Introduktion til persondataret og dokumentation i persondataforordningen

Hos Seminarer.dk har vi også fokus på behandling af personoplysninger. Vi har derfor strikket et kursus sammen, hvor de dele af persondataforordningen, som er relevant for dataansvarlige, gennemgås på en lavpraktisk måde. Undervejs vil kursisterne afprøve reglerne ved selv at kortlægge et af deres egne systemer. Vi tror, at den bedste måde at lære reglerne at kende på er ved selv at bruge dem i praksis. På den måde lægger vi ikke bare op til et kursus. Vi lægger op til, at du får et konkret produkt med hjem. Se mere om kurset her.

Relevante arrangementer

Mod til at handle på elefanten i rummet – målrettet ledere
Kursus

Mod til at handle på elefanten i rummet – målrettet ledere

Jylland & Sjælland

Kender du det, at alle kan se den – elefanten i rummet – men at ingen tør pege på den og tale om den? På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan du som leder håndterer ”elefanten” på bedste vis til gavn for dine medarbejdere og dig selv.

Du kommer i godt fagligt selskab med organisationspsykolog, Lotte Svalgaard, der bl.a. bidrager med:

Viden om, hvad du undgår og hvorfor Redskaber til, hvordan du finder modet til at tage fat på ”elefanten” Redskaber til, hvordan du bidrager til psykologisk tryghed og en oprigtig arbejdskultur Redskaber til, hvordan du tager det første skridt

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Mod i kriseledelse
Kursus

Mod i kriseledelse

Jylland & Sjælland

Få kompetencer til at lede dine medarbejdere gennem svære tider! På dette kursus stiller vi skarpt på kriseledelse, når du bliver undervist af ledelsesforsker og -konsulent, Karsten Mellon, der bl.a. sætter fokus på:

Mod i kriseledelse: Hvilken type mod kræver det? Og hvorfor er modet afgørende for god ledelse? Troværdighed og betydningen af lederens egen adfærd – oplever dine medarbejdere, at de kan stole på dig? Herunder et fokus på integritet og følgeskab Kriseledelse og kommunikation, blandt andet med fokus på at skabe psykologisk tryghed

Kursusdagen byder både på oplæg, øvelser og gruppedialoger.

Læs mere
Undgå udbrændthed i arbejdet med psykisk belastede borgere
Kursus

Undgå udbrændthed i arbejdet med psykisk belastede borgere

Jylland & Sjælland

Oplev en udbytterig kursusdag, der sætter spot på, hvordan du undgår at blive drænet for energi i arbejdet med psykisk belastede borgere. Du bliver undervist af psykolog, Anne Dorthe Hasholt, som bl.a. beriger dig med vigtig viden om:

Hvad det vil sige, når mennesker projicerer egne problemstillinger over i andre mennesker, og hvordan du beskytter dig mod dette Hvordan du effektivt konfliktnedtrapper, såvel i relation til borgeren som dig selv Hvordan dit arbejde med sårbare borgere kan vendes til værdifuld selvindsigt og selvudvikling

Bemærk: Der er deltagerbegrænsning på denne kursusdag. Undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

UPDATE: Ekstrahold oprettet til april 2021.

Læs mere
Ledelse af grupper – i et neuroaffektivt perspektiv
Kursus

Ledelse af grupper – i et neuroaffektivt perspektiv

Jylland & Sjælland

Styrk din ledelse af grupper med denne berigende kursusdag, hvor konsulent og psykoterapeut, Peter Kofoed, bl.a. sikrer, at du opnår:

Kendskab til den neuroaffektive forståelse af gruppedynamik Indsigt i forskellige udviklingsfaser i gruppekulturer Viden om sociale motivationssystemer, bl.a. tilknytnings- og statussystemet Forståelse for mentalisering som redskab til at bearbejde status og tilknytning i grupper

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere