Lad børnene tegne sig til læring med Magisk Tegning - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Lad børnene tegne sig til læring med Magisk Tegning

Har du hørt om læringsmetoden, Magisk Tegning? Her fortæller kvinden bag, billedkunstner Pia Lajer, mere om metoden, og hvorfor den kan gøre en forskel - især for drenge i indskolingen.

Af Nana Rafn
Magisk Tegning
I Antoine de Saint-Exupérys klassiker ‘Den lille prins’ forklarer fortælleren, at han som barn så et billede af en kvælerslange, der var ved at sluge et rovdyr. Han blev meget fascineret af billedet og fandt straks farveblyanterne frem for at tegne en kvælerslange, der var i færd med at sluge en elefant.

Hvis du har læst den kendte franske bog, ved du, at fortælleren herefter viste sin tegning til de voksne, som slet ikke kunne se, hvad det forestillede og rådede ham til at opgive tegning og i stedet koncentrere sig om fag som geografi, historie, regning og grammatik. 

For billedkunstner Pia Lajer er sådan et scenarie lidt af et mareridt, men desværre ikke helt virkelighedsfjernt. 

Det er min oplevelse – som jeg også har fået bekræftet af lærere, jeg har talt med – at mange børn i dag slet ikke er så glade for at tegne. Børn er nemlig voldsomt bange for at begå fejl og begynder på et tidspunkt, når de ikke længere er helt små, at blive kritiske over for deres egne tegneevner for herefter at lukke helt ned. De synes ikke selv, at deres tegninger er gode nok og har måske fået at vide af voksne eller af andre børn, at deres tegninger er “forkerte – at de ikke ligner virkeligheden, fortæller hun. 

Pia Lajer har dog et ønske om, at tegning skal fylde meget mere i børns – og voksnes – liv og har udviklet metoden Magisk Tegning – Lær at tegne på 5 min., som hun tager med rundt til diverse skoleklasser, særligt i indskolingen.

I helt korte træk kan man sige, at Magisk Tegning er et simpelt formalfabet, som består af tre elementer: en streg, en bue og en cirkel.  

Magisk Tegning går ud på, at du tegner med dine øjne – for man tegner reelt med øjnene, ikke med hænderne. Når du lærer at analysere et objekt og ser, hvorledes disse tre elementer indgår, tager det kun fem minutter at lære at tegne. Alle kan tegne de tre simple formelementer. Det handler om at se objekter i deres delelementer og bryde dem ned til mindre dele. Som optakt til at børnene skal tegne et bestemt motiv, giver jeg dem ofte opvarmningsøvelser, med udsnit af motivet, og beder dem tegne det. På den måde virker det pludselig nemt for børnene, når de skal tegne hele motivet, for de har jo allerede tegnet dele af det, forklarer Pia Lajer.

Se også relevant kursus: Magisk Tegning

Kimen til Magisk Tegning blev lagt under et familiebesøg, hvor Pia Lajer ville finde på noget, børnene kunne lave, mens de voksne drak kaffe og snakkede. Børnene så sig omkring i hendes hjem, hvor der hang masser af billeder, og fortalte, at de gerne ville tegne. Derfor fandt Pia Lajer straks papir og farveblyanter frem til dem. 

Inden jeg gik ind til de andre voksne i stuenville jeg lige vise børnene nogle små tegnetipsog pludselig opstod magien. Børnene tegnede pludselig langt over deres aldersniveau. Det gjorde mig helt lalleglad. Oplevelsen ville ikke slippe sit tag i mig, fortæller hun og fortsætter: 

Nogle uger efter fandt jeg en bog ved et antikvariat. Det var en bog, der hedder Tegn med børn af Mona Brookes, og den greb jeg selvfølgelig. Det viste sig, at Mona Brookes i 1980’erne havde opfundet en tegnemetode, som havde en fantastisk effekt på børns indlæringsevne. Jeg var heldig, at jeg på det tidspunkt fik seks måneders ansættelse i en børnehave med frit lejde til at afprøve metoden. Metoden fik selv de mest urolige drenge til gladeligt at fordybe sig i tegning. Så skrev jeg til Mona Brookes og spurgte, om jeg måtte besøge hende i Californien og fortalte, at jeg gerne ville franchise hendes metode og formidle den i Danmark... eller i hvert fald i Randers. Jeg fik en advarende mail fra hende, hvori hun skrev, at jeg absolut ikke skulle undervise efter hendes metoder. Hvis jeg fortsatte med det, ville hun straks kontakte borgmesteren i Randers og få det stoppet.  jeg trak mig straks fra det. Jeg havde hørt rigeligt om amerikanske erstatningssummer og tænkte: “Det her gør jeg aldrig mere!”. 

Jeg kunne dog ikke helt lade være, så jeg måtte jo gøre et eller andet. Jeg måtte udvikle min egen metode. Det blev til Magisk Tegning. De to metoder er forskelligeMona Brookes bruger fem formelementer, hvor jeg som sagt kun bruger tre. Magisk Tegning er desuden bygget op over Ann E. Knudsens teorier om forskelle i drenge og pigers hjerner (Ann E. Knudsen er bl.a. cand.mag. og lektor i dansk og psykologi, red.) og er udviklet i samarbejde med lærere og pædagoger. Derfor indeholder metoden også både bevægelse, musik og leg.

Magisk_Tegning_billeder

Magisk Tegning sætter hjernen i gang

Skemaerne rundt omkring i de danske skoler er allerede fyldt godt op med diverse fag, men hvorfor giver det mening også at gøre plads til tid i selskab med Magisk Tegning – og særligt i indskolingen?

Der er flere forskellige fordele ved Magisk Tegning som supplerende læringskildeMetoden hører ikke kun til faget billedkunst. Tegning gør det lettere at modtage fagligt indhold, giver anledning til fordybelse og træner iagttagelsesevnen. Brugen af f.eks. musik er med til at åbne for kreativiteten. Når vi sætter bevægelse på, kommer børnene også af med noget krudt, så de bedre kan koncentrere sig. Det kan f.eks. være, at dagens emne er aber, og så skal børnene ud på gulvet og lege aber, inden de skal tegne. Det er især rigtig godt for de drenge, som har svært ved at sidde stille i længere tid ad gangen. De har brug for at få noget energiafladning, så de bagefter kan sidde stille og arbejde individuelt. Særligt i indskolingen kan der, ifølge Ann E. Knudsen, være stor forskel på piger og drenges udviklingsniveauDrengene er påvirket af kønshormonet testosteron, hvilket får dem til at opføre sig mere uroligt. Så selvom drengene gerne vil sidde stille og lære, så vil de kæmpe med den her indre uro, når de har siddet stille i et stykke tid. Hvis vi imødeser det, og de kommer af med noget energi, inden der bliver taget fat på næste element i undervisningen, er de mere rolige og dermed mere modtagelige.

Desuden sker drenges hjernemodning op til halvandet år senere i forhold til pigernes. Drengene lærer derudover bedre, når de arbejder med hænderne frem for blot at lytte. Drenge har derfor ofte større udfordringer i indskolingen end pigerneMagisk Tegning-metoden kan i nogen grad bidrage positivt til mere koncentration, indlæring og ro. Metoden er udviklet på drengenes præmisser, men er selvfølgelig også velegnet til pigerne, påpeger Pia Lajer og siger videre: 

Magisk Tegning giver øjeblikkelige succesoplevelser. Selv de mere “svage” børn kan fra første færd opleve, at de sagtens kan tegne på samme niveau som alle de andre, fordi metoden er så nem at læreSuccesoplevelserne giver et ordentligt skud dopamin, og det giver glæde og øget selvværd. For nogle børn kan der ellers være langt mellem snapsene, særligt hvis man er en dreng, der har udfordringer i skolen og tænker: “Jeg lykkes aldrig med noget!”. Her lykkes børnene. Jeg gør desuden meget ud af at fortælle børnene, at der ikke findes fejl, når vi tegner. Det hjælper dem til at folde sig ud og tegne mere frit. Det er fantastisk at se, hvordan børn, som ellers har lavt selvværd, måber over det, de har lavet, selvom de for få minutter siden sagde, at de ikke kunne tegne. Når de får succesoplevelser, tør de også tro på sig selv og på, at de kan alt muligt andet. Kombineret med evnen til at bryde objekter ned i minde dele, kan det f.eks. gøre det nemmere for dem at skrive bogstaver eller regne. Der er skoler, som hvert år inviterer mig til indskolingen, fordi de oplever, at børn, som har haft svært ved at skrive bogstaver, nu ser det som piece of cake efter, de har lært Magisk Tegning.

Jeg var på et tidspunkt inde i en 1.klasse, og der var en dreng, som hele tiden havde en pædagog ved siden af sigsikkert på grund af massive indlæringsproblemer. Jeg lavede min intro til Magisk Tegning, som jeg plejer at gøre, og bagefter gik jeg lige så stille rundt, mens børnene tegnede. Da jeg nåede op til drengen, tabte jeg fuldstændig kæben. Sjældent havde jeg set større naturtalent. Han havde tegnet emnet – et får  på alle mulige fantastiske måder. Den dag fik han virkelig mulighed for at shine og være “den dygtige”Sikke en god følelse det må have givet ham.

Se også relevant kursus: Magisk Tegning

Pia Lajer har et væld af denne type oplevelser med sig. Hun ser gang på gang, hvordan Magisk Tegning gør en forskel for børnene. I lang tid ledte hun efter undersøgelser og forskning, der kunne bakke hendes erfaringer op – dog uden at finde ret meget. Google syntes ganske enkelt at være forbavsende tom, når hun søgte på betydningen af tegning som indlæringskildeFor nylig skete der dog endelig noget.

I Trondheim på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har en gruppe forskere påvist, hvorfor netop tegning er så vigtig for både indlæring og udviklingen af hjernens fulde potentiale. Ved håndens bevægelser i tegning og skrivning aktiveres forskellige hjerneområder, og herved opstår svingninger områderne imellem, hvilket sætter hjernen i en gunstig tilstand og skaber fundament for bedre hukommelse, indlæring og opgaveløsning. Ved ren digital undervisning, hvor hånden kun arbejder med tastaturet, aktiveres hjernen ikke på samme måde. Når flere hjerneområder aktiveres, får hukommelsen flere kroge at hænge indlæringen på. Hjernen skal helst sættes i den tilstand så ofte som muligt og så tidligt i livet som muligt, forklarer Pia Lajer med en begejstring i stemmen, der ikke er til at tage fejl af.

Det skal være nemt – også for lærerne

Pia Lajer brænder i den grad for at udbrede Magisk Tegning, men for at kunne få fokus på Magisk Tegning i skolen – og på tegning generelt – er der selvfølgelig nødt til at være lærere, som tager tegneblyanterne i hænderne og dedikerer mere tid til at inspirere børnene til tegning og det visuelle sprog. 

Pia Lajer har fuld forståelse for, at lærerne i forvejen har masser af bolde i luften, og derfor er det vigtigt for hende, at Magisk Tegning er så let at implementere i undervisningen som overhovedet muligt.

Ni ud af ti voksne tror ikke, de kan tegne. Derfor vil det selvfølgelig være en udfordring for mange, hvis de nu ikke bare skal tegne, men også undervise deres elever i det. Her skal dblot huske, at de med Magisk Tegning-metoden selv kan lære at tegne på fem minutter, og de behøver absolut ikke være kunstnerne for at undervise med brug af Magisk Tegning-metoden. Hvis de kan tegne tændstikmænd, kan de i virkeligheden tegne alt! Det vil selvfølgelig være en hjælp, hvis de også kommer på en workshop e.l. i Magisk Tegning, så de kan blive trygge ved metoden. Jeg er desuden ved at lægge sidste hånd på en e-bog om Magisk Tegning – Fra drengestreger til streger for drenge…og piger – der er beregnet til at hjælpe med at knække tegnekoden. Det er i det hele taget min plan at udvikle læringsmateriale, der kan downloades og bruges til et givent emne og klassetrin. På den måde kræver Magisk Tegning ikke så meget af lærerne”, lyder det fra hende, inden hun afsluttende pointerer:

Tegning skal være sjovt – både for børn og voksne. Tegning bør dog også tages mere alvorligt som indlæringskilde. Det er nødvendigt at give børnene redskaber til at udøve det visuelle sprog, men det sker desværre alt for sjældent i dag. Tegning har stor betydning for indlæringen og kreativiteten, og i fremtiden bliver evnen til at tegne en “must have”-kompetence. Verden får i den grad brug for mennesker, der kan tænke kreativt, og som ved hjælp af tegning og det visuelle sprog evner at formidle innovative tanker og nye ideer. 

 

Relevante arrangementer

Magisk Tegning
Kursus

Magisk Tegning

Jylland & Sjælland

Få viden om den nytænkende læringsmetode, Magisk Tegning, og styrk drenges indlæring! På dette spændende kursus bliver du beriget med teoretisk viden, og så skal du også have tegneblyanterne frem, så du bliver klædt på til fingerspidserne i at implementere Magisk Tegning i undervisningen.

Du bliver undervist af cand.mag., Ann Elisabeth Knudsen, og billedkunstner, Pia Lajer.  Sammen vil de bl.a. bidrage med:

Viden om køn og hjernemodning, særligt med fokus på drenge Viden om udvikling af fin- og fingermotorik Viden om udvikling af koncentrationsevnen Kendskab til og afprøvning af den effektive læringsmetode, Magisk Tegning, så du kan implementere den i klasseundervisning

BemærkDer er deltagerbegrænsning på denne kursusdag. Undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Temadag med Svend Brinkmann om dannelse i præstationssamfundet
Temadag

Temadag med Svend Brinkmann om dannelse i præstationssamfundet

Fyn

Gør plads i kalenderen og vær med, når Svend Brinkmann stiller skarpt på konsekvenserne af tidens tendens til evig optimering og performance og slår et slag for i stedet at fokusere på dannelse – f.eks. inden for det pædagogiske felt.

Med fra den inspirerende temadag får du bl.a. viden om:

Aktuelle samfundstendenser – hvad betyder præstationssamfundet for børn og unge? Psykisk trivsel og mistrivsel hos børn og unge – hvordan skærmer vi børn og unge mod udviklings- og præstationstyranniet uden samtidig at bremse deres udvikling? Dannelsesteori belyst ud fra et pædagogisk, psykologisk og filosofisk perspektiv Hvad du som professionel kan gøre for at danne og udvikle mennesker uden at gå på kompromis med dit fag og din faglighed
Læs mere
Masterclass ved Amy C. Edmondson i psykologisk tryghed
Masterclass

Masterclass ved Amy C. Edmondson i psykologisk tryghed

Jylland & Sjælland

Unik 1-dags masterclass med Harvard-professor Amy Edmondson og bestsellerforfatter Christian Ørsted i Danmark. 

Oplev Amy C. Edmondson, en af verdens førende og mest toneangivende ledelsestænkere. Deltag i unik masterclass i april 2022, hvor Edmondson stiller skarpt på psykologisk tryghed, og ledelsesrådgiver Christian Ørsted bl.a. bidrager med redskaber til implementering af psykologisk tryghed i din organisation.

Tilmeld din organisation og sæt et stort kryds i kalenderen allerede i dag. Er kompetencemidlerne for 2021 opbrugt, så kontakt os og så finder vi en løsning. Læs mere om dagen under Informationsboksen.

Læs mere
Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere